Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 71
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse
(Registrering som jobsøgende på til enhver tid anvendelig offentlig jobportal m.v.)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 2022 om jobsøgningsydelse, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 25. november 2022 og Inatsisartutlov nr. 32 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

 

1. § 7, stk. 1-2, affattes således:

”  Modtager af jobsøgningsydelse er forpligtet til at være registreret som aktivt jobsøgende på en af Naalakkersuisut anvist offentlig digital løsning med aktivt og ajourført CV.

  Stk. 2.  Modtager af jobsøgningsydelse skal minimum én gang ugentligt registrere sig som aktivt jobsøgende via en af Naalakkersuisut anvist offentlig digital løsning ved anvendelse af offentlig digital signatur eller ved registrering på et Majoriaq-center.”

 

2. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

”  Stk. 3.  Naalakkersuisut skal betids offentliggøre oplysninger om en til enhver tid anvendelig offentlig digital løsning og adgang dertil samt oplysninger om kontaktoplysninger til Majoriaq-centre i Grønland.”

 

3. § 14, stk. 3, affattes således:

  Stk. 3. Personen skal lade sig registrere som jobsøgende på ferie via en af Naalakkersuisut anvist offentlig digital løsning eller ved registrering på et Majoriaq-center. Er personen ikke registreret som jobsøgende på ferie, anses personen for ikke at stå til rådighed.”

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

Dokumenter