Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
30. december 2022
Gældende

Cirkulære om obligatorisk tilslutning til Offentlig Digital Post

I medfør af § 23, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, og § 16 i Inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Cirkulæret finder anvendelse for Naalakkersuisuts departementer og underliggende enheder, som fastsat i cirkulære om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen).

 

  § 2.  Myndigheder omfattet af cirkulæret skal anvende Offentlig Digital Post til kommunikation med fysiske personer og juridiske enheder, der er tilsluttet Offentlig Digital Post.

 

Udpegelse af systemansvarlig

 

  § 3.  Digitaliseringsstyrelsen er systemansvarlig og varetager driften af Offentlig Digital Post.

 

Obligatorisk tilslutning

 

  § 4.  Det er obligatorisk for myndigheder, der er omfattet af cirkulæret, at tilslutte sig Offentlig Digital Post. Dette gøres ved at kontakte den systemansvarlige.

 

  § 5.  Myndigheden er forpligtet til at overholde de tekniske krav og specifikationer, som den systemansvarlige fastsætter.

 

  § 6.  Den systemansvarlige bistår myndigheden ved den tekniske tilslutning til Offentlig Digital Post.

 

Ansvar for implementering m.v.

 

  § 7.  Den enkelte myndighed har ansvaret for at implementere sin del af integrationen mellem eget IT-system og den systemansvarliges.

 

  § 8.  Den enkelte myndighed skal på den systemansvarliges anmodning afgive oplysninger om tilknyttede IT-systemer.

 

  § 9.  Den systemansvarlige har ikke ansvaret for mulige supportopgaver i relation til borgeres anvendelse af postløsningen.

 

Afholdelse af omkostninger

 

  § 10.  Den enkelte myndighed afholder selv de omkostninger, der er ved tilslutningen til Offentlig Digital Post.

 

  § 11.  For hvert digitalt brev, som den enkelte myndighed afsender, samt hvert brev der afsendes via fjernprint, opkræver den systemansvarlige et gebyr fra myndigheden. Gebyrets størrelse fastsættes af den systemansvarlige og reguleres årligt.

 

Sikkerhedsbrud

 

  § 12.  Alvorlige sikkerhedsbrud kan medføre omgående afkobling af Offentlig Digital Post. Ved alvorlige sikkerhedsbrud skal den systemansvarlige kontaktes omgående.

 

Offentliggørelse

 

  § 13.  Tilslutningen til Offentlig Digital Post offentliggøres på www.sullissivik.gl af den systemansvarlige.

 

Ikrafttræden

 

  § 14.  Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

Formandens Departement, den 14.12.2022

 

 

Muté Bourup Egede
Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen