Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 8
20. juuni 2022
Atuuttut

Isumaginninnermik suliassaqarfimmi pissaanermik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Immikkoortoq I

Aalajangersakkat nalinginnaasut


Kapitali 1
Aalajangersakkat aallaqqaasiutaasut

 

  § 1.  Pissaanermik atuineq qaqutiguinnaq atorneqartassaaq aamma isumassuinermut inunnillu perorsaanermik ikiuunnermut taarsiullugu atorneqanngisaannassalluni.
  Imm. 2.  Pissaanermik atuineq anguniarneqartunut naapertuutissaaq.  Suliniutit annikinnerusumik akuliuffiusut naammappata, taakku atorneqassapput.  
  Imm. 3.  Pissaanermik atuineq pisariaqarnerpaanuinnaq killilerneqassaaq sapinngisamillu qajassuarnerpaamik sivikinnerpaamillu atorneqassalluni.
  Imm. 4.  Pisumi piviusumi pissutsinut pissaanermik atuineq naammattusaarneqassaaq.
  Imm. 5.  Peqataasumik sapinngisaq malillugu qajassuussilluni ataqqinnittumik, ataqqinnissusilimmik aamma innarliinertaqanngitsumik pissaanermik atuineq atorneqassaaq.
  Imm. 6.  Nikanarsaalluni, asissuilluni imaluunniit allatut nikassaarpasissumik tarnikkut pinninneq inerteqqutaavoq.

 

  § 2.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ilaatinneqartuni ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni, najugaqarfinni illersugaasuni, ulloq unnuarlu neqeroorutini aamma utoqqarnik paaqqinniffinni, Inatsisartut inatsisaata massuma assilillugu sanaqqinneqarneranik sulisut tamarmik tigusissapput taassumalu imarisai pillugit ilitsersuunneqassallutik.  Sulisup tigusinini imarisaanillu ilitsersuunneqarnini pillugit uppernarsaammik allaganngorlugu atsiussaaq. 
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaata massuma assilillugu sanaqqinneqarneranik tunniussinissaq imarisaalu pillugit ilitsersuinissaq aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata pisussaaffigaa.

 

Immikkoortoq II
Meeqqat


Kapitali 2
Atuuffissaa nassuiaatillu

 

  § 3.  Tulliuttuni taaneqartuni meeqqanut najugaqartunut immikkoortoq II atuuppoq: 
1)  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni, matumani Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat malillugu isumannaallisaavigisamik immikkoortortani najugaqartut ilanngullugit,
2)  Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat malillugu inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu neqeroorutini najugaqartunut.
  Imm. 2.  Immikkoortoq II-mi aamma III-mi “ulloq unnuarlu paaqqinnittarfik” pillugu paasinneriaatsimi aamma ilaapput inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu neqeroorutit meerartaqartut.

 

Kapitali 3

Suliassat suliarineqartarnerat

 

Nalinginnaasumik

 

  § 4.  Immikkoortoq 1-imi, II-mi aamma III-mi malittarisassat pillugit meeqqap taassumalu illersuisuata ilisimatinneqarnissaat ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata qulakkiissavaa, matumani §§ 67 aamma 69 malillugit, taama tulleriillutik, kommunimi najugaqarfigisami kommunalbestyrelsimut aamma Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarsinnaaneq ilanngullugit.
  Imm. 2.  Inuit eqqartuussinertaqanngitsumik namminersorsinnaatitaanerminnik arsaarneqarsimasut pillugit nakkutilliisunut, inatsisip tunngaviusup § 71, imm. 7-ia malillugu pilersinneqartunut, saaffiginnissinnaaneq aammattaaq paasissutissiissutigineqassaaq.


Inersimasut akisussaaffii

 

  § 5.  Meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut inissinneqarnerani, ulluinnarni isumassorneqarnera angajoqqaaniit sulisunut nuunneqartarpoq. Meeqqap soqutigisai qulakkeerniarlugit, sulisut isumassuinerup taassuma isumagineqarnissaanut atatillugu pisariaqartinneqartumik nammineq aalajangiisinnaatitaaneranut akuliussinnaanerat akisussaaffiup taassuma ilaatigut kinguneraa, matumani meeqqap timikkut tarnikkullu pisariaqartitaasa naammassineqarnissaasa qulakkeerneqarnissaat, aamma meeqqap inooqatigiinnut atassuteqarsinnaanermut piginnaaneqalernissaata ineriartortinneqarnissaa, atugarissaarnissaa ilinniagassanillu tigusisinnaanissaa ilanngullugit.  
  Imm. 2.  Meeqqap tunngaviusumik pisinnaatitaaffii aamma meeqqap ukiui, inerisimassusaa piginnaasaalu piviusumik eqqarsaatigilluarlugit isumassuineq isumagineqassaaq.


Meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni pissaanermik atuineq

 

  § 6.  §§ 7 aamma 9-miit 18 ilanngullugu malittarisassat malillugit meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni pissaanermik atuisoqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup matui silarliit unnuaanerani aammattaaq parnaarneqarsinnaapput, qaqutiguinnarlu ulluunerani piffissani sivikitsuni parnaarneqarsinnaallutik.

 

Inissiinerup kingorna ulluni 14-ini anitsaaliugaaneq


  § 7.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni, meeqqat inissinneqarnermik kingorna ullut 14-it ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmit pineqartumit anitsaaliugaasinnaanerat pillugu kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq, imaattoqarpat: 
1)  meeqqap immikkut ittumik ikiorneqarnissamut pisariaqartitsinera iliuuseqarfiginiarlugu tamanna annertuumik pingaaruteqartutut isigineqarpat, aamma
2)  inunnik perorsaanermik suliaqarnermi tamanna aalajangiisumik pingaaruteqartutut nalilerneqarpat.
  Imm. 2.  Ulluni siullerni 14-ini meeqqap anitsaaliugaanissaani ullut amerlassusissai kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.
  Imm. 3.  Meeqqap isumai tamatigut ilaatinneqartassapput, qassinillu ukioqarneranut inerisimassusianullu naapertuuttumik tulluartumillu sunniuteqartinneqartassallutik.
  Imm. 4.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmit aninissaa pinngitsoortinniarlugu, taamaallaat aalajangiullugu tigumminninnikkut timikkut pissaanermik atuilluni meeqqap aninissaa akornuserneqassaaq.


Kapitali 4

Timikkut pissaanermik atuineq

Qilersuineq

 

  § 8.  Qilersuineq inerteqqutaavoq.
  Imm. 2.  Qitequtinik, paffinnut qilerutinik, isikkanut qilerutinik imaluunniit kiatequtinik aaqanngitsunik sukatertakkanik kiisalu pinngitsaaliinermut atortunik allanik eqqarsaatigeqqaarnagit pinngitsaaliinermut atortunik atuineq, qilersuinermi pineqarput.

 

Pinngitsoortitsiniarluni ikiuineq

 

  § 9.  Meeqqap pigisanik annertuumik aserorterinissaa imaluunniit aseruinissaa pinngitsoortinniarlugu pisariaqartinneqarpat, aalajangerneqarneratigut imaluunniit inimut allamut ingerlanneqarneratigut sivikitsumik timikkut pissaanermik atuineq akuerisaavoq.

 

Aalajangiullugu timikkut tigumminninneq

 

  § 10.  Meeqqap aalajangerneqarneratigut imaluunniit inimut allamut ingerlanneqarneratigut timikkut pissaanermik atuineq akuerisaavoq, ima pisoqarpat:
1)  meeraq ima pissusilersuuteqarpat, inimi ataatsimoorfiusumi najuutiinnarnissaa illersorneqarsinnaanani, imaluunniit
2)  meeqqap imminut aallanilluunniit ajoqusiinissaa taamatut iliornikkut pinngitsoortinneqassappat.

 

Utertitsineq

 

  § 11.  Isumassuinissamut pisussaatitaaffimmut atatillugu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi sulisut meeraq inissinneqarsimasoq qimaasimasoq utertissinnaavaat, meeraq ima pissusilersorpat, pissusilersuutaa meeqqamut namminermut imaluunniit allanut ajoqusernermik kinguneqarnissaa aarlerinaateqarluni.

 

Kapitali 5

Meeqqanut tarnikkut piginnaasakitsunut systemit kalerrisaarutit systemillu sumiiffissiut inunnut ataasiakkaanut atugassiat

 

  § 12.  Meeqqamut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut inissinneqarsimasumut, aammalu tarnikkut annertuumik ataavartumillu piginnaasakitsumut, pisuni immikkut ittuni, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup qinnuteqarneratigut, kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip piffissami killilikkami systemit kalerrisaarutit systemilluunniit sumiiffissiut inunnut ataasiakkaanut atugassiat atorneqarnissaat aalajangersinnaavaa, ima pisoqarpat: 
1)  meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmik qimatsinermigut imminut allanilluunniit timikkut ajoqusernissamut ulorianartorsiortitsilernissaa aarlerinaateqarpat, 
2)  systemit kalerrisaarutit systemilluunniit sumiiffissiutit inunnut ataasiakkaanut atugassiat aarlerinartup tamatuma pinngitsoortinnissaanut tapertaasinnaappata, aamma
3)  systemit kalerrisaarutit systemilluunniit sumiiffissiutit inunnut ataasiakkaanut atugassiat atornissaannut angajoqqaatut oqartussaasut akuersisimappata. Angajoqqaatut oqartussaassuseq ataatsimoorunneqarpat, angajoqqaatut oqartussaasut tamarmik marluullutik akuersisimassapput.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu iliuutsit aallartinnissaannut piumasaqaatinik naliliinermi, tulliuttut pigineqarnerat kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa:
1)  pineqartup annertuumik ataavartumillu tarnikkut piginnaasakissusia pillugu suliamut attuumassuteqartumik uppernarsaatit pisariaqartinneqartut,
2)  suliniuteqarnerup aallartinneqannginnerani perorsaanikkut periaatsit misilinneqarsimagaluartut pillugit misissuisimaneq, matumani periaatsit siunertap anguneqarnissaannut qanoq ilillutik naammassimannginnerat pillugu misissuisimaneq ilanngullugu, aamma 
3)  meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup avataani nammineerluni aneersinnaanngornissaa misilinniarlugu, suliniuteqarnerup peqatigisaanik perorsaanikkut periaatsit suut atorneqartussat pillugit misissuisimaneq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu iliuutsip aallartinnissaanut piumasaqaatit eqqortinneqarsimanerannik naliliinermi, meeqqap ukioqqortussusianut inerisimassusianullu naapertuuttumik meeqqap isummersuutai naammaginartumik pingaartinneqarsimanersut kommunalbestyrelsip ilanngullugu nakkutigissavaa.

 

  § 13.  § 12 malillugu systemit kalerrisaarutit systemilluunniit sumiiffissiut inunnut ataasiakkaanut atugassiat annerpaamik qaammatit 4-kaarlugit atorneqarsinnaapput.  Pisuni ataasiakkaanni aalajangersimasumik naliliineq tunngavigalugu piffissaq atuiffiusussaq aalajangerneqartassaaq.  Suliniuteqarnerup atorneqarnissaanik aalajangiinermi piumasaqaatit eqqortinneqarsinnaajunnaarpata, suliniut unitsinneqassaaq.

 

  § 14.  § 12 malillugu systeminik kalerrisaarutinik systeminilluunniit sumiiffissiutinik inunnut ataasiakkaanut atugassanik atuinissamut aalajangiisinnaanermi, atortut meeqqap sumiiffiinik ataavartumik nakkutiginninnermut atorneqarsinnaasut ilaanngillat.

 

Kapitali 6

Meeqqap inuttaanik inimillu sumiiffigisaanik misissuineq

Nalinginnaasumik

 

  § 15.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni, meeqqap pigisanik tigussaasunik pigisaqarneranik isumaqarnissamut aalajangersimasunik tunngavissaqarpat, pigisaqarnerullu torersuutitsinissaq pillugu aalajangersakkat malinneqarsinnaannginnerat, imaluunniit isumannaallisaanikkut mianerisassat mianerineqarsinnaannginnerat kingunerissappagu, paaqqinnittarfiup aqutsisuata taassumaluunniit tullersortaata, meeqqap inuttaanik inimillu sumiiffigisaanik misissuisoqarnissaa eqqartuussinertaqanngitsumik aalajangersinnaavaa. 
  Imm. 2.  Misissuinerup meeqqamut kanngunarsarneqarnermik iluaalliortinneqarnermillu pissutaanissaa misissuinermullu siunertarineqartut atsikkutigiippata, imm. 1 malillugu misissuineq aatsaat ingerlanneqassaaq. Iliuuseqarnerit allat sakkukinnerusut misilinneqareersimanissaat, taakkulu misissuinermut siunertat angunissaannut  naammassimannginnerisa takuneqarsinnaasimanerat, misissuinissamut piumasaqaataavoq. Meeraq pigisanik tigussaasunik tigummiagaqarsimappat tigummiaminik nammineq tunniunnissaannut kaammattorneqassaaq.
  Imm. 3.  Pissutsit aallaavigalugit sapinngisamik qajassuartumik misissuineq ingerlanneqassaaq. Taamaalilluni meeqqap kanngunarsagaasutut misiginera sapinngisamik annikinnerpaasunngorlugu misissuineq ingerlanneqassaaq.
  Imm. 4.  Pissutsit immikkut ittut misissuinissamut pissutaasunik paasititsinissaq ajornartinngippassuk, meeqqap inuttaanik inimilluunniit sumiiffigisaanik misissuisoqalersinnagu, misissuinerup aallartinneqarneranut pissutaasunik meeraq paasitinneqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq.
  Imm. 5.  Meeqqap inuttaanik inimilluunniit sumiiffigisaanik misissuinermi sulisut ikinnerpaamik 2 tamatigut peqataasassapput. Taamaattoq pissutsit immikkut ittut pisariaqartippassuk, misissuineq sulisumit 1-imit ingerlanneqarsinnaavoq. Meeqqap inuttaanik inimilluunniit sumiiffigisaanik misissuinermi meeqqanik allanik najuuttoqaqqusaanngilaq.
  Imm. 6.  Pissutsit torersuunissamut isumannaatsuunissamulluunniit tunngasut pissutigalugit arsaarinninnissaq pisariaqartinneqartutut nalilerneqarpat, tigussaasumik pigisat meeqqap pigisaatut nassaarineqartut arsaarinnissutigineqarnissaat ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata taassumaluunniit tullersortaata aalajangersinnaavaa.
  Imm. 7.  Pigisat meeqqap pigisai arsaarinnissutigineqarpata, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi aqutsisoq taassumaluunniit tullersortaa, pigisat arsaarinnissutigineqartut allattorsimaffiannik suliaqassaaq. Arsaarinnissutiginninneq pillugu meeraq ilisimatinneqassaaq, allattukkallu assilineqarnera meeqqamut kommunimullu angerlarsimaffigisamut tunniunneqassalluni.
  Imm. 8.  Pigisaq inissiiffigisap pigippagu, ingerlaannaq arsaarinnissutigineqarsinnaavoq.

 

Init sumiiffigisat misissorneqarnerat immikkut pillugit

 

  § 16.  Meeqqap misissuinermi najuunnissaanut misissuinerulluunniit kingorna erngerluni  misissuineq inernerilu pillugit nassuiaanneqarnissaanut, pissutsit immikkut ittut ajornartinngippassuk, meeqqap inimik sumiiffigisaani misissuineq inimi sumiiffigisami meeqqap tigussaasumik pigisaanik misissuinermik kinguneqarpat, meeraq misissuinermi najuunnissamut neqeroorfigineqassaaq, misissuinerulluunniit kingorna ingerlaannaq misissuineq inernerilu pillugit nassuiaanneqassalluni.
Imm. 2.  Ini sumiiffigisaq pillugu ini, sikaaviit ineeqqalluunniit allat meeqqap atorsinnaasai pineqarput. Pigisat pillugit assersuutigalugu inimi sumiiffigisamiittut siniffiit, amusarissat, toqqorsiviit matusartut, taskit pooqattallu pineqarput. 

 

Meeqqap inuttaanik misissuineq immikkut pillugu

 

  § 17.  Meeqqap inuttaanik misissuinermi akuliunnerit, inuup timaanut pulatitsinertaqanngitsut, timimillu imatut attuuanninnertaqanngitsut pineqarput. Taamaallaat atisat qaavisigut pattalaarisoqarsinnaavoq aammalu kaasarfiit kamippaallu misissorneqarsinnaallutik. Meeqqalli qaatiguuminik peersinissaa, nasaarnissaa kamillaarnissaalu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup sulisuisa piumasarisinnaavaat.
  Imm. 2.  Meeqqap timimini pigisanik tigussaasunik sunik peqarneranik misissuineq, inunnit meeqqamit aallaanermik suiaassuseqartunit taamaallaat qaqutigorluinnaq suliarineqarsinnaavoq najuuffigineqarsinnaallunilu.

 

Kapitali 7

Allaffigeqatigiittarnernik, oqarasuaatitigut oqaloqatigiinnernik allatigullu attaveqaqatigiinnernik nakkutilliineq

 

  § 18.  Meeqqap peqqinnissaa ineriartorneralu eqqarsaatigalugit tamanna pisariaqarpat, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni allaffigeqatigiinnernik, oqarasuaatikkut oqaloqatigiinnernik allatigullu inunnik erseqqinnerusumik taaneqartunik paaqqinnittarfiup avataaniittunik attaveqaqatigiinnernik piffissami aalajangersimasumi eqqartuussinertaqanngitsumik nakkutilliisoqarnissaa, kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa, taamaattoq imm. 2-6 takukkit. 
  Imm. 2.  Meeraq akuersiteqqaarlugu najuutsillugulu aatsaat allakkanik isertunik anisunillu ammaasoqarsinnaavoq. Meeraq akuersisimatillugu tusarnaaqataassutit atorlugit oqarasuaatikkut oqaloqatigiinnernik nakkutilliinerit taamaallaat pisinnaapput. Tusarnaaqataassutit atorlugit tusarnaartoqarpat, tamanna pillugu inuk oqaloqatigineqartoq ilisimatinneqassaaq.
  Imm. 3.  Allakkap isertup ammarneqarnissaa meeqqap kissaatiginngippagu, taanna allakkiamik nassuiaammik ilallugu ammarnagu nassiussisumut utertinneqarsinnaavoq. Allakkap anisup ammarneqarnissaa meeqqap kissaatiginngippagu, allagaq suujunnaartinneqassaaq.
  Imm. 4.  Meeqqap sianerfigitinnermini tusarnaaqataassutinik tusarnaartoqarnissaa kissaatiginngippagu, sianersimasoq nassuiaateqarfigalugu oqarasuaatikkut oqaloqatigiinneq kipitinneqarsinnaavoq. Meeqqap sianernermini tusarnaaqataassutinik tusarnaaqataasoqarnissani kissaatiginngippagu, oqaloqateqarnissaa pissanngilaq.
  Imm. 5.  Pisortat oqartussaasuinut pisortallu oqartussaasuinit eqqartuussissuserisoqarsimagunilu eqqartuussissuserisuanut eqqartuussissuserisuanilluunniit imaluunniit, meeqqap illersuisuanut illersuanilluunniit, allakkanut allatigullu saaffiginnissutinut imm. 1-imiit 4 ilanngullugu atuutinngillat.
  Imm. 6.  § 26 malillugu eqqartuussisarnermik inatsit malillugu politiit suliaminnut atatillugu nakkutilliitillugit, politiit pulaartunik, allaffigeqatigiittarnernik, oqarasuaatikkut oqaloqatigiinnernik allatigullu attaveqaqatigiinnernik nakkutilliineranni imm. 1-imiit 5 ilanngullugu atuutinngillat.

 

Kapitali 8

Nalunaarsuineq nalunaarutiginninnerlu

 

Nalinginnaasumik

 

  § 19.  Pissaanermik atuinerit assigiinngitsut tamarmik nalunaarsorneqassapput, kommunimilu najugaqarfigisami aamma kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsimut aamma Naalakkersuisunut, kiisalu meeqqat ataasiakkaat taamaattoqarpata, meeqqatut illersuisuannut imaluunniit inuttut innarluutilittut illersuisuannut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmit nalunaarutigineqassapput.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu nalunaarutiginninnissamut immersugassaq Naalakkersuisut suliarissavaat. Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit taakkuninnga atuinissamut pisussaaffeqarput.

 

Akuerisaasumik timikkut pissaanermik atuinerup nalunaarsorneqarnera

 

  § 20.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni §§ 9-miit 11 ilanngullugu, kiisalu allatut ajornartumik illersuisariaqalerneq aamma illersuisinnaatitaaneq pillugit Pinerluttulerinermi inatsimmi kapitali 2-mi aalajangersakkat malillugit, timikkut pissaanermik atuineq pillugu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata, imaluunniit taassuma tullersortaata, akuliunnerup pereersimaneranit nalunaaquttap akunneri 24-t qaangiutsinnagit paasissutissat tulliuttut, nalunaarutiginninnissamut immersugassamut siunertamut tassunga suliarineqarsimasumut, nalunaarsussavai:
1)  Meeqqap aqqa qassinillu ukioqarnera.
2)  Akuliunnermi piffissap qanoq ilinera.
3)  Akuliunnerup qanoq sivisutiginera.
4)  Akuliunnerup suussusia.
5)  Kina akuliuttuusimanersoq
6)  Akuliunnermut tunngavilersuutit.
  Imm. 2.  Meeraq akuliuffigineqartoq nalunaarutiginninneq pillugu ilisimatinneqassaaq, pisimasumullu nammineq nassuiaamminik ilanngussinissamut periarfissaqassalluni. Meeraq illersuisumit, inummit toqqissisimaffigisamit isumassuisumilluunniit, imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi sulisumit, pisimasumi akuusimanngitsumit nalunaarsuinermut oqaaseqaatiminik suliaqarnissaminut ikiorneqarnissamik neqeroorfigineqassaaq. 
  Imm. 3.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi protokolimi tassunga immikkut naatsorsuussami nalunaarutiginninnissamut immersugassaq pigineqassaaq.
  Imm. 4.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata taassumaluunniit tullersortaata nalunaarutiginninnermut immersugassap assilineqarnera nammineq oqaaseqaatiminik ilallugu kommunimut najugaqarfigisamut, kommunimut angerlarsimaffigisamut, Naalakkersuisunut taamaattoqarpallu meeqqap meeqqattut illersuisuanut imaluunniit inuttut innarluutilittut illersuianut akuliunnerup pereersimaneranit ullut 3 qaangiutsinnagit nassiutissavaa.

