Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder
(Lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte koncession til sportsfiskeri og hjemmel til sektorplan)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 19. af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder foretages følgende ændringer: 


1.
Titlen affattes således:
Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte områder”.  

2.  § 1 affattes således:
§ 1.  Inatsisartutloven finder anvendelse på koncessioner til turistvirksomhed, rettighedshavere, operatører, aktiviteter omfattet af koncessioner til turistvirksomhed, turistprodukter, turister og turistaktiviteter.
Stk. 2.  Inatsisatutloven regulerer tildeling af koncession til en bestemt elv eller et nærmere afgrænset vandområde i Grønland med henblik på sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred (Salvelinus alpinus).”

3.  § 7 affattes således:
§ 7.  Naalakkersuisut kan for et nærmere afgrænset område og på nærmere fastsatte vilkår meddele koncession til levering af et eller flere turismeprodukter jf. § 6, stk. 1 (koncession til turistvirksomhed). Koncession til turistvirksomhed meddeles med eneret.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om vilkår for tildeling af koncession jf. stk. 1.”

4.  § 8, affattes således:
§ 8.  Koncession til turistvirksomhed efter § 7 meddeles på en af måderne nævnt i stk. 2-4.
Stk. 2.  Koncession kan meddeles efter en almindelig offentlig indkaldelse af ansøgninger om meddelelse af koncession (en udbudsrunde). Naalakkersuisut offentliggør en meddelelse om indkaldelse af ansøgninger mindst 45 dage inden ansøgningsfristens udløb på hjemmesiden for Naalakkersuisut samt i pressen. Et udbud forudsætter, at den relevante planmyndighed, har planlagt at anvende det pågældende område til turistvirksomhed, samt har fastlagt hvilke aktiviteter koncessionen skal omhandle.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i en sektorplan fastsætte områder til turismevirksomhed samt fastlægge, hvilke aktiviteter koncessionen skal omhandle.
Stk. 4.  Hvis en ansøgning om meddelelse af koncession for et område er indgivet uden, at den relevante planmyndighed eller Naalakkersuisut i en sektorplan har planlagt, at det pågældende område skal anvendes til turistvirksomhed og Naalakkersuisut finder, at ansøgningen bør behandles, videresender Naalakkersuisut ansøgningen til planmyndigheden, med forespørgsel om, hvorvidt planmyndigheden ønsker at udlægge det ansøgte område til turistvirksomhed. Såfremt planmyndigheden ønsker, at planlægge og udlægge det ansøgte område helt eller delvist til turistvirksomhed kan Naalakkersuisut foretage en særlig offentlig indkaldelse af ansøgninger om meddelelse af koncession.”
Stk. 5. Naalakkersuisut kan undlade at meddele koncession på grundlag af ansøgninger, der er indgivet efter procedurerne nævnt i stk. 2-4.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2015.
Stk. 2.
  Samtidig ophæves Inatsisartutlov nr. 20 af 22. november 2011 om koncession til sportsfiskeri.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen