Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 20
1. december 2021
Gældende

Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran mv.

  § 1.  Forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran er ikke tilladt.
  Stk. 2. Hvis forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse er rettet mod andet end uran, gælder bestemmelsen i stk. 1 ikke, hvis det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede ressource er under 100 ppm vægt.

 

  § 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at forbuddet i § 1 også skal gælde for andre radioaktive grundstoffer end uran. Naalakkersuisut kan ved fastsættelsen fastsætte regler om tilladte grænseværdier, og om indskrænkning og tilbagekaldelse af tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af de pågældende radioaktive grundstoffer.

 

  § 3.  Naalakkersuisut kan indskrænke eller tilbagekalde enhver tilladelse til forundersøgelser, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, hvis der ikke kan ske udnyttelse i overensstemmelse med § 1.

 

  § 4.  Der kan idømmes foranstaltninger i form af bøde for overtrædelse af § 1. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens 5. kapitel.
  Stk. 3.  I administrative forskrifter, der udfærdiges efter Inatsisartutloven, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.
  Stk. 4.  Bøder tilfalder Landskassen.

 

  § 5.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft dagen efter, at Inatsisartutloven er kundgjort.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse for tilladelser, som udstedes efter Inatsisartutlovens ikrafttræden.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Dokumenter