Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 48
27. september 2023
Gældende

Cirkulære om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

I medfør af § 23, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, fastsættes:

 

Kapitel 1

Fordeling af anliggender

 

  § 1.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt anliggenderne mellem medlemmerne af Naalakkersuisut, som fastsat i dette cirkulære.

  Stk. 2.  Delegation af bemyndigelser fra Naalakkersuisut til Naalakkersuisoq, som besluttet af Naalakkersuisut før udstedelsen af dette cirkulære, påvirkes ikke heraf. Bemyndigelserne gælder til Naalakkersuisut beslutter andet.

 

Naalakkersuisut

 

  § 2.  Formand for Naalakkersuisut: Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit.

1)  Formandens Departement.

  Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter: Erik Jensen, Siumut.

1)  Viceformand for Naalakkersuisut.

2)  Departementet for Finanser og Skatter.

  Stk. 3.  Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling.

  Stk. 4.  Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender: Vivian Motzfeldt, Siumut.

1)  Departementet for Selvstændighed og Udenrigsanliggender.

  Stk. 5.  Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke: Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Børn og Unge.

2)  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

  Stk. 6.  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst: Kim Kielsen, Siumut.

1)  Departementet for Fiskeri og Fangst.

  Stk. 7.  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø: Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

  Stk. 8.  Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender: Jess Svane, Siumut.

1)  Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

  Stk. 9.  Naalakkersuisoq for Sundhed:Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit.

1)  Departementet for Sundhed.

  Stk. 10.  Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur: Hans Peter Poulsen, Siumut.

1)  Departementet for Boliger og Infrastruktur.

 

Den politiske og administrative fordeling

 

  § 3.  Den politiske fordeling af anliggender følger af kapitel 2-11. Den administrative fordeling følger af bilag 1.

 

Kapitel 2

Formanden for Naalakkersuisut

 

Formandens Departement

 

  § 4.  Formandens Departement består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Ledelsessekretariatet.

2)  Lovafdelingen.

3)  Bestyrelsessekretariatet.

4)  Kontoret for Tværgående Ledelse, Udvikling og Central Personalepolitik.

5)  Officielle besøg i Grønland.

6) Grønlands Repræsentation i Danmark.

7)  Politisk sekretariat og kommunikation.

8)  Fælles IT-systemer.

 

Underliggende enheder

 

  § 5.  Formandens Departement har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Digitaliseringsstyrelsen

 

Kapitel 3

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

 

Departementet for Finanser og Skatter

 

  § 6.  Departementet for Finanser og Skatter består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Økonomisk politik og Finanspolitik.

2)  Skatte- og afgiftspolitik.

3)  Landsplanlægningsområdet.

 

Underliggende enheder

 

  § 7.  Departementet for Finanser og Skatter har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Skattestyrelsen (AKA).

2)  Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

3)  Grønlands Statistik.

 

Kapitel 4

Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

 

Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

 

§ 8.  Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Erhvervs- og næringslovgivning.

2)  Erhvervspolitik – inden for generel erhvervsfremme, turisme, is og vand.

3)  National turismestrategi.

4)  Eksport af is og vand samt administration af is- og vandloven.

5)  Erhvervsfremmestruktur i Grønland.

6) Handelspolitik.

7)  Bankforsyning i bygder og yderdistrikter.

8)  Rammevilkår for storskalaprojekter.

9)  Samfundsmæssig bæredygtighed i forhold storskalaindustrien.

10)  Konkurrencelovgivning og generel udbudslovgivning.

11)  Forbrugerpolitiske forhold.

12)  Eksporttilladelser (excl. eksporttilladelser for mineraler i henhold til råstofloven).

13)  Overordnet planlægning og koordinering på mineralområdet.

14)  Råstofpolitik og strategier vedr. mineraler.

15)  Samfundsmæssig bæredygtighed på mineralområdet, herunder VSB-redegørelser,

IBA-aftaler og borgerinddragelse.

16)  Regelfastsættelse inden for mineralområdet.

17)  International promotion/markedsføring af mineralpotentialet i Grønland.

18)  Myndighedsbehandling vedr. geologi på mineralområdet.

19)  Geologiske databaser på mineralområdet.

20)  Ujarassiorit mineraljagten.

21)  Myndighed i relation til kulbrintesager, herunder olie- og gasselskaber samt geofysiske

selskaber.

22)  Strategiudvikling og international markedsføring af kulbrintepotentialet i Grønland.

23)  Udvikling af lovgivning og regelsæt vedr. udnyttelse af kulbrinter.

24)  Tilsyn og myndighedsbehandling vedrørende kulbrintetilladelser.

25)  Geologiske databaser på kulbrinteområdet.

26)  Justitsområdet.

27)  Ligestilling.

 

Underliggende enheder

 

§ 9.  Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

2)  Råstofstyrelsen (MLSA).

 

Kapitel 5

Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender

 

Departementet for Selvstændighed og Udenrigsanliggender

 

  § 10.  Departementet for Selvstændighed og Udenrigsanliggender består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Afdeling for Forfatning.

2)  Grønlands udenrigsrepræsentationer.

3)  Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik.

4)  Overordnet koordinering af det arktiske samarbejde.

5) Forskning .

 

Kapitel 6

Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

Departementet for Børn og Unge

 

  § 11.  Departementet for Børn og Unge består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Førskole.

2)  Udsatte børn og unge.

3)  Børnefamilier.

4)  Forebyggelse.

5)  Socialområdet for børn og unge.

6)  Børnetalsmand og børneråd.

 

Underliggende enheder

 

  § 12.  Departementet for Børn og Unge har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Socialstyrelsen.

 

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

  § 13.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Folkeskole.

2)  Frie grundskoler.

3)  Efterskoler.

4)  Specialskoler.

5)  Folkehøjskoler.

6)  Gymnasiale uddannelser.

7)  Videregående uddannelser og Forskeruddannelse.

8)  Erhvervsuddannelser.

9)  Center for National Vejledning.

10)  De grønlandske huse i Danmark.

11)  Partnerskabsaftalen med EU om uddannelse.

12)  Kulturelle forhold, herunder kunstnerisk virksomhed.

13)  Fritidsvirksomhed.

14)  Landsbiblioteket.

15)  Sport.

16)  Sprogpolitik.

17)  Radio og TV.

18)  Museums- og Arkivvæsen.

19)  Kulturarvsbeskyttelse og UNESCO.

20)  Kirken.

21)  Begravelses- og kirkegårdslovgivning.

22)  Navnelov

.

 

Underliggende enheder

 

  § 14.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Uddannelsesstyrelsen.

 

Uafhængige enheder

 

  § 15.  Til Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:

1)  MIO, børnetalsmanden.

 

Kapitel 7

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

Departementet for Fiskeri og Fangst

 

  § 16.  Departementet for Fiskeri og Fangst består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Lovgivning om nationalt og internationalt fiskeri, herunder beskyttelses- og

udnyttelsespolitik for fiskeressourcer, inkl. skaldyr.

2)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fiskeripolitik.

3)  TAC og kvoter.

4)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler på fiskeri – og

Fangstområdet.

5)  Lovgivning om national og international fangst og jagt, herunder beskyttelses- og

udnyttelsespolitik for havpattedyr.

6)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fangst- og jagtpolitik.

7)  Betalingsjagt- og fiskeri.

8)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler.

9)  Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG).

10)  Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands

Selvstyre og veterinær- og fødevaremyndighederne i Danmark. Fødevarestyrelsen i

Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og

fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

 

Underliggende enheder

 

  § 17.  Departementet for Fiskeri og Fangst har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).

 

Kapitel 8

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

  § 18.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Lovgivning om landbrug, fåre-, kvæg- og renavl.

2)  Landbrugspolitik.

3)  Erhvervsfremme rettet mod landbrugssektoren.

4)  Selvforsyning.

5)  Energisektorplan.

6)  Udvikling af vedvarende energi.

7)  Energi- vand- og varmeforsyning.

8)  Forsyningspolitik.

9)  Lovgivning om national og international naturbeskyttelse.

10)  Miljø- og Beredskab.

11)  Servicekontrakter med diverse selskaber om indhandlingsanlæg for fisk og fangstprodukter.

12)  National politik for klimatilpasning og klimamål.

 

Underliggende enheder

 

  § 19.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Nukissiorfiit.

2)  Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

3)  Asiaq, Grønlands Forundersøgelser.

 

Uafhængige enheder

 

  § 20.  Til Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:

1)  Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

 

Kapitel 9

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

 

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

 

  § 21.  Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender består af følgende enheder og sagsområder:

1) Udsatte voksne.

2) Ældre.

3) Sociallovgivning voksneområdet.

4)  Handicap.

5)  Handicaptalsmand.

6)  Menneskerettigheder.

7)  Familieret.

8) Arbejdsmarkedslovning.

9) Arbejdsmarkedspolitik.

10) Sekretariatsbetjening af Det Nationale Arbejdsmarkedsråd.

11) Arbejdsmarkedsplanlægning.

12) Udlændingeområdet opholds- og arbejdstilladelser.

13) Indenrigsafdelingen.

14) Kommunal tilsynsenhed.

15) Varetagelse af Nordisk Pension.

 

Uafhængige enheder

 

  § 22.  Til Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:

1)  Ældretalsmanden.

2)  Det uafhængige sociale tilsyn.

3)  Kommunernes tilsynsråd.

 

Kapitel 10

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

Departementet for Sundhed

 

  § 23.  Departementet for Sundhed består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Sundhedslovgivning.

2)  Sundhedsvæsenets styrelse og organisation.

3)  Sundhedsbetjening.

4)  Tandpleje.

5)  Alkohol, tobaks- og rygelovgivning.

6)  Lovgivning om behandling af afhængighed.

 

Underliggende enheder

 

  § 24.  Departementet for Sundhed har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Styrelsen for Sundhed.

2)  Allorfik – Misbrugsbehandling.

 

Uafhængige enheder

 

  § 25.  Til Naalakkersuisoq for Sundhed hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:

1)  Landslægeembedet (NUN).

 

Kapitel 11

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

 

Departementet for Boliger og Infrastruktur

 

  § 26.  Departementet for Boliger og Infrastruktur består af følgende enheder og sagsområder:

1)  Bolig- og Ejendom.

2)  Anlæg.

3)  Bygningsmyndigheden.

4)  Infrastruktur.

5)  Trafik.

 

Underliggende enheder

 

  § 27.  Departementet for Boliger og Infrastruktur har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:

1)  Renoveringsstyrelsen.

2)  Telestyrelsen og Radioforvaltningen.

 

Kapitel 12

Ikrafttræden

 

  § 28.  Dette cirkulære træder i kraft den 25. september 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves cirkulære nr. 23 af 5. juni 2023 om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen).

 

 

 

Formandens Departement, den 27. september 2023

 

 

 

Múte Bourup Egede

Formand for Naalakkersuisut

 

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen