Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 222
6. juni 1985
Gældende

Lov om et særligt grønlandsk flag

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1. Der anerkendes et særligt grønlandsk flag.

Stk. 2. Flagets udformning fastsættes ved kgl. resolution.

 

§ 2. Grønlands hjemmestyre fastsætter ved landstingslov regler om det grønlandske flags anvendelse i Grønland og på skibe, der er indregistreret med hjemsted i Grønland.

 

§ 3. Rigsmyndighederne anvender Dannebrog i Grønland.

Stk. 2. Private kan på land anvende Dannebrog.

 

§ 4. Det grønlandske flag kan uden særlig tilladelse i det enkelte tilfælde anvendes i den øvrige del af riget.

 

§ 5. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

 

Givet på Amalienborg, den 6. juni 1985

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ TOM HØYEM