Landstingsforordning nr. 11 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp
(Bruttoficering af den takstmæssige hjælp)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp foretages følgende ændring:


1.
I § 8, stk. 1, ændres "55 %" til: "90 %".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Asii Chemnitz Narup


Bemærkninger til forslag

Forelæggelsesnotat

Betænkning (2. behandling)

Svarnotat (2. behandling)