Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
5. juni 2023
Ophævet

Cirkulære om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

I medfør af § 23, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, fastsættes:

 

Kapitel 1

Fordeling af anliggender

 

  § 1.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt anliggenderne mellem medlemmerne af Naalakkersuisut, som fastsat i dette cirkulære.

  Stk. 2.  Delegation af bemyndigelser fra Naalakkersuisut til Naalakkersuisoq, som besluttet af Naalakkersuisut før udstedelsen af dette cirkulære, påvirkes ikke heraf. Bemyndigelserne gælder til Naalakkersuisut beslutter andet.

 

Overordnet fordeling

 

  § 2.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt de overordnede anliggender således.

  Stk. 2.  Formanden for Naalakkersuisut: Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit.

1)  Formandens Departement.

  Stk. 3.  Naalakkersuisoq for Finanser, Ligestilling, Råstoffer og Justitsområdet: Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Finanser og Ligestilling.

2)  Departementet for Råstoffer og Justitsområdet.

  Stk. 4.  Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel: Vivian Motzfeldt, Siumut.

1)  Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel.

  Stk. 5.  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst: Karl Tobiassen, Siumut.

1)  Departementet for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 6.  Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender: Jess Svane, Siumut.

1)  Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

  Stk. 7.  Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke: Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

  Stk. 8.  Naalakkersuisoq for Sundhed: Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Sundhed.

  Stk. 9.  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø: Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

  Stk. 10.  Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur: Erik Jensen, Siumut.

1)  Viceformand for Naalakkersuisut.

2)  Departementet for Boliger og Infrastruktur.

  Stk. 11.  Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier: Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Børn, Unge og Familier.

 

Den politiske og administrative fordeling

 

  § 3.  Den politiske fordeling af anliggender følger af kapitel 2-11. Den administrative fordeling følger af bilag 1.

 

Kapitel 2

Formanden for Naalakkersuisut

 

  § 4.  Formandens Departement består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Ledelsessekretariatet.

2)  Lovafdelingen.

3)  Bestyrelsessekretariatet.

4)  Kontoret for Tværgående Ledelse, Udvikling og Central Personalepolitik.

5)  Afdeling for Forfatning.

6)  Officielle besøg i Grønland.

7)  Grønlands Repræsentation i Danmark.

8)  Politisk sekretariat og kommunikation.

9)  Fælles IT-systemer.

 

Underliggende enheder

 

  § 5.  Formandens Departement har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Digitaliseringsstyrelsen

 

Kapitel 3

Naalakkersuisoq for Finanser, Ligestilling, Råstoffer og Justitsområdet

 

  § 6.  Departementet for Finanser og Ligestilling består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Økonomisk politik og Finanspolitik.

2)  Skatte- og afgiftspolitik.

3)  Landsplanlægningsområdet.

4)  Ligestilling.

 

§ 7.  Departementet for Råstoffer og Justitsområdet består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Overordnet planlægning og koordinering på mineralområdet.

2)  Råstofpolitik og strategier vedr. mineraler.

3)  Samfundsmæssig bæredygtighed på mineralområdet, herunder VSB-redegørelser,

IBA-aftaler og borgerinddragelse.

4)  Regelfastsættelse inden for mineralområdet.

5)  International promotion/markedsføring af mineralpotentialet i Grønland.

6)  Myndighedsbehandling vedr. geologi på mineralområdet.

7)  Geologiske databaser på mineralområdet.

8)  Ujarassiorit mineraljagten.

9)  Myndighed i relation til kulbrintesager, herunder olie- og gasselskaber samt geofysiske

selskaber.

10)  Strategiudvikling og international markedsføring af kulbrintepotentialet i Grønland.

11)  Udvikling af lovgivning og regelsæt vedr. udnyttelse af kulbrinter.

12)  Tilsyn og myndighedsbehandling vedrørende kulbrintetilladelser.

13)  Geologiske databaser på kulbrinteområdet.

14)  Justitsområdet.

 

Underliggende enheder

 

  § 8.  Departementet for Finanser og Ligestilling har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Skattestyrelsen (AKA).

2)  Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

3)  Grønlands Statistik.

 

§ 9.  Departementet for Råstoffer og Justitsområdet har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Råstofstyrelsen (MLSA).

 

Kapitel 4

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

 

  § 10.  Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Grønlands udenrigsrepræsentationer.

2)  Grønlands interesser af udenrigspolitisk karakter.

3)  Overordnet koordinering af det arktiske samarbejde.

4) Udenrigshandelspolitik.

5)  Erhvervs- og næringslovgivning.

6)  Erhvervspolitik – inden for generel erhvervsfremme, turisme, is og vand.

7)  National turismestrategi.

8)  Eksport af is og vand samt administration af is- og vandloven.

9)  Erhvervsfremmestruktur i Grønland.

10)  Bankforsyning i bygder og yderdistrikter.

11)  Rammevilkår for storskalaprojekter.

12)  Samfundsmæssig bæredygtighed i forhold storskalaindustrien.

13)  Konkurrencelovgivning og generel udbudslovgivning.

14)  Forbrugerpolitiske forhold.

15)  Eksporttilladelser (excl. eksporttilladelser for mineraler i henhold til råstofloven).

 

Underliggende enheder

 

  § 11.  Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

 

Kapitel 5

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

  § 12.  Departementet for Fiskeri og Fangst består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Lovgivning om nationalt og internationalt fiskeri, herunder beskyttelses- og

udnyttelsespolitik for fiskeressourcer, inkl. skaldyr.

