Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 33
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed
(Hjemmel til at yde støtte i form af hædersydelser og præmiering)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2019, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 8 indsættes:

  § 8 a.  Naalakkersuisut yder hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere.

  Stk. 2.  Hædersydelser tildeles alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion.

  Stk. 3.  Der kan tildeles 4 hædersydelser, som tildeles for en 10-årig periode. Når en hædersydelse bliver ledig, tildeles den på ny for en 10-årig periode. 

  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler om hædersydelser, herunder kriterier og fordeling imellem de nævnte kunstområder i § 1, stk. 1.

 

  § 8 b.  Grundbeløbet for en hædersydelse er 250.000 kr. pr. år.

  Stk. 2.  Grundbeløbet reguleres for hvert finansår med satstilpasningsprocenten efter reglerne i Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.

  Stk. 3.  Hædersydelser er indtægtsregulerede.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler om indtægtsreguleringen af hædersydelser.

 

  § 8 c.  Naalakkersuisut kan inden for en beløbsramme fastsat på Finansloven yde støtte til præmiering af kunstnere.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om præmiering af kunstnere, herunder kriterier, antallet og fordeling imellem de nævnte kunstområder i § 1, stk. 1.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut