Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om fiskeri
(Ændringer om udstedelse og opretholdelse af tilladelser til erhvervsfiskeri)

§ 1

I Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret bl.a. ved Landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012, foretages følgende ændringer:


1.  
§ 10a  affattes således:
§ 10a.  Naalakkersuisut kan med henblik på tilpasning af fiskerflådens kapacitet til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, fastsætte regler om udstedelse og opretholdelse af tilladelserne og de vilkår, der knytter sig hertil.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan ved fastsættelse af regler efter stk. 1 i det kystnære fiskeri, betinge en tilladelse af, at ansøger tidligere har haft en tilsvarende licens, og at ansøger har udnyttet sin licens i det forudgående år.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan ved fastsættelse af regler efter stk. 1 og 2 undtage personer, der tidligere har haft tilladelse til erhvervsfiskeri.”

2.  Efter § 10a indsættes:
§ 10b. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om adgang til fiskeri af visse arter og om vilkårene for fiskeriets udøvelse.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan ved meddelelse fastsætte tidsbegrænsede ændringer i vilkårene for fiskeriets udøvelse, ligesom Naalakkersuisut ved meddelelse kan fastsætte, hvornår fiskeri kan påbegyndes, og hvornår fiskeriet skal indstilles.
Stk. 3.  Meddelelse efter stk. 2 sker ved offentliggørelse på Grønlands Selvstyres hjemmeside og meddeles pressen.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 4. juni 2015.



Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015. 



Kim Kielsen