Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
25. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov ændring af Inatsisartutlov om offentlig hjælp og ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse
(Ændring af ikrafttrædelsesdatoer og overgangsbestemmelser i henhold til aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2023)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp foretages følgende ændringer:

 

1. § 57, stk. 1, affattes således:
” Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2023.”

 

2. § 59 affattes således:
Den 1. juli 2023 udbetales takstbestemt hjælp forud for en halv måneds periode. 
  Stk. 2.  Den 15. juli 2023 udbetales takstbestemt hjælp forud for en halv måneds periode.
  Stk. 3.  Takstbestemt hjælp ydes i juli måned 2023 med grundtakst, jf. § 22 og tillæg for handlingsplan, jf. § 24 og uden fradrag for indkomst, jf. § 25-26. § 27 finder tilsvarende anvendelse.”

 

§ 2

 

I Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 2022 om jobsøgningsydelse foretages følgende ændringer:

 

1. § 34, stk. 1, affattes således:
Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2023.”

 

§ 3

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2022

 

 

Múte Bourup Egede

Formanden for Naalakkersuisut