Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 70
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension
(Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt ved beregning af pension for alders- og førtidspensionister)

§ 1

 

I Inatsisartutlov om alderspension, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 42 af 14. september 2023, foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 2, ophæves.

 

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

 

2. § 10, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Pensionstillægget nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige aktuelle indkomst, bortset fra alderspension eller pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger:

1) kr. 156.000 for en enlig alderspensionist.

2) kr. 183.000 for en alderspensionist med partner, jf. § 5.”

 

§ 2

 

I Inatsisartutlov om førtidspension, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 41 af 14. september 2023, foretages følgende ændringer:

 

1. § 15, stk. 3, affattes således:

”  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionistens årlige aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 38.000 tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.”

 2. § 16, stk. 3, affattes således:

  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionistens årlige aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 38.000 tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.”

 3. § 17, stk. 3, affattes således:

”  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionistens årlige aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 38.000.”

 

4. § 17, stk. 4, ophæves.

 

Stk. 5-6 bliver herefter til stk. 4-5.

 

§ 3

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut