Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 1
11. januaari 2024
Akuerineqarpoq

Ilinniarfinni ingerlaqqiffiusuni soraarummeerneq censoreqartarnerlu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Qaffasinnerusumik ilinniartitaanerit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 14, 12. juni 2019-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 15, 1. december 2021-meersukkut allanngortinneqartumi §§ 17 a, imm. 3, 17, imm. 5 aamma 39, imm. 3 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1

Soraarummeerneq misilitsinnerlu

 

Soraarummeernermi siunertaq

 

  § 1.  Ilinniartoq ilinniartitsissutigineqartuni anguniagassanik, ilinniakkami ilinniartitsissutinut aalajangersarneqarsimasuni imaluunniit ilinniakkap aaqqissugaanerani ilinniartitsissutigineqartuni immikkoortuni qanoq angusaqarsimatigineranik naliliinissaq misilitsittarnerni siunertaavoq. Inaarutaasumik misilitsinneq soraarummeersimanermut uppernarsaammik tunniussinermut tunngaviusarpoq, § 30 tak.

 

Ilinniakkap aaqqissuunneqarneranut piumasaqaatit

 

  § 2.  Ilinniakkat ataasiakkaarlugit aaqqissugaaneranni uku aalajangersarneqassapput:

1)  Anguniakkat aammalu ilinniartitsissutini ataasiakkaani ilinniartitsissutilluunniit ilaani, inaarutaasumik misilitsiffiusuni anguniakkani angusarisanik nalilersuinermut piumasaqaatit erseqqissumik nassuiarneqassapput.

2)  Misilitseriaatsit, ilinniartitsinermi peqataasarneq suliassanullu akissutinik tunniussisarneq il.il. pillugit malittarisassat, § 3, imm. 2 tak.

3)  Misilitseqataanissamut uppernarsaatinullu tunngatillugu ilinniartitsinermi peqataanissamut piumasaqaateqassappat, misilitsissinnaanissamut suliassanut allattariarsorluni akissutinik tunniussinissamut aamma oqaluttariarsorluni saqqummiinissamut il.il. piumasaqaateqassappat aamma allattariarsorluni suliassamik nalilersuisoqartinnagu oqaluttariarsorluni illersuinissamut piumasaqaateqassappat, taakku pillugit malittarisassat, § 3, imm. 3 tak.

4)  Ilinniartitsinerup ingerlanerani suliassanut allattariarsorluni akissuteqaatit oqaluttariarsorlunilu saqqummiinerit il.il. nalilerneqarnerat ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutip ilaani inaarutaasumik misilitsinnermi karakteriliinermi ilinniartitsissummilu ilaatinneqassappata inaarutaasumillu misilitsinnermi peqataanissamut piumasaqaateqarpat, taakku pillugit malittarisassat, § 3, imm. 4 tak.

5)  Ilinniartut ataasiakkaarlutik eqimattanngorlutilluunniit misilitsinnissaannik malittarisassat, tassunga ilanngullugu eqimattanngorluni misilitsinnermi amerlanerpaamik qanoq amerlatigisut peqataasinnaanerannik malittarisassat aamma ilinniartoq kisimiilluni misilitsinnissaminik toqqaasinnaaneranik periarfissaqarnersoq, § 4, imm. 1 tak., aamma ataasiakkaarluni suliassanut allattariarsorluni akissuteqaateqartoqassanersoq pillugit malittarisassat, § 4, imm. 3 tak. 6) Ilinniartut arlallit ataatsimoorussamik bachelorinngorniarlutik suliaqarnerannut, kandidatinngorniarlutik specialiliornerannut masterinngorniarlutik suliaqarnerannut malittarisassat, § 5, imm. 2 tak.

7)  Suliassap oqaloqatigiinnermi tunngaviunissaanut malittarisassat, § 5, imm. 3 tak.

8)  Misilitsinnerni computerimik atuisoqassappat aamma ikiuutinik allanik internetimillu atuisoqassappat, taakkua pillugit malittarisassat, § 11 tak.

9)  Misilitseqqinnerni nalilersueriaatsit il.il. aamma ilinniartoq ilinniartitsissummi ilinniartitsissutaajunnaarsimasumi kingusinnerpaamik qaqugukkut pingajussaanik misilitsissanersoq pillugit malittarisassat, § 17, imm. 6 aamma 7 tak.

10)  Ilinniakkami ingerlaannarsinnaanissamut ilinniakkamik ingerlatsinissamut piumasaqaateqarpat aamma ilinniartoq ilinniartut nammineq kajumissutsimik kattuffianni siulersuisunut ilaasortaappat, ilinniakkamik ingerlatsisuunissamut piumasaqaammik saneqqutsisinnaanermut malittarisassat, § 19, imm. 1 aamma 2.

11)  Misilitsinnerit sorliit ilinniarfiup avataaniinnersut pillugit malittarisassat, § 22, imm. 1 tak.

12)  Suliffimmi misiliinermik ilinniarfiullu avataani ilisimatusarnernik nalilersuinermut malittarisassat, § 22, imm. 6 tak.

13)  Misilitsinnerni sorlerni karakteeriliisoqartarnersoq misilitsinnernilu sorlerni »Angusivoq« imaluunniit »Angusinngilaq« atorlugit naliliisoqartarnersoq pillugit malittarisassat, § 26, imm. 1 tak.

14)  Ilinniartup allattariarsornikkut oqaasertalersuisarnikkullu piginnaasai misilitsilluni saqqummiinerup nalilersorneranut tamarmiusumut qanoq ilaatinneqartarnera pillugu malittarisassat, § 27, imm. 1 tak.

15)  Eqikkaaneq nalilersuinermut qanoq ilaatinneqartarnera aamma eqikkaaneq oqaatsit sorliit atorlugit allanneqarsinnaanersoq allanneqassanersorlu pillugit malittarisassat, § 27, imm. 2 tak.

16)  Suliassanik akissarsiassartalinnik nalunaaruteqartarnermut allanngortitsisarnermullu malittarisassat, § 28, imm. 1 tak.

 

Misilitseriaatsit misilitsinnerillu aaqqissuunneqartarnerat

 

  § 3.  Piginnaasat ilinniakkatigut pissarsiarineqarsimasut misilitsinnikkut, tassunga ilanngullugu suliap annertuup specialillu nalilerneqarnerisigut uppernarsarneqassapput.

  Imm. 2.  Ilinniagaq misilitseriaatsinik assigiinngitsunik, ilinniartitsissutigineqartut imarisaannik ilinniartitsissutigineqartumilu suleriaatsinik ersersitsisunik imaqassaaq. Misilitseriaatsimi ilinniartitsissutigineqartut ataasiakkaat imaluunniit ilinniartitsissutigineqartuni immikkoortuni siunertarineqartut aallaavigineqassapput aammalu assersuutigalugu oqaluttariarsorluni, allattariarsorluni, suliffimmi misiliilluni, suliamik annertuumik suliaqarluni kiisalu misilitseriaatsit taakkua assigiinngitsut ataatsimoortillugit misilitsittoqarsinnaavoq. Ilinniarfiup ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutip ilaani misilitseriaasissaq imaluunniit misilitseriaasissat ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersassavai.

  Imm. 3.  Ilinniarfiit ilinniakkap aaqqissugaanerani malittarisassat ukua aalajangersarsinnaavaat:

1)  Ilinniartitsissut imaluunniit ilinniartitsissutip ilaa, imarisatigut suleriaatsitigullu tunngavissaqarpat ilinniartitsinermi peqataanissamut piumasaqaatitigut tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit taamaallaat uppernarsaaserneqarsinnaasut.

2)  Ilinniartup ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutip ilaani misilitsissinnaanissaanut ilinniartitsinermi peqataanissaa piumasaqaataassasoq.

3) Ilinniartitsinerup ingerlanerani ilinniartup ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutip ilaani misilitsissinnaanissaanut suliassamut allattariarsorluni akissuteqaasiornissaa oqaluttariarsorlunilu saqqummiinissaa piumasaqaataassasut.

4)  Suliassamut allattariarsorluni akissuteqaasiornermik naliliisoqartinnagu akissuteqaat oqaluttariarsorluni illersorneqassasoq. Suliassamut akissuteqaatip oqaluttariarsorlunilu saqqummiinerup ataatsimut nalilersornerat tunngavigalugu naliliisoqassaaq.

  Imm. 4.  Ilinniarfiit ilinniartitsinerup ingerlanerani suliassamut allattariarsorluni akissuteqaatit oqaluttariarsorlunilu saqqummiinerit il.il. nalilerneqarnerat ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutip ilaani inaarutaasumik misilitsinnermi karakteeriliinermi ilaatinneqassanersut ilinniakkap aaqqissuussaanerani malittarisassatut aamma aalajangersarsinnaavaat. Malittarisassaqassappat malittarisassani allassimassaaq suliassamut allattariarsorluni akissuteqaatit oqaluttariarsorlunilu saqqummiinerit il.il. nalilerneqarnerat ilinniartitsissummik imaluunniit ilinniartitsissutip ilaani ataatsimut naliliinermi qanoq ilaatinneqarnersut. Ilinniartup ilinniartitsinerup ingerlanerani suliassamut allattariarsorluni akissuteqaatit oqaluttariarsorlunilu saqqummiinerit il.il. angusiffigisimanngikkunigit ilinniartoq inaarutaasumik misilitsissinnaanngitsoq ilinniarfiup aalajangersinnaavaa.

 

  § 4.  Ilinniartitsissutit eqqarsaatigalugit ilinniarfiup ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangissavaa misilitsinneq inuttut ataasiakkaatut imaluunniit eqimattakkaatut pisussatut aaqqissuunneqassanersoq. Misilitsinneq eqimattakkaatut pisussatut aaqqissuunneqarpat ilinniarfiup ilutigalugu ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangissavaa eqimattakkaatut misilitsinnermi ilinniartut amerlanerpaamik qassit peqataassanersut aammalu ilinniartoq kisimiilluni misilitsinnissamik toqqaasinnaanersoq. Eqimattakkaarluni misilitsinnermi ataasiakkaarlunilu misilitsinnermi ilinniartut saqqummiineri immikkut ataasiakkaatut nalilersorneqassapput aammalu ataasiakkaarlugit karakteerilersorneqassallutik.

  Imm. 2. Eqimattakkaarluni oqaluttariarsorluni misilitsinnermi ilinniartut ataasiakkaatut misilitsinneqassapput taamaalilluni ilinniartup nammineerluni saqqummiinerata nalilersorneqarnissaa qulakkeerneqarluni. Eqimattakkaarluni oqaluttariarsorluni misilitsinnerup aaqqissuunneqarnerani piffissaq misilitsiffiusussaq ilinniartut misilitsinnermut peqataasut amerlassusaannut naleqquttuunissaa ilinniarfiup qulakkiissavaa.

  Imm. 3.  Suliassamut allattariarsorluni akissuteqaammi ilinniartut arlallit suliarisimasaanni ilinniartup ataatsip tunniussaqarsimanera qularnaarneqarsinnaappat aatsaat immikkut karakteerimik tunniussisoqarsinnaavoq imaluunniit allatut nalilerneqarsinnaalluni. Ilinniarfiup ilinniakkap aaqqissugaanerani inunnut ataasiakkaanut aaqqissuunneqarnissaanut tunngasut aalajangersassavai.

  Imm. 4.  Suliassamut allattariarsorluni akissuteqaammut ilinniartunit arlalinnit suliarineqarsimasumut ataasiakkaatut karakteerilersuisoqassanngippat imaluunniit allatut naliliisoqassanngippat suliassamut akissuteqaat kingornatigut oqaluttariarsorluni misilitsinnermi nalilersuinermi ilaasinnaavoq.

 

  § 5.  Bachelorinngorniarluni suliassaq, kandidatinngorniarluni speciali aamma masterinngorniarluni suliassaq nalinginnaasumik inuttut ataasiakkaatut suliarineqartarput.

  Imm. 2.  Bachelorinngorniarluni suliassaq, kandidatinngorniarluni speciali aamma masterinngorniarluni suliassaq ilinniartut arlallit ataatsimoorlutik suliarisinnaavaat. Ataatsimoorluni suliaqarnermi ilinniartut qanoq amerlatigisut suleqatigiissinnaanersut ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersarneqassaaq. Inuup ataatsip ilanngussai immikkut nalilersorneqarsinnaassapput.

  Imm. 3.  Suliaq oqaloqatigiinnermi tunngaviussanersoq ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangerneqarsinnaavoq. Allattariarsorluni suliap oqaluttariarsorlunilu saqqummiinerup ataatsimut nalilerneqarnerat tunngavigalugu nalilersuisoqassaaq.

 

  § 6.  Oqaluttariarsorluni misilitsinnerit, § 33, imm. 2 malillugu isumaqatigiissummut ilaanngippata tamanut ammasuupput, taamaattorli imm. 2-4 tak.

  Imm. 2.  Napparsimmavinni napparsimasut peqataaffigisaannik misilitsinnerit napparsimasup akuersineratigut aatsaat tamanut ammasuussapput.

  Imm. 3.  Ilinniarfiit immikkuullarissunik pissutissaqarpat oqaluttariarsorluni misilitsinnerup tamanut ammasuunnginneranik aalajangersinnaapput, tassunga ilanngullugit ilinniartoq eqqarsaatigalugu tunngavissaqarpat. Taamatuttaaq inissatigut pissutsit pissutigalugit ininut misilitsiffiusunut isersinnaaneq ilinniarfiup killilersinnaavaa aamma misilitsinnermut atatillugu nipaatsumiinnissap toqqissisimanissallu qulakkeernissaannut pisariaqarsorineqarpat inuit ataasiakkaat isernissaannut itigartinneqarsinnaapput aneqquneqarsinnaallutilluunniit.

  Imm. 4.  Ilinniarfik suliassamut allattariarsorluni akissuteqaammut ilinniartunit arlalinnit suliarineqarsimasumut malitseqartitsilluni aamma eqimattanngorluni oqaluttariarsorluni misilitsinnermut malitseqartitsilluni oqaluttariarsorluni ataasiakkaartillugit misilitsitsippat, ilinniartut taakkua oqaluttariarsorlutik ataasiakkaarlutik suli misilitsissimanngikkunik inimi misilitsiffiusumeeqqusaanngillat.

  Imm. 5.  Oqaluttariarsorluni misilitsinnerup ingerlanerani nipinik assinillu immiussineq inerteqqutaavoq, immiussinerit misilitsinnermut imaluunniit ilinnikkami siunertanut allanut ilaanngippata. Immiussinerit ilinniarfimmit immiunneqassapput.

  Imm. 6.  Oqaluttariarsorluni misilitsinnerni nalilersuinermi misilitsitsisoq censorilu taamaallaat najuuteqqusaapput, § 24 tak. Taamaakkaluartoq ilinniarfik siunissami misilitsitsisussat naliliinermi najuussinnaanerannik aalajangersinnaavoq.

 

  § 7.  Misilitsinneq kalaallisut qallunaatulluunniit ingerlanneqassaaq. Ilinniarfiulli misilitsinnermi oqaatsit taakkunani aappaannai atorneqassasut piumasarisinnaavaa, misilitsitsisoq imaluunniit censorip oqaatsit aappai pisinnaaffiginngippagit.

  Imm. 2.  Ilinniartup allakkatigut qinnuteqaateqarneratigut oqaatsit aappaasa atorneqarnissaat ilinniarfiup akuersissutigisinnaavaa. Qinnuteqaat ilinniarfiup kingusinnerpaamik piffissaliussaa qaangiutsinnagu ilinniarfimmit tiguneqarsimassaaq. Qinnuteqaat akuerineqanngippat oqaluttariarsorluni misilitsittussaq oqaatsitigut pisariaqartitanik ikiorserneqarnissaanik neqeroorfigineqassaaq, tamanna assersuutigalugu oqaasertaliussanut imaluunniit nassuiaanernut ataasiakkaanut pisinnaavoq.

  Imm. 3.  Nunat allat oqaasiini ilinniartup pisinnaasaanik takussutissiinissaq misilitsinnermi siunertat ilaginngippassuk ilinniarfinni ilinniartitsissummiluunniit tuluit oqaasiinik imaluunniit nunat allat oqaasiinik neqerooruteqarfiusuni misilitsinnerit oqaatsit neqeroorutigineqartut atorlugit ingerlanneqassapput.

 

  § 8.  Ilinniarfik misilitsinnermut atugassarititanik immikkut ittunik ilinniartunut timimikkut tarnimikkulluunniit piginnaasakitsunut neqerooruteqassaaq, misilitsittussap piginnaasakinnerata kingunerisaanik misilitsittussaq nalinginnaasumik atugassarititaasut atorlugit misilitsissinnaanngippat. Neqeroorutip misilitsinnerup qaffasissusaanik allannguinnginnissaa piumasaqaataavoq.

