Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
7. juni 2021
Ophævet

Påbud fra Epidemikommissionen om regulering af arbejdsaktiviteter m.v. i karantæne-området ved byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet

 

I medfør af § 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foran-staltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes af Epidemikommissionen:

 

Epidemikommissionens påbud nr. 2 af 3. juni 2021 suppleres i følgende omfang.

 

Følgende er gældende:

 

A: Medarbejdere bosiddende i camp’en:

1. Medarbejdere bosiddende i camp’en kan varetage arbejdsopgaver inden for det afspærrede område under forudsætning af, at de arbejder helt selvstændigt og ikke på noget tidspunkt kommer tættere end 2 meter på andre medarbejdere. De må ikke opholde sig i lokaler, hvor der også er personer bosiddende uden for camp’en til stede. Køkkenbygningen og byggepladskontoret må ikke anvendes af medarbejdere bosiddende i camp’en da disse steder er er arbejdsplads for gruppen af medarbejdere bosiddende uden for camp’en.

2. Medarbejdere bosiddende på camp’en er omfattet af påbud om afspærring så længe dette varer og må ikke uden konkret tilladelse fra landslægeembedet forlade området i forbindelse med f.eks. sygehusbehandling eller testning. Dette gælder dog ikke i tilfælde af behov for akut lægehjælp ved f.eks. alvorlig tilskadekomst.

 

B: Medarbejdere bosiddende uden for camp’en:

3. Medarbejdere bosiddende uden for camp’en kan varetage arbejdsopgaver inden for det afspærrede område under forudsætning af, at de indgår i en ”boble”, dvs. lever i karantæne når de er uden for karantæneområdet. De skal således bo alene eller sammen med andre, som er en del af ”boblen”. De skal overholde karantænekrav svarende til ”nærkontakter” som nærmere defineret på Landslægeembedets hjemmeside, https://nun.gl.

4. Medarbejdere bosiddende uden for camp’en skal, som en forudsætning for at være i ”boblen”, frivilligt lade sig re-teste 1 gang ugentligt så længe påbuddet om afspærring er gældende. Landslægeembedet skal før den udmeldte testdag have en liste over, hvem der tilhører ”boblen” og dermed skal testes.

5. Medarbejdere bosiddende uden for camp’en skal arbejde helt selvstændigt og ikke på noget tidspunkt komme tættere end 2 meter på medarbejdere bosiddende i camp’en. De må ikke opholde sig i lokaler, hvor der også er personer bosiddende i camp’en til stede.

 

C: Indrejsende medarbejdere:

6. Karantæne for indrejsende skal foregå i beboelser, som er adskilt fra andre bosiddende i camp’en. Der skal være separat udgang til det fri, så personer i karantæne ikke kommer inden for en afstand af 2 meter fra medarbejdere, som ikke er indrejst for nyligt eller andre i karantæne.

7. Indrejsende personer i karantæne kan efter indrejse varetage arbejdsopgaver inden for det afspærrede område under forudsætning af, at de arbejder helt selvstændigt og ikke på noget tidspunkt kommer tættere end 2 meter på andre medarbejdere, som ikke er indrejst for nyligt eller andre i karantæne.

8. Personer, som kommer fra områder i verden med helt særlige Covid-19 varianter (f.eks. Delta) må i de første 14 dage efter ankomst kun komme ind på det afspærrede område efter særlig tilladelse fra Landslægeembedet.

 

D: Udrejsende medarbejdere

9. Personer, som har været bosiddende i camp’en eller arbejdet på arbejdspladsen skal testes inden de må rejse ud af landet. Efter de er testet må de ikke vende tilbage til det afspærrede område før afrejse og skal indtil afrejse opholde sig i karantæne. På udrejsetidspunktet må den seneste test ikke være over 48 timer gammel.

 

E. Generelle forhold

10. Som det fremgår af påbuddet kan der ske de nødvendige leverancer til byggepladsen. Det er endvidere tilladt, at der kommer andre ind, som skal afhente dag- og natrenovation og andre tilsvarende uopsættelige opgaver, under iagttagelse af de forebyggende foranstaltninger, der knytter sig til epidemikommissionens påbud.

11. Fællesfaciliteter på camp’en skal indtil videre være aflukket. Toiletter til brug for personer bosiddende uden for camp’en skal underlægges særlige hygiejnekrav.

12. Personer i karantæne efter indrejse eller nær kontakt med en smittet, skal følge Landslægeembedets retningslinjer for hjemmekarantæne.

13. Personer i isolation på grund af smitte med COVID-19 skal følge Landslægeembedets retningslinjer for hjemmeisolation og bo i en særskilt del af camp’en.

 

Nærværende retningslinjer træder i kraft den 8. juni 2021 og forbliver i kraft indtil Epidemikommissions påbud nr. 2 af 3. juni, inklusiv eventuelle forlængelser, ikke længere er gældende og der ikke længere er smittespredning i camp’en og afspærringen ophævet.

 

 

 

Epidemikommissionen, den 7. juni 2021

 

 

 

Bjørn Tegner Bay
Formand for Epidemikommissionen