Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 41
10. august 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige adgangsrestriktioner for lokaler hvortil offentligheden har adgang i perioden 11. august til 24. august

I medfør af § 12 b, 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for hele Grønland.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner, plejehjem m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Krav for adgang til visse lokaler og tilhørende arealer, hvortil offentligheden har adgang

 

  § 2.  Personer må ikke befinde sig i de stk. 2 nævnte lokaler eller tilhørende arealer, medmindre de: 
1)  er færdigvaccineret mod Covid-19, eller
2)  kan fremvise dokumentation for negativ Covid-19 test, der er maksimalt 48 timer gammel.
  Stk. 2.  Lokaler og tilhørende arealer hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis efter sin natur ikke er af kortvarig karakter, er omfattet af stk. 1, som f.eks.:
1)  Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.
2)  Kulturinstitutioner herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3)  Medborgerhuse og lignende.
4)  Biblioteker.
5)  Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner. 
6)  Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.   
  Stk. 3.  Følgende lokaler og tilhørende arealer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Lokaler og tilhørende arealer der anvendes til detailhandel.
2)  Posthuse.
3)  Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder. 
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.
  Stk. 4.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale eller tilhørende areal.
2)  Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19. 
3)  Personer der er 17 år eller yngre.

 

  § 3.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, når det kan dokumenteres at personen har afsluttet sit vaccinationsforløb.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 4.  Der kan ske behandling af personoplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

  § 5.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 2. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. august 2021. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 24. august 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. august 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen