Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 66
22. november 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2022

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 38 af 28. november 2019, fastsættes:

 

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2022 følgende tilskud
1)  Kommune Kujalleq kr. 133.377.000
2)  Kommuneqarfik Sermersooq kr. 79.990.000
3)  Qeqqata Kommunia kr. 118.816.000
4)  Avannaata Kommunia kr. 196.055.000
5)  Kommune Qeqertalik kr. 136.758.000
  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

 

  § 2.  I 2022 fordeles som fælleskommunal skat kr. 577.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2017, begge år inklusiv, kr. 343.898 for 2018, kr. -1.724.396 for 2019, kr. 26.875.754 og for 2020 kr. 62.500.822, i alt kr. 664.996.078.
  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskat­ten.
  Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års for­de­ling af fælleskommu­nal skat.

 

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. november 2021

 

 

 

Asii Chemnitz Narup
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender