Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 5
6. juuni 2016
Atuuttut

Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atuuffia nassuiaatillu

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaat kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimilu sammisassaqartitsinermut atorneqassaaq siuarsaataallunilu, taamaattoq tak. imm. 5.
  Imm. 2.  Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq tassaapput inunnik qaammarsaaneq, kulturimut tunngasunik imalimmik aaqqissuussinerit sunngiffimilu kulturikkut ingerlatat allat nalinginnaasut, taakkununnga ilanngullugit piginnaanngorsaataanngitsumik sunngiffimmi atuartitsineq, sunngiffimmi ornittakkat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit aamma meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiiffii, tak. kapitalit 4-7.
  Imm. 3.  Inunnik qaammarsaaneq tassaavoq inunnut qaammarsaataasumik atuartitsineq aamma isumassarsiat malillugit inuiaqatigiinnullu peqataatitsisumik meeqqanik inuusuttunillu sullissinerit, tamat oqartussaaqataanerannik paasinnittaatsimik innuttaaqataalluarnermillu siuarsaanissamik aamma peqataasut suliassamut kulturimillu paasisimasaannik piginnaasaannillu annertusaanissamik siunertaqartut.
  Imm. 4.  Sunngiffik tassaavoq piffissaq inuup meeqqanut suli atualinngitsunut, atuartitsinermi, ilinniagaqarnermi, aaqqissuussaasumik piginnaanngorsaanermi sulinermiluunniit ulluunerani neqeroorutinut atortanngisaa.
  Imm. 5.  Inatsisartut inatsisaat kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut inatsit alla aqqutigalugu malittarisassiorneqarsimasumut atorneqassanngilaq.

 

Kapitali 2
Akisussaaffinnik suliassanillu agguaassineq

 

   § 2.  Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu nunami tamarmi kulturikkut ingerlatsisoqarnissaanut sunngiffimmilu sammisassaqartitsisoqarnissaanut Naalakkersuisut pingaarnertut akisussaaffigaat, tamannalu pillugu kommunalbestyrelsit suleqatiginerisigut akisussaaffinnik suliassanillu agguaassisarnissamut pitsaasunik atugassaqartitsisoqassaaq.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu pisussaaffigaat:
1) kulturikkut ingerlatsinermik sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermik ineriartortitsinissamut pilersuinissamullu, suliaqartarnissamut siammarterinissamullu aningaasatigut tapiissuteqarsinnaapput allatigullu uummarissaasinnaallutik,
2) ininik naleqquttunik pissarseqataanissaq aamma timikkut allatigut atugassaqartitseqataanissaq,
3) naleqquttunik ineqartitsinissaq aamma timitigut atugassaqartitsinissaq,
4) kommuninik suliamut tunngatillugu siunnersuisarnissaq aamma
5) ilinniagaqarnissamik, ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarnissamik aamma ilinniagaqaqqinnissamik neqerooruteqarnissaq.

 

  § 3.  Kommunalbestyrelse kommunimi kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut pingaarnertut akisussaasuuvoq kommunimilu innuttaasut kulturikkut neqerooruterpassuarnik inerisaaqataanissamut, ingerlatsinissamut atuinissamullu periarfissinneqarnissaat siunertaralugu anguniagassanik killiliussassanillu aalajangersaasussaalluni.

 

  § 4.  Ukiut tamaasa kommunimi kulturikkut ingerlatsinissamut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinissamut kommunalbestyrelse pilersaarusiortassaaq. Pilersaarut kommunip nittartagaatigut tamanut saqqummiunneqassaaq.
  Imm. 2.  Kommunimi kulturikkut ingerlatsinissamut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinissamut pilersaarutip imm. 1-imi oqaatigineqartutut imassaanut isikkussaanullu Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput.

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsip inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu pisussaaffigai:
1) naleqquttunik ineqartitsinissaq aamma timitigut atugassaqartitsinissaq aamma
2) ininut silamilu ingerlatsivinnut meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiiffiinit pigineqartunut attartorneqartunulluunniit ingerlatsinermut tapiissuteqarnissaq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu pisussaaffigisinnaavai:
1) ininik naleqquttunik pissarseqataanissaq aamma timikkut allatigut atugassaqartitseqataanissaq, tapiissuteqarfigisinnaallugillu ininut timikkullu allatigut atugassanut kulturikkut ingerlatsinermi sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atorneqartunut ingerlatsinermut aningaasartuutit aamma
2) kulturikkut ingerlatsinermik sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermik ineriartortitsinissamut pilersuinissamullu, suliaqartarnissamut siammarterinissamullu aningaasatigut tapiissuteqarsinnaapput allatigullu uummarissaasinnaallutik.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip naleqquttumik ineqartitsinissamut allatigullu timikkut atugassaqartitsinissamut tunngatillugit imm. 1 naapertorlugu pisussaaffii pillugit Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput.

 

  § 6   Kommunit agguarnerisa avataanni inatsisartut inatsisaat manna malillugu suliassanik kommunalbestyrelsimut isumagisassanngortinneqarsimasunik Naalakkersuisut isumaginnissapput.
  Imm. 2.   Naalakkersuisut kommunimi ataatsimi arlalinniluunniit kommunalbestyrelsimik isumaqatigiissuteqarnermikkut, imm. 1 malillugu Naalakkersuisunit pisussaaffigineqartut, suliassat taakku isumagineqarneri tunniussinnaavaat.

 

Kapitali 3
Ingerlatsineq tapiiffigineqarsinnaasoq tapeeriaatsillu


Inissatigut atugassarititaasut

 

   § 7.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu illunik, ininik timikkullu allatigut atugassaqartitanik kulturikkut ingerlatsinermi sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atorneqartussanik, tassunga ilanngullugit sunngiffimmi ornittakkanik, sunngiffimmi sukisaarsaartarfinnik klubbinik, ininik saqqummersitsisarfinnik, sungiusartarfinnik aamma ataatsimiittarfinnik katersortarfinnillu sanaartornermut, nutarterinermut ingerlatsinermullu tapiissuteqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi allalluunniit illunik, ininik timikkullu allatigut atugassaqartitanik kulturikkut ingerlatsinermi sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atorneqartussanik sanaartornermut, nutarterinermut ingerlatsinermullu tapiissuteqarpata Naalakkersuisut tapiissutinik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit utertitsisinnaapput.

 

  § 8.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsinik isumasioqateqareerlutik illunik, ininik timikkullu allatigut atugassaqartitanik kulturikkut ingerlatsinermi sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atorneqartussanik sanaartornermut, nutarterinermut ingerlatsinermullu tapiissuteqarnissaq pillugu malittarisassaliorsinnaapput, tassunga ilanngullugu akisussaaffinnik suliassanillu agguaassinissamut, piumasaqaatinut tapiissuteqarnissamullu piumasaqaatinut, qinnuteqarnissamut, naatsorsuuserinermut kukkunersiuinermullu malittarisassaliorsinnaallutik.


Sammisassaqartitsinerit 

 

  § 9.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu makkununnga tapiissuteqarsinnaapput:
1) ingerlatanik taakkununngalu atortussanik inerisaanermut pilersuinermullu,
2) sammisassanik ingerlatsinermut, tassunga ilanngullugit angalanermi aningaasartuutinut aamma ineqartinneqarnermut aningaasartuutinut matussutissanut,
3) peqatigiiffiit kattuffiillu kulturikkut ingerlatsinermik sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermik suliaqartut ingerlanneqarnerannut,
4) isernermi akiliutissap appaaffigineqarnissaanut, peqataanermut akiliutinut assigisaannullu aamma
5) saqqummersitsinermut allatigullu siammarterinermut.
  Imm. 2. Naalakkersuisut Kalaallit Nunaata avataani kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut aamma tapiissuteqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu imm. 1 naapertorlugu tapiissutinik tunniussinerminni sammisassat meeqqanik inuusuttunillu, inunnik timimikkut ajoquteqartunik aamma inuuniarnikkut ajornartorsiuteqartunik ilaatitsisut sapinngisamik salliutissavaat.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut imm. 1 naapertorlugu tapiissutinik tunniussinerminni sammisassat nuna tamakkerlugu imaluunniit kommunini marlunni arlalinniluunniit ingerlanneqartussat sapinngisamik salliutissavaat.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu naalakkersuinikkut, upperisarsiornikkut sulisartoqarnermilluunniit peqatigiiffeqarnikkut siunertarineqartunut tapiissuteqarsinnaanngillat.
  Imm. 6.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsinik isumasioqateqareerlutik kulturikkut ingerlatsinerup sunngiffimmilu sammisassaqartitsinerup iluini sammisassanut, tassunga ilanngullugit akisussaaffinnik suliassanillu agguaassinissamut, ingerlatsinerup tapiiffigineqarsinnaasup killilerneqarnissaanut, piumasaqaatinut tapiissuteqarnissamullu piumasaqaatinut, qinnuteqarnissamut, naatsorsuuserinermut kukkunersiuinermullu tapiissuteqarnissamut malittarisassaliorsinnaapput.

 

Kapitali 4
Sunngiffimmi ilinniartitaasarnerit

 

   § 10.  Sunngiffimmi atuartitsineq tassaavoq ilinnialernissamut inuussutissarsiulernissamullu piginnaanngorsaataanngitsumik atuartitsineq meeqqanut, inuusuttunut inersimasunullu sunngiffimmi aaqqissuussaq.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi atuartitsineq imatut aaqqissuunneqarsinnaavoq:
1) Nalinginnaasumik atuartitsineq.
2) Nipilersornermik ilinniartitsineq.
3) Ilinniagaqaqatigiit.
4) Oqalugiarnerit.
5) Ulluinnarni atortariaqakkat pillugit atuartitsineq.
  Imm. 3.  Sunngiffimmi atuartitsineq aaqqissuunneqarsinnaavoq qanoq ukioqqortutigineq apeqqutaatinnagu.
  Imm. 4.  Nal. ak. ilai sunngiffimmi atuartitsinermi peqataasunik katerisimaartitsinernut atuartitsinivimmik imaqanngikkaluartunut atorneqarsinnaapput.
  Imm. 5.  Sunngiffimmi atuartitsineq ingerlanneqarsinnaavoq ulluunerani unnukkullu.  Sunngiffimmi atuartitsineq sivikitsuusinnaavoq sivisunerusinnaalluniluunniit.
  Imm. 6.  Sammisassat qanoq killilerneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput.

 

  § 11.  Kommunalbestyrelsip piumasaqaatit uku tamarmik naammassineqarpata sunngiffimmi atuartussatut pilersinneqartut akuersissutigissavai:
1) Atuartitsinerup tamanut ammasuunissaa, taamaattoq tak. imm. 3.
2) Atuartitsisoq atuartitsinissamut pisariaqartinneqartunik pisinnaasaqassaaq.
3) Atuartitsineq sammisamik ingerlatamilluunniit tamatigoortumik qaammarsaassaaq,
4) Pilersaarut ilinniartitsinissamik qulakkeerinnittoq malillugu atuartitsinissaq aaqqissuunneqassaaq, taamaattoq tak. § 15, imm. 2.
5) Atuakkat atuartitsinermilu atugassat assigisaallu peqataasunut akeqanngitsumik atugassanngortitaassapput,
6) Suliaqarnermi atortussat peqataasumit akilerneqassapput, taamaallaat meeqqat inuusuttullu 18-it inorlugit ukiullit pinnagit,
7) Peqataasussat ikinnerpaamik arfineq pingasut nalunaarsimassapput, taamaattoq tak. imm. 2 aamma § 16, imm. 2 kiisalu § 17, imm. 2.
8) Sunngiffimmi atuartitsisoqassaaq inini piukkunnartuni pisariaqartunik atortoqartuni.
9) Atuartitsissutinut ataasiakkaanut imikkut ittumik piumasaqaatit.
  Imm. 2.  Peqataasut qanoq amerlatiginissaannut piumasaqaat kommunalbestyrelsimit saneqqunneqarsinnaavoq, tak. imm. 1, nr. 7.
  Imm. 3.  Sammisassaq eqqarsaatigalugu ilinniagaqaqatigiinni oqalugiarnernilu peqataasussat qanoq ukioqarnissaat aalajangersaaffigineqarsinnaavoq, tak. §§ 15 aamma 16.

 

  § 12.  Sunngiffimmi atuartitsinermi atuartut sapaatit akunnerisa malittuinnaat sisamat ingerlaneranni peqataasut agguaqatigiissillugu sisamat inulersimappatikkit atorunnaarsinneqassapput, taamaattoq tak. § 16, imm. 3.

 

  § 13.  Nalinginnaasumik atuartitsineq tassaavoq inunnut tunngasut, inuiaqatigiinnut tunngasut pinngortitamilluunniit ilisimatusarnerup iluini sammisassanik atuartitsineq.

 

  § 14.  Nipilersornermik ilinniartitsinermi nipilersuutinik nipilersorneq, nipilersoqatigiinneq, erinarsoqatigiissuartut erinarsorneq, erinarsorluni isiginnaartitsineq assigisaallu ilinniartitsissutigineqassapput ineriartortinneqarlutillu.

 

  § 15.  Ilinniagaqaqatigiit tassaapput inuit arlallit peqataanermikkut inunnut, inuiaqatigiinnut imaluunniit ilisimatusarnermut tunngasutigut sammisassamik namminneerlutik qulaajaasut.
  Imm. 2.  Ilinniagaqaqatigiinneq aaqqissuunneqassaaq ilinniagaqarnermut atortussat naleqquttut tunngavigalugit.

 

  § 16.  Oqalugiarnerit tassaapput oqalugiaatit ataasiakkaat imaluunniit oqalugiaatit nangeqattaartut arlallit atorlugit inunnut, inuiaqatigiinnut ilisimatusarnermullu tunngasunik paasissutissiineq.
  Imm. 2.  Oqalugiaqattaarnermut peqataaniarlutik nalunaartut ikinnerpaamik 15-iussapput atuartut atuartinneqassappata.
  Imm. 3.  Oqalugiaqattaarnermi peqataasut agguaqatigiissillugit qulit inulersimappatikkit ilinniagaqaqatigiit atorunnaarsinneqassapput.

 

  § 17.  Ulluinnarni atortariaqakkat pillugit atuartitsineq tassaavoq ulluinnarni atortariaqakkanut nutaaliornermullu tunngasunik atuartitsineq.
  Imm. 2.  Ikinnerpaamik aqqaneq-marluk peqataaniarlutik nalunaarsimappata atuartut atuartinneqaannassapput.
  Imm. 3.  Sapaatit akunnerisa sisamat malittuinnaat ingerlaneranni peqataasut agguaqatigiissillugit arfineq pingasut inulersimappatigit atuartut atorunnaarsinneqassapput.
  Imm. 4.  Ulluinnarni atortariaqakkat pillugit atuartitsinissamut Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassaliorsinnaapput, tak. imm. 1.

 

  § 18.  Peqataasut killilersimaarneqarnissaat, peqataasussat amerlassusiligaanerisa qanorlu ukioqarnissamik aalajangersakkat saneqqunneqarsinnaanerat, atuaqatigiit arlariit pilersinneqarsinnaanerat pillugit Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput kiisalu nal. ak. atuartitsivissat amerlassusissaat aalajangersaavigisinnaallugu.

 

  § 19.  Kommunalbestyrelsip sunngiffimmi atuartitsinermi peqataasut akileeqqusinnaavai.
Imm. 2.  Akileeqqusissutip imm. 1-imi pineqartup qanoq annertutiginissaanik naatsorsuinissamut aqunneqarnissaanullu Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput.

 

Kapitali 5
Sunngiffimmi ornittakkat

 

   § 20.  Sunngiffimi ornittagaq tassaavoq paaqqinnittarfik sulisut perorsaanikkut ilinniagallit perorsaanikkut siunnerfeqartumik atuarnerup avataatigut meeqqat inuusuttullu atugaannik, peqqissusaannik, ineriartornerannik ilinniarnerannillu siuarsaallutik suliaqarfigisaat.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi ornittagaq atuarfimmik angajoqqaanillu suleqateqarluni atuarfimmi atuartitsinerup sunngiffimmilu ornittakkap akornanni ataqatigiissumik ingerlatsisoqarnissaanut peqataassaaq.

 

  § 21.  Sunngiffimmi ornittagaq kommunip paaqqinnittarfiatut  (kommunimi sunngiffimmi ornittagaq) kommunimit ataatsimit ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi ornittagaq kommunalbestyrelse isumaqatigiissuteqarfigineratigut paaqqinnittarfittut imminut pigisutut (sunngiffimmi ornittagaq namminersortitaq) ingerlanneqarsinnaavoq imaluunniit  paaqqinnittarfittut namminersortutut (sunngiffimmi ornittagaq namminersortoq) kommunalbestyrelse isumaqatigiissuteqarfigalugu.

 

  § 22.  Sunngiffimmi ornittagaq avatangiisimigut meeqqat, inuusuttut sulisullu pisariaqartitaannut naleqqussarneqarsimassaaq, sunngiffimmilu ornittakkanut oqartussanit akuerisaasoq aamma kommunalbestyrelsimit ornittakkamik nakkutilliisumit ornittakkallu nutaamik sananeqareerluni, allanngortiterneqareerluni allilerneqareerlunilu atulinnginnerani akuersissutinik tamanik nakkutiginnittumit akuerisaasoq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip nakkutigissavaa sunngiffimmi ornittakkap qaqugukkulluunniit inatsisit atuuttut naapertorlugit aaqqissugaanissaa.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut sunngiffimmi ornittakkamik pilersitsinissaq pisatsersuinissarlu pillugit malittarisassaliorsinnaapput.

 

  § 23.  Sunngiffimmi ornittakkat tamarmik kommunalbestyrelsimit akuerisaasimanerminnut uppernarsaateqassapput, paaqqinnittarfiup pisortaanit tamanut ersittumut inissinneqarsimasumik.
  Imm. 2  Akuersissuteqarnerup uppernarsaamiissapput makkuninnga paasissutisiissutit:
1) Meeqqeriviup aqqa, najugaqarfia sumiiffialu.
2) Sunngiffimmi ornittakkap anguniagai aamma meeqqat inuusuttullu pillugit isumai.
3) Paaqqinnittarfimmut atatillugu kommunimi ataatsimiititaq imaluunniit sunngiffimmi ornittakkap imminut pigisup sunngiffimmiluunniit ornittakkap namminersortup aqutsisui.
4) Sunngiffimmi sammisassaqartitsiviup pisortaa.
5) Sulisut amerlassusiat.
6) Inissat qassiuneri.
7) Piffissat ammasarfiit.
8) Pisortanit naapertuuttunit akuersissutit, taakkununnga ilaallutik qatserisartutut oqartussaasunit, sanaartornermut oqartussaasunit kommunalbestyrelsimillu akuersissutit taakkualu ullui.
9) Suliaqarfiup inatsisitigut tunngavii pillugit paasissutissat.

 

  § 24.  Sunngiffimmi ornittakkamik atuineq akeqartinneqassaaq (nammineq akiliineq), taamaattoq tak. imm. 3. aamma 4.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi ornittakkap agguaqatigiissillugu ingerlatsinermut aningaasartuutissaatut missingersuusiukkat ilanngaaserneqanngitsut aamma akiliuteqartussap akiliuteqartussalluunniit aningaasaqarnikkut inissisimanerat tunngavigalugit kommunip sunngiffimmi ornittagaataanik atuinissamut nammineq akiliutissaq aalajangersarneqassaaq.
  Imm. 3.  Nammineq akiliutissap appartinneqarnissaanut kommunalbestyrelse tapiissuteqassaaq. Sunngiffimmi ornittagaq atorneqartoq qanorluunnit isikkoqaraluarpat aningaasat aalajangersimasumik amerlassusillit kommunalbestyrelsimit tapiissutigineqassapput.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsimik isumasioqateqareerlutik malittarisassaliussavaat kommunip sunngiffimmi ornittagaani, sunngiffimmi ornittakkami imminut pigisumi sunngiffimmilu ornittakkami namminersortumi meeqqat najugaqarnermut akiliutissaat, tassunga ilanngullugit isertitaqqortussuseq naapertorlugu akiliuteqartarneq, nammineq akiliutissap appartinneqarnissaannut tapiissutit, akiliutissanik akiitsoqalernermi meeqqap ornittakkamiikkunnaarnissaa aamma kommunimi sunngiffimmi ornittakkamik, sunngiffimmi ornittakkamik imminut pigisumik sunngiffimmilu ornittakkamik namminersortumik atorunnaarsitsineq pillugit malittarisassaliussallutik.

 

  § 25.  Sunngiffimmi ornittakkamik atuinermut akiliuteqartussaatitaavoq meeqqamik pilersuisoq. Meeraq angajoqqaami arlaanni najugaqarpat, taannalu katissimappat, nalunaarsukkamik aappaqartuuppat imaluunniit minnerpaamik ukiumik ataatsimik sivisussusilimmik katissimanermut assingusumik aalajangersimasumik inooqateqarpat, angajoqqaajusoq taassumalu aalajangersimasumik inooqataa akiliisussaatitaasutut isigineqassapput.

 

  § 26.  Kommunip sunngiffimmi ornittagaanut aamma sunngiffimmi ornittakkamut imminut pigisumut ilanngunnissaq kommunalbestyrelsimit aalajangiiffigineqassaaq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa sunngiffimmi ornittakkap imminut pigisup sunngiffimmi ornittakkamut ilannguttoqarnissaanut tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit nammineq aalajangiisarnissaa.
  Imm. 3.  Sunngiffimmi ornittakkat namminersortut namminneq aalajangiisarput sunngiffimmi ornittakkamut ilannguttoqarniartillugu. Kommunalbestyrelse sunngiffimmi ornittakkami namminersortumi inissamik innersuussisinnaanngilaq, taamaattoq takuuk § 27, imm. 4.

 

  § 27.  Kommunimi sunngiffimmi ornittakkami sunngiffimmilu ornittakkami imminut pigisumi meeqqat ilanngunneqarnissaanut kommunalbestyrelse malittarisassanik aalajangersaassaaq tamanullu saqqummiussilluni. Angajoqqaat periarfissinneqassapput meeqqamik sunngiffimmi ornittakkamut aalajangersimasumut ilanngunneqarnissaannut kissaatiminnik saqqummiussinissamut.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi ornittakkap imminut pigisup § 26, imm. 2 naapertorlugu ilanngussinissamut piginnaatitaasup meeqqat sunngiffimmi ornittakkamut ilanngunneqarnissaannut malittarisassat aalajangersarlugillu tamanut saqqummiutissavai.
  Imm. 3.  Sunngiffimmi ornittakkat namminersortut meeqqat sunngiffimmi ornittakkamut ilanngunneqarnissaannut malittarisassanik aalajangersaallutillu tamanut saqqummiussissapput.
  Imm. 4.  Sunngiffimmi ornittakkat namminersortut taamaallaat meeqqanik tigusinissamut itigartitsisinnaapput sunngiffimmi ornittakkami inissaqartitsisoqanngikkaangat.

 

  § 28.  Sunngiffimmi ornittakkap meeqqat ataasiakkaat inuusuttulluunniit ataasiakkaat inerikkiartornerat pillugu ataatsimoortumik naliliinikkut naliliinerit uppernarsaasersuinerillu ingerlaavartumik isumagissavai, meeqqallu inerikkiartornera minnerpaamik ukiumut marloriarluni allaaserisassallugu.      
  Imm. 2.  Inerikkiartorneq pillugu allaaserisat meeqqap pilersuisui inuillu suliamik ingerlatallit suleqatigalugit malitseqartinneqartassapput.
  Imm. 3.  Sunngiffimmi ornittakkap pisussaaffigaa minnerpaamik ukiumut marloriarluni meeqqap pilersuisuinik oqaloqateqartarnissaq meeqqap inerikkiartoqqinnerani suleqatigiinnissaq siunertaralugu.                            

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsip meeqqat inuusuttullu kommunip sunngiffimmi ornittagaaniittartut imaluunniit sunngiffimmi ornittakkami namminersortumiittartut taamaatitissinnaanngilai kommunalbestyrelse neqeroorummik assingusumik imaluunniit neqeroorummik allamik naapertuuttumik neqeroorutissaqartinnani.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi ornittakkap namminersortup immikkut illuinnartumik pisoqartinnagu meeqqat sunngiffimmi ornittakkami namminersortumiittartut taamaatitisinnaanngilai.
  Imm. 3.  Meeqqat kommunip sunngiffimmi ornittagaaniikkunnaartinneqarnissaannut aamma sunngiffimmi ornittakkami namminersortumiikkunnaartinneqarnissaannut kommunalbestyrelse malittarisassanik aalajangersaallunilu tamanut saqqummiussissaaq.
  Imm. 4.  Sunngiffimmi ornittakkap namminersortup meeqqat sunngiffimmi ornittakkami namminersortumiikkunnaartinneqarnissaannut malittarisassat aalajangersassavai tamanullu saqqummiullugit.

 

  § 30.  Meeraq sunngiffimmi ornittakkamit neqeroorummut allamut nuuppat § 29, imm. 1 naapertorlugu sunngiffimmi ornittakkami sulisut paaqqinnittarfik nuuffigineqartoq suleqatigalugu meeqqap inuusuttulluunniit pisariaqartitaanik isumaginninnissamut meeraq pillugu paasissutissanik ingerlatitseqqissapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut imm. 1 naapertorlugu paasissutissanik naapertuuttunik ingerlatsitseqqinneq pillugu malittarisassaliorsinnaapput.

 

  § 31.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsimik isumasioqateqareerlutik sunngiffimmi ornittakkami aqutsineq allaffissornerlu pillugit malittarisassaliorsinnaapput, tassunga ilanngullugit piginnaasaqarnissamik piumasaqaatit, sulisut amerlassusissaat atuisartullu katersuuttarnissaat pillugit malittarisassaliorsinnaallutik.

 

Kapitali 6
Sunngiffimmi sukisaarsaartarfiit klubbit

 

  § 32.  Sunngiffimmi sukisaarsaartarfik klubbi tassaavoq meeqqat inuusuttullu sunngiffimminni suliaqarlutik ataatsimooqatigiinniarlutillu katerisimaartarfiat.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi sukisaarsaartarfimmik klubbimik atuineq akeqanngilaq, taamaattoq tak. imm. 3 aamma 4.
  Imm. 3.  Kommunini sunngiffimmi sukisaarsaartarfiit klubbit akiliisitsisinnaapput imaluunniit katersuiniarsinnaallutik klubbip ingerlatai, pilersaarutai il.il. nukittorsarniarlugit. Taamaattoq sunngiffimmi sukisaarsaartarfimmi klubbimut peqataanermut ilaasortatut akiliisitsisoqarsinnaanngilaq.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsimik isumasioqateqareerlutik akiliisitsisarnissat katersuiniartarnissallu imm. 3-mi taaneqartut pillugit malittarisassaliorsinnaapput.

 

  § 33.  Sunngiffimmi sukisaarsaartarfiit klubbit kommunip sunngiffimmi sukisaarsaartarfiatut kommunimit ingerlanneqarsinnaapput imaluunniit kommunip sunngiffimmi sukisaarsaartarfiatuunngitsoq allanit ingerlanneqarsinnaapput.

 

  § 34.  Kommunini sunngiffimmi sukisaarsaartarfiit klubbit pilersinneqarsinnaapput piumasat makkua tunngavigalugit
1) klubbi meeqqanut inuusuttunullu 6-iniit 21-nut ukiulinnut tamanut ammasuussaaq,
2) klubbip pisortaa suleqataalu pisariaqartunik piginnaasaqassapput,
3) klubbi piukkunnartunik ineqartinneqassaaq,
4) atortussat pisariaqartut akeqanngitsumik atorsinnaatitaassapput,
  Imm. 2.  Qanoq ukioqqortutigisut piffissani aalajangersimasuni sunngiffimmi sukisaarsaartarfinnik klubbinik atuisinnaanerat pillugu Naalakkersuisut sukumiinerusunik malittarisassiorsinnaapput.

 

  § 35.  Kommunalbestyrelse sunngiffimmi sukisaarsaartarfinnut klubbinut kommunip ingerlatarinngisaannut tapiissuteqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Sunngiffimmi sukisaarsaartarfiit klubbit imm. 1 naapertorlugu tapiiffigineqartartut kommunalbestyrelsip akuerissavai nakkutigalugillu.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse akuersissappat klubbi malittarisassaqassaaq.
  Imm. 4. Sunngiffimmi sukisaarsaartarfiit klubbit kommunimit ingerlanneqanngitsut Naalakkersuisut malittarisassiuutissavaat, tamatumani ilanngullugit klubbip malittarisassai.

 

Kapitali 7
Meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiiffii

 

  § 36.  Meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiiffii tassaapput suliniaqatigiiffiit aaqqissuussinernik meeqqanut inuusuttunullu 30-t inorlugit ukiulinnut ingerlatsisartut.

 

  § 37.  Timersoqatigiiffinnut tunngatillugu killiliinissaq Naalakkersuisut malittarisassaliussapput.

 

Kapitali 8
Aningaasalersuineq allaffissornerlu

 

  § 38.  Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutissatut aalajangersakkat iluini Naalakkersuisut kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut tapiissuteqassapput.

 

  § 39.  Aningaasartuutit kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut atorneqartut kommunit tamakkerlugit akiligassaraat, aningaasartuutit tamakkerlugit ilaannaaluunniit Namminersornerlutik Oqartussanit allanilluunniit akilerneqassasut inatsisitigut erseqqissumik tunngavissiisoqarsimanngippat.  Namminersorlutik Oqartussat aamma kommunit inatsisitigut pisussaaffiusumik suliassat akilerneqarlutik isumagineqarnissaat isumaqatigiissutigisinnaavaat.
  Imm. 2.  Suliaqarfinni kommunit aggornerisa avataaniittuni aningaasartuutit imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisunit isumagineqassapput.

 

Kapitali 9
Naatsorsuutit kukkunersiuinerlu

 

 § 40.  Kulturikkut ingerlatsinissamut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinissamut Naalakkersuisunit tapiissutisisut tapiissutit siunertamut atorneqarnerat uppernarsassavaat tamannalu pillugu piumasaqartoqarneratigut uppernarsaasissallugit.
  Imm. 2.  Tapiissutinik atuinerup uppernarsarneqarnissaa uppernarsaaserneqarnissaalu, taakkununnga ilanngullugu naatsorsuusiornissamut kukkunersiuinissamullu piumasaqaatit Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaavaat.

 

  § 41.  Tapiissutisisimasoq eqqunngitsunik paasissutissiisimappat, tapiissutisinissamut piumasaqaatit naammassineqanngippata imaluunniit tapiissutit aningaasaliissutigineqartussanut siunertanut allanut atorneqarsimappata tapiissutit aningaasaliissutigineqarsimasut tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit utertillugit akilerneqarnissaat piumasarineqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Tapiissutit utertinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassaliorsinnaapput.

 

Kapitali 10
Naammagittaalliuut

 

 § 42.  Naalakkersuisut Kommunalbestyrelsillu Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangigaat pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngortinneqarsinnaanngillat, taamaattoq tak. imm. 2.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarfigalugit kommunalbestyrelsinut tunniunneqarsimasunut  suliassanut tunngasuni kommunalbestyrelsimit aalajangiinerit aalajangiinerup nalunaarutigineqarneraniit sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit Naalakkersuisunut suliassanngortinneqarsinnaapput.

 

Kapitali 11
Misiligummik aaqqissuussinerit

 

 § 43.  Naalakkersuisut aaqqissuussigallarnertut immikkut ittumik pisoqartillugu inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat saneqqussinnaavaat, inatsisartut inatsisaani atuiffissat iluini misileraanermik ingerlatsinerup siuarsarneqarnissaanut pisariaqartutut isigineqarpata.
  Imm. 2.  Misileraalluni ingerlataqarnermut Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput, imm. 1 tak.

 

Kapitali 12
Nakkutilliineq

 

 § 44.  Kommunalbestyrelsit inatsimmik aqutsinerat Naalakkersuisut pingaarnertut nakkutigissavaat.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsimut piumasarisinnaavaat paasissutissat inatsit naapertorlugu suliaminnik isumaginninnissamut pisariaqartutut isigisatik.

 

Kapitali 13
Atuutilersitsinermi, ikaarsaariarnermi atorunnaarsitsinermilu aalajangersakkat

 

 § 45.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2017 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaata atuutilernera ilutigalugu kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 21. maj 2002-meersoq kiisalu inatsisartut peqqussutaanni nr. 5, 9. april 1992-imeersumi §§ 9-10 atorunnaarsinneqarput.
  Imm. 3.  Malittarisassat kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 21. maj 2002-meersoq naapertorlugu aalajangersarneqartut atuuttuusulluunniit atuutiinnassapput atorunnaarsinneqarnissaata tungaanut imaluunniit malittarisassanik Inatsisartut inatsisaat manna inatsisilluunniit allat naapertorlugit aalajangersakkanik allanik taarserneqarnissamik tungaannut.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 6. juni 2016

 

 

Kim Kielsen