Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
2. december 2013
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling

I medfør af § 29, stk. 4, i Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, jf. Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 fastsættes:

 

§ 1.  Overlægens beslutning efter Inatsisartutlovens § 29 om,

1)  at patientens post skal åbnes og kontrolleres,
2)  at patientens stue og ejendele skal undersøges,
3)  at der skal foretages kropsvisitation af patienten, skal anføres i patientens journal.
Det skal tillige angives til journalen hvilke konkrete forhold, der begrunder mistanken om, at medikamenter, rusmidler eller farlige genstande er eller vil blive indført til patienten.

 

§ 2.  Undersøgelse af patientens post og patientens stue samt ejendele skal så vidt muligt foretages i patientens nærvær. Disse undersøgelser kan således kun foretages uden patientens tilstedeværelse i situationer, hvor patientens tilstand er af en sådan karakter, at vedkommende ikke er i stand til at overvære kontrollen.

 

§ 3.  Patientens post kan alene undersøges for, om de i Inatsisartutlovens § 29 nævnte medikamenter, rusmidler eller farlige genstande findes i posten. Det er ikke tilladt at læse det skriftlige indhold i posten.
Stk. 2.  Kun forsendelser til patienten er omfattet af denne bekendtgørelse. Breve og pakker, som patienten sender, er ikke omfattet.

 

§ 4.  Afdelingen skal opbevare medikamenter, rusmidler og farlige genstande, som er beslaglagt under de i § 1 nævnte indgreb, indtil det skønnes forsvarligt, at patienten kan få disse udleveret. Overlægen kan overlade til politiet at afgøre, om medikamenter, rusmidler og farlige genstande besiddes i strid med den almindelige lovgivning. Politiet kan beslutte om disse medikamenter, rusmidler og farlige genstande skal destrueres.

 

§ 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2013.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 2. december 2013

 

 

Steen Lynge

/

Ann Birkekær Kjeldsen