Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 55
7. september 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om kviksølv

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, 2, 7, og 20, og § 66, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen omfatter salg, brug og udledning af kviksølv, kviksølvforbindelser og produkter tilsat kviksølv.

 

  § 2.  Bekendtgørelsen omfatter ikke brug af kviksølv, der er omfattet af råstoflovgivningen, herunder småguldminedrift og primær kviksølvudvinding. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen omfatter ikke bortskaffelse af kviksølv, kviksølvforbindelser eller produkter tilsat kviksølv, der reguleres efter affaldsreglerne i kapitel 7 i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet og i regler fastsat i medfør heraf.

 

Definitioner

 

  § 3.  I denne bekendtgørelse forstås ved:
1)  Kviksølv: Grundstoffet kviksølv både i metallisk form og i kemiske forbindelser.
2)  Kviksølvforbindelser: Stoffer beståede af kviksølvsatomer og et eller flere atomer af andre kemiske stoffer, som kun kan adskilles i forskellige komponenter ved hjælp af kemiske reaktioner.
3)  Produkter tilsat kviksølv: Produkter eller produktkomponenter oplistet i bilag 1, der indeholder bevidst tilsat kviksølv eller kviksølvforbindelser.
4)  Amalgam: Tandfyldningsamalgam indeholdende kviksølv eller kviksølvforbindelser.

 

Krav vedrørende kviksølv, kviksølvforbindelser og produkter tilsat kviksølv

 

  § 4.  Import, eksport og salg af kviksølv, kviksølvforbindelser og produkter tilsat kviksølv er forbudt. 
  Stk. 2.  Fremstilling af produkter tilsat kviksølv er forbudt.
  Stk. 3.  Brug af kviksølv eller kviksølvforbindelser i fremstillingsprocesser er forbudt.

 

  § 5.  Følgende produkter tilsat kviksølv er undtaget fra forbuddene i § 4:
1)  Produkter, som er væsentlige for civilbeskyttelses- og forsvarsmateriel.
2)  Produkter til forskning, til kalibrering af instrumenter, og til brug som referencestandard.
3)  Koblinger og relæer, koldkatodelysstofrør (CCFL) og lysstofrør med eksterne elektroder (EEFL) til elektroniske skærme, samt måleinstrumenter, hvis der ikke findes et kviksølvfrit alternativ, som kan erstatte dem. 
4)  Vacciner, der indeholder thiomersal som konserveringsmiddel.

 

  § 6.  Brug af amalgam er forbudt.

 

  § 7.  Kviksølv, kviksølvforbindelser og produkter tilsat kviksølv må ikke udledes til miljøet.

 

Tilsyn

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan meddele de nødvendige påbud og forbud til håndhævelse af reglerne.
  Stk. 2.  For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kapitel 12 i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.

 

Klage

 

  § 9.  Klage over afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse behandles efter reglerne i kapitel 14 i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.

 

Sanktionsbestemmelser

 

  § 10. Bøde kan idømmes den, der:
1)  Importerer, sælger eller eksporterer kviksølv, kviksølvforbindelser eller produkter tilsat kviksølv i strid med § 4, stk. 1.
2)  Fremstiller produkter i strid med § 4, stk. 2.
3)  Bruger kviksølv eller kviksølvforbindelser i fremstillingsprocesser i strid med § 4, stk. 3.
4)  Bruger de § 5, nr. 3, nævnte produkter, uanset at der findes kviksølvfrie alternativer.
5)  Bruger amalgam i strid med § 6.
6)  Foretager udledning i strid med § 7.
7)  Modsætter sig tilsyn, påbud eller forbud efter § 8, stk. 1.

  

Ikrafttrædelsesbestemmelse

 

  § 11.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 7. september 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 6. september 2021

 

 

 

Kalistat Lund
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

 

/ Mette Skarregaard Pedersen