Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr.  -
28. april 2023
Gældende

Retningslinjer for aflevering af forslag til juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen

I medfør af kapitel 9 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 13. juli 2022 om Forretningsorden for Naalakkersuisut fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

1.1. Retningslinjerne finder anvendelse ved aflevering af forslag til Inatsisartutlove, Selvstyrets bekendtgørelser og tværgående cirkulærer samt udkast til Selvstyrets lovbekendtgørelser til juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen.

 

1.2. Forslag til finanslove og tillægsbevillingslove, herunder udformning af tekstanmærkninger, er ikke omfattet af retningslinjerne. De hører under Departementet for Finanser.

 

1.3. Forslag til kommuanle vedtægter er ikke omfattet af retningslinjerne. De følger retningslinjerne for kommunale vedtægter.

 

Kapitel 2

Forslag til Inatsisartutlove

 

Grundlæggende juridisk kvalitetssikring (1. lovkvalitet)

 

2.1. Til den grundlæggende juridiske kvalitetssikring har Lovafdelingen 4 uger fra modtagelsen af forslaget.

 

2.2. Den grundlæggende juridiske kvalitetssikring sker efter, at forslaget har været i intern høring, men før forslaget sendes i offentlig høring.

 

Opfølgende juridisk kvalitetssikring (2. lovkvalitet)

 

2.3. Til den opfølgende juridiske kvalitetssikring har Lovafdelingen 2 uger fra modtagelsen af forslaget.

 

2.4. Den opfølgende juridiske kvalitetssikring sker efter, at forslaget har været i offentlig høring, men før forslaget sendes til juridisk kvalitetssikring i Lovteknisk Afdeling hos Bureauet i Inatsisartut.

 

 

Kapitel 3

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut

 

Juridisk kvalitetssikring

 

3.1. Hvis Naalakkersuisut fremsætter ændringsforslag til forslag til Inatsisartutlov, som er til behandling i Inatsisartut, skal dette ændringsforslag til juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen.

 

3.2. Den juridiske kvalitetssikring sker før ændringsforslaget oversendes til Inatsisartut.

 

3.3. Givet ændringsforslags hastende karakter bliver disse prioriteret hos Lovafdelingen og kvalitetssikres hurtigst muligt.

 

Kapitel 4

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelser

 

Grundlæggende juridisk kvalitetssikring (1. lovkvalitet)

 

4.1. Til den grundlæggende juridiske kvalitetssikring har Lovafdelingen 4 uger fra modtagelsen af forslaget.

 

4.2. Den grundlæggende juridiske kvalitetssikring sker efter, at forslaget har været i intern høring, men før forslaget sendes i offentlig høring.

 

Opfølgende juridisk kvalitetssikring (2. lovkvalitet)

 

4.3. Til den opfølgende juridiske kvalitetssikring har Lovafdelingen 2 uger fra modtagelsen af forslaget.

 

4.4. Den opfølgende juridiske kvalitetssikring sker efter, at forslaget har været i offentlig høring, men før forslaget sendes til godkendelse hos Naalakkersuisut.

 

Kapitel 5

Forslag til tværgående cirkulærer

 

5.1. Forslag til tværgående cirkulærer, dvs. cirkulærer der finder anvendelse for flere departementer eller styrelser, skal til juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen.

 

 

 

 

Grundlæggende juridisk kvalitetssikring (1. lovkvalitet)

 

5.2. Til den grundlæggende juridiske kvalitetssikring har Lovafdelingen 4 uger fra modtagelsen af forslaget.

 

5.3. Den grundlæggende juridiske kvalitetssikring sker før, at forslaget sendes i intern høring.

 

Opfølgende juridisk kvalitetssikring (2. lovkvalitet)

 

5.4. Til den opfølgende juridiske kvalitetssikring har Lovafdelingen 2 uger fra modtagelsen af forslaget.

 

5.5. Den opfølgende juridiske kvalitetssikring sker efter, at forslaget har været i intern høring, men før forslaget sendes til endelig godkendelse.

 

Kapitel 6

Udkast til Selvstyrets lovbekendtgørelser

 

6.1. Selvstyrets lovbekendtgørelser, dvs. officiel sammenskrivning af en hovedlov og ændringslovene til hovedloven, sendes også til kvalitetssikring hos Lovafdelingen.

 

6.2. Ved Selvstyrets lovbekendtgørelser efterser Lovafdelingen, at indledning, sammenskrivning og noter er udfærdiget korrekt.

 

6.3. Selvstyrets lovbekendtgørelser afleveres på grønlandsk og dansk.

 

6.4. Til kvalitetssikring af Selvstyrets lovbekendtgørelser har Lovafdelingen 4 uger fra modtagelsen af udkastet.

 

Kapitel 7

Fælles bestemmelser

 

Aflevering af forslag

 

7.1. Anmodning om juridisk kvalitetssikring af forslag sendes som bestilling i F2 til Lovkvalitet-postkassen (lovkvalitet@nanoq.gl).

7.1.1. Der må kun sendes 1 forslag i hver bestilling.

7.1.2. Bestillingen skal angive, om det er 1. eller 2. lovkvalitet samt forslagets titel.

7.1.3. Dokumenterne, der afleveres, skal være i Word format.

7.1.4. Forslag, der fremsendes til 2. lovkvalitet, skal indeholde track changes med de ændringer, der er indarbejdet efter 1. lovkvalitet.

 

Teknisk opsætning af forslag

 

7.2. Dokumenterne skal være teknisk opsat som fastsat i Retningslinjer for teknisk opsætning af lovgivning og administrative forskrifter, kapitel 13 om opsættelse af dokumenter.

 

7.3. Dokumenter, der væsentligt afviger fra de tekniske krav, vil blive tilbagesendt til vedkommende departement til udbedring.

 

Mulighed for dispensation

 

7.4. Ved forslag af særlig hastende karakter kan departementet anmode Lovafdelingen om dispensation fra frister mv.

 

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

8.1. Disse retningslinjer træder i kraft den 1. maj 2023.

 

8.2. Samtidig ophæves retningslinjer af 10. september 2022 for aflevering af forslag til juridisk kvalitetssikring hos Lovafdelingen.

 

8.3. Ved uoverensstemmelse imellem bestemmelserne i disse retningslinjer, og Lovtekniske retningslinjer af 1. november 2011, er det bestemmelserne i disse retningslinjer der skal følges.

 

 

Lovafdelingen, den  28. april 2023

 

 

Jógvan Svabo Samuelsen (sign.)

Retschef