Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 6
20. juuni 2022
Atuuttut

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut Inatsisaat

Kapitali 1

Siunertaq inuttullu ataasiakkaatut akisussaaffik

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaanni matumani siunertarineqarpoq
1)  inuit suliffeqaannarnissamik ajornartorsiortut ajornartorsiulersinnaasulluunniit pilersornissaminnut ikiorneqarnissamik pisariaqartitsisut pitsaaliornissaat, aamma
2)  inunnut imminnut ilaquttaminnullu pisariaqartitanik arlaatigut pissarsisinnaanngitsunut aningaasaqarnikkut ajutuunnginnissaannik pilersitsinissaq.
  Imm. 2.  Inatsisartut Inatsisaat manna malillugu aningaasaqarnikkut ikiuisoqarnissaani ikiorsiissutinik tigusisartup imminut pilersorsinnaalernissaa siunertaavoq. Taamaattumik tigusisussaq pisinnaasani malillugu sulisinnaassutsiminik atuissaaq ineriartortitsillunilu.
  Imm. 3.  Tigusisussap nammineerluni pisariaqartitani naatsorsuutigisanilu aallaavigalugit ikiorsiissutit piareersarnissaanni sunniuteqarsinnaanerminut akisussaaqataanissaminullu periarfissaqassaaq.

 

  § 2.  Pisortanut tunngatillugu kinaluunniit imminut, aapparisaminut meeqqaminullu 18-t inorlugit ukiulinnut pilersuinissamik pisussaaffeqarpoq.
  Imm. 2.  Aapparisamut pilersuinissamut pisussaatitaaffik averusernermi avinnermiluunniit unissaaq. 
  Imm. 3.  Meeqqamut pilersuisussaatitaaneq meeraq aapparisamut meeqqamulluunniit pilersuisussaatitaasunngorpat unissaaq.
  Imm. 4.  Panimmut 18-t inorlugit ukiulimmut naartusumut naartunerup kingunerisaanik pisariaqartinneqartut akilernissaannut angajoqqaat pilersuisussaanermut akisussaaffiat apeqqutaatinnagu pisortat ikiorsiissapput.

 

Kapitali 2

Nassuiaatit

 

  § 3.  Pisortanit ikiorsiissutit Inatsisartut Inatsisaanni matumani imatut nassuiarneqarput:
1)  kapitali 6 naapertorlugu aalajangersimasumik akigititaqarnikkut pilersuinissamut annertussusileriikkanik ikiorsiisarneq, imaluunniit
2)  kapitali 7 naapertorlugu tassanngaannaq pisunut pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiineq aammalu tigussaasumik nalileereernikkut ataasiaannartumik aningaasartuutit.

 

  § 4.  Pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartup inooqatigisaa inuttut isigineqartussaq taassaassaaq
1)  inuk katissimasaq,
2)  nalunaarsukkamik inooqatigilersimasaa, imaluunniit
3)  katissimasutut assingusumik inooqatigisaa.

 

Kapitali 3

Piumasaqaatit nalinginnaasut

 

Sumi najugaqarnermut piumasaqaat

 

  § 5.  Pisortanit ikiorsiissutinik tigusinissamut pisinnaatitaaffeqarnermi pineqartup Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartuunissaa inuillu allattorsimaffiannut ilaanissaa piumasarineqarpoq, aamma:
1)  danskit naalagaaffianni innuttaassuseqarnissaa,
2)  danskit naalagaaffianni innuttaasumut katissimanissaa imaluunniit kingullermik katikkami danskit naalagaaffianni innuttaasumut katissimanissaa, imaluunniit
3)  nunanut allanut imaluunniit nunat tamalaat akornanni kattuffinnut isumaqatigiissutini, danskit naalagaaffianni innuttaanngitsut Kalaallit Nunaanniinnerminni ataavartumik pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut ikiorsiissutisisinnaatitaanerannik imalinni, ilaanissaa.
  Imm. 2.  Inuit aalajangersimasumik najugaqarnatik Kalaallit Nunaanniittut, najugaqarnatillu Kalaallit Nunaanni inuit allattorsimaffiannut nalunaarsimasut kalaallinut inuiaqatigiinnut aalajangersimasumik attaveqarunik pisortanit ikiorsiissutinik pisinnaatitaapput. Imm. 1, nr. 1-3, assinganik atorneqarsinnaapput.

 

Naalagaaffimmi innuttaassuseqartut nunanit allaneersut

 

  § 6.  Kommunalbestyrelse inummut § 31-imi piumasarineqartunik naammassinninngitsumut § 30 malillugu tassanngaannartumik ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq, matumani qinnuteqartoq taassumaluunniit inooqataa namminneerlutik aningaasartuutit akilernissaannut aningaasaqarnikkut periarfissaqarsimanngippata. Tassanngaannartumik ikiorsiissutit taamaallaat qaammammut ataasiarluni tunniunneqarsinnaapput, taamaattoq imm. 2 takuuk.
  Imm. 2.  Inuk Kalaallit Nunaanni nunaniluunniit allani angalanissanut killilersuinerit inatsisitigut pisussaaffiusut kingunerisaannik angalaqqusaassanngippat angalanissanut killilersuinerit atorunnaarnissaat tikillugu tassanngaannartumik ikiorsiissutit tunniunneqarsinnaapput.

 

  § 7.  Kommunalbestyrelse qinnuteqartumut Kalaallit Nunaanni kommunimi najugaqarfigisaaniittumut § 5-imi piumasarineqartunik naammassinngitsumut § 36 malillugu angalanermut aningaasartuutit akilernissaannut ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse inunnut Isumaginninnikkut Isumannaarinerit pillugit Nunat Avannarliit Isumaqatigiissutaannut aammalu nunat avannarliit isumaginninnikkut ikiorsiisarneq sullissisarnerlu pillugit isumaqatigiissutaannut ilaasunut Kalaallit Nunaata avataani najukkamut aalajangersimasumut angerlartussat akiliunnissaannut ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq, matumani qinnuteqartoq imaluunniit taassuma inooqataa aningaasartuutit akilernissaannut aningaasaqarnikkut periarfissaqanngippata.

 

Ikiorsiissutit annertussusileriikkat

 

  § 8.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu qinnuteqartup suliffeqartuunnginnissaa, pisarnerlu malillugu sapaatip akunneranut  ikinnerpaamik 20 tiimini sulisinnaannginnissaa ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik aalajangersarneqareersunik tigusinissamut piumasaqaataavoq, taamaattoq takuuk imm. 2 aamma § 39, imm. 2.
  Imm. 2.  Qinnuteqartoq 18-it inorlugit ukiulik pilersuisussaatitaasoq suliffissaqarsimanngippat Inatsisartut inatsisaat manna malillugu ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisinnaavoq.

 

  § 9.  Qinnuteqartoq allatut pilersuinissamut tunngavissaqareersimappat ikiorsiissutit annertussusileriikkat tunniunneqarsinnaanngillat, taamaattoq imm. 2 takuuk.
  Imm. 2.  Ikiorsiissutit annertussusileriikkat qinnuteqartunut nammineq angerlarsimaffigisap avataani paaqqinnittarfimmi, ulloq unnuarlu neqeroorummi assigisaanniluunniit sivisunerusumik najugaqartunut, tassanilu pisortat aningaasartuutinik akiliisartillugit, tunniunneqarsinnaapput, taamaattoq imm. 3 takuuk.
  Imm. 3.  Ikiorsiissutit annertussusileriikkat pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissiineq naapertorlugu qinnuteqartoq pinerluuteqarsimasunut isumaginnittoqarfiup imaluunniit inunnik isumaginnittoqarfiup ataani paaqqinnittarfimmi imaluunniit ulloq unnuarlu neqeroorummi najugaqarsimappat tunniunneqarsinnaanngillat.

 

Pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutit

 

  § 10.  Pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutit aatsaat tunniunneqarsinnaapput qinnuteqartoq taassumaluunniit inooqataa kapitali 7 malillugu aningaasartuutit akilerniarnissaannut namminneerlutik aningaasaqarnikkut periarfissaqanngippata, pisariaqartitsinerlu inatsisit allat aqqutigalugit akilerneqarsinnaanngippat.
  Imm. 2.  Pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutit aatsaat tunniunneqarsinnaapput ikiorsiisoqarnissaanik pisariaqartitsinerit pisunik siumut takorloorneqarsinnaanngitsunik tassanngaannartunillu tunngaveqarsimappata.

 

Kapitali 4

Piareersimasussaatitaaneq

 

  § 11.  Ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik aamma pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutinik tigusisartut qaqugukkulluunniit kommunalbestyrelsimut piareersimasassapput aamma oqaloqatigiinnernut ataatsimiinnernullu peqataasassallutik kiisalu inatsimmi aalajangersakkat allat malillugit iliuusissatut pilersaarutit suliarinerannut pilersinnerannullu peqataasassallutik.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut qinnuteqartup sulisinnaassusia, suliffimmi misiliinera kiisalu qinnuteqartup piareersimasussaatitaanera pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taakkununngalu qanigisaasut tassanngaannartumik toqukkut qimagunnerat imaluunniit sakkortuumik nappaateqarnerat imaluunniit meerarisat napparsimanerat paarineqarnerallu ilaapput.

 

  § 12.  Inuussutissarsiummik ingerlataqarlutik namminersortut, taakkununnga inuit inuussutissarsiutigalugu aalisarnermik piniarnermillu ingerlataqartut ilanngullugit, Inatsisartut inatsisaat manna malillugu Inatsisartut inatsisaani piumasaqaatinik, tassanilu malittarisassanik aalajangersarneqartunik, naammassinnissimappata ikiorneqarnissamut pisinnaatitaaffeqarput.

 

  § 13.  Ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisartut § 25 malillugu qaammammut 1.000 kr.-ninik isertitaqarlutik sulinermik isumagisaqarsinnaapput, tamannalu aqqutigalugu kommunalbestyrelsimut piareersimassallutik. oqaloqateqarnernut ataatsimiinnernullu peqataasassallutik kiisalu iliuusissatut pilersaarutit suliarinerannut ingerlannissaanullu peqataasassallutik, takuuk § 11.

 

Kapitali 5

Innersuussisarneq, suliassaqarfiit assigiinngitsut aqqutigalugit suleqatigiit, sulilernissamut piareersimaneq, iliuusissatut pilersaarutit, piumassutsimik siunnersortit allallu.

 

Innersuussisarneq

 

  § 14.  Inuk ikiorneqarnissaq pillugu saaffiginnippat pineqartup sapinngisamik nammineerluni massakkut siunissamiluunniit aningaasaqarnikkut ajornartorsiutiminik qaangiisinnaanera pillugu ilitsersorneqarnissamik pisariaqartitsinera pillugu kommunalbestyrelse ingerlaannaq naliliissaaq.
  Imm. 2.  Ilitsersuummi pineqartup qanoq iliorluni sulinissamut ilinniarnissamulluunniit periarfissanik pitsanngortitsisinnaanera pillugu paasissutissat ilaassapput.

 

Suliassaqarfiit assigiinngitsut aqqutigalugit suleqatigiit

 

  § 15.  Kommunalbestyrelse Inatsisartut inatsisaat manna malillugu ikiorneqarnissaq pillugu qinnuteqartut innersuuttarnissaannut suliassaqarfiit assigiinngitsut aqqutigalugit sulisussanik pilersitsissaaq. Taakkunannga minnerpaamik suleqatigiissitaq ataaseq inuusuttunut 30-t inorlugit ukiulinnut innersuussisarnissanut immikkut toqqagaasimassaaq.
  Imm. 2.  Inassutigineqartut suliassaqarfiit assigiinngitsut aqqutigalugit suleqatigiissuneersut iliuusissatut pilersaarutit suliarineranni ilanngunneqassapput.

 

Sulinernissamut piareersimanissaq

 

  § 16.  Kommunalbestyrelse annertussusileriikkanik ikiorneqarnissaq pillugu qinnuteqartoq suleqatigalugu qinnuteqartup qanoq nalinginnaasumik suliffimmi sapaatip akunneranut sivikinnerpaamik 20 tiimini sulisinnaanera imaluunniit ilinniarnermik aallartitsisinnaanera aamma tamanna pillugu immikkut suliniuteqaqqaartoqarnissaanik pisariaqartitsiffiussanersoq pillugit tamanut isiginnittumik nalilersuinermik suliaqassaaq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse qinnuteqartoq ilumut sapaatip akunneranut ikinnerpaamik 20 tiimini pisarneq malillugu suliffeqarsinnaanersoq pillugu aalajangiissaaq.

 

Iliuusissatut pilersaarutit

 

  § 17.  Kommunalbestyrelse annertussusileriikkanik ikiorneqarnissaq pillugu qinnuteqartoq suleqatigalugu inummut aalajangersimasunut piareersakkamik iliuusissatut pilersaarummik suliaqassaaq, taamaattoq kapitali 8 takuuk.
  Imm. 2.  Iliuusissatut pilersaarummi anguniagassat sammisassallu ilanngunneqassapput, tassanilu qinnuteqartup ilinniarnermik ingerlataqarnissaanut imaluunniit suliatigut piginnaasaqalerfiusumik ingerlatsinissaanut periarfissaasa pitsanngorsaaffiginissaat, qinnuteqartup sulilernissamut periarfissaasa suliarinissaat kiisalu qinnuteqartup suliffinnut attuumassuteqalernissaa siunertarineqarput.
  Imm. 3.  Iliuusissatut pilersaarummi qinnuteqartup ataatsimut atugarisai ilanngunneqassapput, taakkununngalu ilaqutariitsigut atugarisat, ineqarnikkut atugarisat, nappaatit, atornerluisuuneq, inuunikkut piginnaasat il.il. ilaassapput.
  Imm.4.  Kommunalbestyrelse inuusuttunut 30-t inorlugit ukiulinnut iliuusissatut pilersaarutinik suliaqarnermini anguniagassanut sammisassanullu suliaqarnissamik pingaartitsissaaq, taakkualu sapinngisaq malillugu qinnuteqartup ilinnialernissaanut tapeeqataassapput.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut iliuusissatut pilersaarutit imassaannut suliarinissaannullu malittarisassanik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput, soorlu sammisassani, ilinniarnerni, suliffimmi sulilernissamut neqeroorutini, atuaqqinnissamut imaluunniit allatut qaffassaanissanut aammalu nappaatip katsorsarnissaanut tigusisartup peqataasarneratigut.

 

  § 18.  Kommunalbestyrelse iliuusissatut pilersaarummut ilaasumik qinnuteqartup sammisassanut peqataanissaanik aalajangiisinnaavoq, soorlu oqaloqatigiinnernut, suliniutinut, sulinermut sungiusarnermut, inuttut ineriartornissamut pikkorissartitsinernut, suliatigut pikkorissartitsinernut aammalu qulaajaanissanut tunniunneqartunut peqataasarnikkut. Kommunalbestyrelse qinnuteqartup sammisassanut inatsisini allani malittarisassiorneqartunut peqataasarnissaa pillugu aamma aalajangiisinnaavoq.

 

Piumassutsimik siunnersortit

 

  § 19.  Pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartumut isumaqatigiissuteqareernikkut piumassutsimik siunnersortimut isumaqatigiissusiornissamut kommunalbestyrelse ikiuussinnaavoq. Piumassutsimik siunnersorti iliuusissatut pilersaarutip tamarmiusup ilaannaataluunniit suliarinissaanut pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartumut ikiuutissaaq.
  Imm. 2.  Piumassutsimik siunnersortimit ikiuuttoqarnissaa pillugu isumaqatigiissut paasissutissanik makkununnga tunngasunik imaqassaaq:
1)  siunnersortimik ikiorteqarnermi siunertaq,
2)  siunnersortip aqqa attavigineqarsinnaaneranullu paasissutissat,
3)  suliassat suut siunnersortip ikiuuffigissanerai,
4)  isumaqatigiissutip sivisussusissaa, aamma
5)  siunnersortimik ikiorneqarnerup annertussusaa.
  Imm. 3.  Piumassutsimik siunnersortimi ikiorteqarnermi apeqqutaassaaq pisortanit ikiorsiissutinik tigusisumiit erseqqissumik akuersisoqarsimanissaa, tassalu kommunalbestyrelsip paasissutissanik isertuussanik piumassutsimik siunnersortimut ingerlatitseqqissinnaanera, soorlu qinnuteqartup nammineerluni atugarisai pillugit paasissutissat.
  Imm. 4.  Piumassutsimik siunnersorti Pisortat ingerlatsineranni suliat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut Inatsisaanni § 27 naapertorlugu nipangiussisussaatitaavoq. Pinerluttulerinermik Inatsimmi § 50, imm. 1 aamma 3 aammalu §§ 52-54 assinganik atuupput.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut piumassutsimik siunnersorti pillugu malittarisassanik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

Malitseqartitsineq nalilersueqqinnerlu

 

  § 20.  Iliuusissatut pilersaarut suliarineqareerpat pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartoq piareersimanersoq sapaatillu akunneranut sivikinnerpaamik 20 tiimini pisarneq malillugu sulilersinnaanersoq kommunalbestyrelsip naliliiffigissavaa. Taamaattoq kommunalbestyrelsip ikinnerpaamik qaammatit 6-it qaangiunnerisigut iliuusissatut pilersaarummut malitseqartitsissaaq, pisortaniillu ikiorsiissutinik tigusisartoq sulilernissaminut piareeqqanersoq naliliiffigeqqillugu.
  Imm. 2.  Kommunalsbestyrelse pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartup massakkut sulisinnaassusianut aammalu Inatsisartut Inatsisaat manna malillugu ikiorserneqartuarnissaq imaluunniit suliffissarsiortutut ikiorsiissutinut nuunnissaa pillugit nassuiaammik suliaqassaaq.
  Imm. 3.  Pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartoq sulilernissaminut piareeqqanngippat kommunalbestyrelse iliuusissatut pilersaarummut atuuttumut nalileeqqissaaq imaluunniit Inatsisartut Inatsisaat manna naapertorlugu iliuusissatut pilersaarummik nutaamik suliaqassalluni.

 

  § 21.  Kommunalbestyrelse ikiorsiissutinik annertussusilikkanik akuersinerup kingorna kingusinnerpaamik qaammatit 12-t qaangiunnerisigut tigusisartoq pilersuinissamut ikiorsiissutinut allanut nuussanersoq naliliissaaq.

 

Kapitali 6

Ikiorsiissutit annertussusileriikkat

 

Tunngaviusumik akigititaq

 

  § 22.  Tunngaviusumik akigititaq qaammammut 4.500 kr.-niuvoq, taamaattoq imm. 2 aamma 3 takukkit.
  Imm. 2.  Ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisartoq inuit allattorsimaffianni ineqanngitsutut nalunaarsorneqarsimappat tunngaviusumik akigititaq qaammammut 4.300 kr.-niussaaq, taamaattoq imm. 3 takuuk.
  Imm. 3.  Ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisartoq taassumalu inooqataa marluullutik ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisarsimappata tunngaviusumik akigititaq qaammammut 4.000 kr.-niussaaq.

 

  § 23.  Ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisartoq pissuteqarnani iliuusissatut pilersaarummi aalajangerneqartutut suliniutini nammineerluni peqataanngippat suleqataanngippallu tunngaviusumik akigititami aningaasanik ullormut 210 kr.-ninut naapertuuttunik annikillisoqarnissaa pillugu kommunalbestyrelse aalajangiissaaq.
  Imm. 2.  Iliuusissatut pilersaarutinut tunngatillugu tunngaviusumik akigititaq tapillu 2.100 kr.-nit qaammammut qaangerlugit annikillineqarsinnaanngillat.

 

Iliuusissatut pilersaarutinut tunngatillugu tapeqartitsineq

 

  § 24.  Iliuusissatut pilersaarummi aalajangerneqartutut sammisassani nammineerluni peqataasoqarnerani sammisassallu ingerlannissaanni kommunalbestyrelse tapinik tunniussaqassaaq. Tapeq qaammammut 500 kr.-niuvoq.
  Imm. 2.  Inuk iliuusissatut pilersaarummi aalajangerneqartutut pissutissaqarnani nammineerluni peqataasimanngippat imaluunniit ingerlatseqataanngippat kommunalbestyrelse qaammammut pineqartumut iliuusissatut pilersaarutinut tapiissuteqarsinnaanngilaq.

 

Iliuusissatut pilersaarutinut tunngatillugu tunngaviusumik akigititamik tapinillu annikillisitsineq

 

  § 25.  Tunngaviusumik akigititaq taperlu piffissami inuup tunngaviusumik akigititamik tapimillu tigusiffigisaani aningaasarsiarineqartunik allanik annikillisinneqassapput. Iliuusissatut pilersaarutinut tunngatillugu tunngaviusumik akigititaq aningaasarsianik allanik qaammammut 1.000 kr.-ninik qaangiisunik 62,2 %-imik ilanngaaffigineqassaaq.

 

  § 26.  Tunngaviusumik akigititaq taperlu piffissamut inuup iliuusissatut pilersaarutinut tunngaviusumik akigititamik tapimillu tigusiffigisaanut naapertuuttumik aapparisap massakkut aningaasarsiarisaasa ilaannik ilanngarneqassapput. Tunngaviusumik akigititaq taperlu aapparisap piffissamut pineqartumut massakkut aningaasarsiaasa 30 %-iannut naapertuuttumik ilanngarneqassapput.

 

  § 27.  Tunngaviusumik akigititaq pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartoq paaqqinnittarfimmi imaluunniit ulloq unnuarlu neqeroorummi pisortat aningaasartuutaasunik akiliiffigisartagaanni sivisunerusumik najugaqarsimappat annerpaamik 2.500 kr.-niusinnaavoq.

 

Piginneqatigiilluni inigisamut, nammineq pigalugu inigisamut il.il. tapeqartitsineq

 

  § 28.  Kommunalbestyrelse pisortanit ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisartumut piginneqatigiilluni inissiami, nammineq inissiami pigisami assigisaanniluunniit najugaqartumut qaammammut 2.500 kr.-nit angullugit tapinik tunniussaqarsinnaavoq. Tapeq akiliutigineqartut ernianullu aningaasartuutit akilernissaannut qaammammut 2.500 kr.-nit angullugit tunniunneqarsinnaavoq. Inatsisartut inatsisaat manna malillugu inuk piffissamut sivikinnerusumut ikiorsiissutinik tigusaqartarpat tapeq allanut sanilliullugu appasinneq tunniunneqassaaq.
  Imm. 2.  Inigineqartoq qinnuteqartumit taassumalu inooqataanit inissiatut atorneqarpat akiliutigineqartut ernianullu aningaasartuutit imm. 1 malillugu akiliutigineqartut ernianullu aningaasartuutit tamarmiusut affaattut naatsorsorneqassapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni tapeq ilanngullugu naatsorsorneqassanngilaq.

 

Suliffissarsiornermi tunniunneqartartuniit nuunneq

 

  § 29.  Inuit sivisuumik napparsimanertik pissutigalugu suliffissarsiornermi tunniunneqartunut pisinnaatitaaffeeruttut pisortaniillu ikiorsiissutinut nuuttut § 22 naapertorlugu tunngaviusumik akigititap saniatigut ikaarsaariarnermut tapimik tunineqassapput. Ikaarsaariarnermut tapeq qaammammut 3.000 kr.-niuvoq. Ikaarsaariarnermut tapeq qaammatit arfinillit angullugit tunniunneqartarpoq.

 

Iluarsiissuteqartarneq

 

  § 30.  Tunniunneqartartuni tunniunneqartartunut ilanngaatinullu kiisalu pigisanut killiliinernut akigititat Procenti aaqqiissutissaq maannakkorpiarlu aningaasarsiat pillugit Inatsisartut Inatsisaat naapertorlugu akigititanut procenti aaqqiissutissaq malillugu ukiumoortumik 1. januar iluarsiiffigineqartarput. Naalakkersuisut akigititanut iluarsiissutit Naalakkersuisut nittartagaatigut tamanut saqqummiutissavaat.

 

Kapitali 7

Pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutit

 

Tassanngaannartumik ataasiaannartumik ikiorsiissutit

 

  § 31.  Kommunalbestyrelse pisut immikkut ittut siumullu oqaatigineqarsinnaanngitsut kingunerisaannik tassanngaannartumik pisariaqartitsisoqarneratigut ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq. Tassanngaannartumik pisariaqartitsisoqalerneratigut ikiorsiissutit inuunermi pisariaqartitanut aningaasartuutit pisariaqartinneqartut matussuserallarnissaannut utaqqiisaasumik tunniunneqartarput, soorlu ineqarallartitsinernut, nerisanut, kiassarnermut, sarfamut atisanullu, matumani qinnuteqartoq aapparisaaluunniit aningaasartuutit akilernissaannut aningaasaqarnikkut periarfissaqarsimanngippata.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu ikiorsiissutigineqartut nalilersuilluareernikkut qaammammut ataasiartumik tunniunneqartarput. Imm. 1 malillugu ikiorsiinerni qaammatit 3-t sinnerlugit tunniunneqartuni iliuusissatut pilersaarummik suliaqartoqarsimanissaa piumasarineqarpoq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut tassanngaannartumik pisariaqartitsisoqalerneratigut ikiorsiissutit pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, tassungalu ilaallutik ikiorsiissutit qanoq ittuunissaat aamma annertussusissaat pillugit malittarisassat, qanoq sivisutigisumik ikiorsiissuteqartoqassanersoq kiisalu iliuusissatut pilersaarummut aamma piareersimanissamut pisussaaffinnut piumasaqarneq.

 

Ataasiartumik aningaasartuutit

 

  § 32.  Kommunalbestyrelse ataasiartumik aningaasartuutit pisut immikkut ittut siumullu oqaatigereerneqarsinnaanngitsut kingunerisaannik pilersut matussusernissaannut ikiorsiissutinik tunniussisinnaapput, nammineq aningaasartuutinik akiliinissaq qinnuteqartup ilaqutaasalu siunissami imminnut isumaginissaminnut periarfissaannik malunnartumik ajornassappat.
  Imm. 2.  Inigisamut kinguaattoorutit akilernissaannut ikiorsiissutit ilaqutariinnut meeqqanik mikisunik angerlarsimaffinniittuutilinnut imaluunniit angajoqqaanngortussanut taamaallaat tunniunneqarsinnaapput.

 

Nuunnermi ikiorsiissutit

 

  § 33.  Kommunalbestyrelse qinnuteqartup ilaqutaasalu ineqarnikkut atugarisaannut pitsanngoriaataasinnaasumik nuunnissap akilernissaanut ikiorsiissutinik tunniussisinnaapput, matumani qinnuteqartoq imaluunniit taassuma inooqataa aningaasartuutit akilernissaannut periarfissaqanngippata. Nuunnissaq kommunimut allamut pineqarpat, ikiorsiinerlu kommunip nuuffiusussap akuersisimanissaani piumasarineqarpat.

 

Ilisinermi aningaasartuutit

 

  § 34.  Kommunalbestyrelse Kalaallit Nunaanni ilisinermut aningaasartuutinut naleqquttunut akiliussisoqarnissaanut ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq, matumani najugaqatigiiffik aningaasartuutit akilernissaannut aningaasaqarnikkut periarfissaqanngippat, toqukkullu qimaguttoq § 5-imi piumasarineqartunik naammassinnissimappat.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse inuup Kalaallit Nunaanniittup illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit kingullermik najugaqarfigisimasaata avataani toqukkut qimagussimappat aamma najugaqatigiiffik kingornussisussalluunniit aningaasartuutit akilernissaannut aningaasaqarnikkut periarfissaqanngippata, toqukkullu qimaguttoq § 5-imi piumasarineqartunik naammassinnissimappat, illerfiup angerlaannissaanut pisortanit ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq. Kalaallit Nunaanni angerlaassilluni assartuinermut taamaallaat ikiorsiissutinik tunniussisoqarsinnaavoq. 
  Imm. 3.  Ilisinermut ikiorsiissutit aamma illerfiup angerlaannissaanut ikiorsiissutit tunniunnissaannut aningaasaqarnikkut piumasaqaatit qanoq annertutiginissaat siumut aalajangiiffigineqarsinnaanngippata kommunalbestyrelse ikiorsiissutinik siumoortumik tunniussisinnaavoq, utertitsilluni akiliisoqarnissaanik piumasaqaatitalimmik, pigisat nalillit naatsorsorneqareerneranni paasinarsissappat tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit pigisanit akiliisoqarsinnaasoq.

 

Qanigisat perulunnerat aamma/imaluunniit toqunerat ilisaanerallu

 

  § 35.  Kommunalbestyrelsi qanimut qanigisaasut perulunnerannut aamma/imaluunniit toqunerannut ilisaanerannullu atatillugu angalanermut aningaasartuutit akilernissaannut ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq, matumani aningaasartuutinik nammineerluni akiliinissami qinnuteqartup ilaqutaasalu siunissami imminnut isumaginissaannut periarfissaat ajornarnerulersitsisimappata. Kommunalbestyrelsimit piumasarineqarpat nakorsamiit uppernarsaammik tunniussisoqassasoq, uppernarsaammik piniarnermut aningaasartuutit kommunalbestyrelsip akilissavai. Kalaallit Nunaanni angalanissamut ikiorsiissutinik taamaallaat tunniussisoqarsinnaavoq.

 

Nunani allani inuiattut innuttaassuseqartunut angerlamut angalatitsisarneq

 

  § 36.  Kommunalbestyrelse qinnuteqartup kommunimi angerlarsimaffigisaaniittoq nunani allani inuiattut innuttaassuseqartut angerlamut angalanissaannut angalanermut aningaasartuutit akilernissaannut ikiorsiissutinik tunniussisinnaavoq.
  Imm. 2.  Ikiorsiinissami piumasarineqarpoq:
1)  qinnuteqartoq Kalaallit Nunaanni unioqqutitsinani najugaqartussaasoq, aamma
2)  qinnuteqartoq taassumaluunniit inooqataa angalanermut aningaasartuutit akilernissaannut namminneerlutik aningaasaqarnikkut periarfissaqarsimannginnissaat.

 

Kapitali 8

Napparsimaneq naartunermilu sulinngiffeqarneq

 

  § 37.  Inuit napparsimasutut nalunaartut, taakkununnga Kalaallit Nunaanni avataaniluunniit napparsimmavimmi uninngasut ilanngullugit, makku pillugit aalajangersakkat malillugit pisortanit ikiorsiissutinik pisinnaatitaaffeqarput:
1)  kapitali 6 naapertorlugu ikiorsiissutit annertussusileriikkat,
2)  § 31 naapertorlugu tassanngaannartumik ataasiartumik ikiorsiissutit,
3)  § 32 naapertorlugu ataasiaannartumik aningaasartuutit,
4)  § 33 naapertorlugu nuunnissamut ikiorsiissutit,
5)  § 34 naapertorlugu ilisinermut aningaasartuutit, aamma
6)  § 35 naapertorlugu qanimut qanigisaasut perulunnerat aamma/imaluunniit toqunerat ilisaanerallu.
  Imm. 2.  Pissutissaqarani uninnganani napparsimanerit kommunalbestyrelsimut nalunaarutigineqassapput, sapinngisarlu malillugu nakorsap allagarsiussaatigut uppernarsarneqarnissaa piumasarineqarsinnaalluni. Tamatumunnga aningaasartuutit kommunalbestyrelsimit akilerneqassapput. Inuup peqqissisutut nalunaarutiginissaa tikillugu iliuusissatut pilersaarummik suliaqartoqassanngilaq. Inuk iliuusissatut pilersaarummi aalajangersarneqartutut suliniutit ingerlannissaannut kiisalu takkunnissamut nammineerlunilu peqataanissamut pisussaaffeerutissaaq.

 

  § 38.  Inuit Naartunermut, erninermut meeravissiartaarnermullu atatillugu sulinngiffeqartarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaat naapertorlugu sulinngitsoornissamut sulinngiffeqarnissamullu pisinnaatitaaffillit makku pillugit aalajangersakkat malillugit pisortanit ikiorsiissutinik pisinnaatitaaffeqarput:
1)  kapitali 6 naapertorlugu ikiorsiissutit annertussusileriikkat,
2)  § 31 naapertorlugu tassanngaannartumik ataasiartumik ikiorsiissutit,
3)  § 32 naapertorlugu ataasiaannartumik aningaasartuutit,
4)  § 33 naapertorlugu nuunnissamut ikiorsiissutit,
5)  § 34 naapertorlugu ilisinermut aningaasartuutit, aamma
6)  § 35 naapertorlugu qanimut qanigisaasut perulunnerat aamma/imaluunniit toqunerat ilisaanerallu.
  Imm. 2.  Inuk sulinngiffeqarnissamut pisinnaatitaaffeqartillugu iliuusissatut pilersaarummik suliaqartoqassanngilaq. Inuk iliuusissatut pilersaarummi aalajangersarneqartutut suliniutit ingerlannissaannut kiisalu takkunnissamut nammineerlunilu peqataanissamut pisussaaffeerutissaaq.

 

  § 39. Meeqqamut 15-it inorlugit ukiulimmut sivisunerusumik napparsimasoqarnera pissutigalugu napparsimmavimmi uninngasumut qanimut qanigisaasut makku pillugit aalajangersakkat malillugit pisortanit ikiorsiissutinik pisinnaatitaaffeqarput:
1)  kapitali 6 naapertorlugu ikiorsiissutit annertussusileriikkat,
2)  § 31 naapertorlugu tassanngaannartumik ataasiartumik ikiorsiissutit,
3)  § 32 naapertorlugu ataasiaannartumik aningaasartuutit,
4)  § 33 naapertorlugu nuunnissamut ikiorsiissutit,
5)  § 34 naapertorlugu ilisinermut aningaasartuutit, aamma
6)  § 35 naapertorlugu qanimut qanigisaasut perulunnerat aamma/imaluunniit toqunerat ilisaanerallu.
  Imm. 2.  Pissutissaqarani uninnganani napparsimanerit kommunalbestyrelsimut nalunaarutigineqassapput, nakorsallu allagarsiineratigut uppernarsaqquneqarsinnaalluni, aningaasartuullu kommunalbestyrelsimit akilerneqassalluni. Meeqqap angerlartinnissaa tikillugu iliuusissatut pilersaarummik suliaqartoqassanngilaq. Qanimut qanigisaasut iliuusissatut pilersaarummi aalajangersarneqartutut suliniutit ingerlannissaannut kiisalu takkunnissamut nammineerlunilu peqataanissamut pisussaaffeerutissapput. § 8, imm. 1 naapertorlugu suliffeqanngitsuunissamut aammalu pisarneq malillugu sapaatip akunneranut ikinnerpaamik 20 tiimini suliffeqarnissamut piumasaqarneq aalajangersakkamut tassunga tunngatillugu ilaqutaasunut qanigisanut uani pineqartunut atorneqassanngilaq.

 

Kapitali 9

Pigisat nalillit

 

  § 40.  Kommunalbestyrelse qinnuteqartoq taassumaluunniit inooqataa tigoriaannarnik aningaasaateqarsimappata imaluunniit tuniniariaannarnik 15.000 kr.-nit qaangerlugit nalilinnik pigisaqarsimappata ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tunniussisinnaanngilaq, taamaattoq imm. 2 aamma 3 takukkit.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu aningaasat tigoriaannaat pigisallu tuniniariaannaat atortunut qinnuteqartup inooqataataluunniit inuussutissarsiutaasa ingerlannissaannut aserfallatsaaliornissaannullu immikkoortinneqartunut qinnuteqartup inooqataataluunniit inuussutissarsiutaannut ilaasut imaluunniit qinnuteqartup, taassuma inoqaataata meeraasaluunniit ilinniarnissaannut ilaasut pigisanut nalilinnut killissarititaq 25.000 kr.-ninik qaffaaffigineqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu aningaasat tigoriaannaat imaluunniit pigisat tuniniariaannaat qaangerneqarsinnaanngitsumik inuttut ajoqusernerit kingunerannik tunniunneqartut ajunngitsorsiassanut makku malillugit ilaanngillat:
1)  Pinerlunnernik eqqugaasunut naalagaaffimmit taarsiissuteqartarneq pillugu Inatsit.
2)  Taarsiissuteqarnermut akisussaaneq pillugu Inatsit
3)  Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsit.
  Imm. 4.  Imm. 3-mut tunngatillugu ajunngitsorsiassat inuup taassumaluunniit inooqataata pigisaanit isertitaanillu allanit avissaarteqqanissaat atuuppoq.

 

Kapitali 10

Allaffissorneq allallu

 

IT-qarnermut atortut ataatsimoorussat

 

  § 41.  Kommunit Naalakkersuisullu Inatsisartut inatsisaata matuma atornissaanut pisortani IT-qarnermut atortumik ataatsimoorussamik atuissapput.

 

Qinnuteqarneq

 

  § 42.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu tunniunneqartussat pillugit qinnuteqaat kommunalbestyrelsimut qinnuteqartup aalajangersimasumik kommuneqarfigisaaniittumut tunniunneqassaaq, taamaattoq imm. 2 aamma 3 takukkit.
  Imm. 2.  Nunani allani inuiattut innuttaassusilinnut tassanngaannartumik ataasiarluni ikiorsiissutit imaluunniit angerlamut angalanissaq pillugu qinnuteqaatit kommunalbestyrelsimut qinnuteqartup najugaqarfigisaaniittumut tunniunneqassapput.
  Imm. 3.  Inuit kommunit aggorneqarnerisa avataani aalajangersimasumik najugallit uninngasulluunniit qinnuteqaatitik Naalakkersuisunut aalajangiisussanut tunniutissavaat.
  Imm. 4.  Ikiorsiissutit annertussusileriikkat pillugit qinnuteqaatip tiguneraniit kingusinnerpaamik ullut 14 qaangiutsinnagit qinnuteqartup siullermik ataatsimeeqatiginissaanut kommunalbestyrelse isumaqatigiissuteqassaaq.

 

Nalunaartussaatitaaneq aamma nakkutilliisussaatitaaneq

 

  § 43.  Kommunalbestyrelse ikiorsiissutinik qinnuteqartumiit imaluunniit tunineqartartumiit akuersissuteqartoqareerneratigut pisortanit ikiorsiissutit pillugit suliat suliarinissaannut pineqartoq pillugu paasissutissanik pisariaqartinneqartunik pisortani oqartussat allat tunniussinissaannik piumasaqarsinnaavoq. Tamanna aamma ilinniartoqarfinnut, napparsimavinnut, nakorsanut, tarnip pissusaanik ilisimasalinnut, peqqinnissaqarfimmi sulisunut akuerisaasunut allanut aammalu taakku sinnerlugit akisussaasunut, aningaaserivinnut, sulisitsisunut namminersortunullu pisortat sinnerlugit suliaqartunut atuuppoq. Tamatumani aamma inuup namminerpiaq atugarisaanut paasissutissat paasissutissallu isertuussassat allat pineqarput, soorluttaarlu oqartussaq nakorsap journalinik, napparsimavimmi journalinik imaluunniit taakkua assilinerinik piniarsinnaassasoq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse akuersissummik piniaqqaarnani suliap ataatsip suliarinissaanut atugassanik imaluunniit ataatsimut nakkutiginninnissamut atugassanik inuup taassumalu inooqataata qinnuteqartut ikiorneqartulluunniit aningaasaqarnikkut atugarisaat feeriarnissaanullu atugarisaat pillugit paasissutissanik pisortani oqartussaasunit allaneersunik piumasaqarsinnaavoq. Paasissutissat taamaattut inoqutigiinniittunut allanut tunngasut piniarneqarsinnaassapput.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse innuttaasumit akuersissummik piniaqqaarnani pisortanit ikiorsiissutit pillugit suliat nakkutiginissaannut atugassanik aningaaserivinniit sulisitsisuniillu paasissutissanik pisariaqartinneqartunik aningaasaqarnikkut atugarisanut tunngasunik piumasaqarsinnaavoq.
  Imm. 4.  Qinnuteqartoq imm. 1 naapertorlugu kommunalbestyrelsip paasissutissanik piniarnissaanut akuersinngippat suliaq paasissutissat pigineqartut tunngavigalugit suliarineqassaaq, imm. 2 naapertorlugu paasissutissat akuersissummik piniaqqaarnani pissarsiarineqarsinnaasimanngippata.

 

  § 44.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu tunniunneqartunik tigusisut inuttut aningaasaqarnikkulluunniit atugarisanut allanngornerit tunniunneqartartut nalilersuiffigeqqinnissaannik unitsinneqarnissaannilluunniit kinguneqartut pillugit kommunalbestyrelsimut nalunaaruteqarnissamik pisussaaffeqarput.

 

  § 45.  Kommunalbestyrelse tunniunneqartussat tunniunneqarneranni nakkutiginninnissamik pisussaaffeqarpoq, inunnullu taakkununnga pisinnaanngitsunut tunniussisoqannginnissaanik nakkutiginnissalluni.
  Imm. 2.  Paasissutissanik pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartup inooqataataluunniit piaaralutik paasissutissanik eqqunngitsunik nalunaaruteqarsimanerannik imaluunniit pisortanit ikiorsiissutit tunniunnissaannut allannguutit pingaarutillit pillugit paasissutissanik tunniussaqarusussimannginnerannik kommunalbestyrelse tunngavissaqarluni isumaqalersimappat pisoq kommunalbestyrelsip politiinut unnerluutigissavaa.

 

Tunniussineq

 

  § 46.  Inatsisartut Inatsisaat manna malillugu ikiorsiissutit annertussusileriikkat qaammatip naalernerani qaammatit tamaasa kingumut tunniunneqartarput. Ikiorsiissutit annertussusileriikkat aningaasarivimmut nuunneqassapput, taamaattoq imm. 3 takuuk.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq akiliinissaq tak. imm. 1 pisuni immikkut ittuni agguarneqassasoq qaammatikkaartunik akiliuteqartarnernut arlalinnut.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse immikkut pisut pisariaqartissimappassuk ikiorsiissutit annertussusileriikkat nerisassarsiutissatut, akiligassanik sulialimmut toqqaanartutut aningaasanngorluguluunniit tunniunnissaannut aalajangiisinnaavoq.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelse pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutit tunniunnissaat pillugu aalajangiisinnaavoq, soorlu immikkut pisut pisariaqartissimappassuk ikiorsiissutit nerisassarsiutissatut, akiligassanik sulialimmut toqqaannartutut aningaasanngorlugilluunniit tunniunneqassanersut.
  Imm. 5.  § 36 malillugu angerlamut angalanissamut angalanermut aningaasartuutinut pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutit Kalaallit Nunaanni angalatitsivimmut tunniunneqarsinnaapput, taassumalu angerlamut angalanissamut ilaassutissap inniminnerneqarnissaa isumagissavaa.

 

  § 47.  Ikiorsiissutit annertussusileriikkat § 8-mi piumasaqaatit atuutilernerisa kingorna ulloq saaffiginniffiusoq siulleq aallartiffigalugu tunniunneqassapput.

 

  § 48.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu tunniussinissamut piumasarineqartut naammassineqarunnaarpata tunniunneqartartut unitsinnissaat pillugu kommunalbestyrelse aalajangiissaaq. Kalaallit Nunaat qimallugu nuuttoqarnerani tunniunneqartartut ingerlaannaq unitsinnissaat pillugu kommunalbestyrelse aalajangiissaaq.

 

Akiliussineq

 

  § 49.  Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu tunniunneqartut aatsaat akileqquneqarsinnaapput allatulluunniit pinngitsaaliilluni akileqquneqarsinnaapput pisortani oqartussaasunut akiitsoqartoqarsimappat.

 

Akiliutit

 

  § 50.  Katissimanermut inatsisit imaluunniit meeqqat inatsisitigut inissisimanerannut inatsit malillugit inuk inummut pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartumut akilersuinissamik pisussaaffilerneqarsimappat akilersuisussaatitaasumut aningaasat ikiorsiissutaasut assigisaannik akilersuisussaatitaasumut pisortat piumasaqarsinnaassaapput,  § 2, imm. 3 malillugu pilersuisussaatitaaneq unissimagaluarpalluunniit.
  Imm. 2.  Pisortat akilersuutit aalajangersaaffiginissaannut qaffanneqarnissaannulluunniit piumasaqarnissamut pisinnaatitaaffimmi ilanngutissapput.

 

Kapitali 11

Utertitsilluni akiliuteqarneq

 

  § 51.  Kommunalbestyrelse Inatsisartut inatsisaat manna malillugu tunniunneqartut tiguneqartut utertinneqarnissaat pillugu aalajangiissaaq, tigusisoq:
1)  paasissutissanik kommunalbestyrelsimut tunniussisussaalluni ilisimaarereerlugu tunniussisimanngippat, takuuk § 44,
2)  ilisimareeraluarlugu Inatsisartut inatsisaat manna malillugu ikiorsiissutinik eqqunngitsumik tigusaqarsimappat, imaluunniit
3)  kingusinnerusukkut taarsiissutinik, pisortanit pensionisianik, meeqqamut akilersuutinik assigisaannilluunniit piffissami tassani tunniunneqartussanik, tunniunneqartussanullu siunertalinnik tunineqarsimappat.

 

  § 52.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu qinnuteqartoq taassumaluunniit inooqataa illumik aalaakkaasumik qinnuteqartup inooqatigisaataluunniit najukkatut atunngisaannik pigisaqarpata ikiorsiissutit utertitassanngorlugit tunniunneqassapput. 
  Imm. 2.  Qinnuteqartup illuutigineqartumi aningaasanngorlugu killeqanngitsumik nalilinnik peqartoqanngitsoq uppernarsarsinnaappagu imm. 1 atuutissanngilaq.

 

  § 53.  Kommunalbestyrelse pineqartup aningaasaqarnikkut illersorneqarsinnaanngitsumik imaluunniit sulinikkut illersorneqarsinnaanngitsumik iliuusii pissutigalugit § 8 malillugu ikiorsiissutit annertussusileriikkat saniatigut inummut ikiorsiissutinik tunniussisoqassappat pisortanit ikiorsiissutit utertinneqarnissaat pillugu aalajangiisinnaavoq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse imm. 1 naapertorlugu pisortanit ikiorsiissutit utertinnissaannik piumasaqarneq pillugu aalajangiippat tamanna pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartumut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq, kingusinnerpaamillu pisortanit ikiorsiissutit tunniunneqarnerannut peqatigitillugu.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu pisortanit ikiorsiissutit utertinneqarnissaannik piumasaqarneq tunniunneqartut ukiut marluk qaangiunnerisigut pisoqalisimassaaq.

 

Kapitali 12

Naammagittaalliorsinnaaneq

 

  § 54.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu kommunalbestyrelsimit Naalakkersuisuniillu aalajangiunneqartut Inunnik Isumaginninnerup aqunneqarnera aaqqissuusaaneralu pillugit Peqqussummi aalajangersakkat qaqumulluunniit atuuttut naapertorlugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

 

Kapitali 13

Aningaasalersuineq naatsorsuutillu

 

  § 55.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu aningaasartuutit kommunalbestyrelsimit akilerneqassapput, taamaattoq imm. 2 takuuk.
  Imm. 2.  Inunnut kommunit aggornerisa avataani najugalinnut pisortanit ikiorsiissutinut aningaasartuutit Nunatta Karsianit akilerneqassapput.
  Imm. 3.  Pisortanit ikiorsiissutinut aningaasartuutit nunani allani innuttaasunut § 31 aamma § 36 naapertorlugit akilerneqartussat Nunatta Karsianit aningaasartuutigineqassapput.

 

  § 56.  Kvartalip ukiullu qaammatisiuteqarfiusup naanerisa kingorna kingusinnerpaamik qaammatip ataatsip qaangiutinnginnerani Inatsisartut inatsisaat manna malillugu tunniunneqartartunik tigusisartumut kisitsisigut paasissutissat kommunalbestyrelsip Naalakkersuisunut nalunaarutigissavai.
  Imm. 2.  Paasissutissat nalunaarutigineqartussat imarisassaat ilusilersorneqarnissaallu pillugit malittarisassat Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput.

 

Kapitali 14

Atortuulersitsineq

 

  § 57.  Inatsisartut inatsisaat ullormi 1. januar 2023 atuutilissaaq. 
  Imm. 2.  Peqatigitillugu Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq atorunnaassaaq.
  Imm. 3.  Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 32, 26. juli 1994-imeersup atorunnaarnissaa imaluunniit malittarisassanik nutaanik taarserneqarnissaa tikillugu atuutiinnassaaq.

 

Kapitali 15

Ikaarsaarnermi aalajangersakkat

 

  § 58.  Inuit Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerani pisortanit ikiorsiissutinik tigusisartut Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkat naapertorlugit ingerlaannartumik immikkullu aalajangiinertaqanngitsumik ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tigusisinnaasutut nuussapput.
  Imm. 2.  Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu iliuusissatut pilersaarutit suliarineqareerlutik pioreersut Inatsisartut inatsisaat manna malillugu allanngornatik atorneqassapput. Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilerneraniit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu kommunalbestyrelse inunnut pisortanit ikiorsiissutiniit ikiorsiissutinut annertussusileriikkanut aamma pisariaqartitsineq malillugu ikiorsiissutinut nuuttunut iliuusissatut pilersaarutinik nutarterissaaq.
  Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilerneraniit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu suliffissarsiortutut tunniunneqartartunut allatulluunniit pilersornissamut nooratarsinnaanerup isummerfiginissaa siunertaralugu pisortanit ikiorsiissutit pillugit sulianut massakkut ingerlasunut kommunalbestyrelse nalilersuissaaq.

 

  § 59.  Ullormi 1. januar 2023 qaammatip affaanut siumoortumik ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tunniussisoqassaaq.
  Imm. 2.  Ullormi 15. januar 2023 qaammatip affaanut siumoortumik ikiorsiissutinik annertussusileriikkanik tunniussisoqassaaq.
  Imm. 3.  Ikiorsiissutit annertussusileriikkat 2023-mi januaarip qaammataani tunngaviusumik akigititaq atorlugu tunniunneqassapput, takuuk § 22 aamma iliuusissatut pilersaarummut tapeq, takuuk § 24 aningaasarsianut ilanngaat ilanngunnagu, takuuk § 25 aamma 26. § 27 assigisaanik atortinneqassaaq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 20. juuni 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat