Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
1. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om næring
(Ændring af GER-nummer til CVR-nummer samt teknisk ændring i den grønlandske tekst)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 29 af 9. december 2015 om næring foretages følgende ændringer:


1.
  Overalt i inatsisartutloven ændres GER-nummer til CVR-nummer.

2.  § 2, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Ved salg på markeder, udstillinger, sportsstævner og messer skal arrangøren, senest fra tidspunktet for åbningen af arrangementet have udarbejdet en liste med navn, adresse og GER-nummer på de næringsdrivende. Listen skal opbevares i 5 år fra afslutning af arrangementet og udleveres på forlangende til kontrolmyndigheden. Hvis en deltager ikke har pligt til at have et GER-nummer anføres alene navn og adresse.”.

3.  I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
”  Stk. 3.  I perioden 1. januar 2018 til 1. juli 2018 vil overtrædelse af § 2, stk. 1 og 3, ikke kunne medføre foranstaltninger.”.


§ 2

§ 1, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2018.
Stk. 2.  § 1, nr. 2, træder i kraft 1. juli 2017.Grønlands Selvstyre, den 1. juni 2017


Kim Kielsen

Dokumenter