 

Inummik inimillu isersimaffigisaanik misissuinerup nalunaarsorneqarnera

 

  § 21.  §§ 15-imiit 17 ilanngullugu aalajangersakkat malillugit meeqqap inuttaanik imaluunniit inimik isersimaffigisaanik misissuinermi ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata, akuliunnerup pereersimaneranit nalunaaquttap akunneri 24-t qaangiutsinnagit paasissutissat tulliuttut, nalunaarutiginninnissamut immersugassamut siunertamut tassunga suliarineqarsimasumut, nalunaarsussavai
1)  Meeqqap aqqa qassinillu ukioqarnera.
2)  Misissuineq qanga pisimanersoq.
3)  Misissuinerup sivisussusia.
4)  Misissuinerup suussusia.
5)  Kina misissuisuusimanersoq.
6)  Misissuinermut pissutaasoq.
7)  Pigisat tigussaasut suut nassaarineqarsimanersut.
  Imm. 2.  Meeraq inuttaminik imaluunniit ininik isersimaffigisaanik misissuiffigineqartoq, nalunaarutiginninneq pillugu ilisimatinneqassaaq, misissuinerlu pillugu nammineq nassuiaamminik ilanngussinissamut periarfissaqassalluni. Meeraq illersuisumit, inummit toqqissisimaffigisamit isumassuisumilluunniit, imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi sulisumit, pisimasumi akuusimanngitsumit, nalunaarutiginninnermut oqaaseqaatiminik suliaqarnissaminut ikiorneqarnissaminik neqeroorfigineqassaaq. 
  Imm. 3.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi protokolimi, tassunga immikkut naatsorsuussami, nalunaarutiginninnissamut immersugassaq pigineqassaaq.
  Imm. 4.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata taassumaluunniit tullersortaata nalunaarutiginninnermut immersugassap assilineqarnera oqaaseqaatinik ilallugu kommunimut najugaqarfigisamut, kommunimut angerlarsimaffigisamut, Naalakkersuisunut, taamaattoqarpallu, meeqqap meeqqatut illersuisuanut imaluunniit inuttut innarluutilittut illersuisuanut, misissuinerup pereersimaneranit ullut 3 qaangiutsinnagit nassiutissavaa.

 

Pissaanermik atuineq akuerineqanngitsoq

 

  § 22.  §§ 8-miit 18 ilanngullugu malittarisassanik unioqqutitsinerit nalunaarsorneqassapput, aamma kommunimut najugaqarfigisamut, kommunimut angerlarsimaffigisamut Naalakkersuisunullu meeqqallu illersuisuanut, immersugassamut siunertamut tassunga suliarineqarsimasumut, nalunaarutigineqassallutik.
  Imm. 2.  Pisuni imm. 1-imi taaneqartuni sulisoq akuusoq, kingusinnerpaamik pisimasup aqaguani, tamanna pillugu aqutsisup nammineq oqaaseqaataanik inuillu pisimasumik takunnittut oqaaseqataannik ilallugu, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuanut imaluunniit tullersortaanut allakkatigut nalunaarutiginnissaaq. Imm. 1 malillugu nalunaarutiginninneq pisup pereersimaneranit ullut 3 qaangiutsinnagit nassiunneqassaaq. Nalunaarutiginninneq paasissutissanik tulliuttunik imaqassaaq:
1)  Meeqqap aqqa qassinillu ukioqarnera.
2)  Iliuutsip akuliunnissamut tunngavissiisup piffissap qanoq ilinerani pisimanera.
3)  Piffissap qanoq ilinerani akuliunnerup pisimanera.
4)  Akuliunnerup qanoq sivisutiginera.
5)  Akuliunnerup suussusianik allaatiginninneq.
6)  Akuliunnerup siunertaanik allaatiginninneq.
7)  Kina akuliuttuusimanersoq.
8)  Piffissami akuliunnerup pinerani meeqqap qanoq issusia.
9)  Pissutsit immikkut ittut, akuliunnissamut tunngavissiisut.
  Imm. 3.  Meeraq pisimasumut pissaanermik atuinissamut tunngavissiisumut akuusoq, nalunaarutiginninneq pillugu ilisimatinneqassaaq, pisimasorlu pillugu nammineq nassuiaatiminik ilanngussinissamut periarfissaqassalluni. Meeraq illersuisumit, inummit toqqissisimaffigisamit isumassuisumilluunniit, imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi sulisumit, pisimasumi akuusimanngitsumit, nalunaarsuinermut oqaaseqaatiminik suliaqarnissaminut ikiorneqarnissamik neqeroorfigineqassaaq. 
  Imm. 4.  Sulisoq alla, pisumik isiginnaartuusimasoq, aqaguanilu nalunaarutiginninnermut paasissutissanik piumaffigineqarsimanngitsoq, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuanut taassumaluunniit tullersortaanut nassuiaateqarnissaminik pisussaaffeqarpoq.
  Imm. 5.  Sulisoq alla, pisimasoq pillugu tunngavissaqartumik ilisimasaqalersoq, ilisimasat taakku pillugit ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuanut taassumaluunniit tullersortaanut aammattaaq nalunaarnissamut pisussaaffeqarpoq.
  Imm. 6.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi aqutsisoq taassumaluunniit tullersortaa, nalunaarutiginninnerup peqatigisaanik nalunaarutiginninnerup assilineranik sulisumut akuusumut tunniussissaaq. 
  Imm. 7.  Sulisoq akuusoq tassaappat ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisua, imm. 1 malillugu aqutsisup tullersortaata nalunaarutiginninneq nassiutissavaa. Pisumi taamatut ittumi ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi tullersortip, nalunaarutimi assilinera ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuanut tunniutissavaa.
Imm. 8.  Nalunaarutiginninnermik suliap tiguneqarneraniit sapaatit akunneri 6 qaangiutsinnagit nalunaarutiginninneq ingerlatsinermut qanoq kinguneqassanersoq  Naalakkersuisut aalajangissavaat.

 

  § 23.  §§ 8-miit 18 ilanngullugu malittarisassat unioqqutitsiffiunerannut atatillugu, pisortanit unnerluussutaasinnaallunilu pineqaatissiissutaasinnaasutut tunngavissaqartumik pinerluttuliortoqarsimaneranik pasitsaassisoqarpat, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata taassumaluunniit tullersortaata, tamanna pillugu ingerlaannaq kommunimut najugaqarfigisamut, kommunimut angerlarsimaffigisamut Naalakkersuisunullu nalunaarut nassiutissavaa. Kommunip najugaqarfigisap politiit ingerlaannaq attaveqarfigissavaat.

 

Immikkoortoq III

Pinerluutillit pillugit eqqartuussivinni suliat tunngavigalugit pineqaatissiineq tunngavigalugu meeqqat inissinneqartut aamma kommunalbestyrelsip aalajangiineratigut meeqqat isumannaallisaavigisamik immikkoortortaqarfimmi inissinneqartut

 

Kapitali 9

Atuuffia

 

  § 24.  Meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni imaluunniit inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu neqeroorutini inissinneqarsimasunut immikkoortoq III atuuppoq:
1)  Pinerluttulerinermi inatsimmi kapitali 32 malillugu eqqartuussineq imaluunniit eqqartuussiviup tamanna pillugu aalajangiinera malillugu inissinneqarsimasunut,
2)  Tigummigallagaanermut atatillugu, tassani eqqartuussisarnermik inatsimmi § 361, imm. 2 nr. 3 malillugu, § 359 malillugu tigummigallagaanermut atatillugu isumannaallisaavigisamik immikkoortumi inissiinissaq eqqartuussivimmit aalajangerneqarnerata kingorna meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi naleqquttumi inissinneqarsimasunut,
3)  Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaanni § 30, imm. 1 aamma imm. 2, nr. 3 aamma § 36, imm. 1 malillugu kommunalbestyrelsip ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi isumannaallisakkamik immikkoortortami inissiinissamik aalajangiineranut atatillugu inissinneqarsimasunut, imaluunniit
4)  Pinerluttulerinermi inatsimmi § 234 malillugu inissiisarfimmi pillaatisiamik atuinissamiit, Pinerluttunik Isumaginnittut aalajangiinerat malillugu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut imaluunniit inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu neqeroorummut nuussinikkut inissinneqarsimasunut.

 

  § 25.  §§ 29 aamma 30 malillugit meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut inissinneqarsimasunut akuliunnissaq pillugu aalajangiisoqarsinnaavoq, matumani immikkoortut isumannaallisakkat imaluunniit inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu neqeroorut ilanngullugit, matumani § 24 malillugu ulloq unnuarlu neqeroorutit isumannaallisakkat ilanngullugit.

 

Eqqartuussisarnermik inatsit malillugu tigummigallagaanermut atatillugu inissiineq

 

  § 26.  Eqqartuussisarnermik inatsimmi malittarisassani § 361, imm. 2, nr. 3 malillugu meeqqanut § 359 malillugu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut inissinneqarsimasunut, matumani immikkoortoq isumannaallisagaq ilanngullugu, pulaartarnerit, allaffigeqattaannerit il. il. pillugit eqqartuussisarnermik inatsimmi §§ 379, 380 aamma 381 assigisaanik atuupput.  
  Imm. 2.  Ukunannga nakkutigisaanngitsumik aallaffigeqattaannerit pulaarneqarnerillu meeqqap pisinnaatitaaffigaa:
1)  meeqqap kommunimi najugaqarfigisaani- aamma kommunimi angerlarsimaffigisaani kommunalbestyrelsini ilaasortanit,
2)  Naalakkersuisuni ilaasortanit,
3)  Inatsisartuni ilaasortanit,
4)  pisortani oqartussanit allanit
5)  eqqartuussivimmit,
6)  unnerluussisussaatitaasunik,
7)  politiinit, 
8)  meeqqap illersuisuanit,
9)  meeqqap meeqqatut illersuisuanit,
10)  Inatsisartut Ombudsmandiannit,
11)  Folketingip Ombudsmandianit,
12)  Europami Inuit pisinnaatitaaffii pillugit eqqartuussivianit,
13)  Europami Naalliutsitsisarneq pillugu ataatsimiititaliamit,
14)  Meeqqat Illersuisuanit, aamma
15)  Inuit innarluutillit Illersuisuanit.
  Imm. 3.  Tigummigallagaanissaq eqqarsaatigalugu pissutsit immikkut ittut pissutigalugit politiit akerliunngippata, meeraq nunamit allameersoq, nunami angerlarsimaffigisami nunanut allanut attaveqaataanik imaluunniit konsuulitut sinniisuinik nakkutigisaanngitsumik aammattaaq aallaffigeqateqartarsinnaavoq. Imm. 1 malillugu politiit allakkanik nakkutilliinissaq aalajangersimappassuk, allakkat politiit aqqutigalugit nassiunneqassapput.
  Imm. 4. Imm. 1 malillugu politiit aalajangiinerat pillugu meeraq ilisimatinneqassaaq, meeqqallu tamatuma aalajangiiffigineqarnissaa pillugu eqqartuussivimmi saqqummiunneqarnissaa piumasarisinnaavaa.
  Imm. 5. Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata imaluunniit taassuma tullersortaata imm. 1 malillugu piumasaqaatit aalajangersarneqartut pillugit ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup sulisuinik ilisimatitsinissaq isumagissavaa. 

 

Kapitali 10

Suliassat suliarineqartarnerat pillugu malittarisassat

 

Oqartussaaneq

 

  § 27.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi aqutsisoq, taassumaluunniit tullersortaa, §§ 29-imi aamma 30-imi akuliunnerit taaneqartut pillugit aalajangiissaaq.
  Imm. 2.  §§ 29 aamma 30 malillugit akuliunneq ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi sulisunit ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Akuliunnernik annikinnerusunik suliniuteqarnikkut siunertap naleqquttumik anguneqarsinnaannginnera akuliunnerup siunertarissagaa, §§ 29 aamma 30 malillugit akuliunnissamik aalajangiinissamut piumasaqaataavoq.

 

Akuliunnerup annertussusaa

 

  § 28.  Akuliunnissamut piumasaqaatit atuukkunnaarpata, akuliunnerit aallartinneqartut erngerlutik unitsinneqassapput.
  Imm. 2.  § 25 malillugu aqutsisoq, imaluunniit taassuma tullersortaa akuliunnissamik aalajangiisimasoq, akuliunnerup aallartinneqarsimasup unitsinneqarnissaanut tunngatillugu ingerlaavartumik nalilersuissaaq. 

 

Kapitali 11

Akuliunnerit ataasiakkaat

 

Immikkoortitaaneq

 

  § 29.  Meeqqap imminut ajoqusernissaa imaluunniit allanik ajoqusiinissaa ilungersunartorujussuarmik aarlerinaateqarpat, avinngarusimasumi ineeqqami immikkoortitsivimmi meeqqap inissinneqarnissaa ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata, taassumaluunniit tullersortaata, aalajangersinnaavaa.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu immikkoortitaaneq sapinngisamik sivikinnerpaamik qajassuarnerpaamillu pissaaq kiisalu nalunaaquttap akunnerinit 2-nit sivisunerusinnaanani. 
  Imm. 3.  Meeraq immikkoortitsivimmi inissinneqartoq ingerlaavartumik nakkutigineqassaaq.  
  Imm. 4.  Ineeraq immikkoortitsivik video atorlugu atasuinnarmik nakkutigineqarsinnaavoq.
  Imm. 5.  Ineeqqanik unnuakkut parnaaqqatitsisarneq immikkoortitsivimmiititsinerunngilaq. 

 

Unnuaanerani parnaaqqatitsineq

 

  § 30.  Pissutsit torersuunissamut- imaluunniit isumannaatsuunissamut tunngassuteqartut eqqarsaatigalugit ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata meeqqap ineeraanik unnuakkut parnaarsisarsinnaanera pillugu kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelse akuersissuteqarsinnaavoq. 
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu akuersissut atorneqarpat, ineeqqap parnaaqqanerani meeraq sulisunik attaveqarsinnaasussaavoq. 

 

Kapitali 12

Nalunaarsuineq nalunaarutiginninnerlu

 

  § 31.  §§ 29 aamma 30 malillugit akuliunnerit suulluunniit aallartinneqarsimasut, akuliunnerup pereersimaneranit nalunaaquttap akunnerisa 24-t iluanni paasissutissat tulliuttut, nalunaarutiginninnissamut immersugassamut siunertamut tassunga suliarineqarsimasumut, nalunaarsorneqassapput. Nalunaarsuineq pissutissaqanngitsumik uninnganani ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata, taassumaluunniit tullersortaata, Naalakkersuisunut nalunaarutigissavaa. Nalunaarsuineq paasissutissanik tulliuttunik imaqassaaq:
1)  Meeqqap inissinneqarsimasup aqqa ukiuilu.
2)  Akuliunnermi piffissap qanoq ilinera.
3)  Akuliunnerup sivisussusaa.
4)  Akuliunnerup suussusia.
5)  Kina akuliuttuunersoq.
6)  Akuliunnermut tunngavilersuut.
  Imm. 2.  Inissinneqartoq akuliunnermut pissutaasoq, nalunaarsuineq pillugu ilisimatinneqassaaq taassumunngalu nammineq nalunaajaamminik ilaqartitsinissaminik periarfissinneqassalluni.
  Imm. 3.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup aqutsisuata taassumaluunniit tullersortaata, qaammatip naanerani nalunaarsuinerit assilineqarnerat, nammineq oqaaseqaatiminik ilallugit, imm. 1 malillugu Naalakkersuisunut nassiutissavai. 

 

Immikkoortoq IV

Inersimasut

 

Kapitali 13

Atuuffissaa nassuiaatillu

 

  § 32.  Immikkoortoq IV-mi malittarisassani ilaapput inuit 18-ileereersimasut aamma annertuumik ataavartumillu tarnikkut pisinnaasakillisimasut, aammalu ukunani:
1)  Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat malillugu najugaqarfimmi illersugaasumi najugaqartut,
2)  Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat malillugu ulloq unnuarlu neqeroorummi najugaqartut, imaluunniit
3)  Utoqqarnik paaqqinniffiit il. il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat malillugu utoqqarnik paaqqinniffimmi najugaqartut.
  Imm. 2.  Imm. 1, nr. 1-imiit 3 ilanngullugu malillugit, Inatsisartut inatsisaanni oqaaseq “najugaqarfiit” atorneqartillugit, najugaqarfiit illersugaasut, ulloq unnuarlu neqeroorutit aamma utoqqarnik paaqqinniffiit tassani pineqarput.

 

Kapitali 14

Suliassat suliarineqartarnerat, allaffissorneq il.il.

 

Nalinginnaasumik

 

  § 33.  Inuit immikkoortuni IV-mi V-milu malittarisassani ilaatinneqartut, malittarisassat pillugit paasitinneqarnissaat najugaqarfimmi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata qulakkiissavaa, matumani §§ 67 aamma 69 malillugit kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsimut aamma Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarsinnaaneq ilanngullugit. Inuk nammineerluni malittarisassanik atuisinnaanngippat, § 66 malillugu naammagittaalliorsinnaatitaasoq naammagittaalliorsinnaatitaasulluunniit malittarisassat pillugit ilisimatinneqassapput.
  Imm. 2.  Inuit eqqartuussinertaqanngitsumik nammineersinnaatitaanerannik arsaarinniffigineqarsimasut pillugit, tunngaviusumik inatsimmi § 71, imm. 7 malillugu nakkutilliisunut pilersinneqarsimasunut saaffiginnissinnaaneq pillugu aammattaaq nalunaaruteqartoqassaaq.

 

Kommunalbestyrelsip aalajangernissaanut tunngaviit

 

  § 34.  §§ 38-miit 42 ilanngullugu malillugit kommunalbestyrelsip aalajangerneranut tunngavittut pigineqassapput:
1)  tarnikkut pisinnaasakillisimaneq pillugu suliamut tunngatillugu uppernarsaatit pisariaqartinneqartut,
2)  suliniutip aallartinneqarnissaa pillugu aalajangiinissaq eqqarsaatigineqartoq aalajangerneqartinnagu, inunnik perorsaanerit paaqqutaqarinninnerillu aallartinneqarsimasut pillugit paasissutissat,
3)  suliniutip qanoq sivisutigisumik pisariaqartinneqarnissaanik naatsorsuutiginneq pillugu paasissutissat, aamma
4)  qanigisaasut angajoqqaatulluunniit akisussaatitaasoqarpat angajoqqaatut akisussaatitaasup suliniummut eqqarsaatigineqartumut oqaaseqaataa.

 

Nalilersueqqinneq

 

  § 35.  Suliani § 41, imm. 1, § 41 imm. 1 aamma § 43 malillugit suliniuteqarnermik aallartitsiffiusuni, suliniutip atorneqarnerata ingerlaqqinnissaa kommunalbestyrelsimit ataavartumik nalilersoqqinneqartassaaq, taamaattorli suliniutip aallartinneqarnissaanik kommunalbestyrelsip aalajangiineraniit kingusinnerpaamik qaammatit 8 qaangiutsinnagit tamanna pissalluni.
  Imm. 2.  Suliani § 40 malillugu suliniuteqarnermik aallartitsiffiusuni, suliniutip atorneqarnerata ingerlaqqinnissaa kommunalbestyrelsimit ataavartumik nalilersoqqinneqartassaaq, taamaattoq suliniutip aallartinneqarnissaanik kommunalbestyrelsip aalajangiineraniit kingusinnerpaamik qaammatit 18 qaangiutsinnagit tamanna pissalluni.

 

Najugaqarfinni akuersissuteqaqqaarani tigutinneq

 

  § 36.  Inuup nuunnissamut akerliusup imaluunniit tamatumunnga paasinartumik akuersinissamut pisinnaasaqanngitsup, § 37, imm. 1 malillugu isumaginninnermut inatsisit malillugit najugaqarfimmut aalajangersimasumut tigutinnissaa aalajangiiffigeqqullugu, kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip Naalakkersuisunut innersuussutigisinnaavaa, imaattoqarpat:   
1)  pineqartup pisariaqartitaminik ikiorneqarsinnaanissaanut tamanna pisariaqarluinnarpat,
2)  ikiuineq inuup maannamut angerlarsimaffigisaani ingerlanneqarsinnaanngippat,
3)  pineqartup iliuutsimi kinguneri tamakkerlugit paasisinnaanngippagit,
4)  pineqartoq inuttut annertuumik ajoqusernissamut imminut aarlerinartorsiortippat, aamma
5)  nuunnissaata isumagineqannginnera illersorneqarsinnaanngippat.
  Imm. 2.  Inunnut tarnikkut annertuumik ataavartumillu pisinnaasakillisimasunut, najugaqarfimmi aalajangersimasumi tigutinnissamut akerliunngitsunut, nuunnissamulli paasinartumik akuersinissamut pisinnaasaqanngitsunut, tarnikkullu pisinnaasakillineq eqqarsartaatsikkut sanngiillinermik pissuteqartup kingunerippagu, najugaqarfimmut aalajangersimasumut tigutinnissaa pillugu kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq, kommunalbestyrelsip inassutigisaa angajoqqaatut akisussaatitaasumit eqqartuussisoqarfimmit ivertinneqartumit isumaqatigineqarpat, imaattoqartillugu:
1)  pineqartup pisariaqartitaminik ikiorneqarnissaanut najugaqarfimmi najugaqarnissaa pisariaqarpat, aamma
2)  pisumi tassani aalajangersimasumi pineqartumut isumassuinermut atatillugu tamanna naapertuunnerpaasutut nalilerneqarpat.
  Imm. 3.  Pineqartup nammineq soqutigisaatut naatsorsuutigineqarpat, naak imm. 1, nr. 1-imiit 5-imut piumasaqaatit naammassineqarsimanngikkaluartut, inuup imm. 1-imi taaneqartumi najugaqarfimmi tiguneqarnikup, aamma paasinartumik akuersissuteqarnissaminik pisinnaasaqanngitsup, pisuni immikkut ittuni najugaqarfimmut assingusumut allamut nuunneqarnissaa kommunalbestyrelsip Naalakkersuisunut innersuussutigisinnaavaa, tassani inuup isumassorneqarnera isumagineqarsinnaalluni, matumani pineqartup qanigisaminut attaveqarnerminik attassiinnarnissaanik periarfissat eqqarsaatigineqarnerat ilanngullugu.   
  Imm. 4.  Imm. 1 aamma 2 malillugit kommunalbestyrelsip naliliinerani, taamaattoqarpat uiusup nuliaasulluunniit, inooqatigisap allatigulluunniit ilaqutaasup pineqartup pisariaqartitaanik ikiuunnissamik nakkutilliinissamillu isumaginnissinnaajunnaarsimanera ilaatinneqassaaq.
  Imm. 5.  Kommunalbestyrelse najugaqarfimmi tigutinnissaq pillugu innersuussitillugu, pineqartoq angajoqqaatut akisussaatitaasoqanngippat, kommunalbestyrelsip namminersorsinnaanermik inatsit malillugu angajoqqaatut akisussutitaasumik ivertitsisoqarnissaa pillugu najukkami eqqartuussivik qinnuigissavaa.
  Stk. 6.  Angajoqqaatut akisussaatitaasumit, najukkami eqqartuussivimmit ivertinneqartumit, kommunalbestyrelsip aalajangiinera akuerineqarsinnaanngippat, imm. 2 malillugu najugaqarfimmut aalajangersimasumut tigutinnissaq pillugu Naalakkersuisut aalajangerneqarnissaat pillugu kommunalbestyrelse innersuussuteqassaaq.

