Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 32
28. juli 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for brug af offentlige transportmidler i Upernavik og Aasiaat m.fl. i Avannaata Kommunia

I medfør af § 12 a og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for byerne Upernavik og Aasiaat, samt følgende bygder i Avannaata Kommunia:
1)  Tasiusaq. 
2)  Upernavik Kujalleq.
3)  Nutaarmiut.
4)  Nuussuaq.
5)  Innaarsuit.
6)  Naajaat.
7)  Aappilattoq.
8)  Kangersuatsiaq.
9)  Kullorsuaq.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 7.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Krav for at være ombord på offentlige transportmidler

 

  § 2.  Personer skal ved anvendelse af de i stk. 2 nævnte transportmidler: 
1)  være færdigvaccineret mod Covid-19, jf. dog stk. 3, eller 
2)  kunne fremvise dokumentation for negativ Covid-19 test, der er maksimalt 48 timer gammel. 
  Stk. 2.  Alle offentlige transportmidler er omfattet af stk. 1, herunder f.eks.: 
1)  Luftfartøjer der afgår eller lander i de i § 1, stk. 1 nævnte bygder. 
2)  Bybusser. 
3)  Skibe indrettet til passagertransport, og som er i fast rutefart. 
  Stk. 3.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1: 
1)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj for at ankomme til deres bopæl. 
2)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj til den nærmeste sundhedsenhed for at blive vaccineret mod Covid-19. 
3)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj til en sundhedsenhed for at blive behandlet.
4)  Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør rejse via offentligt transportmiddel.
5)  Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19.
6)  Personer der er 17 år eller yngre. 
7)  Ansatte der skal udføre deres arbejde på det konkrete offentlige transportmiddel.

 

  § 3.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, når personen kan dokumentere et afsluttet vaccinationsforløb. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Foranstaltninger

  § 4.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 2. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juli 2021 kl. 17:00. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 30. juli 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. juli 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

/ Aka Olesen