Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 27
25. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på fiskeri
(Regulering af afgiftssatser)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på fiskeri, som ændret ved Inatssiartutlov nr. 13 af 27. november 2018, Inatssiartutlov nr. 8 af 19. november 2021 og Inatsisartutlov nr. 24 af 1. december 2021, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 5 indsættes som stk. 3:
“  Stk. 3.  Ved indhandling af hellefisk opfisket kystnært til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland, med henblik på forædling af fangsten, udgør afgiften 0 kr. per kilo.”

 

2. Efter § 6 indsættes:
“  § 6 a.  For torsk, kuller, sej og rødfisk udgør afgiften efter § 6, stk. 1, 5 procent. 
  Stk. 2.  For torsk, kuller, sej og rødfisk udgør afgiftsloftet efter § 6, stk. 3, 17,9 procent.”

 

3. § 7, stk. 4, affattes således:
“  Stk. 4.  Ved indhandling af hellefisk, opfisket kystnært, udgør afgiften 0 procent af prisen.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut