Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 19
17. maj 1989
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af harer i Grønland

I henhold til § 2, stk. 1, og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland
fastsættes følgende:

 

§ 1. Sneharen (Lepus arcticus) kan jages i Grønland af personer, der har et gyldigt jagttegn hertil, samt af personer, der er fastboende i landet.

§ 2. Harer er fredet i perioden 1. maj - 31. juli.

§ 3. Det er tilladt at anvende haglgeværer, salonrifler eller rifler til jagt på harer. Det er forbudt at anvende halv- og helautomatiske våben.

§ 4. Det er forbudt at anvende motorkøretøjer herunder snescootere i forbindelse med jagt på harer.

§ 5. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål meddele dispensation fra bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse.

§ 6. Kommunale vedtægter, der vedtages i medfør af denne bekendtgørelse, skal stadfæstes af Landsstyret.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan medføre bøde samt konfiskation af eventuelt fangstudbytte, jagtredskaber samt transportmiddel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft straks og samtidigt ophæves:
1) Bekendtgørelse af 19. maj 1958 om fredning af harer i yngletiden i Nordgrønland,
2) Landsrådsvedtægt af 24. november 1959 om fredning af ryper og harer, § 1 og §§ 3-5, og
3) § 3 i bekendtgørelse af 23. juni 1958 vedrørende regulering af fangst og jagt i Scoresbysund og Ammassalik distrikter.
Stk. 2. De i medfør af landsrådsvedtægt af 24. november 1959 om fredning af harer og ryper stadfæstede kommunale vedtægter forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves i medfør af nærværende bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. maj 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller