Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
27. september 2021
Ophævet

Cirkulære om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

I medfør af § 23, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, fastsættes:

 

Kapitel 1

Fordeling af anliggender

 

  § 1.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt anliggenderne mellem medlemmerne af Naalakkersuisut, som fastsat i dette cirkulære.
  Stk. 2.  Delegation af bemyndigelser fra Naalakkersuisut til Naalakkersuisoq, som besluttet af Naalakkersuisut før udstedelsen af dette cirkulære, påvirkes ikke heraf. Bemyndigelserne gælder til Naalakkersuisut beslutter andet.

 

  § 2.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt de overordnede anliggender således:
1)  Formand for Naalakkersuisut: Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit.
2)  Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender: Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.
3)  Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel: Pele Broberg, Naleraq.
4)  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst: Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit.
5)  Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked: Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.
6)  Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke: Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit.
7)  Naalakkersuisoq for Sundhed: Kirsten L. Fencker, Naleraq.
8)  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø: Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit.
9) Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling: Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit.
10)  Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier: Paneeraq Olsen, Naleraq.
  Stk. 2.  Viceformand for Naalakkersuisut: Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel: Pele Broberg, Naleraq.

 

  § 3.  Den politiske fordeling af anliggender følger af kapitel 2-11. Den administrative fordeling følger af bilag 1.

 

 

Kapitel 2

Formanden for Naalakkersuisut

 

  § 4.  Formanden for Naalakkersuisut er øverst ansvarlig for Formandens Departement.

 

  § 5.  Formandens Departement består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Ledelsessekretariatet.
2)  Lovafdelingen.
3)  Bestyrelsessekretariatet.
4)  Afdeling for Personaleområdet.
5)  Forfatningskommissionen.
6)  Udenrigsanliggender.

 

Underliggende enheder

 

  § 6.  Formandens Departement har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Digitaliseringsstyrelsen

 

Kapitel 3

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

 

  § 7.  Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender er øverst ansvarlig for Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.

 

  § 8.  Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Økonomisk politik og Finanspolitik.
2)  Skatte- og afgiftspolitik.
3)  Landsplanlægningsområdet.
4)  Indenrigsafdelingen.
5)  Kommunal tilsynsenhed.

 

Underliggende enheder

 

  § 9.  Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Skattestyrelsen (AKA).
2)  Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).
3)  Grønlands Statistik.

 

 

Kapitel 4

Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

 

  § 10.  Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel er øverst ansvarlig for Departementet for Erhverv og Handel.

 

  § 11.  Departementet for Erhverv og Handel består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Erhvervs- og næringslovgivning.
2)  Erhvervspolitik – inden for generel erhvervsfremme, turisme, is og vand.
3)  National turismestrategi.
4)  Eksport af is og vand samt administration af is- og vandloven.
5)  Erhvervsfremmestruktur i Grønland.
6)  Bankforsyning i bygder og yderdistrikter.
7)  Rammevilkår for storskalaprojekter.
8)  Samfundsmæssig bæredygtighed i forhold storskalaindustrien.
9)  Konkurrencelovgivning og generel udbudslovgivning.
10)  Forbrugerpolitiske forhold.
11)  Eksporttilladelser (excl. eksporttilladelser for mineraler i henhold til råstofloven).

 

Underliggende enheder

 

  § 12.  Departementet for Erhverv og Handel har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

 

Kapitel 5

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

  § 13.  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst er øverst ansvarlig for Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

  § 14.  Departementet for Fiskeri og Fangst består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Lovgivning om nationalt og internationalt fiskeri, herunder beskyttelses- og udnyttelsespolitik for fiskeressourcer, inkl. skaldyr.
2)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fiskeripolitik.
3)  TAC og kvoter.
4)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler på fiskeri – og Fangstområdet.
5)  Lovgivning om national og international fangst og jagt, herunder beskyttelses- og udnyttelsespolitik for havpattedyr.
6)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fangst- og jagtpolitik.
7)  Betalingsjagt- og fiskeri.
8)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler.
9)  Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG).
10)  Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og veterinær- og fødevaremyndighederne i Danmark. Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

 

Underliggende enheder

 

  § 15.  Departementet for Fiskeri og Fangst har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).

 

Kapitel 6

 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked

 

  § 16.  Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked er øverst ansvarlig for Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

 

  § 17.  Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Udsatte voksne.
2)  Ældre.
3)  Voksen socialområdet.
4)  Ældretalsmand.
5)  Arbejdsmarkedslovgivning og arbejdsmiljølovgivning.
6)  Arbejdsmarkedspolitik.
7)  Sekretariatsbetjening af Det Nationale Erhvervs- og Arbejdsmarkedsråd.
8)  Arbejdsmarkedsplanlægning.
9)  Udlændingeområdet, opholds- og arbejdstilladelser.
10)  Forskningsområdet indenfor arbejdsmarked.

 

Uafhængige enheder

 

  § 18.  Til Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  Ældretalsmanden.

 

Kapitel 7

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

  § 19.  Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke er øverst ansvarlig for Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

 

  § 20.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Folkeskole.
2)  Frie grundskoler.
3)  Efterskoler.
4)  Specialskoler.
5)  Folkehøjskoler.
6)  Gymnasiale uddannelser.
7)  Videregående uddannelser og Forskeruddannelse.
8)  Erhvervsuddannelser.
9)  Center for National Vejledning.
10)  De grønlandske huse i Danmark.
11)  Partnerskabsaftalen med EU om uddannelse.
12)  Kulturelle forhold, herunder kunstnerisk virksomhed.
13)  Fritidsvirksomhed.
14)  Landsbiblioteket.
15)  Sport.
16)  Sprogpolitik.
17)  Radio og TV.
18)  Museums- og Arkivvæsen.
19)  Kulturarvsbeskyttelse og UNESCO.
20)  Kirken.
21)  Begravelses- og kirkegårdslovgivning.
22)  Navnelov
23)  Forskning.

 

Underliggende enheder

 

  § 21.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Uddannelsesstyrelsen.

 

Kapitel 8

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

  § 22.  Naalakkersuisoq for Sundhed er øverst ansvarlig for Departementet for Sundhed.

 

  § 23.  Departementet for Sundhed består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Sundhedslovgivning.
2)  Sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
3)  Sundhedsbetjening.
4)  Tandpleje.
5)  Alkohol, tobaks- og rygelovgivning.
6)  Lovgivning om behandling af afhængighed.

 

Underliggende enheder

 

  § 24.  Departementet for Sundhed har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Styrelsen for Sundhed.
2)  Allorfik – Misbrugsbehandling.

 

Uafhængige enheder

 

  § 25.  Til Naalakkersuisoq for Sundhed hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  Landslægeembedet (NUN).

 

Kapitel 9

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

  § 26.  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø er øverst ansvarlig for Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

 

  § 27.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Lovgivning om landbrug, fåre-, kvæg- og renavl.
2)  Landbrugspolitik.
3)  Erhvervsfremme rettet mod landbrugssektoren.
4)  Selvforsyning.
5)  Energisektorplan.
6)  Udvikling af vedvarende energi.
7)  Energi- vand- og varmeforsyning.
8)  Forsyningspolitik.
9)  Lovgivning om national og international naturbeskyttelse.
10)  Miljø- og Beredskab.
11)  Servicekontrakter med diverse selskaber om indhandlingsanlæg for fisk og fangstprodukter.
12)  National politik for klimatilpasning og klimamål.

  

Underliggende enheder

 

  § 28.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Nukissiorfiit.
2)  Miljøstyrelsen for Råstofområdet
3)  Asiaq, Grønlands Forundersøgelser.

 

Uafhængige enheder

 

  § 29.  Til Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

 

Kapitel 10

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

 

  § 30.  Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling er øverst ansvarlig for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling og Departementet for Råstoffer og Justitsområdet.

 

  § 31.  Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Bolig- og Ejendom.
2)  Anlæg.
3)  Bygningsmyndigheden.
4)  Infrastruktur.
5)  Trafik.
6)  Ligestilling.

 

  § 32.  Departementet for Råstoffer og Justitsområdet består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Overordnet planlægning og koordinering på mineralområdet.
2)  Råstofpolitik og strategier vedr. mineraler.
3)  Samfundsmæssig bæredygtighed på mineralområdet, herunder VSB-redegørelser, IBA-aftaler og borgerinddragelse.
4)  Regelfastsættelse inden for mineralområdet.
5)  International promotion/markedsføring af mineralpotentialet i Grønland.
6)  Myndighedsbehandling vedr. geologi på mineralområdet.
7)  Geologiske databaser på mineralområdet.
8)  Ujarassiorit mineraljagten.
9)  Myndighed i relation til kulbrintesager, herunder olie- og gasselskaber samt geofysiske selskaber.
10)  Strategiudvikling og international markedsføring af kulbrintepotentialet i Grønland.
11)  Udvikling af lovgivning og regelsæt vedr. udnyttelse af kulbrinter.
12)  Tilsyn og myndighedsbehandling vedrørende kulbrintetilladelser.
13)  Geologiske databaser på kulbrinteområdet.
14)  Justitsområdet.

 

Underliggende enheder

 

  § 33.  Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne.

 

  § 34.  Departementet for Råstoffer og Justitsområdet har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Råstofstyrelsen (MLSA).

 

Kapitel 11

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier

 

  § 35.  Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier er øverst ansvarlig for Departement for Børn, Unge og Familier.

 

  § 36.  Departement for Børn, Unge og Familier består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Førskole.
2)  Udsatte børn og unge.
3)  Familier og børn.
4)  Forebyggelse.
5)  Socialområdet for børn og unge.
6)  Børnetalsmand og børneråd.
7)  Handicap.
8)  Handicaptalsmand.
9)  Menneskerettigheder.

 

Underliggende enheder

 

  § 37.  Departementet for Børn, Unge og Familier har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Socialstyrelsen.

 

Uafhængige enheder

 

  § 38.  Til Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  MIO, børnetalsmanden.
2)  TILIOQ, Handicaptalsmanden.

 

Kapitel 12

Ikrafttræden

 

  § 39.  Dette cirkulære træder i kraft den 27. september 2021.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves cirkulære nr. 2 af 6. august 2021 om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen).

 

 

Formandens Departement, den 27. september 2021

 

 

Múte Bourup Egede
Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen