Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 38
25. juni 2024
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om forbud mod fangst og omladning af pelagisk dybhavsrødfisk fra Irmingerhavet

I medfør af § 12, stk. 3, § 23, stk. 1, § 26 og § 33 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009, fastsættes:

 

Kapitel 1

Forbud mod fiskeri

 

  § 1.  Det er forbudt for grønlandske fartøjer at fiske i området afgrænset af koordinaterne i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

 

Kapitel 2
Forbud mod omladning af pelagisk dybhavsrødfisk fra Irmingerhavet og levering af forsynings- og støtteydelser til fartøjer

 

  § 2.  Omladning af pelagisk dybhavsrødfisk (Sebastes mentella) fra bestanden i Irmingerhavet og tilgrænsende områder i farvande under grønlandsk jurisdiktion er forbudt. Det er også forbudt for grønlandske fartøjer at modtage fisk gennem omladning fra denne bestand i områder uden for grønlandsk jurisdiktion.

  Stk. 2.  Det er forbudt for grønlandske fartøjer at levere forsynings- og supporttjenester til fartøjer med pelagiske dybhavsrødfisk fra denne bestand om bord.

 

Kapitel 3

Forbud mod landing af pelagisk dybhavsrødfisk

 

  § 3.  Det er forbudt at lande pelagisk dybhavsrødfisk fra bestanden i Irmingerhavet eller tilgrænsende områder i en grønlandsk havn.

  Stk. 2.  Fartøjer med pelagiske dybhavsrødfisk fra bestanden i Irmingerhavet eller tilgrænsende områder om bord må heller ikke benytte havne-, forsynings- eller supporttjenester i grønlandske havne.

 

Kapitel 4
Foranstaltninger

 

  § 4.  Overtrædelse af §§ 1-3, kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven.

  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.

  Stk. 3.  Bøder tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 5

Ikrafttræden

 

  § 5.  Denne bekendtgørelse træder i kraft ved dens kundgørelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. juni 2024

 

 

Kim Kielsen (sign.)

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Emanuel Rosing (sign.)