Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 21
22. december 2010
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen for Grønlands Nationalteater

I medfør af § 4, stk. 9 i Inatsisartutlov nr.  23 af 18. november 2010 om teater, fastsættes:

 

Honorar

§ 1.  Bestyrelsen for Grønlands Nationalteater modtager for sit arbejde et årligt honorar. Honoraret for formanden udgør 30.000 kroner. Honoraret for øvrige medlemmer udgør 7.500 kroner.

§ 2.  Honoraret erlægges månedsvis bagud med 12 ydelser pr. år.
Stk. 2.  Ved et bestyrelsesmedlems tiltræden i løbende måned ydes for hver dag, bestyrelsesmedlemmet har virket, et honorar på 1/365 af det i § 1, stk. 2 eller 3 nævnte beløb. Tilsvarende gælder ved et bestyrelsesmedlems fratræden i løbende måned.


Godtgørelse af udgifter

§ 3.  Udgifter, herunder til rejser, fortæring og ophold, afholdt i Grønlands Nationalteaters tjeneste, godtgøres bestyrelsens medlemmer efter de for Selvstyrets tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.


Ikrafttræden

§ 4.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2011.
Grønlands Selvstyre, den 16. december. 2010
Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen

Relationer
Hjemmelslov