Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 32
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om offentlig hjælp og ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse
(Ændring af ikrafttrædelsesdatoer og overgangsbestemmelser)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25. af 25. november 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. § 57, stk. 1, affattes således:

” Inatsisartutloven træder i kraft ved bekendtgørelse en 1. januar eller 1. juli.”

 

2. § 59 affattes således:

§ 59.  På dagen for Inatsisartutlovens ikrafttræden udbetales takstbestemt hjælp forud for en halv måneds periode.

  Stk. 2.  15 dage efter Inatsisartutlovens ikrafttræden udbetales takstbestemt hjælp forud for en halv måneds periode.

  Stk. 3.  Takstbestemt hjælp, jf. stk. 2 og stk. 3, ydes med grundtakst, jf. § 22, og tillæg for handlingsplan, jf. § 24, og uden fradrag for indkomst, jf. § 25-26. § 27 finder tilsvarende anvendelse.”

 

§ 2

 

I Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 2022 om jobsøgningsydelse, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 25. november 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. § 34, stk. 1, affattes således:

” Denne Inatsisartutlov træder i kraft efter bekendtgørelse en 1. januar eller 1. juli.”

 

§ 3

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut