Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 23
26. apriili 2024
Atuuttut

Namminersorlutik Oqartussat Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaat pillugit Inatsisartut inatsisaat pillugu nalunaarutaat

Manna Umiarsualivimmiinnermut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 30. oktober 1992-imeersoq, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 4, 13. maj 1993-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 14, 28. oktober 1993-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 11, 13. juni 1994-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 17-imut, 3. november 1994-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 20. maj 1998-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 2, 21. maj 2002-meersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 3, 27. marts 2006-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 14, 2. november 2006-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 8, 5. december 2008-meersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 14, 3. juni 2015-imeersukkut kiisalu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 61, 20 november 2023-meersukkut allannguutilik nalunaarutigineqarpoq.

 

  § 1.  Umiarsuit nunalinneranni umiarsualiviilluunniit avataanni kisarneranni aamma Kalaallit Nunaanni kisarfimmut tikinneranni umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutinik Nunatta Karsianut akiliisassapput, tak. §§ 1 a aamma 1 b.

 

  § 1 a.  Umiarsuit tamarmik umiarsualivimmiinnermut akileraarutinik akiliisassapput, taamaattorli takuuk § 2.

 

  § 1 b.  Umiarsuit takornariartaatit tamarmik § 1a, taamaattoq § 2 naapertorlugu umiarsualivimmiinnermut akileraarummut tapitut ilaasut tamarmik amerlassusaat malillugit nunalinerit tamaasa ataasiarlutik ilaasunut akitsuummut akiliisassapput. Ilaasunut akitsuut ilaasumut ataatsimut 50 kr.-nik annertussuseqarpoq.

  Imm. 2.  Ukiumut aningaasanut inatsiseqarfiusumut 2025-mut taassumalu kingorna umiarsuarnut takornariartaatinut ilaasunut akiliut aningaasanut inatsimmi oqaasertaliussakkut allanngortinneqarsinnaavoq.

 

  § 1 c.  Umiarsuarni takornariartaatini ilaasut umiarsualivimmi umiarsualiviullu avataani, tassunga ilanngullugu sineriammi pinngortitamilu niunnginneranni, kommune avatangiisinut aserfallatsaaliuinermullu umiarsuarni takornariartaatini ilaasumut ataatsimut annertunerpaamik 50 kr.-nik akiligassanik aalajangiinissamut piginnaatinneqarpoq. Akileraarut nunaligussinermi umiarsuup takornariartaatip ilaasui tunngavigalugit, nunaligunneqartut amerlassusai apeqqutaatinnagit, naatsorsorneqassaaq. Kommunip sumiiffiit attuumassutillit tamakku toqqassavai, aamma ukiup siuliani akileraartarnermut aqutsisoqarfimmut kingusinnerpaamik 1. oktobarimi nalunaarutigineqartussat akiligassat annertussusaat taakkununnga atasut aalajangersassallugit.

 

  § 2.  §§ 1 a aamma 1 b malillugu akileraaruteqartussaatitaanngillat aamma 1 c malillugu akiliutinik akiliisinneqartussaanngillat:

1)  Angallatit aalisariutit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartutut nalunaarsorneqarsimasut.

2)  Angallatit aalisariutit Kalaallit Nunaanni aalisarnermik suliffeqarfimmit attartorneqartut.
3)  Umiarsuit 200 bruttotonimit (BT) minnerusumik angissuseqartut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartutut nalunaarsornikut.
4)  Niuerfimmi atugaanngitsut sorsuutit danskinit nunanillu allanit pigineqartut, kiisalu danskit nunallu allat naalagaaffiisa umiarsuaataat.
5)  Umiarsuit Namminersornerullutik Oqartussat ingerlatsiviinit, Kalaallit Nunaanni kommunimit imaluunniit danskit naalagaaffiannit pigineqartut attartorneqartulluunniit.
6)  Umiarsuit aseruatitersimasut usimik allagartaat malillugit umiarsualivimmut pineqartumut nunalittussaanngikkaluartut.
7)  Umiarsuit taamaallaat pujorsiutiminnik aaqqiiniarlutik, nakorsamik atorfissaqartitsillutik, inuttatik taarsissallugit, imaluunniit napparsimasunik, toqusunik imaluunniit umiusimasunik imaluunniit imaani umiarsuarmut ikisaminnik imaluunniit ilisimasortamik niusiartorlutik umiarsualivimmut nunalinniartut.
8)  Umiarsuit taamaallaat ilisimasassarsiornermut imaluunniit ikiuiniarnermut atorneqartartut.
9)  Umiarsuit nunaqarfinnik isorliunerusunillu pilersuinermi aalajangersimasunik ingerlaarfeqartut.

