Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
6. juli 2022
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om brug af bæreposer af plast og engangsplastprodukter

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, 2, 7, og 20, § 40, stk. 3, nr. 3, og § 66, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for bæreposer af plast og engangsplastprodukter.

 

Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved:
1)  Plast: et materiale bestående af en polymer, hvortil der kan være tilsat tilsætningsstoffer eller andre stoffer, og som kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede.
2)  Bæreposer af plast: bæreposer med eller uden hank fremstillet af plast, som udleveres til forbrugere på salgsstedet for varer eller produkter. 
3)  Meget lette plastbæreposer: plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 15 mikrometer, der er nødvendige af hensyn til hygiejne, eller som anvendes som primæremballage til fødevarer i løs vægt, når dette bidrager til at forebygge fødevarespild.
4)  Engangsplastprodukt: et produkt, der er helt eller delvist fremstillet af plast, og som ikke er udtænkt, designet eller markedsført til at blive returneret til en producent eller genbrug.
5)  Drikkebægre: Med drikkebægre menes der engangskrus, som anvendes i forbindelse med salg eller gratis udlevering af drikkevarer, såsom vand, juice, kaffe, te og smoothies mv. med umiddelbar indtagelse.
6)  Oxonedbrydelige plast: plastmaterialer, der indeholder tilsætningsstoffer, som gennem tilførsel af ilt fører til fragmentering af plastmaterialet til mikrofragmenter eller til kemisk nedbrydning.

 

Bæreposer

 

  § 3.  Bæreposer af plast med hank med en vægtykkelse på 30 mikrometer og over må ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter.
  Stk. 2.  Bæreposer af plast med hank med en vægtykkelse under 30 mikrometer må ikke udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter.
  Stk. 3.  Meget lette plastbæreposer uden hank med en vægtykkelse under 15 mikrometer må ikke udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter.
  Stk. 4.  Anvendes de meget lette plastbæreposer uden hank af hensyn til hygiejne eller for at undgå fødevarespild er de undtaget fra forbuddet, jf. stk. 3.

 

Engangsplastprodukter

 

  § 4.  Produkter, der er produceret helt eller delvist af plast, og som er beregnet til engangsbrug, er forbudt. Følgende engangsplastprodukter er forbudte og må ikke sælges eller udleveres gratis:
1)  Vatpinde.
2)  Bestik (gafler, knive, skeer, spisepinde, spork og lignende).
3)  Tallerkener.
4)  Sugerør.
5)  Rørepinde til drikkevarer.
6)  Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, herunder andre fastgørelsesmekanismer.
7)  Fødevarebeholdere af ekspanderet polystyren, dvs. beholdere, med eller uden låg, til fødevarer, som:
a)  Er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller takeaway.
b)  Fortæres fra beholderen.
c)  Er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning.
8)  Drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse.
9)  Drikkebægre af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse.
  Stk. 2.  Vatpinde og sugerør, som anvendes til medicinsk udstyr, er undtaget fra forbuddet, jf. stk. 1, nr. 1 og 4.

 

  § 5.  Produkter fremstillet af oxonedbrydelig plast er forbudt.

 

Tilsyn

 

  § 6.  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes og kan meddele de nødvendige påbud og forbud til håndhævelse af reglerne.
  Stk. 2.  For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kapitel 12 i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.

 

Sanktionsbestemmelse

 

  § 7.  Der kan idømmes foranstaltninger i form af bøde til den, der:
1)  Udleverer bæreposer af plast med hank gratis efter § 3, stk. 1.
2)  Udleverer bæreposer af plast med hank gratis eller mod betaling på salgsstedet efter § 3, stk. 2.
3)  Udleverer gratis eller sælger meget lette plastbæreposer efter § 3, stk. 3.
4)  Overtræder forbuddet efter § 4, stk. 1, og § 5.
5)  Modsætter sig tilsyn, påbud eller forbud efter § 6, stk. 1.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelse

 

  § 8.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 5. juli 2022

 

 

Kalistat Lund
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

/ Mette Skarregaard Pedersen