 

  § 9.  Ilinniarfik video atorlugu ataatsimiinnikkut imaluunniit teknikkikkut allatigut aaqqiinikkut misilitsitsisinnaavoq. Misilitsinnermut taama ittumut atatillugu isumannaallisaanerit misilitsinnerup ingerlanneqartarneranut nalinginnaasumik atuuttunut naleqquttuunissaat ilinniarfiup qulakkiissavaa.  Ilinniarfiup nakkutilliisussat ilinniartup misilitsinnerata nalaani najuuttussat toqqassavai akueralugilluunniit imaluunniit allatigut misilitsinnerup imminut illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqarnissaa qulakkeerlugu. Misilitsitsisoq censorilu ilinniartup sumiiffianniinnatik allamiissinnaapput, taamaattorli malittarisassat nalinginnaasumik atuuttut malillugit misilitsitsissapput naliliillutillu.

 

  § 10.  Ilinniarfik misilitsinnermi peqquserluttoqarnerata misilitsinnermilu akornusersuisoqarnerata kingunerisaanik tullinnguuttunik pineqaatissiisinnaavoq:

1)  Mianersoqqusineq.

2)  Soraarummeertussaajunnaarsitsineq.

3)  Aaqqissuussani ingerlataniluunniit aalajangersimasuni peqataaqqusinnginneq.

4)  Ilinniarfimmiit atuarunnaarsitsigallarneq.

5)  Ilinniarfimmiit atuarunnaarsitsineq.

  Imm. 2. Ilinniarfik misilitsinnermi peqquserluttoqarneranut akornusersuisoqarneranullu pineqaatissiissutissat pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik, ilinniarnermi pissusersissaarnissamillu malittarisassani aalajangersaassaaq.

 

  § 11.  Ilinniarfik computerinik atuinermut aamma ikiuutinik allanik kiisalu misilitsinnermi internetimik atuinermut malittarisassanik ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersaasinnaavoq.

 

Nunani allani misilitsinnerit

 

  § 12.  Ilinniartup sulinikkut ilinniartinneqarnera imaluunniit aningaasaqarneq pissutigalugu Kalaallit Nunaanni ilinniarfimmi misilitsinnerni peqataasinnaannginnera tunngavilersuutigineqarpat aamma ilinniartoq taassumalu misilitsiffissaa tamatumunnga isumaqataappata, ilinniarfiit qaqutigoortumik kalaallit qallunaalluunniit sinniisoqarfianni nunaniluunniit allani misilitsitsisinnaapput. Nalunaarummi malittarisassat nalinginnaasut malillugit nunani allani misilitsinnerit ingerlanneqassapput. Malittarisassat ilinniarfimmit aalajangersarneqarsimasut malillugit qinnuteqartoqassaaq.

  Imm. 2.  Ilinniarfik nakkutilliisunik inunnilluunniit allanik nunami allami misilitsinnerup ingerlanneqarnissaanik isumaginnittussanik toqqaassaaq imaluunniit akuersissaaq.

 

  § 13.  Misilitsinnerup nunami allami ingerlanneqarnissaanut atatillugu immikkut ittumik aningaasartuutit ilinniarfiup akilissavai.

  Imm. 2.  Misilitsinnermut atatillugu aningaasartuutit ilinniarfiup akilersimasai ilinniarfiup ilaannakortumik tamakkiisumilluunniit ilinniartumut akilersissinnaavai. Ilinniartoq aningaasartuutinik pineqartunik akiliisinnaanerminik allakkatigut siumut uppernarsaareersimanissaa piumasaqaataavoq. Misilitsinnerup ingerlanneqarnissaanut aningaasat akilereersimanissaat ilinniarfiup piumasaqaatigisinnaavaa.

 

Misilitsinnerit amerlassusissaat

 

  § 14.  Misilitsinnerit naliliiffigineqarnerilluunniit allat tamarmik immikkut angusiffigineqassapput. Misilitsinnerit angusiffiusut misilitseqqiffiusinnaanngillat.

  Imm. 2.  Ilinniartoq ilinniarfinni misilitsinnermi nalilersuinermiluunniit allami angusinissaminut pingasoriarluni misiliisinnaavoq. Ilinniarfik pisuni immikkut ittuni misileeqqinnissamut akuersisinnaavoq.

 

  § 15.  Ilinniartoq bachelorinngorniarnermini misilitsinnerit tamaasa angusiffigisimagunigit kandidatinngorniarnermi aatsaat misilitsissinnaavoq.

  Imm. 2.  Ilinniartitsissutit ukiumoortumik neqeroorutigineqarsimanngippata imaluunniit ilinniarnermi ilinniartitsissutit allat ilinniarnerup sivisussusaanik sivitsuinermik kinguneqartitsinngippata ilinniarfik imm. 1-imi malittarisassamik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

Misilitsinnissamut nalunaarsortarneq

 

  § 16.  Ilinniartoq ilinniartitsissummut imaluunniit ilinniartitsissutip ilaanut ataatsimik arlalinnilluunniit misilitsiffiusussanut nalunaarsorsimaguni misilitsinnissamut imaluunniit misilitsinnissanut ingerlaannartumik nalunaarsorneqartarpoq. Ilinniarfik imm. 3 naapertorlugu immikkut akuersissuteqarsimanngippat, ilinniartoq misilitsinnermi peqataanngippat § 14, imm. 2 naapertorlugu nalunaarsorsimajunnaartoqarsinnaanngilaq misilitsinnermillu misiliinertut atortinneqassalluni. Ilinniarfik misilitsinnermut peqataasussaatitaanermut ilinniakkap aaqqissugaanerani malittarisassanik aalajangersaasimappat, § 3, imm. 3 aamma 4 tak., aamma ilinniartup ilinniakkap aaqqissugaanerani piumasaqaatit aalajangersarsimasut eqquutsinngippagit, misilitsinnermi misiliinertut atortinneqassaaq, § 14, imm. 2 tak., matumani ilinniarfik imm. 3 naapertorlugu immikkut akuersissuteqarsimanngippat.

  Imm. 2.  Ilinniarfik bachelorinngorniarluni suliassamut, kandidatinngorniarluni specialimut masterinngorniarlunilu suliassamut kingusinnerpaamik tunniussiffissamik aalajangeereersimappat, ilinniartoq tunniussiffissatut aalajangiussaq qaangiutsinnagu suliaminik tunniussinngikkuni misilitsittussatut nalunaarsoqqajunnaarsinnaanngilaq misilitsinnermilu misiliinertut atortinneqassalluni, § 14 imm. 2 tak., matumani ilinniarfik imm. 3 naapertorlugu immikkut akuersissuteqarsimanngippat.

  Imm. 3. Ilinniarfik pissutsit immikkut ittut atuutsillugit, tassunga ilanngullugit ernisoqarpat,

napparsimasoqarpat, qaniginerpaasamik napparsimasoqarpat toqusoqarpalluunniit il.il. imm. 1-imi aamma imm. 2-mi malittarisassanit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq. Ilinniarfiup ilinniartoq taamatuttaaq ingerlaannartumik misilitsinnissamut nutaamut nalunaarsorsinnaavaa.

 

  § 17.  Ilinniarfinni ukiakkut semesterip naanerani misilitsiffiusartuni ilinniartut misilitsinnermi nalinginnaasumi angusisimanngitsut, misilitsinnissamut piffissaliussap assingani kingunitsianngualuunniit, kingusinnerpaamilli februarimi misilitseqqinnissaannut (misilitsinnerit aappaannut) ingerlaannartumik nalunaarsorneqassapput. Ilinniarfinni upernaakkut semesterip naanerani misilitsiffiusartuni ilinniartut misilitsinnermi nalinginnaasumi angusisimanngitsut, misilitsinnissamut piffissaliussap assingani kingunitsianngualuunniit, kingusinnerpaamilli augustimi misilitseqqinnissaannut (misilitsinnerit aappaannut) ingerlaannartumik nalunaarsorneqassapput. Ilinniarfik imm. 8 naapertorlugu immikkut akuersissuteqarsimanngippat, ilinniartoq misilitsinnermi peqataanngippat § 14, imm. 2 naapertorlugu nalunaarsorsimajunnaartoqarsinnaanngilaq misilitsinnermillu misiliinertut atortinneqassalluni

  Imm. 2. Ilinniarfinni piffissaliussani imm. 1-imit amerlanerusunik misilitsiffiusartuni ilinniartut misilitsinnermi nalinginnaasumi angusisimanngitsut, piaarnerpaamik kingusinnerpaamilli misilitsinnerup nalinginnaasup kingorna qaammatit arfinillit qaangiunneranni misilitseqqinnissaannut (misilitsinnerit aappaannut) ingerlaannartumik nalunaarsorneqassapput. Ilinniarfik imm. 8 naapertorlugu immikkut akuersissuteqarsimanngippat, ilinniartoq misilitsinnermi peqataanngippat § 14, imm. 2 naapertorlugu nalunaarsorsimajunnaartoqarsinnaanngilaq misilitsinnermillu misiliinertut atortinneqassalluni

  Imm. 3.  Ilinniarfik § 3, imm 3 aamma 4 naapertorlugit ilinniakkap aaqqissugaanerani piumasaqaatinik aalajangersaasimappat, ilinniartup misilitseqqinnissap aappaa nallertinnagu piumasaqaatit aalajangersarneqarsimasut eqquutsinnissaannut periarfissaqartinneqassaaq. Ilinniarfiup ilinniartup aappassaanik misilitsinnissaanut piaarnerpaamik nalunaarsussavaa.