10)  Ilaasartaatit umiarsuaatileqatigiiffinnit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanut sullissinissamik isumaqatigiissuteqartunit pigineqartut.

11)  Umiarsuit Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik inissinneqartut, taamaallaat umiarsuartut annanniutitut, kalittaatitut, siorartaatitut, ujaqqanik qalluutitut, aaqqartartut umiarsuaattut prammitulluunniit atorneqartut.

12)  Umiarsuit Kalaallit Nunaanni nunami suliffissuarmi tunisassiornissaq siunertaralugu aalisakkanik imaluunniit aalisakkanit tunisassianik Danmarkimi, Savalimmiuni nunaniluunniit allani pisianik usingiartut.

13)  Umiarsuit nunaqarfinni avinngarusimasunilu aalisakkanik aalisakkaniillu tunisassianik pisiortortut.

14)  Umiarsuit taamaallaat uuliamik uuliamillu tunisassianik assartuisut.

  Imm. 2.  Umiarsuit umiarsualivimmut 1-imut arlalinniluunniit aalajangersimasumik angalasut § 1 b malillugu akileraaruteqartussaatitaanngillat aamma 1 c malillugu akiliutinik akiliisinneqartussaanngillat.

 

  § 3.  Akileraarut akit uku malillugit bruttotonimut ataatsimut (BT-mut) naatsorsorneqassapput, taamaattorli minnerpaatut 70 BT-mut:

1)  Umiarsuup bruttotonia 30.000 BT-nik qaangiisimassanngippat umiarsuit takornariartaatit ullup unnuallu aallartinnerinut ataasiakkaanut tamanut 1 kr. 10 øre. Umiarsuup BT-a 30.000-iuppat imaluunniit sinnersimassappagu akitsuut ullormut unnuamullu aallartittunut ataasiakkaanut tamanut tassaassaaq BT-kkaanut tamanut 2 kr. 20 øre, taamaattorli takuuk imm. 2.

2)  Ilaasartaatit ullup unnuallu aallartinneranut 0 kr. 70 øre.

3)  Aalisariutit Danmarkimi, Savalimmiuni nunaniluunniit allani angerlarsimaffeqartutut nalunaarsorneqarnikut ullup unnuallu aallartinneranut 0 kr. 70 øre.

4)  miarsuit nassiussanik assartutit umiarsuillu allat sapaatip akunnerata aallartinneranut 0 kr. 70 øre.

  Imm. 2.  Umiarsuit takornariartaatit Nuummi umiarsualivimmut tikinneranni imm. 1, nr. 1-imi akileraarutini akigititat atorneqanngillat. Umiarsuaq takornariartaat 30.000 BT sinnerlugu oqimaassuseqanngippat akileraarut tassaassaaq 0 kr. Umiarsuup BT-a 30.000-iussappat imaluunniit qaangersimassappagu akileraarut ullormut unnuamullu aallartitanut ataasiakkaanut tamanut tassaassaaq BT-kkaanut 0 kr. 70 øre.

 

  § 4.  § 1 a malillugu naatsorsuinermi tunngaviup naatsorsornerani BT kisitsisinut ilivitsunut qaninnernut ammut akunnaallisinneqassaaq.

 

  § 5.  § 1 b malillugu akileraarutit akilerneqartussat umiarsuup tulanneranit ilaasut amerlassusaat pillugit paasissutissanik, umiarsualiviulluunniit avataani kisarneranit imaluunniit kisarfimmut tulanneranit tunngaveqartillugit aalajangerneqassapput. § 1 a malillugu akileraarutit akilerneqartussat aamma § 1 c malillugu akiliutit akilerneqartussat kingusinnerpaamik umiarsuup umiarsualivimmit imaluunniit kisarfimmit aallarnerani aalajangerneqassapput.

  Imm. 2.  Umiarsuup naalagaata, isumaqatiginninniartartuata, imaluunniit agentiata kingusinnerpaamik umiarsualivimmit kisarfimmilluunniit aallarnermi akileraaruseriffiup atugassaatut, akuersissummik ilaqartillugit, akileraarutit akiligassallu akilerneqartussatut naatsorsorneqartut pillugit elektroniskinngorlugu immersugaq nassiutissavaa. Immersugassaq § 1 c naapertorlugu akiligassanut akilerneqartussanut atugassatut umiarsuup suussusaanik, umiarsuup tonnageanik bruttotonimik (BT-mik) nalunaarneqartunik, umiarsuarnut takornariartaatinut tunngatillugit umiarsualivimmi ullut unnuallu aallartittut piviusutut amerlassusivii, kiisalu sumiiffiit tikinneqartut amerlassusaannik ilaasullu angallammiittut amerlassusaannik immersugassaq paasissutissanik ilaneqassaaq.

  Imm. 3.  §§ 1 a aamma 1 b akileraarutit akilerneqartussat aamma § 1 c malillugu akiligassat akilerneqartussat umiarsuup umiarsualivimmit kisarfimmilluunniit aallarneranit akiligassanngussapput.

  Imm. 4.  Akileraarutit akiligassat, akiligassallu akilerneqartussat akiligassanngornikut umiarsualiveqarnermut oqartussanut ullut 14-it qaangiutsinnagit akilerneqassapput. 

  Imm. 5.  Umiarsualiveqarnermut oqartussat qaammammi umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaannik akileeqqusissutinillu piffissaq eqqorlugu nalunaaruteqarfissaat akiliiffissaallu kingulleq tassaavoq qaammatip tulliuttup ulluisa 15-iat.

  Imm. 6.  Umiarsuit umiarsualivimmut 1-imut arlalinnulluunniit aalajangersimasumik angalasartut § 1 a malillugu umiarsualimmiinnermut akileraarut pillugu Imm. 3 aamma 4-mi aalajangersagaasunit allaanerusumik akilersueriaaseqarnissamik akileraaruseriffimmut isumaqatigiissusiorsinnaapput. Umiarsuit umiarsualivimmut 1-imut arlalinnulluunniit aalajangersimasumik angalasartut 1b malillugu akileraartussaatitaanngillat aamma 1c, malillugu akitsuutinik akiliissanngillat, tak. § 2, imm. 2.

  Imm. 7.  Ukiumi pisartut naammassereernerisa kingorna akileraaruseriffiup avatangiisinut aserfallatsaaliuinermullu akiliutinit isertitat, takuuk § 1 c, kommuninut ukiumut ataasiarluni naatsorsoriarlugit akilertassavai.

 

  § 6.  Akileraarutit akiligassat, akiligassallu akilerneqartussat umiarsuup akiligassai naatsorsorneqarsinnaanngippata akileraaruseriffiup akileraarutit akiligassat, akiligassallu akilerneqartussat missingiillutik annertussusilersinnaavaat.

 

  § 7.  (atorunnaarpoq).

 

  § 8.  (atorunnaarpoq).

 

  § 9.  (atorunnaarpoq).

 

  § 10.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akileraarutinut akiligassanik, akitsuutinik akileeqqusissutinik, aamma akiliissutissanngortitat akilernissaannut assigiittut pineqarlutik umiarsuaatilik, piginnittoq, attartuisoq aamma pisortaasoq akiliisussaapput. Akiliisoqannginnerani akileeqqusissutip kingornatigut taassuminnga akiliisitsiniarnissaa siunertaralugu akileraartarnermut allattoqarfimmut tamatuma nalunaarutiginissaanut umiarsualiveqarfimmi oqartussaasoqarfik pisussaaffeqarpoq.

 

  § 11.  Naalakkersuisut akiligassat kinguaattoorutit akilerneqanngippata, akileraarutit, akiligassat pillaammillu akiligassiissutit suliamillu suliarinninnermut aningaasartuutit akilerneqarnissaasa imaluunniit akiligassat qularnaveeqqusernissaasa tungaanut umiarsuit Kalaallit Nunaanni umiarsualivinnut tulannissaat itigartissinnaavaat.

 

  § 12.  Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilersinnissaanut uku pillugit malittarisassiorsinnaapput.

  Imm. 2.  Umiarsualiveqarnermut qitiusumik oqartussat suliffeqarfiit Inatsisartut inatsisaanni akileraarutit ilaasut Nunatta Karsianut kommuninullu akiligassat akilerneqartussat akilersinniarnissaannut taakkulu akileraaruserfimmut akilerneqarnissaannut peqqusinissaannik piginnaatitsinissamillu piginnaatissinnaavai.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut najukkami umiarsualiveqarnermut oqartussaatitaasutut toqqarneqartut qaammatisiutit malillugit ukiut naanerisa kingorna tamaasa ukiumoortumik nalunaaruteqartarnissaannut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput. Nalunaarutip suliarineqarneranut aningaasartuutaasinnaasut najukkani, umiarsualiveqarnermut oqartussat toqqarneqartup akilissavaat.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut kommunit avatangiisinut aserfallatsaaliornermullu akiliummit isertitat atuinissaannut aamma naatsorsuusiornerannut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput. Akiliutip kommunit najugaqarfigisami nunallu immikkoortuani takornariartitsinermut periarfissanik ineriartortitsineq siunertaraa.

 

  § 13.  Inatsisartut inatsisaata atuutsinnissaanut Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput aammalu umiarsuit ilaasa akileraarutinik akiliinnginnissaannik oqilisaaffigineqarnissaannilluunniit aalajangersagaliorsinnaallutik.

 

  § 14.  Kinaluunniit piaaraluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit makku pillugit akiliisinneqarsinnaavoq:

1)  akitsuutit akiligassallu akilerneqartussat naatsorsorneqarnissaannut taakkualu nakkutigineqarnissaannut atugassanik eqqunngitsumik paasinerlunneqarsinnaasumilluunniit paasissutissiisoq imaluunniit paasissutissanik nipangiussiinnartoq, imaluunniit

2)  pineqartumut akileraarutinut tunngavigisanik, akiligassanillu akileeqqusissutinik missingersuutigisatut inissiinerit nalunaarutiginerisa kingornatigut kingusinnerpaamik sapaatip akunneri sisamat qaangiutinnginneranni akileraarutinut akiliutissat, akiligassanillu akileeqqusinernik inissiinerit appasippallaarneri pillugit akileraaruseriffimmut nalunaaruteqanngitsoq.

  Imm. 2.  Kialuunniit, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu maleruagassiani aalajangersakkanik piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit unioqqutitsisup akiliisinneqarnissaa pillugu aalajangersagaliortoqarsinnaavoq.

  Imm. 3.  Aktieselskabit, anpartsselskabit/ andelsselskabit, piginneqatigiillutik umiarsuaatileqatigiit assigisaalluunniit unioqqutitsippata piginneqatigiiffik akiliisinneqarnissamut akisussaatinneqarsinnaavoq.

 

  § 15.  Naalakkersuisut imaluunniit Naalakkersuisut tamatumunnga piginnaatitaata Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik unioqqutitsisoq nalunaarfigisinnaavaat suliassap eqqartuussinertaqanngitsumik naammassineqarsinnaaneranik, unioqqutitsisup unioqqutitsinini nassuerutigippagu akiliisitsissullu nalunaarummi taaneqartoq piffissaq aalajangersimasoq, qinnuteqarnikkullu sivitsorneqarsinnaasoq, nallertinnagu akilerumallugu akuersippat.

  Imm. 2.  Nalunaarummut imm. 1-imi taaneqartumut tunngatillugu aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermi inatsimmi kapitali 5-imi, unnerluussinermik imaqartut aammattaaq atuupput.

  Imm. 3.  Akiliisitsissut piffissaq eqqorlugu akilerneqarpat imaluunniit aalajangiunneqarnermi kingorna akiliisitsiniarnikkut akilersinneqarpat qanoq iliuuseqaqqittoqas sanngilaq.

  Imm. 4. Pillaammik akiliisitsissut landskarsimut nakkartinneqassaaq.

 

  § 16.  Inatsisartut inatsisaat ullormi 1. januar 1993-imi atuutilissaaq.

 

 

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 13. maj 1993-imeersoq[i] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat una atortuulissaaq aprilip aallaqqaataani 1993-imi.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 14, 28. oktober 1993-imeersoq[ii] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat 1. juli 1994-imi atuutilissaaq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 13. juni 1994-imeersoq[iii] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat 1. juli 1994-imi atuutilissaaq.

  Imm. 2.  § 1, nr. 1-imi aalajangersagaq ullormiit 1. januar 1994-imiit atuutilerpoq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 3. november 1994-imeersoq[iv] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsit manna atortuulersinneqarpoq 1. januar 1995 aallarnerfigalugu.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 20 maj 1998-imeersoq[v] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna 1. juli 1998 aallarnerfigalugu atortuulissaaq.

 

 

Umiarsualivimmiinnermut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat (Umiarsuit takornarianik angallassissutit ilaasunik angallassinermi akitsuummik akiliisinneqartalernissaat) nr. 2, 21. maj 2002-meersoq[vi] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna 1. juli 1998 aallarnerfigalugu atortuulissaaq.

 

 

Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuit takornarianik angallassissutit ilaasunik angallassinerannut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat (Umiarsuit takornarianik angallassissutit ilaasunik angallassinerannut akileraarummik qaffaaneq kiisalu angalanerit ataatsimut aaqqissuuteriikkat akileraarutaat) nr. 3, 27. marts 2006-imeersoq[vii] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat atuutilissaaq ulloq 1. april 2006-imiit.

 

 

Inatsisartut akitsuutit il.il. pillugit inatsisaasa ilaasa allanngortinnerat pillugu inatsisartut inatsisaat (Akileraaruserinerup qitiusumiit ingerlanneqalernerata kinguneranik allannguutit aamma nakkutilliinermut maleruagassat erseqqissaateqarfigineri) nr. 14, 2. november 2006-imeersoq[viii] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 11

 

Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2007-imi atortuulissaaq.

 

 

Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneranik inatsisartut inatsisaat (Akileraarutip qaffannera) nr. 8, 5. december 2008-meersoq[ix] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2009-miit atortuulerpoq.

 

 

Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat

(Umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaannik aamma ilaasunik nalingin­naasunik takornarianillu angallassinermi ilaasut akileraarutaannik atorunnaarsitsineq) nr. 14, 3. juni 2015-imeersoq[x] atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat 1. juni 2015-imi atuutilissaaq.

 

 

Umiarsualivimmiinnermut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnera pillugu Inatsisartut inatsisaat (Umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaannik atuutilersitseqqinneq) nr. 61, 20. november 2023-meersoq[xi]  atuutilernissamut ima aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. december 2023 atuutilissaaq.

  Imm. 2.  § 1, nr. 1-12, ulloq 1. januar 2024 atuutilissapput.

 

 

 

 

Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik ulloq 22. april 2024

 

 

Nikolai S. Christensen (atsior.)

Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq

 

 

/ Morten W. Selvejer (atsior.)[i] Inatsimmik allannguineq § 3, imm. 1, nr. 3 aamma imm. 2-mut tunngavoq.

[ii] Inatsimmik allannguineq § 2, nr. 5 aamma 7-imut aamma § 3, imm. 1, nr. 3, aamma § 3, imm. 2-mut tunngavoq.

[iii] Inatsimmik allannguineq § 3, imm. 1, nr. 3-mut aamma § 15, imm. 4-mut tunngavoq.

[iv] Inatsimmik allannguineq § 3, imm. 1, nr. 3-mut tunngavoq.

[v] Inatsimmik allannguineq § 3-mut tunngavoq.

[vi] Inatsimmik allannguineq qulequttamut, §§ 1-imut aamma 2-mut kiisalu § 5-imut tunngavoq

[vii] Inatsimmik allannguineq §§ 1, imm. 2-mut aamma § 5, imm. 4-mut tunngavoq.

[viii] Inatsimmik allannguineq §§ 1-imut, 5-imut, 6-imut, 7-imut, 8-mut, 9-mut, 13-imut kiisalu 14-imut tunngavoq.

[ix] Inatsimmik allannguineq § 1, imm. 2 aamma 3-mut tunngavoq.

[x] Inatsimmik allannguineq qulequttamut, §§ 1, imm 2 aamma 3-mut, § 3, imm. 1, nr. 1-imut kiisalu § 5, imm. 1 aamma 4-mut tunngavoq.

[xi] Inatsimmik allannguineq qulequttamut, § 1, imm. 1-imut, §§ 1 a-mut, 1 b-mut, 1 c-mut, 2-mut, § 3, imm. 1 aamma 2-mut, §§ 4-mut, 5-imut, 6-imut, 10-mut, 11-mut, 12-imut kiisalu § 14, imm. 1 aamma imm. 2-mut tunngavoq.

Atassuteqarnerit
Ataatsimoortunngorlugu allanneqarnera

Uunga inatsit tunngaviusussaq