Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 27
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd
(Ændring af udpegningsperioden for Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd foretages følgende ændring:

 

1. § 4, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Børnetalsmanden udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske.”

 

2. § 4, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan afsætte Børnetalsmanden inden for udpegningsperioden, såfremt 1 eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt:
1)  Børnetalsmanden gør sig skyldig i grov forsømmelse i udøvelsen af Børnetalsmandens opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov.
2)  Børnetalsmanden handler på en måde, der i betydelig grad svækker tilliden til, at Børnetalsmanden vil udføre Børnetalsmandens opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov på betryggende vis.
3)  Børnetalsmanden indstilles til afsættelse af mindst 5 medlemmer af Børnerådet, og Naalakkersuisut efter en grundig undersøgelse af forholdet finder, at der skal ske afsættelse af Børnetalsmanden. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.”

 

3. § 5, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, således at 3 medlemmer udpeges hvert 2. år. Medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. Genudpegning kan ske 1 gang.”

 

4. § 7 affattes således:
”  § 7.  Naalakkersuisut kan afsætte et medlem af Børnerådet inden for udpegningsperioden, såfremt 1 eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt:
1)  Medlemmet af Børnerådet gør sig skyldig i grov forsømmelse i udøvelsen af medlemmets opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov. 
2)  Medlemmet af Børnerådet handler på en måde, der i betydelig grad svækker tilliden til, at medlemmet vil udføre medlemmets opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov på betryggende vis.
3)  Medlemmet af Børnerådet indstilles til afsættelse af 6 medlemmer af Børnerådet, og Naalakkersuisut efter en grundig undersøgelse af forholdet finder, at der skal ske afsættelse af medlemmet af Børnerådet. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020. § 1, nr. 1 og 3, har virkning for udpegning eller genudpegning af Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet efter Inatsisartutlovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Udpegning af medlemmer af Børnerådet efter § 6, stk. 2, i Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd, sker efter denne Inatsisartutlovs ikrafttræden første gang alene for en periode på 2 år.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen