Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 28
18. november 2010
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (afgrænsning af slædehundedistrikter, erstatningsfri aflivning af løsgående hunde og forbud mod tandklipning)

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold foretages følgende ændringer:


1.
 § 3 affattes således:
§ 3. Ved slædehundedistrikter forstås i denne lov området nord for 66. breddegrad på Vestkysten, Nordgrønland og hele Østkysten ned til Kap Farvel øst for 44. vestlig længdegrad.”

2.  § 9, stk. 3, 1. punktum affattes således:
“Løse hunde, der udgør en konkret fare for andre, kan aflives uden erstatningsansvar over for ejeren.”

3.  I § 10 ophæves stk. 3.

4.  I § 18, stk. 4 ændres “kindtænder” til: “tænder”.

5.  I § 24, stk. 2 og 3 samt § 25, stk. 3 ændres “Direktoratet for Miljø og Natur, Veterinær-afdelingen” til: “Naalakkersuisut”.

6.  I § 28, stk. 2 udgår: “§ 10, stk. 3”.

7.  Overalt i loven ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2011.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
Kuupik Kleist

 

/

                                               Ove Karl Berthelsen