Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 839
14. august 2012
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om værdipapirhandel m.v.

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 254 28/3 1996 Forretningsorden for Fondsrådet.

2) B 268 17/4 1996 Offentliggørelse af prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer.

3) B 328 22/4 1996 Opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i selskaber optaget til notering på en fondsbørs.

4) B 330 23/4 1996 Kravene til det prospekt der offentliggøres inden værdipapirer kan optages til notering på en fondsbørs.

5) B 331 23/4 1996 Betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs.

6) B 334 30/4 1996 Ikrafttræden af lov om værdipapirhandel m.v., (ikrafttræden i Danmark og lov om ophævelse af Københavns Fondsbørs).

7) B 925 17/10 1996 Registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral.

8) B 929 23/10 1996 Ikrafttræden af lov om værdipapirhandel m.v.

9) B 1032 5/12 1996 Tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende m.v.

10) B 1108 16/12 1996 Dækning af udgifter til Fondsrådets og Finanstilsynets virke.

11) B 827 10/11 1999 Tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser.

12) B 1207 15/12 2000 Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer.

13) B 414 21/5 2001 Indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v.

14) B 429 28/5 2001 God værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

15) B 1157 13/12 2002 Med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med retsvirkning i.h.t. værdipapirhandelslovens § 57, stk. 1, og § 57 b, stk. 1 og 2.

Dokumenter