 

  § 37.  Kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip innersuussuteqarneratigut, § 36, imm. 1 malillugu najugaqarfimmi akuersissuteqaqqaarani tigutinneq pillugu Naalakkersuisut aalajangiissapput.  Kommunalbestyrelsip innersuussutaata tigunerata kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa 2 qaangiunneranni aalajangiisoqassaaq.
  Imm. 2.  Kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip innersuussuussutaata tigunerata kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunneri 2 qaangiunneranni § 36, imm. 3 malillugu najugaqarfimmi akuersissuteqaqqaarani tigutinneq pillugu Naalakkersuisut aalajangiissapput.
  Imm. 3.  Innersuussut tulliuttut pillugit nassuiaatinik imaqassaaq:
1)  § 36, imm. 1-imi imaluunniit § 36, imm. 3-mi piumasaqaatit eqquutsinneqarsimanerannik isumaqarnermut tunngaviusut,
2)  pisinnaasakillisimaneq pillugu suliamut tunngatillugu uppernarsaatit pisariaqartinneqartut,
3)  immikkut ittumi najugaqarfimmi tigutinnissaq pillugu aalajangiinissamut innersuussuteqartoqartinnagu, pineqartumut ilaqutariinnulluunniit ikiuinerit paaqqutarinninnerillu aallartinneqarsimasut neqeroorutigineqarsimasulluunniit,
4)  illup nutaap aaqqissuunnera aamma inuttut ikiorneqarnerit, paaqqutarineqarnerit tapersersorneqarnerit il.il, tamatuma kingorna atorneqarsinnaalersussat, aamma
5)  inuup nammineq kiisalu qanigisaasut inuullu angajoqqaatut akisussaatitaasoqarsimaguni angajoqqaatut akisussaatitaasuata nuunneq pillugu oqaaseqaataat.
  Imm. 4.  Uiusoq nuliaasorluunniit allatigulluunniit qanigisaasoq, inummik suliami pineqartumik najugaqateqartoq, aalajangersagaq manna malillugu pineqartup najugaqarfimmut immikkut ittumut tigutinnissaanik inassuteqarnissamut kommunalbestyrelsip itigartitsinerata naammagittaalliuutiginissaanut pisinnaatitaaffeqarpoq. Naammagittaalliuut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq. 
  Imm. 5. Politiit ikiuunnissaat pisariaqartinneqartoq kommunalbestyrelsip nalilerpagu, najugaqarfimmi tigutinnissamik aalajangiineq piviusunngortinniarlugu kommunalbestyrelsip politiit ikiuuteqqullugit qinnuigisinnaavai.

 

Kapitali 15

Aalajangiullugu tigumminninneq, inuttut eqqiluisaarneq ujatsiutillu annoraamerngit

 

  § 38.  Timikkut pissaanermik atuineq inummik aalajangiullugu tigumminninnertut ilusilik, imaluunniit inimut allamut nuutsinertut ilusilik inerteqqutaanngilaq, imaattoqarpat:
1)  inuup timikkut annertuumik ajoqusernissamut imminut allanilluunniit ulorianartorsiortitsilernissaa ilimanavissumik aarlerinaateqarpat, aamma
2)  pisuni ataasiakkaani pissutsit tamanna pisariaqartilluinnarpassuk.

 

Inuttut eqqiluisaarneq

 

  § 39.  Inuttut eqqiluisaarnermut atatillugu pineqartup isumassorneqarnissaata isumaginissaanut tamanna pisariaqarluinnartutut isigineqarpat, najugaqarfimmi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata inummik aalajangiullugu tigumminninnertut ilusilerlugu pissaanermik atuisinnaanera, kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip qaqutiguinnaq aalajangersinnaavaa.  Inuttut eqqiluisaarnermut atatillugu pissaanermik atuinerup siunissami pinngitsoornissaa tamatuma peqatigisaanik qulakkeerniarneqassaaq.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu timikkut pissaanermik atuineq tulliuttuni eqqiluisaartoqarnerani akuerineqarsinnaassaaq:
1)  Kigutinik saliineq.
2)  Unngiarneq.
3)  Qulinneq, uffarneq atisanillu taarsiineq.
4)  Nujaajartinneq kukiiartinnerlu.
5)  Nangernik nalequttanillu taarsiineq.
6)  Ammimik paarsineq.
7)  Ulussat iluini qarngullu iluani nerisat sinnikuinik piiaaneq.
  Imm. 3.  Eqqiluisaartoqarnerani pissutsit piviusut suut aalajangiinermi pineqarnersut kommunalbestyrelsip aalajangiinerani erseqqissaatigineqassaaq.
Imm. 4.  Aalajangiullugu tigumminninnermut ikiuutitut atortunik atuisoqassanngilaq, taamaattoq § 40 takuuk, aamma aalajangiullugu tigumminneriaaseq taamatullu iliornikkut anguniagaasoq imminnut naleqqiullutik atsikkutigiissittussaapput.
  Imm. 5.  Aalajangersagaq manna malillugu timikkut pissaanermik atuineq piffissami qaammatit pingasut tikillugit sivisussusilimmi akuerineqarsinnaavoq. Imm. 2, oqaaseqatigiit aappaat malillugu kommunalbestyrelse piffissamik sivitsuisinnaavoq, qaammatinilli 6-inik sivisunerunngitsumik, pineqartumi eqqiluisaarnikkut pissutsit pitsaanerulersinniarlugit periaatsit allat peqatigisaanik ineriartortinneqassammata.
  Imm. 6.  Inummi imm. 1 malillugu siusinnerusukkut aalajangiiffigineqareersimasumi, tarnikkut annertuumik ataavartumillu pisinnaasakillisimaneq suli ajorseriaateqaqqippat, pisuni eqqiluisaarnermut tunngasuni timikkut pissaanermik atuineq aalajangiullugu tigumminninnertut ilusilik, qaammatit 3 tikillugit atuuttussamik akuersissutigeqqinneqarsinnaavoq, piffissallu taassuma qaammatit 6 tikillugit sivitsorneqarsinnaanera periarfissaavoq.

 

Ujatsiutinik annoraaminernik atuineq

 

  § 40.  Inuup timimigut annertuumik ajoqusernissaa nalorninanngitsumik aarlerinaateqarpat, pisunilu ataasiakkaani pissutsit tamanna pisariaqartilluinnarpassuk, najugaqarfimmi aqutsisoq, taassumaluunniit tullersortaa, inuup nakkarnissaa pinngitsoortinniarlugu ujatsiutit annoraamernit atorlugit issiavimmut kaassuartakkamut allatigulluunniit ikiorsiissummut, siniffimmut, issiavimmut, perusuersarfimmulluunniit aalajangerneqarsinnaanera pillugu, kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq.
  Imm. 2.  Illersuiniarnermut atortut imm. 1-imut ilaatinneqartut piffissami qanoq sivisutigisumi atorneqarsinnaanerat pillugu kommunalbestyrelse aalajangiissaaq.

 

Kapitali 16

Systemit kalerrisaarutit systemilluunniit sumiiffissiutit inunnut ataasiakkaanut atugassiat

 

  § 41.  Najugaqarfimmi aqutsisoq taassumaluunniit tullersortaa, systeminik kalerrisaarutinik systeminilluunniit sumiiffissiutinik inunnut ataasiakkaanut atugassianik piffissami killilikkami atuisinnaanerat kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip aalajangiiffigisinnaavaa, imaattoqartillugu:
1)  meeqqap najugaqarfimmik qimatsinermigut imminut allanilluunniit timikkut ajoqusernissamut ulorianartorsiortitsilernissaa aarlerinaateqarpat,
2)  pisuni ataasiakkaani pissutsit aarlerinartup tamatuma pinngitsoortinnissaanut pisariaqartippassuk.
  Imm. 2.  Atortut inuup inigisamit qimatsineranik maluginnissinnaasut imaluunniit inuup inigisamit qimatsisimasup nassaarinissaanut atorneqarsinnaasut imm. 1 malillugu systeminik kalerrisaarutinik systeminilluunniit sumiiffissiutinik inunnut ataasiakkaanut atugassianik utaqqiisaagallartumik atuisinnaanermut aalajangiisinnaanermi taamaallaat ilaatinneqarput.
  Imm. 3.  Pineqartup akerlerinngippagu, inummut eqqarsartaatsikkut sanngiillisimanerup kinguneranik tarnikkut pisinnaasakillisimanerup ajorsiartortup kinguneranik pisinnaasakillisimasumut, systeminik kalerrisaarutinik systeminilluunniit sumiiffissiutinik inunnut ataasiakkaanut atugassianik atuineq aallartinneqarsinnaavoq. Inuup systeminik kalerrisaarutinik systeminilluunniit sumiiffissiutinik inunnut ataasiakkaanut atugassianik atuinissaq akerlerippagu, imm. 1 malillugu taakku atorneqarnissaat kommunalbestyrelsip aalajangiiffigisinnaavaa. Uniffiup aappaa malillugu aalajangiinerup piffissami killiligaanngitsumi atuunnissaa aalajangerneqarsinnaavoq.  Taamaattoq suliniut pillugu aalajangiinermi piumasaqaatit atuukkunnaarpata, suliniut unitsinneqassaaq.

 

Kapitali 17

Aninissamut killilersuinerit

 

Matunik ammaassutit immikkut ittut

 

  § 42.  Najugaqariaatsimi aqutsisup, taassumaluunniit tullersortaata matuni silarlerni matunik ammaassutit immikkut ittut inummut ataatsimut arlaqartunulluunniit piffissami killilimmi atorsinnaagai, kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa, imaattoqarpat:
1)  inuup inuilluunniit arlallit najugaqariaatsimik qimatsinermigut/qimatsinermikkut timikkut annertuumik imminut allanilluunniit annertuumik ajoqusiinissaa/t tutsuiginartumik aarlerinaateqarpat,
2)  taamatut aarlerinerup pinngitsoortinnissaanut pisuni ataasiakkaani pissutsit tamanna pisariaqartilluinnarpassuk, aamma
3)  Inatsisartut inatsisaanni periarfissat allat kinguneqanngitsumik atorneqareersimappata.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu matunik ammaassutinut immikkut ittunut ilaapput matup tigummivii marloqiusat, matumik ammaaniarluni marloriarluni toorneqartussat assigisaallu. Suliniut imatut matumik parnaarsaataassanngilaq, pineqartulli killilersugaanani ingerlasinnaaneranut atatillugu kinguarsaataassalluni, taamaalilluni sulisut maluginiarsinnaassammassuk pineqartoq anisoq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu suliniut aallartinneqarpat, najugaqartut killilersugaanatik ingerlasinnaanerat mianeriniarlugu matumi kalerrisaarummik ikkussisoqassaaq, taamaalilluni najugaqartut matumik ammaassummik immikkut ittumik namminneq atuisinnaanngitsut matumik ammaanissamut pisariaqartitaminnik ikiorneqassammata. Najugaqartut imm. 1 malillugu suliniuteqarnermut ilaasut, § 41-mi aalajangersagaq tamatuma peqatigisaanik atorneqarpat aatsaat anitsaaliugaasinnaapput.

 

Inigisamit anitsaaliugaaneq

 

  § 43.  Inuup inigisaminik qimatsinissaa pinngitsoortinniarlugu, imaluunniit pineqartoq inigisaanut ingerlateqqinniarlugu § 42, imm. 1-imi piumasaqaatit assigisaat piumasaqaatigalugit najugaqarfimmi aqutsisoq taassumaluunniit tullersortaa inummik aalajangiullugu tigumminnilluni pissaanermik atuisinnaasoq, kommunimi angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq.
  Imm. 2.  Inigisamit anitsaaliugaanerup piffissami qanoq sivisutigisumi atuunnissaa kommunalbestyrelsip aalajangiiffigisinnaavaa.

 

Kapitali 18

Pulaartoqarsinnaanermut killilersuinerup il.il. malittarisassiuunneqarnera

 

  § 44.  Inuit najugaqarfinni sulisoqartuni ininillu ataatsimoorussanik initaqartuni najugaqartut kimit pulaarneqarnissartik namminneq aalajangissavaat, taamaattoq § 45, imm. 1, aamma § 46, imm. 2 takukkit.

 

  § 45.  Najugaqarfinni § 44-imi taaneqartuni ininut ataatsimoorussanut pulaartut ilaasa isersinnaanerat killilersorneqassasoq, kommunimi najugaqarfigisami kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa, imaattoqarpat:
1)  pulaartoq najugaqartunut allanut sulisunulluunniit nakuuserpat nakuusernissamilluunniit qunusaarippat, imaluunniit allatut najugaqartut sinnerinut sulisunulluunniit ulorianartorsiortitsisumik pissusilersuuteqarpat,
2)  pulaartoq, timikkut nakuuserneq pineqanngikkaluartoq, najugaqartunut allanut sulisunulluunniit ajoqusersuippat imaluunniit nakkarsaappat, imaluunniit
3)  pulaartup pissusilersornera annertuumik uumitsatsitsippat imaluunniit najugaqartunut allanut sulisunullu nalinginnaasumik toqqissisimannginnermik pilersitsippat.
  Imm. 2.  Pulaartup inigisap ilaanut najugaqartup kisimi atorsinnaasaanut isersinnaanissaa kommunalbestyrelsip imm. 1 malillugu aalajangiinermini qulakkiissavaa.

 

  § 46.  Pulaartut aalajangersimasut inip ilaanut najugaqartup kisimi atorsinnaasaanut isersinnaanerannik killiliisunik kommunimi najugaqarfigisami kommunalbestyrelse aalajangiisinnaanngilaq.
  Imm. 2.  Taamaattoq pulaartut aalajangersimasut sulisunut § 45, imm. 1, nr. 1-imi 2-milu taaneqartunik pissusilersuuteqartut, ikiuinissamik peqqusinerup nalaani inigisap ilaani tassani najuutinnginnissaat pillugit kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq.

 

  § 47.  § 45, imm. 1, aamma § 46, imm. 2 malillugit aalajangiinerit, kommunimi najugaqarfigisami kommunalbestyrelsip ataatsimiititalialluunniit ataavartup ataatsimiinnerani aalajangerneqassapput. 
  Imm. 2.  Taamaattoq § 45, imm. 1 aamma § 46, imm. 2 malillugit najugaqarfimmi aqutsisoq taassumaluunniit tullersortaa aalajangiigallarsinnaavoq, soorlu massakkorpiaq pisariaqartinneqartut imm. 1 malillugu suliap kommunalbestyrelsimit ataatsimiititaliamilluunniit ataavartumit suliarineqarnissaanik utaqqisinnaanngitsut eqqarsaatigalugit.
  Imm. 3.  Imm. 2 malillugu aalajangiigallarneq aalajangiigallarnerup atuutilersinnerata kingorna, oqartussaasumut imm. 1 malillugu aalajangiisinnaatitaasumut akuerisassanngorlugu sapinngisamik piaartumik saqqummiunneqassaaq. 
  Imm. 4.  Pulaartumut killilersuutit qanoq annertutiginerat piffissamilu qanoq sivisutigisumi atuuttussaanerat aalajangiinermi takuneqarsinnaassaaq.
  Imm. 5.  § 45, imm. 1 aamma § 46, imm. 2 malillugit aalajangiinerit pulaartumut najugaqartumullu aalajangiiffiussapput.

 

Kapitali 19

Nalunaarsuineq nalunaarutiginninnerlu

 

  § 48.  § 36 malillugu najugaqarfimmut tigutinneq pissaanermillu atuinerit assigiinngitsut suulluunniit, matumani §§ 38-miit 35 ilanngullugu malillugit suliniutinut atatillugu pissaanermik atuinerit ilanngullugit, aamma §§ 49-miit 51-imut malillugit najugaqarfimmit nalunaarsorneqassapput, kommunimilu najugaqarfigisami kommunalbestyrelsimut Naalakkersuisunullu nalunaarutigineqassallutik.
  Imm. 2.  Nalunaarsuinermut immersugassat immikkut ittut Naalakkersuisunit suliarineqarsimasut atorlugit nalunaarsuineq nalunaarutiginninnerlu pissaaq.

 

  § 49.  Nalunaarsuineq erngerluni pissaaq aamma akuliuinnerup pinerata aqaguani kingusinnerpaamik pissalluni ima pisoqartillugu:
1)  Pissaanermut atuinissamut piginnaatitsisumik akuersissummik peqanngikkaanni. 
2)  Allatut ajornartumik illersuisariaqalernermut aamma illersuisinnaatitaanermut atatillugu akuliunneq pisimappat.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu suliniutit nalunaarsorneqartut kommunimi najugaqarfigisami, kommunimilu angerlarsimaffigisami kommunalbestyrelsimut Naalakkersuisunut erngerluni nalunaarutigineqassapput aamma kingusinnerpaamik akuliunnerup pereersimaneranit ullut 3 iluanni nalunaarutigineqassallutik. 

 

  § 50.  Nalunaarsuineq erngerluni pissaaq aamma akuliuinnerup pinerata aqaguani kingusinnerpaamik pissalluni ima pisoqartillugu:
1)  § 38 malillugu aalajangiullugu tigumminninnermi.
2)  § 39, imm. 1 malillugu inuttut eqqiluisaarnermi.
3)  § 40 malillugu ujatsiutinik annoraaminermik atuinermi.
4)  § 41, imm. 1 aamma 3 malillugit systeminik kalerrisaarutinik systeminilluunniit sumiiffissiutinik inunnut ataasiakkaanut atugassianik atuinermi.  
5)  § 42, imm. 1 malillugu matunik ammaassutinik immikkut ittunik atuinermi.
6)  § 43 malillugu najukkamit anitsaaliugaanermi.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu suliniutit nalunaarsorneqarsimasut kommunimut najugaqarfigisamut, kommunimut Naalakkersuisunut qaammatikkaarlugit nalunaarutigineqartassapput.

 

  § 51.  § 36 malillugu suliniummut aallartinneqartumut nalunaarsuineq, qaammatip suliniutip aallartiffiata naanerani kingusinnerpaamik pissaaq.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu suliniutit nalunaarsorneqarsimasut kommunimut najugaqarfigisamut Naalakkersuisunut qaammatit pingasukkaarlugit nalunaarutigineqartassapput.

 

  § 52.  §§ 48-miit 51 ilanngullugu malillugit nalunaarsuineq, inummit akuliunnermik suliniummit aallartitsisumit, suliarineqassaaq imaluunniit inummut akuliunnermik suliniummilluunniit aallartitsisumut ilitsersuisussaatitaasumit suliarineqassalluni.

 

  § 53.  Sullivinni kommunimiittuni, malitseqartitsinissamik pisariaqartitsinerup naliliiffigineqarnissaa siunertaralugu, immikkoortut IV, V malillugit akuliunnerit aamma inuup kiffaanngissuseqarneranut akuliunnerit allat ineriartorneri kommunalbestyrelsip malinnaavigissavai.  Ukiumoortumik nalunaarusiaq kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqartassaaq.
  Imm. 2.  Najugaqarfinni illersugaasuni imaluunniit ulloq unnuarlu neqeroorutini pissaanermik atuinerup inuullu nammineq kiffaanngissusaanut akuliunnerit allat pillugit ineriartorneq pillugu nalunaarusiaq ukiumoortumik Naalakkersuisunut saqqummiunneqartassaaq.
  Imm. 3.  Utoqqarnik paaqqinniffiit pillugit pissaanermik atuinerup ineriartornera pillugu nalunaarusiaq ukiumoortumik Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmut saqqummiunneqartassaaq.

 

Kapitali 20

Eqqartuussissuserisumit ikiorneqarneq

 

  § 54.  Suliap ingerlanerani inuup eqqartuussissuserisumit, nammineq soqutigisaminik isumaginnittussamit, ikiorneqarnissaa kommunimi najugarisami kommunalbestyrelsip isumagissavaa, suliani makkunani:
1)  § 36, imm. 1 malillugu najugaqarfimmi tigutinneq, imaluunniit 
2)  § 43 malillugu angerlarsimaffimmit anitsaaliugaaneq.
  Imm. 2.  Eqqartuussissuserisumut aningaasartuutit kommunalbestyrelsip akilissavai, taannalu eqqartuussisarnermik Inatsimmi kapitali 21 malillugu sulianut nammineq aningaasartuutiginngisamik eqqartuussisulersuussineq pillugu malittarisassat assigisaat atorlugit aningaasarsissaaq akiliutigigallarsimasaminillu utertiffigineqarluni.

 

  § 55.  Suliniuteqarfigineqartoq nammineerluni eqqartuussissuserisussaminik tamatigut toqqaasinnaavoq.
  Imm. 2.  Eqqartuussissuserisup inummit namminermit sulisussarsiarineqartup sullitamut, taassumaluunniit uianut nulianulluunniit, qanigisaanut isumassuisuinulluunniit allanut atassuteqarnini pissutigalugu suliamut peqataasinnaassuseqarunnaannginnissaa kommunalbestyrelsip aamma Naalakkersuisut nakkutigissavaat.

 

Immikkoortoq V

Pinerluutillit pillugit eqqartuussivinni suliat tunngavigalugit pineqaatissiinermik naammassinninneq

 

Kapitali 21

Atuuffissaa

 

  § 56.  Immikkoortoq V-mi inuit 18-ileereersimasut ulloq unnuarlu neqeroorutini inissinneqarsimasut pineqarput:
1)  Pinerluutillit pillugit eqqartuussivinni suliat tunngavigalugit aalajangiineq eqqartuussinikkut nalunaarutigineqartoq imaluunniit tamanna pillugu eqqartuussiviup aalajangiinera tunngavigalugu inissinneqarsimasut,
2)  tigummigallagaanermut atatillugu inissinneqarsimasut, tassani eqqartuussisarnermik inatsimmi § 361, imm. 2, nr. 3 malillugu § 359 malillugu eqqartuussivik paaqqinnittarfimmi naleqquttumiinnissaq pillugu aalajangiineranit inissinneqarsimasut.
3)  Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerini inatsimmi § 234 malillugu pinerluttunik Isumaginnittunit aalajangiineq malillugu inissiisarfimmi pillaammik atuinermiit ulloq unnuarlu neqeroorummut nuussinikkut inissinneqartut.

 

  § 57.  Inunnut tarnikkut pisinnaasakillisimasunut, Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaanni kapitali 10 malillugu pinerluutillit pillugit eqqartuussivinni suliat tunngavigalugit eqqartuussinikkut aalajangiineq nalunaarutigineqartoq malillugu imaluunniit tamanna pillugu eqqartuussiviup aalajangiinera tunngavigalugu ulloq unnuarlu neqeroorummi inissinneqarsimasunut § 61, imm. 1 aamma 2, § 62, imm. 1, § 63, imm. 1, kiisalu § 64, imm. 1 malillugit akulerunnissamik aalajangiisoqarsinnaavoq.  
  Imm. 2.  Inunnut imm. 1-imut ilaatinneqartunut § 62, imm. 3-miit 5-imut ilanngullugit aamma § 64, imm. 2 malillugit aammattaaq akulerunnissamik aalajangiisoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Inunnut imm. 1-imi ilaatinneqartunut pulaartut pillugit § 64, imm. 7 malillugu akulerunnissamik aalajangiisoqarsinnaavoq.
  Imm. 4.  Inuit pinerluutillit pillugit eqqartuussivinni suliat tunngavigalugit pineqaatissiissutip atorunnaarsinneqarnerata kingorna ulloq unnuarlu neqeroorummi najugaqaannartut kapitalimi matumani ilaatinneqanngillat.

 

Kapitali 22

Suliassat suliarineqartarnerat pillugu malittarisassat

 

Oqartussaasoq

 

  § 58.  § 61, imm. 1-imi aamma 2-mi, § 62, imm. 1, aamma 7, § 63, imm. 1-imi, aamma § 64, imm. 1-imi 2-milu akuliunnerit taaneqartut pillugit ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi aqutsisoq taassumaluunniit tullersortaa aalajangiissaaq.  
  Imm. 2.  Imm. 1-imi akuliunnerit taaneqartut ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi sulisunit suliarineqarsinnaapput.

 

Akuliunnerup annertussusaa

 

  § 59.  Akuliunnernut aallartinneqarsimasunut piumasaqaatit atuukkunnaaraangata akuliunnerit erngerlutik unitsinneqassapput.
  Imm. 2.  Aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata, akuliunnissamik aalajangiisuusimasup, akuliunneq aallartinneqarsimasoq unitsinneqassanersoq ingerlaavartumik nalilersortassavaa.

 

Kapitali 23

Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermik inatsit malillugu tigummigallagaanermut atatillugu inissiineq

 

  § 60.  Inunnut innarluutilinnut tigummigallagaasunut aamma tassunga atatillugu eqqartuussisarnermik inatsimmi § 361, imm. 2, nr. 3 malillugu § 359 malillugu ulloq unnuarlu neqeroorummi inissinneqarsimasunut pulaarsinnaaneq allaffigeqatigiittarnerit il.il. pillugit eqqartuussisarnermik inatsimmi §§ 379, 380 taamatuttaaq atuupput.
  Imm. 2.  Ukuninnga nakkutigisaanngitsumik aallaffigeqattaannerit pulaarneqarnerillu tigummigallagaasup pisinnaatitaaffiga:
1)  inissinneqartup najugaqarfiani- aamma angerlarsimaffittut kommuniani kommunalbestyrelsinit,
2)  Naalakkersuisuni ilaasortanit,
3)  Inatsisartuni ilaasortanit,
4)  eqqartuussivimmit,
5)  unnerluussisussaatitaasunit,
6)  politiinit, 
7)  tigummigallagaasup illersuisuanit,
8)  tigummigallagaasumut illersuisumit,
9)  Inatsisartut Ombudsmandianit,
10)  Folketingip Ombudsmandianit,
11)  Europami Inuit pisinnaatitaaffii pillugit eqqartuussivimmit,
12)  Europami Naalliutsitsisarneq pillugu ataatsimiititaliamit,
13)  Utoqqaat Illersuisuannit, aamma
14)  Inuit innarluutillit Illersuisuannit.
  Imm. 3.  Tigummigallagaanissaq eqqarsaatigalugu pissutsit immikkut ittut pissutigalugit politiit akerliunngippata, inuk nunamit allameersoq, nunami angerlarsimaffigisami nunanut allanut attaveqaataanik imaluunniit konsuulitut sinniisuinik nakkutigisaanngitsumik aammattaaq aallaffigeqateqartarsinnaavoq. Imm. 1 malillugu politiit allakkanik nakkutilliinissaq aalajangersimappassuk, allakkat politiit aqqutigalugit nassiunneqassapput.
  Imm. 4.  Imm. 1, malillugu politiit aalajangiinerat pillugu tigummigallarneqartoq ilisimatinneqassaaq, tigummigallarneqartullu tamatuma aalajangiiffigineqarnissaa pillugu eqqartuussivimmi saqqummiunneqarnissaa piumasarisinnaavaa.
  Imm. 5. Ulloq unnuarlu neqeroorutip aqutsisuata imaluunniit taassuma tullersortaata imm. 1 malillugu piumasaqaatit aalajangersarneqartut pillugit ulloq unnuarlu neqeroorutip sulisuinik ilisimatitsinissaq isumagissavaa. 

Kapitali 24

Akuliunnerit ataasiakkaat

 

Inissinneqartup internetimut oqarasuaammillu atuisinnaaneranik annikillisitsineq

 

  § 61.  Tamanna torersuunissaq- imaluunniit isumannaatsuunissaq eqqarsaatigalugit pisariaqartinneqartutut nalilerneqarpat, matumani pinerluttuliornerup pitsaaliorneqarnissaa pinngitsoortinneqarnissaalu ilanngullugit, eqqartuussivik akuersiteqqaarnagu inissinneqartup pisumi aalajangersimasumi oqarasuaammik internetimillu atuinera tusarnaarneqassasoq imaluunniit nakkutigineqassasoq aalajangerneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Tamanna torersuunissaq- imaluunniit isumannaatsuunissaq eqqarsaatigalugit pisariaqartinneqartutut nalilerneqarpat, matumani pinerluttuliornerup pitsaaliorneqarnissaa pinngitsoortinneqarnissaalu ilanngullugit, eqqartuussivik akuersiteqqaarnagu inissinneqartup oqarasuaammik internetimillu atuisinnaanerata kipitinneqarnissaa imaluunniit akornuserneqarnissaa aalajangerneqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Inissinneqartup pisortanik, eqqartuussissuserisunik, illersuisumik, angajoqqaatut akisussaatitaassusilimmik, inummik toqqammavigisamik imaluunniit illersuisunik attaveqarnera taamaattoq tusarnaarneqarsinnaanani, nakkutigineqarsinnaanani, kipitinneqarsinnaananilu akornuserneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 4.  Qarasaasiat, oqarasuaatit angallattakkat, qarasaasiat tigummiartakkat aamma atortut allat internetimik atuisinnaanermik periarfissiisut ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi tamarmiusumi pigineqarnissaasa nalinginnaasumik inerteqqutigineqarnissaat Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat. Naggat siulleq malillugu inerteqquteqartoqarpat, taava ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi inissinneqarsimasut allatigut internetimut attaveqarsinnaanerat Naalakkersuisut isumagissavaat.

 

Misissuinerit

 

  § 62.  Tamanna torersuunissaq- imaluunniit isumannaatsuunissaq eqqarsaatigalugit pisariaqartinneqartutut nalilerneqarpat, matumani pinerluttuliornerup pitsaaliornissaa pinngitsoortinneqarnissaalu ilanngullugit, ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi inissinneqartumut inissinneqartup isersimaffigisaanik pigisaanillu eqqartuussivik aalajangiiteqqaarnagu misissuinissaq pillugu aalajangiisoqarsinnaavoq.  Inissinneqartup isersimaffigisaanik pigisaanillu misissuinermi tamatigut sulisut marluk peqataassapput.
  Imm. 2.  Inissinneqarsimasut inissinneqarsimasunulluunniit pulaartut pigisanik tigussaasunik, ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi torersuunissamut isumannaatsuunissamulluunniit aarlerinartorsiortitsisinnaasunik imaluunniit nutaamik pinerluuteqarnissamut atorneqarsinnaasunik pigisaqarnissaat pinngitsoortinniarlugu, ulloq unnuarlu neqeroorutini matoqqasuni scannerit atorneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Inissinneqarsimasup pigisanik tigussaasunik, ulloq unnuarlu neqeroorummi torersuunissamut isumannaatsuunissamulluunniit aarlerinartorsiortitsisinnaasunik imaluunniit nutaamik pinerluuteqarnissamik atorneqarsinnaasumik pigisaqarnera pissutissaqartumik pasitsaanneqarpat, aarlerinermullu pissutaasoq imm. 2 malillugu scannerip atorneqarneranik matumuuna pinngitsoortinniarlugu misiliisoqareerneranik, inissinneqarsimasup timimini pigisanik tigussaasunik sunik peqarneranik ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi inissinneqarsimasumut misissuinissaq pillugu aalajangiisoqassaaq. Sulisut minnerpaamik marluk misissuinermi peqataassapput. Misissuineq atisaajarnermik kinguneqartoq, inissinneqarsimasup suiaassuseqataanik sulisunit marlunnit taamaallaat suliarineqassaaq.
  Imm. 4.  Ulloq unnuarlu neqeroorummi inissinneqartumut, ulloq unnuarlu neqeroorummi torersuunissamut isumannaatsuunissamulluunniit aarlerinartorsiortitsisinnaasunik imaluunniit nutaamik pinerluuteqarnissamut atorneqarsinnaasumik allakkat imaqarnerat pasitsaanneqarpat, eqqartuussivik akuersiteqqaarnagu inissinneqartumut allakkat ammarneqarnissaat nakkutigineqarnissaallu aalajangiiffigineqarsinnaavoq. Inissinneqarsimasoq isigitillugu akuliunneq pissaaq. Taamaattoq torersuunissaq- isumannaatsuunissarluunniit eqqarsaatigalugit inissinneqartoq isigitinngikkaluarlugu akuliunneq naammassineqarsinnaavoq. Taamaattoqartillugu akuliunneq naammassineqarniariartoq inissinneqartoq tamanna pillugu ilisimatinneqassaaq.
  Imm. 5.  Allakkat imm. 4-mi pissutsit taaneqartut pissutigalugit tunniuttariaqanngitsut utertinneqassapput, taamaattorli isumannaatsuunissaq eqqarsaatigalugu pisariaqartutut isigineqartillugu tigummigallarneqarsinnaallutik. Nassiussisoq tigumminnikkallarneq pillugu ilisimatinneqassaaq. 
  Imm. 6.  Pisortat oqartussaasuinik, eqqartuussissuserisumik, illersuisumik, angajoqqaatut akisussaatitaasumik, inummik toqqammavigisassamik illersuisunillu inuk inissinneqarsimasoq nakkutigisaanngitsumik allaffigeqatiginnissinnaatitaavoq.
  Imm. 7.  Ulloq unnuarlu neqeroorummi inissinneqarsimasunut pulaartut pigisanik tigussaasunik, ulloq unnuarlu neqeroorummi torersuunissamut isumannaatsuunissamulluunniit aarlerinartorsiortitsisinnaasunik imaluunniit nutaamik pinerluuteqarnissamik atorneqarsinnaasumik pigisaqarnerat pissutissaqartumik pasitsaanneqarpat, aarlerinermullu pissutaasoq imm. 2 malillugu scannerip atorneqarneranik matumuuna pinngitsoortinniarlugu misiliisoqareerneranik, pigisat tigussaasut misissorneqarnissaat pillugit aalajangiisoqassaaq, matumani ulloq unnuarlu neqeroorummut matoqqasumut nassarneqartut taskit poortukkallu ilanngullugit. Aammattaaq misissuinermi pulaartut qaatiguui ilaatinneqarsinnaapput. Pulaartumut inissinneqartumullu aalajangiineq nalunaarutigineqassaaq. Pulaartup anngiortumik eqqussiniarnerata pissutissaqartumik pasitsaanneqarnera, pigisat tigussaasut pulaartup timimini nassataasa misissorneqarnissaanut piumasaqaataavoq.
  Imm. 8.  Pigisat tigussaasut imm. 7 malillugu nassaarineqartut, aamma ulloq unnuarlu neqeroorummi akuerisaanngitsut, pulaarnerup nalaani tigummigallarneqarsinnaapput inimilu imaluunniit sikaavimmi parnaaqqasumi toqqorneqassallutik kiisalu pulaartup ulloq unnuarlu neqeroorut qimalerpagu pineqartumut tunniunneqassallutik. Imm. 2 malillugu scannerip atorneratigut pigisanut tigussaasunut nassaarineqartunut tamanna aamma atuuppoq.

 

Inissinneqartup pigisaanik pigisanik tigussaasunik arsaarinninneq

 

  § 63.  Tamanna torersuunissaq- imaluunniit isumannaatsuunissaq eqqarsaatigalugu pisariaqartinneqartutut nalilerneqarpat, illoq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi inissinneqartumut eqqartuussivik akuersiteqqaarnagu pigisat tigussaasut, inissinneqarsimasumit pigineqartut, arsaarinnissutigineqarsinnaapput, matumani pinerluuteqarnissap pitsaaliorneqarnissaa imaluunniit pinngitsoortinneqarnissaa ilanngullugit.
  Imm. 2.  Pigisat tigussaasut inissinneqarsimasup pigisai arsaarinnissutigineqarpata, pigisat tigussaasut arsaarinnissutigineqartut pillugit sulisut allattuivimmik suliaqassapput. Arsaarinninneq pillugu inissinneqartoq ilisimatinneqassaaq allattuiffiullu assilineranik tunniussiffigineqassalluni.

 

Inissinneqartup inigisaanik unnuakkut parnaarsineq aamma inimut assiaqusersukkamut inissiineq

 

  § 64.  Ulloq unnuarlu neqeroorummit matoqqasumit inissinneqartup qimaanissaa ilimanavissumik aarlerinaateqartillugu, eqqartuussivik akuersiteqqaarnagu ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi inissinneqarsimasup unnuakkut nalunaaquttap akunneri 8 tikillugit piffissami nal. 21.00-ip 08.00-illu akornanni inimini parnaarunneqarsinnaasoq aalajangerneqarsinnaavoq.  
  Imm. 2.   Inissinneqartoq imminut allanulluunniit ajoqusiinissaa ilimanavissumik aarlerinaateqartillugu, ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi inissinneqartup inimut assiaqusersukkamut inissinneqarnissaa aalajangiunneqarsinnaavoq. Inissiineq sapinngisamik sivikinnerpaatinneqassaaq nalunaaquttallu akunneri 2 sinnerlugit pissanani.
  Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 malillugit akuliunnissaq pillugu aalajangiinermi piumasaqaataapput:
1)  akuliunneq illersorneqarsinnaassasoq aamma inissinneqarsimasup peqqissusaanut kinguneqassanngitsoq,
2)  inissinneqarsimasup imminoornissaminik navianartorsiunnginnera,
3)  inissinneqarsimasup inigisaminit inimilluunniit assiaqusersukkamit sulisunik aggeqqusinnaaneranik periarfissaqarnera,
4)  inissinneqarsimasoq anartarfiliarnissamut imermillu pisinnaanissaminut inimini inimilluunniit assiaqusersukkami periarfissaqarnera, aamma
5)  pineqartup piffissami parnaarunneqarnerata nalaani akulikitsumik nakkutigineqarnera aallartinneqassasoq.

 

Kapitali 25

Nalunaarsuineq nalunaarutiginninnerlu

 

  § 65.  § 61, imm. 1 aamma 2, aamma § 62, imm. 1, 62, imm. 3, 62, imm. 4, 62, imm. 7, § 63, imm. 1, aamma § 64, imm. 1 aamma 2 malillugit akuliunnerit tamarmik aallartinneqartut aallartinneqarsimasulluunniit, nalunaaquttap akunneri 24 qaangiutsinnagit nalunaarsorneqassapput. Ulloq unnuarlu neqeroorummi matoqqasumi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata, pissutissaqanngitsumik uninnganani nalunaarsuineq Naalakkersuisut nalunaarutigissavaat. Nalunaarsuineq paasissutissanik tullinnguuttunik imaqassaaq;
1)  Inissinneqarsimasup aqqa. 
2)  Piffissap qanoq ilinerani akuliunnerup pisimanera.
3)  Akuliunnerup sivisussusia.
4)  Akuliunnerup suussusia.
5)  Akuliunnermut pissutaasoq.
  Imm. 2.  Inissinneqarsimasoq akuliuffigineqartoq akuliuffigineqarsimasorluunniit, nalunaarutiginninneq pillugu ilisimatinneqassaaq, misissuinerlu pillugu nammineq nalunaarusiaminik ilanngussinissaminut periarfissinneqassalluni. Inissinneqarsimasoq nalunaarutiginninneq pillugu nammineq oqaaseqaatimi naammassinissaanut illersuisumit, inummit toqqissisimaffigisamit isumassuisumilluunniit, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi sulisumit, pisumi akuusimanngitsumit ikiorneqarnissamik neqeroorfigineqassaaq. 
  Imm. 3.  § 62, imm. 7 malillugu pulaartumik misissuinerup nalunaarsorneqarnera aammattaaq pulaartup aqqanik imaqartinneqassaaq.
  Imm. 4.  Ulloq unnuarlu neqeroorummi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata qaammatip naanerani oqaaseqaatiminik ilallugit nalunaarsuinerit assilineqarneri imm. 1 malillugu kommunimut najugaqarfigisamut, kommunimut angerlarsimaffigisamut Naalakkersuisunullu nassiutissavai. 

 

Immikkoortoq VI

Naammagittaalliorsinnaaneq

 

Kapitali 26

 

Naammagittaalliorsinnaatitaasut

 

  § 66.  Pineqartoq nammineerluni naammagittaalliorsinnaanngippat, angajoqqaatut akisussaatitaasoq, inuk toqqammavigisassaq, aapparisaq, qanigisaq imaluunniit inummut akuliuffigineqartumut sinniisuusoq alla, aalajangiineq pillugu naammagittaalliorsinnaavoq.

 

Kommunalbestyrelsimut naammagittaalliuuteqarneq

 

  § 67.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi imaluunniit najugaqarfimmi aqutsisup taassumaluunniit tullersortaata aalajangiinera, kommunimi najugaqarfigisami kommunalbestyrelsimut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq.

 

  § 68.  Naammagittaalliuutigineqartup aalajangiiffigineqannginnerani kommunimi najugaqarfigisami kommunalbestyrelsip Naalakkersuisut oqaaseqaateqaqqullugit qinnuigissavaa. Qinnuiginninnermut ilaatillugu sulisumit naammagittaalliuuteqarneq pillugu pissutsinik ilisimasaqartumit nalunaarusiaq ilanngullugu nassiunneqassaaq.  Immersugassamut nalunaarsuisoqarsimappat, taanna nalunaarusiamut ilanngunneqassaaq.
  Imm. 2.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi imaluunniit najugaqarfimmi aqutsisoq taassumaluunniit tullersortaa tamatuma saniatigut tuaviornerpaamik misissussaaq, misissuinerlu eqqunngitsuliorfigineqartumik oqaloqatiginninnermik sulisunillu naammagittaalliuuteqarneq pillugu pissutsinik ilisimasalinnik kiisalu takunnittoqarsimappat takunnittunik oqaloqatiginninnermik ilaqartinneqassaaq.
  Imm. 3.  Oqaloqatiginninnerit taakku pillugit nalunaarusiortoqassaaq, nalunaarusiarlu paasissutissanik imm. 1-imi taaneqartunik ilalerlugu, aqutsisup innersuussutaanik ilallugu kommunimi najugaqarfigisami kommunalbestyrelsimut nassiunneqassaaq.

 

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarneq

 

  § 69.  Kommunalbestyrelsip aalajangigaa isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuunneqarneralu pillugit inatsisit qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq.

 

  § 70.  Aalajangersakkat tulliuttut malillugit Naalakkersuisut aalajangiinerat:
1)  § 36, imm. 1 malillugu § 37, imm. 1 malillugu najugaqarfimmi aalajangersimasumi tigutinneq pillugu,
2)  § 36, imm. 3 malillugu § 37, imm. 2 najugaqarfimmi aalajangersimasumi tigutinneq pillugu, imaluunniit
3)  § 36, imm. 6 malillugu § 36, imm. 2 malillugu aalajangiineq isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuunneqarneralu pillugit inatsisit qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1 aalajangiinernut taaneqartunut naammagittaalliuuteqarsinnaapput inuk aalajangiinermi pineqartoq, imaluunniit kommunalbestyrelse aalajangiineq pillugu naammagittaalliuuteqarsinnaasoq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuut kinguartitsissutitut sunniuteqarpoq. Pissutsit immikkut ittut pisariaqartippassuk, aalajangiinerup peqatigisaanik akuersissuteqaqqaarani najugaqarfimmut nuutinneqarnissamik suliaq ingerlaannaq aallartinneqassasoq aalajangerneqarsinnaavoq. Kinguartitsissutitut sunniutip atorunnaarsinneqarnissaa pillugu aalajangiineq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngilaq.

 

Aalajangiinerup eqqartuussivimmi misilinneqarnera

 

  § 71.  Isumaginninnermi naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiinerani makku pineqarpata;
1)  § 43 malillugu inigisamit il.il. anitsaaliugaaneq, imaluunniit
2)  § 36 malillugu najugaqarfinni immikkut ittuni tigutinneq, Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiussai eqqartuussisarnermik inatsimmi kapitali 28 malillugu eqqartuussivimmut naammagittaalliuuteqartup saqqummiussinnaavai.

 

Immikkoortoq VII

Atuutilerfia ikaarsaariarnermilu malittarisassat

 

Kapitali 27

Atuutilerfia

 

  § 72.  Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2023 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik Isumaginninnermik suliassaqarfimmi pissaanermik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 21. november 2013-meersoq atuunneqarunnaartissaaq.

 

Ikaarsaariarnermi malittarisassat

 

  § 73.  Pissutsinut Inatsisartut inatsisaata atuutilinnginnerani aallartinneqarsimasunut Inatsisartut inatsisaat manna atuutinngilaq.  
  Imm. 2.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaata atuutilinnginneranni pisimasut, Isumaginninnermik suliassaqarfimmi pissaanermik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 21. november 2013-meersoq malillugu suliarineqassapput.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 20. juuni 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat

 

Allakkiat