Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 3
20. apriili 2021
Atuuttut

Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Matumuuna Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 13. juni 1994-imeersoq, Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 31. maj 1999-imeersoq, Napparsimasut inatsisitigut inissisimanerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 31. maj 2001-imeersumi allannguutitalinni nalunaarutigineqarpoq.

 

 

Kapitali 1

Inatsisip nalinginnaasutigut atuuffigisai

 

  § 1. Inatsit Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu ataanni sulianut pisortatigut ingerlanneqartunut tamanut atuuppoq, taamaattorli tak. §§ 2 aamma 3.

  Imm. 2.  Inatsit ingerlatseqatigiiffinnut, suliffeqarfinnut, peqatigiiffinnut il.il. erseqqinnerusumik taaneqarsimasunut pisortallu ingerlatsinerisa ataaniittutut taaneqarsinnaanngitsunut atuutissasoq Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat. Tamaattorli tamanna taamaallaat atuussinnaavoq taakku suliaqarnerminnut aningaasartuutaasa amerlanersaat Namminersornerullutik Oqartussanit kommunimilluunniit akilerneqartarpata, imaluunniit inatsit peqqussulluunniit tunngavigalugu Namminersornerullutik Oqartussat kommuniluunniit sinnerlugu aalajangiisinnaanermut piginnaatinneqarsimagaangata. Matumani allakkiat qanoq toqqortarineqarnissaat il. il. malittarisassat ilanngullugit Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat.

 

  § 2.  Inatsit sulianut pinerluttulerinermut attuumassuteqartunut atuutinngilaq. Suliat inatsisiliornermut tunngasut, matumani aningaasaliissutissanut inatsisit ilanngullugit eqqarsaatigalugit, inatsisissatut siunnersuutitut Inatsisartunut saqqummiunneqarsimagunik inatsimmi pineqartunut aatsaat ilaatinneqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Aammattaaq sulianut pisortani sulisunik atorfinitsitsinernut imaluunniit pisortani atorfinnut qaffasinnerusunut qaffatsinneqarnernut tunngasunut inatsit atuutinngilaq, § 6-imi aalajangersagaq eqqaassanngikkaanni. Tamanna paasissutissanut inuit ataasiakkaat pisortani atorfeqarnerannut tunngassuteqartunut aamma atuuppoq, taamaattorli imm. 3 aamma § 4, imm. 2 takuuk.

  Imm. 3.  Suliani imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaanni taaneqartuni atorfeqartup aqqa, atorfia, ilinniagaqarnera, suliassai, akissarsiai suliamullu atatillugu angalaneri pillugit paasissutissanut inatsit atuuppoq. Aammattaaq pisortatut atorfinni atorfinitsinneqartut eqqarsaatigalugit inatsit suliamut atatillugu mianersoqqussutit iliuuserisallu taakkunannga sakkortunerusut pillugit paasissutissanut atuuppoq. Taamaattorli tamakku pillugit inaarutaasumik aalajangiinermit ukiuni marlunni taamaallaat tamanna atuuppoq.

  Imm. 4.  Suliani imm. 2-mi oqaaseqaatigiit aappaanni pineqartunut ilaatinneqartuni paasissutissanut imm. 3-mi taaneqarsimasunit allaanerusunut inatsit aamma atuutissasoq Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat.

 

  § 3. Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput oqartussat, suliassaqarfiit allakkialluunniit ilaasa sukumiinerusumik nalunaarneqarsimasut inatsimmut ilaatinneqannginnissaannik, §§ 7-14-imi aalajangersakkat nalinnginnaasumik kingunerissappassuk paasitinneqarsinnaatitaanermik qinnuteqaat itigartinneqarsinnaasoq.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taamaalilluni ukiut aalajangersimasunik amerlassusillit qaangiunnerisigut allakkiat erseqqinnerusumik taaneqarsimasut inatsimmi uani malittarisassat malillugit paasisitsissutigineqarsinnaatitaanngitsut paasisitsissutigineqarsinnaanngortillugit.

 

Kapitali 2

Paasitinneqarsinnaatitaaneq

 

  § 4. §§ 7-14-imi ilaatinneqanngitsutut taaneqarsimasut saniatigut allakkianik ingerlatsinermut oqartussaasumi allaffikkoortumik suliassamik ingerlatsinermut atatillugu apuussimallutilluunniit suliarineqarsimasunik paasitinneqarumalluni kinaluunniit piumasaqarsinnaavoq. Ingerlatsinermut oqartussaq annertunerusumik paasissutissiisinnaavoq nipangiussisimasussaatitaaneq il.il. pillugit malittarisassat allanikaalajangersaasimanngippata.

  Imm. 2.  Inuk inuttut atukkamigut allakkiami taaneqarsimasoq, §§7-11-mi aamma § 14-imi ilaatinneqanngitsutut taaneqarsimasut eqqaassanngikkaanni, tamanna pillugu paasitinneqarnissaminik piumasaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli § 13-imi taaneqartutut innimigineqartussat imaluunniit pineqartup nammineq imaluunniit allat innimigineqarnissaasa tamanna annertuumik ajornartippassuk tamanna atuutissanngilaq.

  Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 tunngavigalugit qinnuteqaatini allakkiat suliassarluunniit pineqartup paasiumallugu kissaatigisaa oqaatigineqarsimassapput.

 

  § 5. Paasitinneqarsinnaatitaanermi ilaatinneqarput

1)  allakkiat tamarmik suliassamut tunngassuteqartut, matumani allakkiat oqartussamit avammutallanneqarsimasut assilineqarneri, allakkiat taakku apuuffissaminnut anngutereersimanissaat naatsorsuutigineqarsinnaappat, aamma

2)  journalinut, nalunaarsuiffinnut allattuiffinnullu allanut suliassamut pineqartumuttunngassuteqartunut ilanngullugit allattorneqartut.

  Imm. 2.  Paasitinneqarsinnaatitaanermi nalunaarsuiffiit tulleriiaaraluniluunniit allattukkat qarasaasiat atorlugit suliarineqartartut ilaatinneqanngillat, imm. 1, nr. 2-mi nalunaarsuiviit taaneqartut eqqaassanngikkaanni.

  Imm. 3.  Innuttaasut qarasaasiat atorlugit nalunaarsukkanik il.il. pisortat oqartussaasut nalunaarsuivii pillugit inatsimmi ilaatinneqanngitsunik paasitinneqarsinnaatitaanerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput. Matumani akiliuteqartarneq pillugu malittarisassat ilanngullugit aalajangersarneqarsinnaapput.

 

Allattuisussaa titaaneq il.il.

 

  § 6.  Suliassani ingerlatsinermut oqartussaasunit aalajangiiffigineqartussani oqartussaq paasissutissanik suliassamut tunngassuteqarluinnartumik suliassap aalajangiiffigineqarnissaanut pingaaruteqartunik oqaasiinnakkut pissarsisoq, paasissutissanilluunniit taamaattunik allatut iliorluni paasisaqartoq paasissutissattaakku imaat pillugit allakkiussaaq. Taamaattorli paasissutissat taakku suliassap allakkiartaasa ilaanni takuneqarsinnaappata tamanna atuutinngilaq.

  Imm. 2.  Ingerlatsinerit erseqqinnerusumik taaneqarsimasut eqqarsaatigalugit nalunaarutit qarasaasiat aqqutigalugit suliarineqartut tiguneqartulluunniit toqqortarineqarneri il.il. pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

  Imm. 3.  Imm. 1-imi taaneqarsimasut saniatigut ingerlatsinerni allanisuliassani immikkoortuni erseqqinnerusumik taaneqarsimasuni allattuisussaatitaaneq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 3

Paasitinneqarsinnaatitaanermi ilaatinneqanngitsut

 

Allakkiat ingerlatsiviup iluaniinnaq atugassatut naatsorsuussat ilaatinneqannginnerat

 

  § 7. Paasitinneqarsinnaatitaanermi oqartussap allakkiai allaffiup iluaniinnaq atugassat ilaatinneqanngillat. Allakkiat allaffiup iluaniinnaq atugassatut isigineqartut tassaapput

1)  allakkiat oqartussamit nammineq atugassatut suliarineqartut,

2)  oqartussaaffeqarfiup ataatsip iluani immikkoortortaqarfiit assigiinngitsut akornanniallaffigeqatigiittarnerit, aamma

3)  kommunalbestyrelsip taassumalu ataatsimiititaliaasa, immikkoortortaqarfiisa aamma ingerlatsiviitallat akornanni allaffigeqatigiittarnerit.

 

  § 8. Paasitinneqarsinnaatitaanermi § 7-imi aalajanngersakkat apeqqutaatinnagit allakkiat allaffimmiinnaq atugassat inaarlugit suliarineqarsimasut aamma ilaatinneqassapput

1)  allakkiat suliami aalajangiinissaq pillugu oqartussap inaarutaasumik aalajangiinerata imarisaaniktaamaallaat ersersitsippata,

2)  allakkiat § 6-imi aalajangersakkat tunngavigalugit paasissutissat oqartussap allattussallugitpisussaaffigisaasa assilinerinik taamaallaat imaqarpata,

3)  allakkiat allakkiatut immikkuullarissuuppata oqartussaasumit suliassamipissuserpiaasumikerseqqissaasut uppernarsaataasulluunniit eqqarsaatigalugit suliarineqarsimasut, imaluunniit

4)  allakkiatsuliassataalajangersimasutqanoqsuliarineqarnissaannut tunaartarisassanik imaqarpata.

 

  § 9. (Atorunnaarpoq).

 

Allakkiat allat ilaatinneqanngitsut

 

  § 10. Paasitinneqarsinnaatitaanermut ilaatinneqanngillat:

1)  Naalakkersuisut ataatsiminnerinit imaqarniliuinerit allakkiallu allat oqartussamit ataatsimiinnerni taamaattuni atugassanngorlugit suliarineqartut.

2)  Inatsisiliornerit, matumani akuersissutit pillugit inatsisit ilanngullugit, pillugit naalakkersuisoqarfiit akornanni allakkiat.

3)  Allakkiat, oqartussap oqartussaq alla sinnerlugu allattoqarfiuneranut atatillugu allakkiarineqarsimasut.

4)  Suliassat eqqartuussivimmi suliarineqartussat imaluunniit suliat taakku eqqartuussivikkut suliarineqartariaqarnerat pillugu oqartussat immikkullu ilisimasallit akornanni allakkat.

5)  Pisortat kisitsisinik naatsorsueqqissaarnerannut ilisimatuussutsikkulluunniit misissuinernut atatillugit atortussat pissarsiarineqartut.

 

Paasissutissaviusut pillugit nalunaarutit

 

  § 11.  Allakkiani paasissutissat § 7-imi aamma § 10, nr. 1-4-mi ilaatinneqartut pissusiviusunut suliassap ingerlanneqarneranut annertuumik pingaaruteqartuttaakkunaniaalajangersarneqarsimasutapeqqutaatinnagit inatsimmi matumani malittarisassat nalinginnaasut malillugit nalunaarutigineqartassapput.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taamaalilluni imm. 1 tunngavigalugu pisussaatitaaneq ingerlatsinermi suliassanutimmikkoortukkuutaanuterseqqinnerusumiktaaneqarsimasunut atuutissanani.

 

Paasissutissat ilaatinneqanngitsut

 

  § 12.  Paasitinneqarsinnaatitaanermi paasissutissat makku ilaatinneqanngillat:

1)  inuit ataasiakkaat inuuneri pillugit paasissutissat, matumani aningaasaqarnerannut tunngasut ilanngullugit,

2)  teknikkikkut atortulersuutit imaluunniit periutsit imaluunniit ingerlatsinikkut niuernikkulluunniit pissutsitassigisaalluunniit, inummut suliffeqarfimmulluunniit aningaasaqarnikkut annertuumik pingaarutillit pissutigalugit saqqummiunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaanngitsut.

  Imm. 2.  Allakkiap ilaanna imm. 1-imi aalajangersakkamut ilaatinneqarpat allakkiap imarisaata sinnera pillugu pineqartoq paasitinneqasssaaq.

 

  § 13. Paasitinneqarsinnaatitaaneq killilerneqarsinnaavoq, tamanna pisariaqarpat makku immikkut eqqarsaatigineqarnissaasa illersorneqarnissaannut

1)  naalagaaffiup isumannaatsuunissaa illersorneqarnissaaluunniit,

2)  naalagaaffiup nunanut allanut naalakkersuinikkut aningaasarsiornikkullu soqutigisai, tassunga ilanngullugit naalagaaffinnut inuiaalluunniit assigiinngitsut akornanni suliffeqarfinnut pissusiusut,

3)  inatsisinik unioqqutitsinernik pinaveersaartitsinerit, paasiniaanerit malersuinerillu, pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit eqqartuussissutit assigisaasalu naammassineqarneri, kiisalu suliassani pinerluttulerinermi inatsisinik imaluunniit ileqqussanik unioqqutitsinernut tunngasuni unnerluussaanik, ilimannittunik allanilluunniit illersorneqarnissaat,

4)  pisortatigoortumik nakkutilliinerup, naleqqussaanerup imaluunniit pilersaarusiorluni sulinerup imaluunniit akileraarutit akitsuutillu pillugit inatsiseqarneq tunngavigalugu qanoq iliuuserilersaakkat piviusunngortitaanissaat,

5)  pisortat aningaasaqarnikkut soqutigisaat, matumani pisortat niuernikkut ingerlatsineri ilanngullugit, imaluunniit

6)  namminersortut pisortallu soqutigisaat, pineqartup pissusia immikkut ittoq pissutigalugu isertuussinissaq pisariaqarpat.

  Imm. 2.  Eqqarsaatigisariaqartut imm. 1-imi taaneqartut allakkiap ilaannaanut atuuppata allakkiap imarisaata sinnera pillugu pineqartoq paasitinneqassaaq.

 

Nipangiussisussaatitaanermut tunngasut

 

  § 14.  Paasissutissiisussaatitaaneq nipangiussisussaatitaaneq pillugu inatsisikkut imaluunniit inuit pisortani atorfeqartut suliaqartulluunniit pillugit inatsit tunngavigalugu aalajangersakkanit immikkut ittunit killilerneqarpoq. Tamanna pinerluttulerinermi inatsit, ingerlatsinermi inatsit tjenestemandillu pillugit inatsisiliornerit tunngavigalugit nalinginnaasumik nipangiussusissussaatitaanermi atuutinngilaq.

 

Kapitali 4

Paasitinneqarsinnaatitaaaneq pillugu qinnuteqaatit suliarineqartarneri aalajangiivigineqartarnerilu

 

  § 15.  Allakkiat suliassani ingerlatsinermut oqartussanit aalajangiivineqarsimasuni aalajangiivineqartussaniluunniit ilaatinneqartut paasissutissiissutigineqarnissaat qinnutigineqarpat qinnuteqaat taanna akuersaarneqarsinnaanersoq oqartussap taassuma aalajangiivigissavaa. Suliassani allani paasitinneqarnissamik qinnuteqaatit oqartussap allakkiamik pigisaqartup aalajangiivigisassavai.

  Imm. 2.  Paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu aalajangiinerit oqartussamut aalajangiineq suliarinninnerluunniit eqqarsaatigalugu imaluunniit paasitinneqarsinnaaneq pillugu qinnuteqarnernut naammagittaalliuuteqarfigineqartussanngortinneqarsimasumut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

  Imm. 3.  Imm. 1-imi aamma 2-mi malittarisassat atortinneqanngitsoorsinnaanerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 16. Qinnuteqaat akuersaarneqarsinnaanersoq oqartussap pineqartup piaarnerpaamik aalajangiiffigissavaa, aammalu aalajangissallugu allakkiat qinnuteqartumut saqqummiunneqarnerat allaffimmi taakkuninnga ammaassinikkut imaluunniit allakkiat taakku allaqqinnerinik assilinerinilluunniit tunniussinikkut pissanersoq.

  Imm. 2.  Paasitinneqarnissamik qinnuteqaat oqartussamit pineqartumit tiguneqarnermi kingorna kingusinnerpaamik ullut qulit qaangiutsinnagit akuersaarneqarsimananiluunniit itigartitsissutigineqarsimanngippat oqartussap qinnuteqartoq taamattoqarneranut pissutaasumik kiisalu aalajangiinerup qaqugu pinissaa naatsorsuutigineqarsinnaanersoq pillugu nalunaarfigissavaa.

  Imm. 3.  Suliat § 2, imm. 2, oqaaseqatigiit aappaanni taaneqartut takujumaneqarpata oqartussaasut piaarnerpaamik atorfeqartumut tamanna pillugu ilisimatitsissapput kina taama qinnuteqarsimanersoq ilanngullugu taallugu. Paasissutissat takuneqarsinnaanerannik aalajangiisoqarpat oqartussaasut paasissutissat suut tunniunneqarsimanerinik atorfeqartumut nalunaaruteqassapput

  Imm. 4.  Allaqqitanut assiliniinernullu akiliisarneq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 5

Inatsisit allat il.il. eqqarsaatigalugit atortuulersitsineq

 

  § 17. Inatsit manna atortuulersinneqarpoq 1. januar 1995 aallarnerfigalugu.

  Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu pisortatigoortumik aalajangiineqartillugu paasitinneqarsinnaanermik inatsit nr. 280 10. juni 1970-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq, oqartussanut inatsimmut matumunnga ilaatinneqartunut.

  Imm. 3.  Inatsit manna allakkianut 1. januar 1971 sioqqullugu oqartussamit suliarineqarsimasunut pissarsiarineqarsimasunulluunniit atuutinngilaq. Pissusiviusulli pillugit paasissutissat allakkiat taamaattut imaat paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi ilaatinneqarput allakkiat taakku piffissap taaneqartup kingorna pisortani oqartussamit suliarineqarunik suliarineqarsimagunilluunniit, paasissutissallu suliassamut pingaaruteqarpata pingaaruteqarsimappataluunniit. § 8, nr. 4-mi aalajangersakkat allakkianut inatsisip matuma atortuulersinneqarnerata kingorna atorneqartunut atuupput. § 9-mi aalajangersakkat napparsimasut journaliinut inatsisip matuma atortuulersinneqarnerata kingorna pilersinneqartunut inatsisillu matuma atortuulersinneqarnerata kingorna journalinut pioreersunut ilassutigineqarsimasunut atuupput.

  Imm.4.  Pisortat ingerlatsiviini allakkianik paasitinneqarsinnaanermut inatsisini allani aalajangersakkat atuutsiinnarneqassapput, inatsisip matuma periarfissiineranit annikinnerusumik paasisitsisinnaassuseqaraluarunilluunniit.

 

 

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 31. maj 1999-imeersoq. (Sulisorineqartut pillugit paasissutissanik paasitinneqarsinnaaneq)[1] atuutsitsilernissamut aalajangersagaq una imaraa:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat 1. juli 1999 atulerpoq.

 

 

Napparsimasut inatsisitigut inissisimanerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 31. maj 2001-imeersoq[2] atuutsitsilernissamut aalajangersagaq una imaraa:

 

  § 35.  Inatsisartut peqqussutaat atuutilerpoq ulloq 1. august 2001.

  Imm. 2.  Kapitali 4 napparsimasut ataasiakkaat pillugit allattugaatinut il. il. ullup 1. januar 1995-ip kingornatigut pilersinneqartunut kiisalu napparsimasut ataasiakkaat pillugit allattugaatinut ullup taassuma kingornatigut tapiliussatut ilanngunneqartunut atuuppoq.

  Imm. 3.  Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi ulloq 13. juni 1994-imeersumi § 9 atorunnaarpoq.

 

 

 

 

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia, ulloq 20. april 2021

 

 

 

 

 

Hans Peder Barlach Christensen

/

Jógvan Svabo Samuelsen

 [1] Inatsimmi allanngortinneqartumi pineqarput § 2 aamma § 16, imm. 3.

[2] Inatsimmi allanngortinneqartumi pineqarput § 9.