Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
15. november 2007
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om energiforsyning (Hjemmel til opkrævning af tilslutningsbidrag)

§ 1

I landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning foretages følgende ændring:

 

1. Efter § 20 indsættes:
"§ 20a. Nukissiorfiit skal opkræve et tilslutningsbidrag fra erhvervsvirksomheder, der betaler en særlig lav tarif for el, når de pågældende erhvervsvirksomheder har en påvirkning af kapaciteten af el og påfører Nukissiorfiit nye anlægsinvesteringer på grund af kapacitetsudvidelser på en lokalitet.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om opkrævning og beregning af tilslutningsbidrag."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. november 2007
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann