Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
20. marts 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om elektronisk kundgørelse

I medfør af § 31, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013, fastsættes:

 

  § 1.  Kundgørelsen af Grønlands Selvstyres retsregler sker elektronisk på hjemmesiden www.nalunaarutit.gl. Hver indførelse i www.nalunaarutit.gl skal indeholde oplysning om, hvilket nummer retsreglen har, samt hvilken dag, indførelsen er sket.

 

  § 2.  På www.nalunaarutit.gl kundgøres Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser.

  Stk. 2.  På www.nalunaarutit.gl kundgøres ligeledes kommunale vedtægter, fastsat i medfør af Inatsisartutlov, landstingslov, landstingsforordning eller Selvstyrets bekendtgørelse, hvis de finder umiddelbar anvendelse over for borgeren.

 

  § 3.  Lovafdelingen i Formandens Departement kan tillade eller bestemme, at andre administrative forskrifter kundgøres på www.nalunaarutit.gl.

 

  § 4.  Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter dens kundgørelse.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2014 om elektronisk kundgørelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. marts 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Jógvan Svabo Samuelsen (sign.)