Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
18. februar 2021
Ophævet

Inatsisartutlov om ekstraordinært valg til Inatsisartut

  § 1. Der afholdes valg til Inatsisartut den 6. april 2021.

 

  § 2.  Med den afvigelse, der følger af § 1, anvendes i øvrigt reglerne i Inatsisartutlov nr. 14 af 24. november 2020 om valg til Inatsisartut, for så vidt disse regler er gældende.

 

  § 3.  Den på finansloven for 2021 afsatte bevilling på hovedkonto 10.03.03 tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling) forøges med kr. 3.750.000.
  Stk. 2.  Den på finansloven for 2021 afsatte bevilling på hovedkonto 10.03.05 udgifter til valg (Tilskudsbevilling) forøges med kr. 1.000.000.

 

Tiltag vedrørende Corona-situationen

 

  § 4.  Inden for rammerne af § 29 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut, bemyndiges Naalakkersuisut til, med godkendelse af partigruppeformænd, der repræsenterer mindst 2/3 dele af mandaterne i Inatsisartut, at:
1)  Udstede bekendtgørelser efter landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.
2)  Med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse, at iværksætte eller forlænge hjælpepakker rettet mod det private erhvervsliv inden for den på finansloven for 2021 afsatte bevilling på hovedkonto 20.10.34 og de til bevillingen hørende bemyndigelser. Hjælpepakkerne skal udløbe senest 1 måned efter, at et nyt Naalakkersuisut er udpeget efter nyvalg.

 

Tiltag vedrørende udbud og indgåelse af kontrakter om anlægsprojekter

 

  § 5.  Inden for rammerne af § 29 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut be-myndiges Naalakkersuisut til, med godkendelse af partigruppeformænd, der repræsenterer mindst 2/3 dele af mandaterne i Inatsisartut, at gennemføre udbud og indgå kontrakter om anlægsprojekter, der er færdigprojekteret, og hvor der i Finansloven for 2021 er afsat de fornødne bevillinger, såfremt en undladelse heraf vil medføre en samfundsmæssig skadevirkning, herunder påføre landskassen eller private parter et økonomisk tab, eller bidrage til øget arbejdsløshed eller forsinkelse af anlægsprojekter.

 

  § 6.  Inden for rammerne af § 29 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut be-myndiges Naalakkersuisut til, under forudsætning af fornøden bevilling og med godkendelse af partigruppeformænd, der repræsenterer mindst 2/3 dele af mandaterne i Inatsisartut, at træffe andre samfundskritiske beslutninger, som ikke ville kunne udsættes uden skadevirkninger for samfundet.

 

  § 7.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft dagen efter, at Inatsisartutloven er kundgjort.

 Grønlands Selvstyre,
den 18. februar 2021

 


Kim Kielsen
Dokumenter