  Imm. 4.  Ilinniartitsissummut nalunaarsornissamut ilinniartitsissutip siuliata naammassisimanissaa angusiffigisimanissaalu piumasaqaataappata (ilikkagassatigut ineriartorneq) ilinniartoq misilitsinnermi siullermi tullermilu angusisimanngitsoq, ilinniartitsissummut piumasaqaataasumut misilitsinnissamut nalinginnaasumut tullermut (misilitsinnerit pingajuat) ingerlaannartumik nalunaarsorneqassaaq. Misilitsinnerit pingajuannit nalunaarsorsimajunnaartoqarsinnaanngilaq, matumani ilinniarfik imm. 8 naapertorlugu immikkut akuersisimanngippat. Ilinniartitsissummi kingusinnerusumi nalinginnaasumik misilitsinnissaq sioqqullugu ilinniartitsissummi pingajussaanik misilitsittoqarnissaa ilinniarfiup qulakkiissavaa.

  Imm. 5.  Ilinniartoq misilitseqqinnermi imm. 1-imi aamma 2-mi malittarisassat naapertorlugit ingerlanneqartartumi angusinngikkuni misilitseqataanngikkuniluunniit, imm. 3 tak., ilinniartoq misilitsinnermi nalinginnaasumi tullermi peqataanissamut periarfissaqassaaq.

  Imm. 6.  Misilitseqqinnermi misilitseriaaseq nalilersueriaaserlu misilitsinnermit nalinginnaasumit allaanerusut atorneqassasut ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersarneqarsinnaapput. Tamannali bachelorinngorniarluni suliassamut, kandidatinngorniarluni specialimut imaluunniit masterinngorniarluni suliassamut atuutinngilaq.

  Imm. 7.  Ilinniartoq ilinniartitsissummi neqeroorutaajunnaareersumi kingusinnerpaamik qaqugu pingajussaaneerluni misilitsissanersoq ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersarneqarsinnaavoq.

  Imm. 8.  Ilinniarfik pissutsit immikkut ittut atuutsillugit misilitsinnissamut misilitseqqinnissamullu, imm. 1-4 tak., peqataanissamut ingerlaannartumillu nalunaarsornissamut malittarisassanit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq. Ilinniarfiup ilinniartoq taamatuttaaq ingerlaannartumik misilitsinnissamut nutaamut (misilitsinnermut siullermut aappaannulluunniit) nalunaarsorsinnaavaa.

 

  § 18.  Ilinniarfinni misilitsinnerit nalinginnaasumik junimi aamma januarimi pisarput.

  Imm. 2. Piffissami nalinginnaasumik misilitsinnerit pisarfiisa avataanni misilitsittoqarnissaa, tassunga ilanngullugu napparsimasimanerup kingorna misilitsitsinissaq ilinniarfiup akuersissutigisinnaavaa.

  Imm. 3.  Misilitsinnerup kingorna kingusinnerpaamik ullut sisamat qaangiutsinnagit napparsimalluni misilitsinnissamut qinnuteqaatit tamarmik nakorsap allagartaliussaanik uppernarsarneqassapput.

  Imm. 4.  Napparsimalluni misilitsinnissat akuersissutigineqarsinnaapput, misilitsittussaq

1)  misilitsinnissamut napparsimasutut nalunaarsorsimappat,

2)  misilitsinnerup ingerlanerani napparsimalerpat,

3)  napparsimaneq pissutigalugu misilitsinngitsoorpat, imaluunniit

4)  nammineq napparsimanini pissutiginagu pisorli immikkut ittoq uppernarsarneqarsinnaasoq pissutigalugu misilitsinngitsoorpat.

  Imm. 5.  Misilitsittussap misilitsinneq nalunaarsorfigisimasaa nalilersornagu napparsimanermili misilitsinnera nalilersorneqassaaq.

  Imm. 6.  Misilitsinneq nalinginnaasoq ingerlanneqareernerani napparsimalluni misilitsinnissaq sapinngisamik piaarnerpaamik qaammatillu pingasut qaangiutsinnagit neqeroorutigineqassaaq.

 

Ilinniakkamik aallussisuunissamut piumasaqaat

 

  § 19. Ilinniartoq ilinniakkami ingerlaqqinnissamut ilinniarfinni ingerlaavartumik imaluunniit ukiumi ilinniarfiusumi ataatsimi misilitsinnernik ECTS-pointit atorlugit naatsorsorneqartartunik angusisimanissaa (ilinniakkamik ingerlatsinissamut piumasaqaat) pillugu malittarisassanik ilinniarfik ilinniakkat aaqqissugaanerini aalajangersaasinnaavoq. Piumasaqaat misilitsinnernut ukiuni ilinniarfiusuni tamani annerpaamik katillugit 45 ECTS-pointinik pissarsiffiusussanut aalajangersarneqarsinnaavoq. Ilinniarfiup ilinniartoq ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutip ilaani ilinniakkamik ingerlatsinissamut piumasaqaatini ilaasuni pingasoriarluni misilitsinnissamut, § 14, imm. 2 tak., periarfissaqarnissaa qulakkiissavaa.

  Imm. 2.  Ilinniarfiup ilinniartoq ilinniartut kattuffianni kajumissutsimik ingerlanneqartumi siulersuisunut ilaasortaappat ilinniakkamik ingerlatsinissamut piumasaqaatip avaqqunneqarnissaa imm. 1 malillugu aamma aalajangersinnaavaa.

  Imm. 3.  Ilinniartoq timersornermik immikkut piginnaasalittut aallutaqarpat imaluunniit immikkut ittunik pissutissaqarpat, tassunga ilanngullugit sivisuumik napparsimasoqartillugu, erninermut atatillugu atuanngiffeqartoqartillugu piginnaasakitsoqartillugulu ilinniarfiit ilinniakkamik ingerlatsinissamut piumasaqaammit imm. 1 malillugu aalajangersarneqartumit immikkut akuersisinnaapput.

 

Misilitsinnermi malittarisassanik ilinniartunut ilisimatitsisarneq

 

  § 20.  Misilitsinnermi malittarisassanik ilinniakkani ataasiakkaani atuuttunik ilinniartumut ilisimatitsisarnissamik ilitsersuussinissamillu ilinniarfik akisussaasuuvoq.

 

Misilitsinnermi il.il. kukkunerit amigaatilluunniit

 

  § 21. Ilinniarfik misilitsinnermut atatillugu imaluunniit misilitsinnerup kingorna kukkunernik amigaatinillu paasisaqaruni, ajornanngippat ilinniarfik misilitsinnermut akisussaasuusumit imaluunniit akisussaasuusunit oqaaseqaammik pissarsereeruni kukkunerup amigaatilluunniit qanoq iluarsineqarsinnaaneranut aalajangiissaaq.

  Imm. 2.  Kukkunerit imaluunniit amigaatit annertulluinnarpata imaluunniit kukkunerup amigaatilluunniit iluarsineqarnissaannut pissusissamisoortuunerpaamik isumaqarfigineqarpat ilinniarfiup misilitsinneq taamaatiinnarsinnaavaa immikkullu ittumik misilitsinnissamik aaqqissuussilluni.

  Imm. 3.  Imm. 2-mi taaneqartut saniatigut annertuumik allatigut kukkusoqarsimappat amigaateqarpallu ilinniarfik immikkut ittumik misilitsinnissamik neqeroorsinnaavoq. Taamaassappat ilinniartut misilitsiffigisaat pineqartutut kukkuneqarpat amigaateqarpalluunniit tamarmik neqeroorfigineqassapput. Ilinniartup immikkut ittumik misilitsissimasup nalilersuinerup siulliup atorneqarnissaa aalajangersinnaavaa.

 

Naliliineq

 

  § 22.  Misilitsinnerit ilinniarfiup iluani avataaniluunniit ingerlanneqarsinnaapput. Ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersarneqassaaq misilitsinnerit sorliit ilinniarfiup iluani sorliillu avataani ingerlanneqarnersut.

  Imm. 2.  Ilinniarfiup iluani misilitsinnerit misilitsitsisumit ataatsimit arlalinnilluunniit imaluunniit censori ataaseq arlallilluunniit, ilisimatusarfimmi ilinniartitsisut akornanni ilinniarfiup pisortaanit toqqarneqarsimasut peqatigalugit misilitsitsisumit ataatsimit arlalinnilluunniit nalilersorneqartarput.

  Imm. 3.  Ilinniarfiup avataani misilitsinnerit misilitsitsisumit ataatsimit arlalinniilluunniit, ilisimatusarfimmi ilinniartitsisut akornanni ilinniarfiup pisortaanit toqqarneqarsimasunit aamma censorimit ataatsimit arlalinnilluunniit Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmit ivertinneqarsimasunit nalilersorneqartarput.

  Imm. 4.  Ilinniarfiup avataani misilitsinnerit, tassunga ilanngullugit bachelorinngorniarluni suliassaq, kandidatinngorniarluni speciali aamma masterinngorniarluni suliassaq ilinniakkami sammivinnut pingaarutilinnut attuumassuteqassapput. Ilinniakkap katillugit ECTS-pointiisa (European Credit Transfer System) pingajorarterutaat ilinniarfiup avataani misilitsinnikkut uppernarsarneqassapput. Tamannali misilitsinnernut allami misilitsissimanermi angusanik nuussiffiusunut atuutinngilaq, § 31 tak.

  Imm. 5.  § 3, imm 3, nr. 1 aamma 2 naapertorlugit ilinniartitsinermi peqataanissamut malittarisassanik aalajangersaasoqarsimappat, ilinniartup ilinniartitsinermi peqataanera ilinniartitsinermi pineqartumi ilinniartitsisumit nalilerneqassaaq.

  Imm. 6.  Ilinniarfiup suliffimmi misiliinermik ilinniarfiullu avataani ilisimatusarnernik nalilersuinermut malittarisassat aalajangersassavai.

 

  § 23.  Kinaluunniit ilinniarfimmi ingerlaqqiffiusumi ilinniartitsisutut akuerisaq misilitsitsisinnaatitaavoq.

  Imm. 2.  Ilinniarfiup avataani misilitsitsisumut siunnersortinullu misilitsitsinissamut siunnersuisinnaanermullu pisinnaatitaaffiit pisuni immikkut ittuni nalunaarutigisinnaavai.

 

  § 24.  Censorit misilitsitsisullu nalilersuinerup nalaani saqqummiineq karakteeriliinerlu pillugit allattuissapput, taakku naammagittaalliuuteqartoqassagaluarpat naammagittaalliuutip suliarinissaanut atorneqassapput. Allattukkat minnerpaamik ukiumi ataatsimi imaluunniit naammagittaalliuuteqartoqarsimappat taassuma naammassineqarnissaata tungaanut toqqortaatigineqassapput.

 

  § 25.  Misilitseqqinnissamut piginnaatitsisumik napparsimaneq pissutigalugu misilitsinneq taamaatinneqanngippat, misilitsinneq aallartissimappat naliliisoqassaaq, taamaattorli imm. 2 aamma 3 tak.

  Imm. 2.  Atuarunnaarsitsineq pissutigalugu misilitsinneq taamaatinneqarpat naliliisoqassanngilaq ilinniartorlu misilitsinnermik ataatsimik atuissaaq, § 14, imm. 2 tak.

  Imm. 3.  Suliassamut allattariarsorluni akissuteqaammi tunniunneqarsimasumi kisermaassilluni suliaqarsimanissamut piumasaqaat, § 4, imm. 3 tak. naammassinnittoqarsimanngippat suliassamut akissuteqaat ilinniarfiup itigartitsissutigisinnaavaa. Suliassamut akissut itigartinneqarpat naliliisoqassanngilaq ilinniartorlu misilitsinnermik ataatsimik atuissaaq, § 14, imm. 2 tak.

 

  § 26.  Nalilersuinermi Karakteeriliisarnermi tulleriinnilersuineq allatullu naliliisarneq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat naapertorlugu GGS-skala malillugu karakteeriliisoqassaaq imaluunniit Angusivoq/angusinngilaq atorlugit naliliisoqassaaq. Ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersarneqassaaq, misilitsinnerit sorliit GGS-skala atorlugu nalilersorneqassanersut aamma sorliit Angusivoq/Angusinngilaq atorlugit nalilersorneqassanersut. Angusivoq/angusinngilaq atorlugit naliliineq misilitsinnerni ilinniakkap ECTS-pointiisa annerpaamik pingajorarterutaanniittuni atorneqarsinnaapput. Tamannali misilitsinnernut allami misilitsissimanermi angusanik nuussiffiusunut atuutinngilaq, § 31 tak.

  Imm. 2.  § 3, imm. 3, nr. 1 aamma 2 malillugit ilinniartitsinermi peqataanissamut malittarisassanik aalajangersaasoqarsimappat, ilinniartup ilinniartitsinermi peqataanera Angusivoq/Angusinngilaq atorlugit nalilerneqassaaq.

 

  § 27.  Bachelorinngorniarluni suliamik, kandidatinngorniarluni specialimik, masterinngorniarluni suliamik aamma allattariarsorluni sulianik allanik annertuunik nalilersuinermi sammisatigut imarisaata saniatigut ilinniartup allattariarsornikkut oqaasertalersuisarnikkullu piginnaasai pingaartinneqassapput. Ilinniartitsissut imaluunniit ilinniartitsissutit oqaatsinut nunalluunniit allat oqaasiinut ilinniartitsissutaanngikkaangata sammisatigut imarisat pigaarnerpaatinneqartarnerat pissutigalugu ilinniakkap aaqqissuunneqarnerani allattariarsornikkut oqaasertalersuisarnikkullu piginnaasat naliliinermut tamarmiusumut qanoq sunniuteqartarnerat pillugu malittarisassat aalajangersarneqassapput.

  Imm. 2.  Bachelorinngorniarluni suliap, kandidatinngorniarluni specialip aamma masterinngorniarluni suliap eqikkarneri nunat allat oqaasii atorlugit allassimassapput. Bachelorinngorniarluni suliaq, kandidatinngorniarluni speciali imaluunniit masterinngorniarluni suliaq nunat allat oqaasii atorlugit allanneqarsimaguni, eqikkarnera kalaallisut qallunaatulluunniit allanneqarsinnaavoq. Eqikkarnera misilitsilluni saqqummiinerup nalilersorneqarneranut tamarmiusumut ilaatinneqassanersoq eqikkarneralu oqaatsit sorliit atorlugit allanneqarsinnaanersoq allanneqassasorluunniit ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersarneqassaaq.

  Imm. 3.  Ilinniarfiup ilinniartut piginnaasakillisimanermut aalajangersimalluinnartumut uppernarsaatillit imm. 1-imit immikkut akuersissuteqarfigisinnaavai, allattariarsornikkut oqaasertalersuisarnikkullu piginnaasat misilitsinnerup siunertaanut annernut ilaanngippata.

 

  § 28.  Ilinniarfik suliassanik akissarsiassartalinnik nalunaaruteqartarnermut allanngortitsisarnermullu malittarisassanik ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersaasinnaavoq.

  Imm. 2.  Suliassap akissarsiartallip specialinngortinneqarsinnaanera ilinniarfiup ilinniakkamut ataatsimut aalajangersarsinnaavaa. Suliassaq akissarsiartalik gultimik medaaliannassutigineqarsimasoq A-mut karakteerinngortinneqarsinnaavoq.

 

Naliliinermik ilisimatitsisarneq

 

  § 29.  Misilitsinnernut misilitsinnerup kinguninngua naliliinermik nalunaaruteqarfiunngitsunut tunngatillugu ilinniarfiup aalajangissavaa, nalilersuineq ilinniartumut ulloq suna nalunaarutigineqarumaarnersoq.

  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu ulloq, misilitsinnerup kingorna sapaatit akunneri sisamat iluaniissaaq taannalu misilitsinnissaq pillugu allagarsiilluni allatigulluunniit ilinniartumut ilisimatitsinermi ilisimatitsissutigineqassalluni. Sapaatit akunneri taakkua sisamat naatsorsorneqarneranni qaammat juli ilaassanngilaq.

  Imm. 3.  Bachelorinngorniarluni suliamut, kandidatinngorniarluni specialimut masterinngorniarlunilu suliamut naliliineq suliap specialilluunniit nalilerneqartussanngorlugu tunniunneqarnerata kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qaangiutsinnagit nalunaarutigineqassaaq.

  Imm. 4.  Ilinniarfiup immikkut ittumik pissutissaqarpat imm. 1-3-mi piffissaliussaq aalajangiunneqartoq saneqqussinnaavaa. Nalilersuineq ullormut piffissaliunneqarsimasumut piareerneqarsinnaanngippat ilinniarfik piaarnerpaamik tamatumunnga pissutaasoq qaqugulu naliliinerup ilisimatitsissutigineqarnissaanut paasissutissat ilinniartumut ilisimatitsissutigissavai.

 

Soraarummeersimanermut uppernarsaat

 

  § 30.  Ilinniarfik ilinniakkap naammassisimaneranut uppernarsaasuussaaq. Uppernarsaat misilitsinnerup naammassineqarsimasup nalilerneqarnerata kingorna qaammatit marluk qaangiutsinnagit ilinniakkamik naammassinnittumut nassiunneqarsimassaaq tunniunneqarsimassalluniluunniit. Sapaatit akunneri taakkua marluk naatsorsorneqarneranni qaammat juli ilaassanngilaq.

  Imm. 2.  Uppernarsaat kalaallisut danskisullu suliarineqassaaq, taamaattorli imm. 4 tak., minnerpaamillu uku allassimassallutik:

1)  Ilinniakkamik naammassinnittup aqqa inuup normualu kinaassusaanulluunniit uppernarsaataasinnaasoq naapertuuttoq paatsuugassaanngitsoq alla.

2)  Ilinniarfiup aqqa.

3)  Taaguut ilinniakkatigut pissarsiarineqartoq kalaallisut, danskisut/latiinerisut tuluttullu allassimasoq.

4)  Ilinniakkap, tassunga ilanngullugu piareersaataasumik ilinniartitsisoqarsimappat taanna ilanngullugu, ECTS-pointinngorlugu annertussusiligaanera.

5)  Bacheloritut ilinniagaq allatulluunniit ilinniagaq sorleq kandidatinngorniarluni ilinniakkamut tunngaviunersoq.

6)  Ilinniakkami ilinniartitsissutigineqartut misilitsitsiffigineqartullu, allatulluunniit ECTS-pointit annertussusaannik nalunaarsorlugit uppernarsarneqartut.

7)  Misilitsinnermi angusat ilinniakkamut allamut nuunneqartut, § 32 tak.

8)  Soraarummeerneq nunat allat oqaasii atorlugit ingerlanneqarsimappat soraarummeernermi oqaatsit atorneqartut, § 7 tak.

9)  Nalilersorneqarnikkut angusat, § 26 tak., aammalu ajornanngippat soraarummeernerni ataatsimut angusat agguaqatigiisinnerat, Karakteeriliisarnermi tulleriinnilersuineq allatullu naliliisarneq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat takuuk.

10)  Piginnaasanut allattorsimaffik ilinniakkamik nassuiaasoq.

  Imm. 3.  Ilinniakkamik naammassinnittoq soraarummeersimanermut uppernarsaatip tuluttut suliarineqarnissaanik piumasaqarsinnaavoq.

  Imm. 4. Ilinniarfiup ilanngussatut Soraarummeersimanermut Uppernarsaammut Tapiliussaq tuluttut allassimasoq (Diploma Supplement), Europa-Kommissionip, Europami Siunnersuisoqatigiit aamma UNESCO-p/CEPES-ip iluseq tamanut atugassiaa tunngavigalugu iluseq ineriartortinneqarsimasoq naapertorlugu, ilinniakkap sammivianik, imarisaanik, qaffasissusaanik siunertarisaanillu nassuiaatitalik kiisalu ilinniarfik pillugu aammalu ilinniarfiup ilinniakkallu ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani inissisimaffia pillugu paasissutissiisoq tunniutissavaa.

  Imm. 5.  Ilinniakkamut ataatsimut ilisimatusarfinni arlalinni naammassineqartumut uppernarsaat ilisimatusarfimmit, ilinniakkap naammassineqarfianit tunniunneqassaaq, ilinniarfiit akornanni allatut isumaqatigiissuteqartoqarsimanngippat.

  Imm. 6.  Ilinniarfik ilinniartunut ilinniakkaminnik naammassinninnatik taamaatitsiinnartunut ilinniakkap ilaani angusiffigisimasanut uppernarsaasiissaaq.

 

  § 31.  Ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutini angusiffigisimasani angusat Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi nunaniluunniit allani ilinniarfinnit ingerlaqqiffiusunit nuunneqarnissaannik ilinniarfik akuersisimappat nalilersuinerit »Angusivoq« imaluunniit »Angusinngilaq« atorlugit nuunneqassapput. Ilinniarfinni taakkunani marlunni ilinniartitsissutit pineqartut GGS-skala malillugu nalilerneqartarpata nalilersuineq karakteerinngorlugu nuunneqassaaq. Ilinniartitsissut imaluunniit ilinniartitsissutip ilaa nunani allani ilinniarfimmi naammassineqarsimappata ilinniarfimmi tassani karakteerilersuisarneq sorleq atorlugu anguneqarsimanersut karakteerilersuisarnerullu atorneqartup takussutissartaa soraarummeersimanermut uppernarsaammut ilanngussami allassimassapput.

 

  § 32.  Paasissutissat uppernarsaasiinermut pisariallit soraarummeereernerup misilitsereernerulluunniit kingorna ukiuni 15-ini ilinniarfiup toqqortaatigissavai. Tamatuma kingorna paasissutissat Nunatta Allagaateqarfianut tunniunneqassapput.

 

Isumassarsianik piginnittussaatitaaneq

 

  § 33.  Ilinniartup angusanut, pilersitanut assigisaanulluunniit isumassarsiarisaanut misilitsinnermi piulersunut piginnittussaatitaanera ilinniarfiup ataqqissavaa.

  Imm. 2.  Misilitsinnermi ilinniarfiup avataanit, tassunga ilanngullugit suliffeqarfinnik, pisortat suliffeqarfiutaannik il.il. peqataasoqassappat, ilinniarfiup, ilinniartup avataaniillu peqataasussap akunnerminni isumaqatigiissutigissavaat ilinniarfik, ilinniartoq imaluunniit avataaniit peqataasoq isumassarsianik piginnittussaatitaanermi malittarisassat atuuttut ataqqillugit, angusanik, pilersitanik assigisaannilluunniit misilitsinnerup ingerlanerani piulersunik qanoq annertutigisumik atuisinnaatitaanerlutik, tassunga ilanngullugit avataaniit peqataasup pissutsit atugai pillugit paasissutissaqassappat, paasissutissat taakkua tamanut saqqummiuteqqusaanerannut tunngasut.

 

Kapitali 2

Censorit

 

Ivertitsisarneq

 

  § 34.  Ilinniarfimmi pisortap censorit siulittaasuat isumasioqatigalugu inassuteqareerneratigut censorit Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmit ivertinneqartarput.

  Imm. 2.  Ivertinneqarneq ukiunik pingasunik sivisussuseqartumik atuutissaaq. Ivertinneqarnerup kingunerisaanik censori pineqartoq censoreqatigiinnut ivertinneqarsimasunut tamanut ilanngunneqassaaq.

  Imm. 3.  Naalakkersuisoqarfik pissutsini immikkut ittuni censorinik ataasiarluni censoriusussanik ivertitsisinnaavoq. Censorit iverteqqinneqarsinnaapput.

  Imm. 4.  Censorinik sapinngisamik amerlanerpaanik ivertitsisoqassaaq, misilitsinnernut tamanut censorit toqqarneqarsinnaasut tamatigut marluusussanngorlugit.

  Imm. 5. Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik tassanngaannartumik pisinnaajunnaartoqarnerani imaluunniit assingusumik pisoqarnerani censorimik ivertinneqarsimanngitsumik atuisoqarnissaa imaluunniit atuisoqarsimanera akuerisinnaavaa (immikkut ittumik ivertitsineq).

  Imm. 6.  Censorip sulinera naammaginanngitsutut censorit siulittaasuannit ilinniarfiulluunniit pisortaanit isumaqarfigineqarpat, censorit siulittaasuannit imaluunniit ilinniarfimmi pisortamit tunngavilersukkamik inassuteqartoqarneratigut censorip ivertinneqarnera piffissaliunneqarsimasup qaangiunnissaa sioqqullugu taamaatinneqarsinnaavoq. Ivertitsinerup taamaatinneqarneranut tunngavissaqarneranik Naalakkersuisoqarfiup misissuinerani Naalakkersuisoqarfik censorip ivertinneqarneranik unitsitsigallarsinnaavoq.

 

Censoreqatigiit

 

  § 35.  Censoreqatigiit imatut katitigaassapput:

1)  censorit tamarmiusut akornanni ilinniartitsissummi imaluunniit ilinniartitsissutini ilinniakkani ilaasuni imaluunniit ilinniartitsissutini qitiusuni misilitsitsisoqarsinnaassaaq, ilinniakkallu siunnerfigisaanni atorfeqarfinneersuussallutik,

2)  inunnik ilinniarfiit avataanni atorfeqarfiit ilaanni ilinniakkat siunnerfigisaanni pingaarnertut suliffilinnik peqassaaq,

3) censorit arnat angutillu naligiissumik agguataarsimanissaat anguniarneqassaaq, aamma

4)  ilinniakkani imaluunniit ilinniartitsissutini qitiusuni pisariaqarpat nunani allani ilinniarfinnut attuumassutilinnik censoreqassaaq.

 

Censorip siulittaasussaannik siulittaasullu tullissaanik toqqaaneq

 

  § 36.  Censoreqatigiit akornanni censorit siulittaasussaannik siulittaasullu tullissaanik, siulittaasup pisinnaannginnerani taartaasussamik Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik toqqaassaaq.

  Imm. 2.  Censorit siulittaasuat censorinut sinniisuussaaq apeqqutillu tunngaviusut pillugit censorinik allanik isumaqatigiinniartassalluni.

  Imm. 3.  Censorit siulittaasuat siulittaasullu tullia sulinerminnut ukiumoortumik akissarsitinneqartassapput. Akissarsiassat annertussusissaat Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmit aalajangerneqassaaq.

 

Censorit suliassaasa agguataarneqartarnerat

 

  § 37.  Censorit ivertinneqareerpata censorit allattorsimaffiat Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup censorit siulittaasuannut assilineralu ilinniarfinnut nassiutissavaa.

  Imm. 2.  Censorit siulittaasuata ilinniarfiit isumasioqatigereerlugit censoritut suliassat censorinut ataasiakkaanut agguataassavai tamatumunngalu atatillugu allaffissornikkut suliassaalersut isumagalugit.

 

Censorit

 

  § 38.  Censorisut ivertinneqassagaanni ivertinniarneqartoq:

1)  ilinniartitsissummi ilisimatuussutsikkut sukumiisumik ullutsinnullu naleqquttumik ilisimasaqassaaq, tassunga ilanngullugit ilinniartitsissummi isumasiuinerit periaatsillu

2)  ilinniartitsissummi ilinniartitsissutiniluunniit arlalinni sammisanik ilinniakkami imaluunniit qitiusumik ilinniartitsissutigineqartumi immikkut ittumik piginnaasaqassaaq, aamma

3)  ilinniakkap imaluunniit ilinniartitsissutip qitiusup atornissaanut periarfissat ullutsinnut naleqquttut, tassunga ilanngullugit ilinniarsimasumik pisariaqartitsisup atugai pisariaqartitaalu pillugit ilisimasaqassaaq.

 

  § 39.  Censorit censoriunerminni ilinniarfimmi atorfeqaqqusaanngillat imaluunniit ukiuni kingullerni marlunni ilinniarfimmi atorfeqarsimassanngillat. Ilisimatooq piffissami aalajangersimasumi ilisimatuutut lektoritut ilisimaneqarluartutut atassuserneqartoq ilinniarfimmi pineqartup ilisimatuutut imaluunniit lektoritut piffissami aalajangersimasumi atassuserneqarfigisamini censoriusinnaanngilaq. Misilitsitsisut censorisut suliassaat eqqarsaatigalugit suliassaminnik illugiillutik isumaginninnissaat sapinngisamik pinngitsoortinniarneqassaaq (misilitsittumik nalilersueqatigiinneq).

  Imm. 2.  Censorit atuuffii suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi ilaapput, tassunga ilanngullugit suliamut attuumassuteqarneq nipangiussimasussaatitaanerlu pillugit malittarisassat.

  Imm. 3.  Censorit siulittaasuiniit imaluunniit ilinniarfiup pisortaaniit inassuteqartoqartillugu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik pissutsit immikkut ittut atuutsillugit imm. 1-imi, oqaaseqatigiinnik siullernik saneqqussisinnaavoq.

 

Censorit atuuffii

 

  § 40. Censorisut ivertinneqarnerup kingunerisaanik censori pineqartoq censorisut suliassanik suliakkerneqaruni censoriunissamut pisinnaatitaavoq pisussaatitaallunilu. Ivertinneqarnermi kapitali 3-mi malittarisassat malillugit nalilersuinerit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerani peqataanissamut aamma pisussaatitaaffik ilaavoq.

  Imm. 2.  Censorip saqqummiilluni misilitsinnermut aalajangersimaqqissaartumut tunngatillugu illuinnaasiortuunnginnissaata qularinissaanut pissutissaqarpat pineqartoq nalilersueqataasinnaanngilaq tamatuminngalu censorit siulittaasuannut nalunaartussaatitaalluni.

  Imm. 3.  Ilinniarfik censorit suliassaminnik suliarinnissinnaanissaannut atortunik qaqugukkulluunniit pisariaqartinneqarsinnaasunik pilersuissaaq.

 

  § 41.  Censorip uku nakkutigissavai:

1)  ilinniakkami misilitsinnerit imarisassaattut piumasaqaatit anguniakkanut piumasaqaatinullu allanut ilinniakkap aaqqissugaanerani aalajangersarneqarsimasut naapertuuttuunersut,

2)  malittarisassat atuuttut naapertorlugit misilitsinnerup ingerlanneqarnissaa,

3)  ilinniartut assigiimmik naapertuilluartumillu pineqarnissaat, aamma

4)  ilinniartut assigiimmik naapertuilluartumillu pineqarnissaat, saqqummiineri Karakteeriliisarnermi tulleriinnilersuineq allatullu naliliisarneq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni karakteeriliisarnermut malittarisassat, tassunga ilanngullugit ilinniakkap aaqqissuunneqarnerani tamatumunnga tunngatillugu malittarisassat aalajangersarneqarsimasut aammalu ilinniakkamut malittarisassat allat naapertorlugit tatiginartumik nalilerneqarnissaat.

 

  § 42.  Censori:                 

1)  ilinniakkap imaluunniit qitiusumik ilinniartitsissutip avataanni misilitsinnernut censoriussaaq, § 22, imm. 3 tak.,

2)  misilitsittarnerit aaqqissuussaanera, matumani misilitseriaaseq imarisaalu aammalu siunertarineqartoq malillugu ilinniakkamilu imaluunniit ilinniartitsissummi qitiusumi ilinniartitsinermilu anguniakkanut naapertuuttumik ingerlanersoq pillugit siunnersuisassaaq,

3)  piffissap misilitsiffiusup qaangiunnerani misilitsinnerup ingerlanera pillugu ilinniarfimmut censorillu siulittaasuinut nalunaaruteqartassaaq, aamma

4)  misilitsinnerit pillugit naammagittaalliuutinik suliarinneqataasassaaq.

  Imm. 2.  Censorip pissutsit § 42-imi taaneqartut eqquutsinneqarsimannginneri paasiguniuk imaluunniit censorip ilinniarfiup ilinniakkamik isumaginninnera annertuumik ajornartorsiuteqarsoriguniuk amigaateqarsoriguniulluunniit censori tamanna pillugu ilinniarfimmut assilineralu censorit siulittaasuanut nalunaarutigissavaa.

 

Kapitali 3

Naammagittaalliornerit

 

  § 43.  Misilitsinnerit imaluunniit nalilersuinerit allat misilitsinnermut ilaasut pillugit naammagittaalliuutit ilinniartumit ilinniarfimmut tunniunneqassapput. Naammagittaalliuut allanneqarsimassaaq tunngavilersorneqarsimassallunilu.

  Imm. 2.  Naammagittaalliuut nalilersorneqarnerup nalunaarutigineqarneranit kingusinnerpaamik sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit tunniunneqarsimassaaq. Piffissaliussarli siusinnerpaamik ullormit nalilersorneqarnerup nalunaarutigineqarneranik ilisimatitsereernermit aallartittarpoq, § 29 tak.

  Imm. 3.  Ilinniarfik immikkut ittumik pisoqartillugu imm. 2-mi naammagittaalliornissamut piffissaliussamit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

  § 44. Ilaatigut uku naammagittaalliuutigineqarsinnaapput:

1)  Inatsisitigut apeqqutit (suliaq inatsisit atuuttut tunngavigalugit suliarineqarsimanersoq, tassunga ilanngullugu ingerlatsinermi inatsisit tunngavissallu malinneqarsimanersut).

2)  Misilitsinnermi tunngaviusut (apeqqutit, suliassat assigisaalu).

3)  Misilitsinnerup ingerlanera.

4)  Nalilersorneqarneq.

  Imm. 2. Naammagittaalliuutigineqartoq nalilersuinermut tunngappat pissutsinulluunniit allanut nalilersuisunut tunngappat, ilinniarfiup naammagittaalliuut nalilersuisimasunut tunniutissavaa, matumani nalilersuisimasoq naammagittaalliuummi nalilersuineq il.il. pillugu oqaaseqaateqarnissamut sapaatit akunnerinik marlunnik periarfissaqassalluni. Pissutsit immikkut ittut atuuppata ilinniarfik piffissaliussap sivitsornissaanik aalajangersinnaavoq. Nalilersuinissamut piffissaliussat naatsorsorneqarnerini qaammat juli ilaassanngilaq. Naammagittaalliortoq nalilersuisimasup oqaaseqaataanut sapaatip akunnerata ataatsip iluani oqaaseqaateqarnissamut periarfissaqassaaq.

  Imm. 3.  Ilinniarfik naammagittaalliuummik suliaqarnermut atatillugu misilitsinnerup kukkuneqarneranik amigaateqarneranilluunniit paasisaqaruni § 21-imi malittarisassat atuutissapput.

 

  § 45.  Ilinniarfiup aalajangiinera allakkatigoortoq tunngavilersugaasorlu ukununnga tunngassuteqarsinnaavoq:

1)  nalilersoqqinneqarnissamik neqeroorut (nalilersoqqinneqarneq), oqaluttariarsorlunili misilitsinnerit pinnagit,

2)  misilitseqqinnissamik neqeroorut (misilitseqqinneq), imaluunniit

3)  naammagittaalliuuteqartup ilalerneqannginnera.

  Imm. 2.  Ilinniarfiup naammagittaalliuuteqartoq nalilersuisimasullu aalajangiineq pillugu piaartumik nalunaarfigissavai. Aalajangiineq nalilersoqqinneqarnissamut imaluunniit misilitseqqinnissamut tunngassuteqarpat nalilersoqqinneqarneq imaluunniit misilitseqqinneq appasinnerusumik karakteerilerneqarnermik kinguneqarsinnaasoq naammagittaalliuuteqartumut ilisimatitsissutigineqassaaq.

 

  § 46.  Ilinniarfiup aalajangiinera naammagittaalliuuteqartumut nalunaarutigineqareernerata kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunneri marluk qaangiutsinnagit naammagittaalliuuteqartup nalilersoqqinneqarnissamik imaluunniit misilitseqqinnissamik neqeroorut akuerissavaa. Sapinngisamik piaarnerpaamik nalilersueqqittoqassaaq imaluunniit misilitseqqittoqassaaq. Soraarummeersimanermut uppernarsaasiisoqareersimappat, § 31 tak., nalilersuisoqareernissaata tungaanut ilinniarfiup uppernarsaat atussavaa kingornalu pisariaqarpat nutaamik uppernarsaasiissalluni.

  Imm. 2.  Nalilersueqqinnermi misilitseqqinnermilu misilitsitsisussat nutaat ilinniarfimmit aamma pisariaqarpat censorit nutaat censorit siulittaasuannit imaluunniit ilinniarfiup pisortaanit toqqarneqassapput.

  Imm. 3.  Nalilersueqqinnermi nalilersuisussat suliami allagaatit, tassunga ilanngullugit suliaq, akissut, naammagittaalliuut, nalilersuisut oqaaseqaataat siulleq, naammagittaalliuuteqartup oqaaseqaatai aamma ilinniarfiup aalajangiinera saqqummiutissavaat.

  Imm. 4.  Nalilersueqqinnermi misilitseqqinnermilu nalilersuineq appasinnerusumik karakteereqalernermik kinguneqarsinnaasoq nalilersuisunit ilinniarfimmut nalunaarutigineqassaaq. Nalilersuisut allattariarsorluni misilitsinnernik nalilersuinermi nalilersuinermut allakkatigut tunngavilersuutertik ilanngutissavaat. Nalilersoqqinneqarnerup misilitseqqinnerullu kingorna nalilersuineq allaffissornikkut oqartussaasumut allamut ingerlateqqinneqarsinnaanngilaq.

 

  § 47.  Ilinniarfiup naammagittaalliuummut aalajangiinera ilinniartup inatsisitigut inissisimaneranut tunngasoq Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmut saqqummiunneqarsinnaavoq.

  Imm. 2.  Naammagittaalliuummut aalajangiinermi ilinniartup inatsisitigut inissisimaneranut tunngasumi § 44, imm. 1-imi, nr. 1-3 pissutsinut taaneqartunut aalajangiinerit ilaapput.

  Imm. 3.  Ullormiit aalajangiinerup naammagittaalliuuteqartumut nalunaarutigineqarneraniit sapaatit akunneri sisamat iluanni naammagittaalliuutip tunniunneqarsimanissaa piffissaliunneqarpoq.

  Imm. 4.  Ilinniarfiup naammagittaalliuutinut aalajangiineri ilinniartup inatsisitigut inissisimaneranut tunngassuteqanngitsut, misilitsinnermi naliliinerit pillugit naammagittaalliuutit ilanngullugit allaffissornikkut oqartussanut qulliunerusunut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.

 

  § 48. Ilinniarfiup naalakkersuisoqarfiullu naammagittaalliuummik suliamik suliarinninneranni ilinniartup ilinniakkani ingerlatiinnarsinnaavaa.

 

Kapitali 4

Misileraalluni inerisaallunilu suliat

 

  § 49.  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik immikkut pisoqartillugu inatsimmik sanioqqutsisinnaavoq, tamanna misileraalluni sulinissap perorsaanikkullu inerisaanissap siuarsarnissaannik peqquteqarpat. Misileraalluni inerisaallunilu suliat ilinniartut ilinniakkaminnik inuussutissarsiummut ilinniakkamut, ingerlaqqiffiusumik ilinniakkamut akuerineqarnissamut periarfissaannik allatigulluunniit pisinnaatitaaffiinik ajornerulersitsinnginnissaat piumasaqaataavoq.

  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu inatsimmik sanioqqutsisoqarpat, misileraalluni perorsaanikkulluunniit inerisaanermik suliat sivisussusissaat taakkununngalu nalunaarusioriaaseq ilutigisaanik aalajangersarneqassapput.
  Imm. 3.  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik immikkorluinnaq ittunik pisoqartillugu ilinniartunut ataasiakkaanut tunngatillugu inatsimmik sanioqqutsisinnaapput.

 

Kapitali 5

Atortuulersitsineq

 

  § 50.  Nalunaarut ulloq 1. august 2024-mi atuutilissaaq. Taamaattoq nalunaarummi pisussaaffittut aalajangersarneqarsimasut aallaavigalugit ilinniartitaanermi aaqqissuussinerit kingusinnerpaamik 1. marts 2024 pereersimasussaagaluarput 1. august 2024-milu atuutsilersinneqarsimasussaagaluarlutik.

  Imm. 2.  Tamatuma ilutigisaanik Ilisimatusarfimmi ilinniagaqarnerit soraarummeertarnerillu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 1. september 1995-imeersoq, Ilisimatusarfimmi nalileeqataasoqartarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, 2. januar 1990-imeersoq kiisalu Ilinniarfissuarmi ilinniaqqinneq il.il. pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, ulloq 8. juli 1991-imeersoq atorunnaarsinneqassapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 8. januar 2024

 

 

Aqqaluaq B. Egede (atsior.)

Meeqqanut, Inuusuttunut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq

 

 

/ Nuka Kleemann (atsior.)