Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 46
26. septembari 2023
Atuuttut

Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera, aaqqissuussaanera kiisalu peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit pillugit Inatsisartut inatsisaannik Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Matumuuna peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera, aaqqissuussaanera kiisalu peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 18. november 2010-meersoq, Inatsisartut inatsisaat nr. 2, 29 maj 2012-imeersup malitsigisaanik allannguuteqartoq nalunaarutigineqarpoq.

 

Qitiusumik aqutsineq

 

  § 1.  Naalakkersuisut peqqinnissaqarfimmi sulineq aqussavaat, pilersaarusiussavaat nakkutigalugulu.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut peqqinnissaqarfimmi inuit suliaminnut atatillugu sulinertik pillugu nalunaarutiginnittaqqullugit nalunaaruteqartaqqullugillu peqqusinnaavaat.

 

  § 2.  Peqqinnissamuttunngatillugu sullissinerup ineriartortinneqarnerani Naalakkersuisut pilersaarusiortuussapput ataqatigiissaarisuullutillu.


Peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit

 

  § 3.  Naalakkersuisut peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut peqqinnissaqarfiup iluani, pisortat oqartussaasuini allani namminersortunilu peqqinnissamut tunngasutigut sulinerat pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut tarnip pissusaanik ilisimasallit peqqinnissaqarfiup iluani, pisortat oqartussaasuini allani namminersortunilu ilinniakkaminnut tunngasutigut sulinerat pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 4.  § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi malittarisassat aalajangersakkanik imaattunik imaqarsinnaapput:
1)  Atorfiup illersugaanera.
2)  § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi inuit taaneqartut pisussaaffii.
3)  Katsorsartittut pisinnaatitaaffii.
4)  Nakkutilliineq.
5)  Pineqaatissiinissamut aalajangersakkat, tak. § 12.
6)  Pissutsit allat § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi inunnut taaneqartunut sulianillu isumaginninnermut pingaaruteqartut.


Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat

 

  § 5.  Naalakkersuisut illoqarfinni tamani pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliamik pilersitsissapput.
  Imm. 2.  Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat suliassaraat najukkami peqqinnikkut iluaqutaasinnaasunik pinaveersaartitsinernillu suliaqarnerit patajaallisarneqarnissaat. Tamatumani aamma Naalakkersuisut tunngaviliussaasa iluanni:
1)  pinaveersaartitsinermik suliaqarneq aqqutigalugu kommunip peqqinnikkut inissisimaneranut sunniuteqarnerup akisussaanerullu najukkami patajaallisarneqarnissaat,
2)  kommunip iluani pinaveersaartitsinermik peqqinnikkullu iluaqutaasinnaasunik suliaqarnerup ataqatigiissumik aaqqissuunneqarnerata pingaarnersiorneqarneratalu patajaallisarneqarnissaat, aamma
3)  peqqinnissaqarfiup tassunngalu attuumassuteqartut suleqatigiinnerisa itisilerlugulu patajaallisarneqarnissaa.
  Imm. 3.  Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat suliassanik inunnut ataasiakkaanut tunngasunik suliaqassanngillat.
  Imm. 4.  Sumiiffinni kommuninut aggornilersuinerup avataanniittuni Naalakkersuisut pinaveersaartitsinermut ataatsimiititalianik pilersitsisinnaapput. Naalakkersuisut pissutsini immikkut ittuni imm. 1-imi taaneqartut saniatigut kommuninut aggornilersuinerup iluani pinaveersaartitsinermut ataatsimiititalianik pilersitsisinnaapput.
  Imm. 5.  Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat inuttalersugaanerat sulinerallu pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput.


Peqqinnissaqarfiup aaqqissuussaanera

 

  § 6.  Nuna najukkani peqqinnissaqarfinni aqutsivinnut aggornilersorneqassaaq.
  Imm. 2.  Dronning Ingridip Napparsimmavissua nuna tamakkerlugu napparsimmaviuvoq.
  Imm. 3.  Nunap peqqinnissaqarfinni aqutsivinnut aggornilersorneqarnera, aaqqissuunneqarnera suliaallu pillugit, kiisalu Dronning Ingridip Napparsimmavissuata nunamut tamarmut suliai pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaassapput.


Nunatta Nakorsaaneqarfia

 

  § 7.  Peqqinnissamik sullissinermut tunngasut pillugit Naalakkersuisunut oqartussaasunullu allanut siunnersuisarlunilu allatigut ikiuuttartussamik Naalakkersuisut Nunatta Nakorsaaneqarfianik pilersitsissapput.
  Imm. 2.  Nunatta Nakorsaaneqarfiata Naalakkersuisut peqqinnikkut inissisimanermik sianiginninnerannik ikiussavai.
  Imm. 3.  Nunatta Nakorsaaneqarfia peqqinnissamut tunngasutigut inuit peqqinnissaqarfiup iluani sulinerannik aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit peqqinnissaqarfiup iluani sulinerannik nakkutilliissaaq.
  Imm. 4.  Nunatta Nakorsaaneqarfia peqqinnissaqarfiup iluani sullissivinni peqqinnissamut tunngasutigut sulinermik nakkutilliissaaq.

 

  § 8.  Nunatta Nakorsaanera peqqinnissaqarfimmi unioqqutitsisoqarsimaneranik amigaateqartoqarneranilluunniit paasisaqaruni oqartussaasunut pineqartunut pisariaqartitsineq naapertorlugu ilisimatitsissaaq. Aammattaaq peqqinnissamut tunngatillugu immikkut pisariaqartoqalersillugu Nunatta Nakorsaanera tamanut ammasumik paasissutissiisassaaq.

 

  § 9.  Nunatta Nakorsaaneqarfiata sulinera pillugu malittarisassat sukumiinerusut Naalakkersuisut aalajangersassavaat.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, Nunatta Nakorsaaneqarfiata peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu sulinerannik, aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu sulinerannik nakkutilliinissaanik.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, Nunatta Nakorsaaneqarfiata peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu pissutsinut peqqinnissamut tunngasunut, aamma peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu tarnip pissusaanik ilisimasallit atuunnerannut pissutsinut nakkutilliinissaanik.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, Nunatta Nakorsaanera § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi inuit taaneqartut, Peqqinnissaqarfiup sullissinermut tunngasutigut pissusissanik malinnilluarnissamut ataatsimiititaliaata avataaniittut aamma peqqinnissaqarfimmi sulisut allat katsorsaanermi peqataasut pillugit napparsimasut naammagittaalliuutaannik suliaqarnermi aalajangiisassasoq.

 

  § 10.  Inuit aamma sullissiviit §§ 7-imi aamma 9-mi taaneqartut pisussaaffeqarput Nunatta Nakorsaaneqarfiata qinnuteqarnera naapertorlugu paasissutissanik tamanik nakkutilliinerup ingerlanneqarnissaanut pisariaqartinneqartunik tunniussinissaminnut.
  Imm. 2.  Inuit § 9-mi, imm. 4-mi taaneqartut aammattaaq pisussaaffeqarput Nunatta Nakorsaaneqarfiata qinnuteqarnera naapertorlugu paasissutissat suugaluartulluunniit, tassunga ilanngullugit nalunaarsuinermi allattuiffiit, naammagittaalliuutinik suliaqarnermut atorneqartussat Nunatta Nakorsaaneqarfianut nalunaarutigissallugit.
  Imm. 3.  Nunatta Nakorsaaneqarfia eqqartuussinikkut aalajangiinertaqanngitsumik, aamma inatsisitigut naapertuuttumik uppernarsaammik takutitsinikkut kalerreeqqaarani sullissivinnik § 7-imi, imm. 4-mi, aamma § 9-mi, imm. 3-mi taaneqartunik nakkutilliisinnaatitaavoq.


Naammagittaalliuuteqarsinnaaneq

 

  § 11.  Peqqinnissaqarfinni aqutsiviit aamma Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup peqqinnissamut tunngasutigut naammagittaalliuuteqarsinnaaneq pillugu innuttaasunut paasissutissiisarnissaq ilitsersuisarnissarlu pisussaaffigaat.

 

  § 11 a.  Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfimmi peqqissaanermik suliallit sulinerat pillugu naammagittaalliuutit peqqissaanermik suliallit pillugit naammagittaalliuutinik Danmarkimi suliaqartartunut suliassanngortitsisarnissaq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput. Naammagittaalliuut naammagittaalliortarfiup taassuma sulinermini malittarisassai atuuttut malillugit suliarineqartassaaq aalajangiiffigineqartassallunilu.
  Imm. 2.  Ilitsersuineq, naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussat, suliassat pillugit paasissutissiineq, suliassanngortitsineq, tamanullu saqqummiineq il.il. Naalakkersuisut malittarisassiutissavaat. Naammagittaalliuutit malittarisassani imm. 1 naapertorlugu suliarineqartut Danmarkimi imaluunniit Kalaallit Nunaanni aqutsinermik oqartussaasunut allanut suliareqqitassanngortinneqarsinnaanngillat.

 

  § 11 b.  Peqqinnissaqarfimmi peqqissaanermik suliallit sulinerisa isornartorsiornissaannut imaluunniit iliuuserisimasap kinguneqartinneqarnissaanut tunngavissaqarsoriguni peqqinnissamut tunngasuni nakkutilliisussaatitaq suliassanngortitsisinnaavoq. Malittarisassani § 11 a, imm. 1 naapertorlugu suliassanngortitat naammagittaalliortarfimmut aalajangiinissamut pisinnaatitaasumut suliassanngortinneqassapput.


Pineqaatissiinerit

 

  § 12.  Inatsisartut inatsisaanni matumani §§ 3-mi, 4-imi aamma 11 a-mi aalajangersakkat naapertorlugit najoqqutassiani aalajangersaasoqarsinnaavoq, najoqqutassiani aalajangersakkanik unioq­qutitsisoqarsimatillugu pinerluuteqarsimasutut pineqaatissiinikkut akiliisussanngortitaasoqarsinnaasoq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni matumani §§ 3-mi, 4-mi aamma 11 a-mi aalajangersakkat naapertorlugit malittarisassiat piginnaatitsippata akiliisitsilluni pineqaatissiisoqarsinnaavoq, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi malittarisassat malillugit inuup inatsisitigut pisinnaatitaasup akiliisinneqarnissamik peqquneqarneratigut.
  Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaanni matumani §§ 3-mi, 4-mi aamma 11 a-mi aalajangersakkat naapertorlugit malittarisassiat malillugit pineqaatissiilluni akiliisitsinerit Nunatta Karsianut akiliutigineqassapput.
  Imm. 4.  Imm. 1 aamma imm. 2 naapertorlugu pineqaatissiinissaq pillugu suliassat, Kalaallit Nunaata Eqqartuussivianut suliassaqarfittut siullertut suliassanngortinneqassapput.


Atortuulersitsineq

 

  § 13.  Inatsit manna ulloq 1. marts 2011 atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Peqatigitillugu Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 23. maj 2000-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.
  Imm. 3.  Malittarisassat, Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 23. maj 2000-meersoq tunngavigalugu aalajangersarneqarsimasut atuutiinnassapput, malittarisassanik Inatsisartut inatsisaat manna Inatsisartulluunniit inatsisaat allat tunngavigalugit aalajangersarneqarsimasunik taarserneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut.
  Imm. 4.  Katsorsaanermi ikiortit pillugit inatsit nr. 154, 8. maj 1968-imeersoq, kigutit nakorsaat pillugit inatsit nr. 276, 26. maj 1976-imeersoq, nakorsat sulinerat pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnera pillugu aalajangersagaq nr. 860, 18. december 1991-imeersoq aamma peqqissaasut sulisinnaatitaanerat sulinerallu pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 30. oktober 1995-imeersoq Inatsisartut inatsisaat manna Inatsisartulluunniit inatsisaat allat tunngavigalugit aalajangersarneqarsimasunik taarserneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut atuutiinnassapput. 

Inatsisartut inatsisaat nr. 2, 29. maj 2012-imeersoq (Napparsimasut Peqqinnissaqarfimmut Maalaarutaannik Aalajangiisartoqatigiinnut maalaaruteqarsinnaarneq)[i] atortuulersitsinermut aalajangersakkanik tullinnguuttunik imaqarpoq.

 

§ 2

 

  Imm. 1.  Inatsisartut peqqussutaat manna 1. juni 2012 aallarnerfigalugu atortuulersinneqarpoq.

  Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu peqqinnissamut tunngasut qitiusumik siulersorneqarnerat il.il. pillugit inatsimmi nr. 397-imi 10. juni 1987-imeersumi kapitali 3, inatsisikkut nr. 391-ikkut 7. juni 1989-imeersukkut aammalu inatsisikkut nr. 369-ikkut 6. juni 1991-imeersukkut aamma inatsisikkut nr. 503-kkut 30. juni 1993-imeersukkut allanngortinneqartoq, atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

 

 

Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik, ulloq 20. september 2023

 

 

Nike Berthelsen (atsior.)

Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq

 

 

/ Hans Erik Dahl (atsior.)[i] Inatsimmut allannguut § 12, imm. 1-3-mut tunngavoq.