Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 24
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger
(Forhøjelser af fradrag ved beregningsgrundlag for alderspensionister og førtidspensionister)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 32 af 23. november 2017, foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 1, affattes således:

”Boligsikring beregnes på grundlag af huslejen, husstandens samlede aktuelle indkomst, boligen og dens indretning, samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år. For perioden pr. 1. juli 2022 til 31. december 2022 fratrækkes i den aktuelle indkomst for en alderspensionist kr.13.100,00 og for en førtidspensionist kr. 9.760,00. For år 2023 fratrækkes i den aktuelle indkomst for en alderspensionist kr.14.817,00 og for en førtidspensionist kr. 12.679,00. For år 2024 og fremover vil fradraget udgøre reguleringen for henholdsvis alders- og førtidspensionister for året tillagt indkomstfradraget fra forrige år for henholdsvis alders- og førtidspension.”

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft dagen efter, at Inatsisartutloven er kundgjort, og har virkning for udbetaling af boligsikring pr. 1. juli 2022 og fremover.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut