Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 31
1. septembari 2022
Atuuttut

Namminersorlutik Oqartussat Qinikkatut Pisortanillu Toqqakkatut suliaqarneq il. il. pillugu nalunaarutaat

Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 21-mi 18. december 2003-meersumi § 58, imm. 2 tunngavigalugu aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1

Qinikkatut pisortanillu toqqakkatut suliaqarneq

 

  § 1.  Nalunaarummi matumani qinikkatut pisortanillu toqqakkatut suliaqarnertut uku isigineqarput:

1)  Inatsisartuni ilaasortaaneq,
2)  kommunalbestyrelsimi ilaasortaaneq, bygderådimi ilaasortaaneq ataatsimiititalianilu kommunalbestyrelsimit bygderådimillu pilersinneqartuni kommunalbestyrelsimi ilaasortaaneq naapertorlugu ilaasortaaneq,
3)  Pisortat suliffeqarfiani siulersuisutut ilaasortaq, Inatsisartut, Naalakkersuisut, kommunalbestyrelsi nunaqarfinniluunniit aqutsisut ilaasortamik toqqaasuutillugit,
4)  eqqartuussisutut suliaqarneq,
5)  eqqartuusseqataasartutut suliaqarneq,
6)  illersuisutut illersortitullu suliaqarneq, kiisalu
7)  suliassanik allanik pineqartup inatsisit malillugit suliarissallugit pisussaaffeqarfiini suliaqarneq.

 

  § 2.  Tjenestemandit qinikkatut pisortanillu toqqakkatut suliassanik § 1 naapertorlugu suliallit, suliassat pineqartut isumaginissaannut pisariaqartitsineq naapertorlugu, §§ 3-5-imi malittarisassat malillugit sulinngiffeqarsinnaatitaapput.
  Imm. 2.  Katissimasatut aapparisaq inooqatigisarluunniit Inatsisartunut Naalakkersuisunullu il.il. ilaasortanut ajunngitsorsiat pillugit Inatsisartut inatsisaanni maleruagassani § 8, imm. 3 naapertorlugu angalaqataasoq, aaqqissuisut sioqqutsisumik katissimasatut aapparisamut inooqatigisamulluunniit qaaqqusissummik pilersaarummillu, katissimasatut aapparisap inooqataasulluunniit peqataaffigisassaatut ilimagineqartumik tigusisimatillugu malittarisassani §§ 3 aamma 6 naapertorlugit sulinngiffeqarnissamut periarfissaqarpoq.

 

  § 3.  Sulinngiffeqarneq ajornanngippat piffissap suliffiup allanngortiterneqarneratigut imaluunniit suliffimmik paarlaasseqatigiinnikkut pissaaq. Sulinerup pilersaarusiorneqarnerani sulisitsisoq pineqartoq tjenestemandilu pineqartoq naleqquttumik aaqqiissuteqarnissamut peqataanissaminnut pisussaapput.
   Imm. 2.  Sulinngiffeqarneq imm. 1-imi taaneqartutut piffissap suliffiup allanngortiterneqarneratigut imaluunniit suliffimmik paarlaasseqatigiinnikkut pisinnaanngippat imaluunniit piffissap suliffiup allanngortinneqarnera tjenestemandip katillugit piffissamik suliffissaanik annertuumik sivitsuinikkut aatsaat pisinnaappat § 4-mi malittarisassat atorneqassapput.

 

  § 4.  Pisuni § 2, imm. 1-imi taaneqartuni qaammatisiutit ukiuanni ataatsimi ullut 60-it tikillugit tjenestemandi sulinngiffeqarsinnaavoq akissarsiassaminik ilanngaaffigineqarnani. Taamatut sulinngiffeqartitsisoqartillugu suliassap naammassiniarneranut atatillugu ullut angalaffigisariaqakkat ilanngullugit naatsorsuunneqassanngillat.
  Imm. 2.  Sulinngiffeqarneq imm. 1-imi taaneqartumit sivisuneruppat tjenestemandip akissarsiai ilanngaaffigineqassapput sulinngiffeqarnerup nalaani ulloq suliffik ataatsimi nal. akunneri sisamat tikillugit qaammammut akissarsiat 1/60-iata ullormilu suliffimmi nal. akunneri sisamat qaangerlugit qaammammut akissarsiat 1/30-iata nalingannik.
  Imm. 3.  Taamaattoq qinikkatut pisortanilluunniit toqqakkatut atuunnermi imm. 2-mi taaneqartutut aningaasarsianik ilanngaat, tjenestemandi allatut naatsorsuinermik akuersitillugu, qaammammut aningaasanik qaammammut ajunngitsorsiat ataatsimiinnersiutilluunniit assinganik naleqartumik isumaginninnermi annertussuseqarsinnaavoq. Aningaasat sinneruttut qaammatip tullianut nuunneqassapput. Ukiup feeriarfissanik katersiffiup iluani aningasarsianik ilanngaatit ataatsimut ajunngitsorsianit ataatsimiinnersiutinillu piffissami tassani tjenestemandimit pissarsiarineqartunit annerusinnaanngillat.

 

  § 5.  Pisuni § 2, imm. 2-mi taaneqartuni katissimasatut aapparisap inooqatigisalluunniit angalanermut peqataanermini sulinermi isertitanit, ajunngitsorsianit allatulluunniit aningaasaatigut ajunngitsorsiaqartinneqannginnerani, akissarsianit ukiup qaammatisiutaata ingerlanerani ullut 60-it tikillugit ilanngaataanngitsumik sulinngiffeqartitsisoqartassaaq. Ullormusiat Kalaallit Nunaanni tjenestemandinut malittarisassat atuuttut malillugit tunniunneqartut tassani ajunngitsorsiatut isigineqanngillat.
  Imm. 2.  Katissimasatut aapparisap inooqatigisalluunniit angalanermut peqataanermini sulinermi isertitanit, ajunngitsorsianit allatulluunniit aningaasatigut matussusiiffigineqarnerani, imm. 3-mi taaneqartutut aningaasarsianit ilanngarneqarluni sulinngiffeqartinneqassaaq.
  Imm. 3.  Sulinngiffeqarneq imm. 1-imi taaneqartumit sivisuneruppat tjenestemandip akissarsiai ilanngaaffigineqassapput sulinngiffeqarnerup nalaani ulloq suliffik ataatsimi nal. akunneri sisamat tikillugit qaammammut akissarsiat 1/60-iata ullormilu suliffimmi nal. akunneri sisamat qaangerlugit qaammammut akissarsiat 1/30-iata nalingannik.
  Imm. 4.  Taamaattorli tjenestemandi allatut akiliuteqartoqartarnissaanik paasinnilluni nalunaaruteqarsimanngippat, qaammatinut tamanut amerlanerpaamik sulinermi isertitanik annaasanik matussutitut aningaasat, ajunngitsorsiat allatulluunniit aningaasanik taarsiissutitut tigusat.

 

Kapitali 2

Folketingimi ilaasortatut sulineq

 

  § 6.  Tjenestemandi Folketingimi ilaasortaanini pissutigalugu atorfimmini sulinngitsoq atorfimmi tassani akissarsiassatut aalajangersakkat ilaannik sunilluunniit akissarsiaqartinneqassanngilaq.

  Imm. 2.  Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik tjenestemandit Folketingimi ilaasortaanermut atatillugu piffissap ilaannaanut sulisarneranni akissarsiaritinneqartut pillugit malittarisassanik erseqqinnerusumik aalajangersaassavoq.

 

Kapitali 3

Ataatsimoortumik aalajangersakkat

 

  § 7.  § 1-imi imaluunniit § 2, imm.. 2-mi taaneqartutut piffissaq qinikkatut pisortanilluunniit tooqqakkatut, Folketingimiluunniit ilaasortatut tjenestemandip sulinngiffeqarfigisaa piffissalluunniit ilaannaani suliffigisaa, Aningaasarsiaqartitsineq pillugu Siunnersuisooqatigiit oqaaseqaateqareerneranni aningaasarsianik soraarnerussutisianilluunniit naatsorsuinermut ilanngunneqarsinnaavoq, Kalaallit Nunaanni naalagaaffimmi tjenestemandinut il.il. soraarnerussutisiaqarneq pillugu inatsimmi § 58, imm. 4 aamma Kalaallit Nunaanni naalagaaffimmi tjenestemandinut il.il. soraarnerussutisiaqarneq pillugu inatsimmi § 5, imm. 5 takuuk. Soraarnerussutisiaqarnissamut ukiunik naatsorsuinermik ilanngussineq Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 55 naapertorlugu kiisalu Kalaallit Nunaanni naalagaaffimmi tjenestemandinut il.il. soraarnerussutisiaqarneq pillugu inatsimmi § 24 b naapertorlugu soraarnerussutinut ilapittuutinik akiliisoqartarnera tunngavissaatinneqarpoq.
  Imm. 2.  Akissaatinut qaffasinnerusunut nuunneq inatsit imaluunniit aaqqissuussineq akuerisaq tunngavigalugu sulinerullu sivisussusia pissutigalugu pisoq aammalu naammaginartumik sulinermik pissuteqartoq tjenestemandip pineqartup nalunaarummi matumani suliat angalanerilluunniit pineqartut suliariniarlugit sulinngiffeqarnera apeqqutaatinnagu pissaaq.

 

Kapitali 4

Atuutilernera

 

  § 8.  Nalunaarut saqqummiunneqarnerata aqaguani atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Peqatigisaanik Namminersornerullutik Oqartussat Qinikkatut Pisortanillu Toqqakkatut suliaqarneq il. il. pillugu nalunaarutaat nr. 5, 15. marts 1994-imeersoq.

 

 

 

Namminersorlutik oqartussat, ulloq 1. september 2022

 

 

Naaja H. Nathanielsen
Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq

 

 

/ Nikolai S. Christensen