Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
28. oktober 2019
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, §§ 11-13, § 15, stk. 4, samt § 17, stk. 2, i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008 og § 5, § 6, stk. 2, § 35, § 36, stk. 2, samt § 60, stk. 2, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse og efter høring af fangstrådet, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

Grundbetingelser for jagt og indsamling af æg

 

  § 2.  Kun personer med gyldigt jagtbevis, eller personer, der ledsages af en autoriseret arrangør af betalingsjagt, må jage fugle og indsamle æg fra fugle.

 

  § 3.  Jagt må kun drives på fugle, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten.
  Stk. 2.  Indsamling af æg må kun ske fra fugle, der er fastsat indsamlingstid for, jf. § 10, stk. 1, og § 11, stk. 2-4 og stk. 6, og kun inden for den indsamlingstid, der er fastsat for arten.

 

Forvaltningsområder

 

  § 4.  Forvaltningsområderne er som følger, se bilag 2-6:
1)  Zone 1: Fra Petermann Fjord til Hammer Ø: N 81o25’20.4” V64o25’23.3” til N74o49’11.5” V59o40’43.0”.
2)  Zone 2: Fra Hammer Ø til Maligaat: N74o49’11.5” V59o40’43.0” til N70o17’4.66” V56o57’26.7”.
3)  Zone 3: Fra Maligaat til Kanajoorartuut: N70o17’4.66”V56o57’26.7” til N60o22’46.5” V44o59’49.8”.
4)  Zone 4: Fra Kanajoorartuut til Kap Biot: N60o22’46.5” V44o59’49.8” til N71o52’49.9 V22o39’19.6”.

 

Definitioner

 

  § 5.  Ved en jagtdag forstås i denne bekendtgørelse et døgn, hvor personen driver jagt.
  Stk. 2.  En dagskvote skal i denne bekendtgørelse forstås, som en kvote der kun må fanges den dag jagten foregår. Kvoten er personlig og må ikke overdrages eller spares til næste dag.
  Stk. 3.  Ved privat forbrug forstås i denne bekendtgørelse eget forbrug inden for husstanden. 
  Stk. 4.  Traditionel ungefangst forstås i denne bekendtgørelse, som fangst uden brug af gevær, når ungerne ligger i vandet mindst 1000 meter fra kolonien. 
  Stk. 5.  Ved en fuglekoloni forstås i denne bekendtgørelse et sted, hvor mindst 10 par havfugle yngler.
  Stk. 6.  Ved flu-flu pil forstås i denne bekendtgørelse, en pil beregnet til skud på flyvende fugle. Det er en type pil, som specielt er designet til korte distancer og usikker baggrund.
  Stk. 7.  Ved en blunt pilespids forstås i denne bekendtgørelse, en ikke-skærende pilespids med rund anslagsflade med en given diameter.

 

Fredning

 

  § 6.  Alle fuglearter er fredet, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2. Arter opført i bilag 1 er undtaget fra bestemmelsen i stk. 1.
  Stk. 3. Følgende områder er fredet for al fangst og enhver ilandstigning og færdsel inden for en afstand af 500 meter er forbudt, jf. listen i bilag 7 og kort i bilag 8: 
1)  Kingittoq ved Søndre Upernavik, 
2)  Innaq (Ritenbenk) ved Ilulissat, 
3)  Taateraarunnerit (Fox Faldet) ved Paamiut, 
4)  Kitsissut Avalliit (Ydre Kitsissut) ved Qaqortoq, 
5)  Kangikajik (Kap Brewster) ved Ittoqqortoormiit og 
6)  Appalik (Raffles Ø) ved Ittoqqortoormiit er fredet for al fangst.

 

Kvoterede arter

 

  § 7.  Edderfugl (Somateria mollissima) og kongeedderfugl (Somateria spectabillis) må jages i jagttiden, jf. stk. 2, i det pågældende forvaltningsområde, jf. bilag 2-6, jf. dog § 6, stk. 3.
  Stk. 2.  For følgende zoner gælder følgende jagttider:
1)  Zone 1: 15.10. – 30.04. og 01.05. - 31.05. 
2)  Zone 2: 15.10. – 30.04.
3)  Zone 3: 15.10. – 31.03.
4)  Zone 4: 15.10. – 30.04.
  Stk. 3.  Personer med erhvervsjagtbevis må i Zone 1, 2 og 4 i jagttiden 15.10. - 30.04, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, højst skyde 40 fugle pr. jagtdag, jf. § 5, stk. 1, sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl. Personer med erhvervsjagtbevis må i Zone 3 i jagttiden 15.10. – 31.03, jf. § 7, stk. 2, nr. 3, højst skyde 40 fugle pr. jagtdag, jf. § 5, stk. 1, sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl.   
  Stk. 4.  Personer med fritidsjagtbevis må i jagttiden 15.10. - 30.04. højst skyde 10 fugle pr. jagtdag, jf. § 5, stk. 1, sammenlagt i Zone 1, 2 og 4, af arterne edderfugl og kongeedderfugl. Personer med fritidsjagtbevis må i jagtperioden 15.10. – 31.03. højst skyde 10 fugle pr. jagtdag, jf. § 5, stk. 1, sammenlagt i Zone 3, af arterne edderfugl og kongeedderfugl.
  Stk. 5.  Personer med erhvervs- eller fritidsjagtbevis må i jagttiden 01.05. – 31.05., jf. § 7, stk. 2, nr. 1, højst skyde 20 fugle pr. jagtdag, jf. § 5, stk.1, sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl, og kun til privat forbrug.
  Stk. 6.  Dagskvoter må ikke overføres til andre jagtdage. Dagskvoter er personlige og må ikke overdrages.

 

  § 8.  Atlantisk lomvie (Uria lomvia) og polarlomvie (Uria aalge) må jages i jagttiden, jf. stk. 2, i det pågældende forvaltningsområde, jf. bilag 2-6, jf. dog § 6, stk. 3.
  Stk. 2.  For følgende zoner gælder følgende jagttider:
1)  Zone 1: 15.10. - 29.02.
2)  Zone 2: 15.09. - 15.11.
3)  Zone 3: 01.11. - 15.12.
4)  Zone 4: 01.11. - 31.12.
  Stk. 3.  Personer med erhvervsjagtbevis må i de i stk. 2 nævnte perioder højst skyde 20 fugle pr. jagtdag, jf. § 5, stk. 1, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie.
  Stk. 4.  Personer med fritidsjagtbevis må i de i stk. 2 nævnte perioder højst skyde 3 fugle pr. jagtdag, jf. § 5, stk. 1, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie.
  Stk. 5.  I Zone 1 er der ud over den i § 8, stk. 2, nr. 1, nævnte jagttid også jagttid på atlantisk lomvie og polarlomvie i perioden 01.03. - 15.06. Personer med jagtbevis må i den nævnte periode højst skyde 5 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne atlantisk lomvie og polarlomvie og kun til privat forbrug gældende for både erhvervs- og fritidsfangere.
  Stk. 6.  I Zone 2 er der ud over den i § 8, stk. 2, nr. 2, nævnte jagttid også jagttid på atlantisk lomvie og polarlomvie i perioden 15.04. - 15.05. Personer med jagtbevis må i den nævnte periode højst skyde 3 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne atlantisk lomvie og polarlomvie og kun til privat forbrug gældende for både erhvervs- og fritidsfangere.

 

  § 9.  Der må jages ride (Rissa tridactyla) inden for de angivne jagttider og områder, jf. bilag 2-6:
1)  Zone 1: 01.09. - 31.10. og 01.03. - 31.03.
2)  Zone 2: 01.09. - 31.10. og 01.03. - 31.03.
3)  Zone 3: 01.09. - 31.03. 
4)  Zone 4: 01.09. - 31.03.
  Stk. 2.  Personer med jagtbevis må i de i stk. 1 nævnte perioder højst skyde 10 rider pr. jagtdag, jf. § 5, stk. 1, til privatbrug gældende for både erhvervs- og fritidsfangere.

 

Jagttider på ikke-kvoterede arter

 

  § 10.  Følgende arter af fugle må jages inden for de angivne jagttider:
1)  Søkonge (Alle alle): 01.09. - 30.04.
2)  Gråand (Anas platyrhynchos): 01.09. - 28./29.02.
3)  Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus): 01.09. - 30.04.
4)  Snegås (Anser caerulescens): 01.09. - 15.10.
5)  Canadagås (Branta Canadensis): 01.08. – 15.10.
6)  Bramgås (Branta leucopsis): 01.09. - 30.04.
7)  Tejst (Cepphus grylle): 01.09. - 31.03.
8)  Havlit (Clangula hyemalis): 01.09. – 28./29.02.
9)  Ravn (Corvus corax): 01.09. – 28./29.02., jf. dog stk. 6.
10)  Mallemuk (Fulmarus glacialis): 01.09. - 31.10.
11)  Islom (Gavia immer): 01.09. - 15.10.
12)  Fjeldrype (Lagopus mutus): 01.09. - 30.04.
13)  Hvidvinget måge (Larus glaucoides): 01.09. 30.04.
14)  Gråmåge (Larus hyperboreus): 01.09. – 30.04., jf. dog stk. 6.
15)  Svartbag (Larus marinus): 01.09. – 30.04., jf. dog stk. 6.
16)  Skarv (Phalacrocorax carbo): 01.09. - 31.03.
  Stk. 2.  I Zone 2, jf. bilag 4, er traditionel ungefangst af mallemuk tilladt fra 15.08. – 31.10.
  Stk. 3.  I Zone 1 og Zone 4, jf. bilag 3 og 6, er fangst og indsamling af unger af søkonge tilladt hele året.
  Stk. 4.  I Zone 4, jf. bilag 6, er der jagttid på kortnæbbet gås og bramgås i perioden 01.09. - 31.05.
  Stk. 5.  I Zone 2, jf. bilag 4, er der jagttid på fjeldrype i perioden 01.09. -31.05.
  Stk. 6.  I en forsøgsperiode på 5 år fra ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse er der fri fangst på ravn (Corvus corax), gråmåge (Larus hyperboreus) og svartbag (Larus marinus) i perioden 01.01. – 31.12.

 

Ægindsamling

 

  § 11.  Ægindsamling er ikke tilladt, jf. dog stk. 2, stk. 3 og stk. 6.
  Stk. 2. Personer med jagtbevis må i indsamlingstiden 01.01. – 15.06. indsamle æg til privat forbrug fra arterne mallemuk, ravn, gråmåge og svartbag.
  Stk. 3.  I forbindelse med ravne- og mågeplage ved lufthavne, lossepladser og dumpe må Grønlands Lufthavne eller en kommune, uden forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, foranstalte indsamling eller oliering af æg fra ravne og måger.
  Stk. 4.  Æg fra måger, indsamlet i henhold til stk. 3, kan på datoen for indsamlingen afleveres til offentlige institutioner.
  Stk. 5.  Ved indsamling af æg er det ikke tilladt at anvende reb, stiger, klatretov eller andet klatreudstyr.
  Stk. 6.  I Zone 1 og Zone 4, jf. bilag 3 og 6, er indsamling af æg fra søkonge tilladt hele året.

 

Fuglekolonier

 

  § 12.  Det er ikke tilladt i perioden 15.04 – 15.09 at skyde eller at frembringe forstyrrelser, herunder al sejlads over 3 knob, inden for en afstand af en fuglekoloni på:
1
)  1000 meter, hvis fuglekolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv, og
2)  200 meter, hvis fuglekolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugl, kongeedderfugl, tejst, lunde, havterne, andre mågefugle end ride.
  Stk. 2.  Sejlads under 3 knob er tilladt uanset bestemmelsen i stk. 1, såfremt det ikke på unødigvis frembringer forstyrrelse.   
  Stk. 3.  Beflyvning med fastvinget fly eller helikopter er ikke tilladt inden for en vertikal og horisontal afstand af 3000 meter fra en fuglekoloni, jf. dog bekendtgørelsen om fredning af Kitsissunnguit.
  Stk. 4.  Beflyvning med drone er ikke tilladt inden for en vertikal og horisontal afstand af 100 meter fra en fuglekoloni.
  Stk. 5.  Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, må der indsamles æg, jf. § 11.
  Stk. 6.  Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, må der indsamles æg og unger af søkonge, jf. § 11, stk. 6.
  Stk. 7.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 må der sejles ad afmærkede ruter.

 

Fuglebeskyttelsesområder

 

  § 13.  Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt i perioden 01.05-31.08 på lokaliteter, som er oplistet i bilag 7 og vist på et kort i bilag 8, samt inden for en afstand af 500 meter fra disse.
  Stk. 2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 må der sejles ad afmærkede ruter.

 

Beskyttelse af reder, æg og unger

 

  § 14.  Ud over de særlige fredningsbestemmelser for fuglekolonier og fuglebeskyttelsesområder i §§ 12-13, er det overalt i Grønland ikke tilladt at beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.
  Stk. 2.  Undtaget fra stk. 1 er indsamling af unger af søkonge og mallemuk, jf. § 11, stk. 2, og indsamling af æg, jf. § 10, stk. 6, og § 11, stk. 6.

 

Jagt på fugle

 

  § 15.  Forfølgelse og jagt på flyvende fugle fra båd i fart er ikke tilladt.
  Stk. 2.  Drivning af og jagt på fældende ænder og gæs er ikke tilladt.
  Stk. 3.  Jagt på fugle fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere er ikke tilladt.

 

  § 16.  Det er ved jagt og fangst på fugle tilladt at bruge riffel, pumpgun og dobbeltløbet haglgevær, kajakpil eller fuglepil, hånd- og ketchernet samt bue og pil.
  Stk. 2.  Glatløbet haglgevær må maksimalt være kaliber 12 og riffel skal mindst være kaliber 0.17. Pumpgun og dobbeltløbet haglgevær må kun anvendes, såfremt de højst kan indeholde 2 patroner.
  Stk. 3.  Hånd- og ketchernet må anvendes ved fangst af søkonger i zone 1 og zone 4 samt traditionel ungefangst af mallemuk i henhold til § 10, stk. 2.
  Stk. 4.  Bue og pil må anvendes af personer, der har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende prøve i andre lande. Buejagtbevis skal medbringes under buejagt.
  Stk. 5.  Ved jagt med bue og pil skal følgende krav være opfyldt:
1)  Buen skal være af typen Compound-bue med fast indstillede sigtemidler.
2)  Ved jagt på kortnæbbet gås, snegås, canadagås og bramgås skal anslagsenergien være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 40 gram, dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule. Pilespidsen må ikke have modhager og må ikke indeholde eksplosive stoffer eller gift. Pilen skal være fremstillet af stål og mindst være 3-bladet med en skærende diameter på mindst 25 mm. Der må ikke anvendes blunt. 
3)  Ved jagt på alle andre fuglearter nævnt i § 10 skal anslagsenergien være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 gram, dog skal anslagsenergien med brug af pile med blunt være mindst 70 Joule. Pilespidsen må ikke have modhager og må ikke være med eksplosiver eller gift. Pilespidsen skal være fremstillet af stål og mindst være 2-bladet med skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen.
4)  Der skal ved jagt på flyvende fugle anvendes flu-flu pile.

 

Vilkår for betalingsjagt

 

  § 17.  Betalingsjagt er med hensyn til arterne omfattet af nærværende bekendtgørelse tilknyttet de samme betingelser som fritidsjagtbevis, jf. § 7, stk. 4, § 8, stk. 4, og § 9, stk. 2. Fugle nedlagt under betalingsjagt, er kun til privat brug.
  Stk. 2.  Betalingsjagtarrangørerne skal rapportere fangsten inklusive anskydninger til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 3.  Betalingsjagtsarrangørerne skal ud over rapporteringen som nævnt i stk. 2 årligt indberette fugle nedlagt under betalingsjagt til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Indberetningen kan foretages enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.

 

Salg af fugle og æg

 

  § 18.  Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge fangede fugle og kun i deres hjemmehørende forvaltningsområde, jf. bilag 2, i uforarbejdet, plukket eller renset tilstand til den endelige forbruger.
  Stk. 2.  Fugle fanget som bifangst ved garn- og linefiskeri må ikke sælges.
  Stk. 3.  Salg, jf. stk. 1, må for arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl kun finde sted i den i § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, fastsatte jagttid inden for pågældende forvaltningsområde og kun i veterinære godkendte indhandlingssteder, herunder godkendte Brætter. For andre ikke-kvoterede fuglearter må der ske salg i hele den periode, hvor der er jagttid på den pågældende art inden for pågældende forvaltningsområde, jf. § 10.
  Stk. 4.  Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge mågeæg i hjemmehørende forvaltningsområde, indsamlet i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger.
  Stk. 5.  Fangede fugle må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig produktion, forarbejdning eller nedfrysning uden forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 6.  I tilladelse efter stk. 5, kan der, for at beskytte lokale fuglebestande, fastsættes vilkår for tidsrummet, samt lokaliteten og kvoten for indhandlingen. I tilladelsen kan der endvidere fastsættes vilkår for afsætningen, såfremt dette kan medvirke til at beskytte fuglebestande lokalt.

 

Fundne ringe, mærker og sendere på fugle

 

  § 19.  Ringe, mærker, radio- og satellitsendere skal fremsendes til Grønlands Naturinstitut, Postbox 570, 3900 Nuuk med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er enten fanget eller fundet.

 

Lokal forvaltning

 

  § 20.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan efter høring af Fangstrådet og andre relevante organisationer uddelegere hele eller dele af forvaltningen for et geografisk afgrænset område til lokal forvaltning, der følger den overordnede biologiske rådgivning og de fastsatte vilkår.
  Stk. 2.  Vilkårene for dette skal skriftligt aftales mellem Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug og de lokale kommunale myndigheder ved en kommunal vedtægt.
  Stk. 3. Den kommunale vedtægt skal godkendes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Rapportering om jagt, fangst og ægindsamling

 

  § 21.  Fangede fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri, skal årligt indberettes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Rapporteringen kan ske enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.
  Stk. 2.  Indsamlede æg skal årligt rapporteres til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.

 

Handel med og udførsel m.v. af fugle og produkter heraf

 

  § 22.  Annoncering om salg, udbud til salg, salg og køb af fredede fuglearter, levende såvel som døde, herunder også udstoppede, samt dele og produkter heraf, er ikke tilladt.

 

  § 23.  Fredede fuglearter, levende og døde, herunder også udstoppede, samt dele og produkter heraf, må ikke udføres fra Grønland eller indføres til Grønland.
  Stk. 2.  Udførsel af totalfredede fugle, samt dele eller produkter heraf i forbindelse med bohaveflytning er tilladt ved en forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 3.  Udførsel af levende og døde vilde fugle, samt dele og produkter heraf, til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål, kræver forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 4.  Dødfundne fredede fuglearter, samt dele heraf, skal, såfremt de ikke efterlades i naturen, straks afleveres til Grønlands Naturinstitut eller jagt- og fiskeribetjente.

 

Hold, udsætning og ringmærkning af fugle

 

  § 24.  Det er i Grønland forbudt at holde vilde fuglearter i fangenskab.
  Stk. 2.  Sårede fredede fuglearter skal anmeldes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

  § 25.  Udsætning af fugle i naturen, som er indført til Grønland, og afkom af sådanne fugle er ikke tilladt.

 

  § 26.  Ringmærkning af vilde fugle, videnskabelig indfangning af vilde fugle eller prøvetagning på vilde fugle og disses æg kræver forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 2.  Ved skriftlig ansøgning uddybes formål, sted, periode, transportmiddel og metode, herunder hvilket fartøjsnummer eller GR-nummer der anvendes.
  Stk. 3.  Der skal afleveres skriftlig rapport til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på apnn@nanoq.gl vedrørende resultatet efter feltarbejdet.

 

Dispensation

 

  § 27.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til veterinære, videnskabelige og undervisningsmæssige formål, eller som led i en kortlægning af Grønlands fangstmæssige ressourcer samt til sikring af kommunikationsmæssige forhold, flytrafikkens og skibstrafikkens sikkerhed.

 

Kontrol

 

  § 28.  Enhver skal på forlangende af politiet eller jagt- og fiskeribetjente fremvise dokumentation for sin fangstret i form af gyldigt jagtbevis, dispensationstilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller dispensation fra et andet departement.

 

Kommunal vedtægt

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunal vedtægt fastsætte regulering vedrørende beskyttelse af fugle.
  Stk. 2.  Kommunale vedtægter, jf. stk. 1, skal godkendes af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug og kundgøres på www.naalakkersuisut.gl.

 

Foranstaltninger

 

  § 30.  Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 2-3, §§ 6-12, § 13, stk. 1, § 14, stk. 1, §§ 15-19, §§ 22-23, § 24, stk. 1 og 2, og §§ 25-26 kan der idømmes bøde og konfiskation i medfør af Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan der idømmes bøde og konfiskation af fangsten i henhold til Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Hvor bekendtgørelsen eller forskrifter udstedt i medfør af bekendtgørelsen hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Beslutning om anvendelse af konfiskerede dele af fangsten træffes af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 5.  Bødeindtægter tilfalder landskassen.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 31.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2019.
  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle. 
  Stk. 3. De i medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle fastsatte kommunale vedtægter opretholdes, indtil de ophæves ved andre kommunale vedtægter.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. oktober 2019

 

 

 

Jens Immanuelsen

/

Jørgen Isak Olsen