2)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fiskeripolitik.

3)  TAC og kvoter.

4)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler på fiskeri – og

Fangstområdet.

5)  Lovgivning om national og international fangst og jagt, herunder beskyttelses- og

udnyttelsespolitik for havpattedyr.

6)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fangst- og jagtpolitik.

7)  Betalingsjagt- og fiskeri.

8)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler.

9)  Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG).

10)  Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands

Selvstyre og veterinær- og fødevaremyndighederne i Danmark. Fødevarestyrelsen i

Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og

fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

 

Underliggende enheder

 

  § 13.  Departementet for Fiskeri og Fangst har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).

 

Kapitel 6

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

 

  § 14.  Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender består af følgende enheder og sagsområder:

1) Udsatte voksne.

2) Ældre.

3) Sociallovgivning voksneområdet.

4) Arbejdsmarkedslovning.

5) Arbejdsmarkedspolitik.

6) Sekretariatsbetjening af Det Nationale Arbejdsmarkedsråd.

7) Arbejdsmarkedsplanlægning.

8) Udlændingeområdet opholds- og arbejdstilladelser.

9) Indenrigsafdelingen.

10) Kommunal tilsynsenhed.

11) Varetagelse af Nordisk Pension.

 

Uafhængige enheder

 

  § 15.  Til Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:

1)  Ældretalsmanden.

2)  Det uafhængige sociale tilsyn.

3)  Kommunernes tilsynsråd.

 

Kapitel 7

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

  § 16.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Folkeskole.

2)  Frie grundskoler.

3)  Efterskoler.

4)  Specialskoler.

5)  Folkehøjskoler.

6)  Gymnasiale uddannelser.

7)  Videregående uddannelser og Forskeruddannelse.

8)  Erhvervsuddannelser.

9)  Center for National Vejledning.

10)  De grønlandske huse i Danmark.

11)  Partnerskabsaftalen med EU om uddannelse.

12)  Kulturelle forhold, herunder kunstnerisk virksomhed.

13)  Fritidsvirksomhed.

14)  Landsbiblioteket.

15)  Sport.

16)  Sprogpolitik.

17)  Radio og TV.

18)  Museums- og Arkivvæsen.

19)  Kulturarvsbeskyttelse og UNESCO.

20)  Kirken.

21)  Begravelses- og kirkegårdslovgivning.

22)  Navnelov

23)  Forskning.

 

Underliggende enheder

 

  § 17.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Uddannelsesstyrelsen.

 

Kapitel 8

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

  § 18.  Departementet for Sundhed består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Sundhedslovgivning.

2)  Sundhedsvæsenets styrelse og organisation.

3)  Sundhedsbetjening.

4)  Tandpleje.

5)  Alkohol, tobaks- og rygelovgivning.

6)  Lovgivning om behandling af afhængighed.

 

  § 19.  Departementet for Sundhed har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Styrelsen for Sundhed.

2)  Allorfik – Misbrugsbehandling.

 

Kapitel 9

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

  § 20.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Lovgivning om landbrug, fåre-, kvæg- og renavl.

2)  Landbrugspolitik.

3)  Erhvervsfremme rettet mod landbrugssektoren.

4)  Selvforsyning.

5)  Energisektorplan.

6)  Udvikling af vedvarende energi.

7)  Energi- vand- og varmeforsyning.

8)  Forsyningspolitik.

9)  Lovgivning om national og international naturbeskyttelse.

10)  Miljø- og Beredskab.

11)  Servicekontrakter med diverse selskaber om indhandlingsanlæg for fisk og fangstprodukter.

12)  National politik for klimatilpasning og klimamål.

 

Underliggende enheder

 

  § 21.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Nukissiorfiit.

2)  Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

3)  Asiaq, Grønlands Forundersøgelser.

 

Uafhængige enheder

 

  § 22.  Til Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:

1)  Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

 

Kapitel 10

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

 

  § 23.  Departementet for Boliger og Infrastruktur består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Bolig- og Ejendom.

2)  Anlæg.

3)  Bygningsmyndigheden.

4)  Infrastruktur.

5)  Trafik.

 

Underliggende enheder

 

  § 24.  Departementet for Boliger og Infrastruktur har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne.

2)  Telestyrelsen.

 

Kapitel 11

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier.

 

  § 25.  Departementet for Børn, Unge og Familier består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Førskole.

2)  Udsatte børn og unge.

3)  Familier og børn.

4)  Forebyggelse.

5)  Socialområdet for børn og unge.

6)  Børnetalsmand og børneråd.

7)  Handicap.

8)  Handicaptalsmand.

9)  Menneskerettigheder.

 

 

 

Underliggende enheder

 

  § 26.  Departementet for Børn, Unge og Familier har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Socialstyrelsen.

 

 

Uafhængige enheder

 

  § 27.  Til Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:

1)  MIO, børnetalsmanden.

2)  TILIOQ, Handicaptalsmanden.

3)  Landslægeembedet (NUN).

 


 

Kapitel 12

Ikrafttræden

 

  § 28.  Dette cirkulære træder i kraft den 5. juni 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves cirkulære nr. 3 af 1. juni 2022 om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen).

 

 

Formandens Departement, den 5. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen (sign.)