Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 20
21. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Indberetningspligt for digitale formidlingstjenester)

§ 1

 

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest er ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2021, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 33 f indsættes:
”  § 33 g.  Den, der gennem en digital formidlingstjeneste formidler kontakt og vederlag mellem udbydere og efterspørgere af varer og ydelser, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om formidlingens indhold, herunder oplysninger om navn, adresse, CPR eller CVR-nr. på modtageren af vederlaget, varen eller ydelsens art, størrelsen af det formidlede vederlag og kontonummer, hvortil vederlaget er indbetalt m.v.
  Stk. 2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, når den som formidler varer eller ydelser er en taxacentral eller en anden virksomhed, der i eget navn og for egen regning udfører transportopgaver i tilknytning til formidlingen.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1 og 2.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022.

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut