Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 35
28. november 2016
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport
(Ændring af hjemmel til køb af is og vand fra offentlig leverandør til eksport)

§ 1

I landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven), som ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 15. maj 2014, foretages følgende ændringer:                                                                                       


1. 
Efter § 4 indsættes:
  § 4 a.  Naalakkersuisut kan desuden meddele tilladelse til udnyttelse af vand til eksport til et selskab, der indgår aftale om køb af vand fra et offentligt forsyningsselskab. Tilladelse kan meddeles med eneret.
  Stk.2.  En aftale efter stk. 1, skal ske under hensyn til forsyningspligt og andre forpligtigelser i henhold til gældende lovgivning.
  Stk. 3.  Såfremt der indgås aftale med et offentligt forsyningsselskab om levering af vand fra et af den offentlige forsyningsvirksomheds anlæg, kan det offentlige forsyningsselskab selv i en aftale med et privat selskab fastsætte pris, mængde med mere ud fra et forretningsmæssigt grundlag.
  Stk. 4.  Tilladelse til udnyttelse efter stk. 1 gøres betinget af, at der er indgået gyldig og bindende aftale mellem den offentlige forsyningsvirksomhed og ansøger.”

2.  I §§ 5 stk. 1, 7, stk. 1, 13, stk. 2 og stk. 3, 21 og 26 ændres ”efter § 4” til ”efter §§ 4 og 4 a”.

3.  I §§ 12, stk. 1, 13, stk. 1, 14, 15, 16, 20, 23, 24 og 27, stk. 1 og stk. 2, ændres ”efter §§ 3-4” til efter §§3, 4, og 4 a”.

 
§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016


Kim Kielsen