Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 22
30. juni 2022
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om alment farlige sygdomme

I medfør af § 2, stk. 5, samt § 45, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 10 af 20. juni 2022 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, og efter indstilling fra Landslægeembedet og i samråd med Epidemikommissionen, fastsættes:

 

Alment farlige sygdomme

 

  § 1.  Til alment farlige sygdomme henregnes følgende sygdomme med deres henholdsvis danske, latinske og internationale betegnelser:
1)  Kopper, Variola og Smallpox.
2)  Pest, Pestis og Plague.
3)  Polio, Poliomyelitis anterior acuta og Poliomyelitis.
  Stk. 2.  Til alment farlige sygdomme henregnes endvidere følgende sygdomme med deres henholdsvis danske og internationale betegnelser:
1)  Corona Virus 2019 (COVID-19) og Novel Coronavirus 2019 (COVID-19).
2)  Ebola og Ebola virus disease.
3)  Ekstensivt resistent tuberkulose (XDR-TB) og Extensively drug-resistant mycobacterium tuberculosis (XDR-TB).
4)  Fugleinfluenza forårsaget af A(H5) og A(H7N9) subtyper og Avian influenza, A(H5) and A(H7N9) subtypes.
5)  Krim-Congo hæmoragisk feber og Crimean-Congo haemorrhagic fever.
6)  Lassa-feber og Lassa fever.
7)  Marburg-sygdom og Marburg virus disease.
8)  Middle East respiratorisk syndrom (MERS) og Middle East respiratory syndrome (MERS).
9)  Nipahvirus sygdom og Nipah virus infection.
10)  Pandemisk influenza og Pandemic influenza.
11)  Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) og Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

 

Anmeldelsesordning

 

  § 2.  Autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der udfører laboratorieanalyser, skal anmelde konstateringer af de i § 1 nævnte sygdomme til Landslægeembedet snarest muligt efter konstateringen.
  Stk. 2.  Anmeldelse af fund, jf. stk. 1, skal indeholde de nødvendige oplysninger for, at Landslægeembedet kan følge tilstrækkeligt op på anmeldelsen.

 

Ikrafttræden

 

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. juni 2022

 

 

 

Mimi Karlsen
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Nike Berthelsen