Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
29. januar 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om orlov ved plejeanbringelse af et barn

I medfør af § 11, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption fastsættes:

 

Orlov i forbindelse med plejeanbringelse af et barn

 

  § 1.  Kommunalbestyrelsen kan bevilge orlov, hvis kommunalbestyrelsen ved udstedelse af plejetilladelse skønner, at barnet har behov for, at 1 af plejeforældrene i en overgangsperiode skal passe barnet i hjemmet.
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bevilge orlov inden modtagelsen af barnet, såfremt modtagelsen af barnet skal ske uden for plejeforældrenes bosted.

 

  § 2.  Plejeforældre, som begge er beskæftiget uden for hjemmet, vælger selv, hvem af dem, der skal holde orlov. Beskæftigelse uden for hjemmet omfatter et fast arbejde, deltagelse i uddannelse eller lignende.

 

Orlovens længde

 

  § 3.  Ved anbringelse i familiepleje af børn under 1 år bevilges orlov i et skønsmæssigt omfang på grundlag af den konkrete handleplan for barnet, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2.  Ved anbringelse i familiepleje af et barn under 1 år, skal der som minimum bevilges orlov svarende til den resterende periode af de 36 ugers kombineret orlov og forældreorlov, som barnets forældre ikke har afholdt på anbringelsestidspunktet, jf. § 3, stk. 2, og § 12, stk. 1, i Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.
  Stk. 3.  Ved anbringelse i familiepleje af 2 eller flere samtidigt fødte børn under 1 år, skal der som minimum bevilges orlov svarende til den resterende periode af de 44 ugers kombineret orlov og forældreorlov, som børnenes forældre ikke har afholdt på anbringelsestidspunktet, jf. § 3, stk. 3, og § 12, stk. 2, i Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.
  Stk. 4.  Den bevilligede orlov, jf. stk. 2 og 3, skal minimum være på 15 uger ved anbringelse af 1 barn og 19 uger ved anbringelse af 2 eller flere børn, uanset om den resterende periode af barnets forældres kombinerede orlov og forældreorlov er kortere.

 

  § 4.  Ved anbringelse i familiepleje af et barn mellem 1 år og 3 år bevilges orlov i et skønsmæssigt omfang på grundlag af den konkrete handleplan for barnet.

 

  § 5.  Ved anbringelse i familiepleje af et barn mellem 3 og 12 år bevilges orlov i ind til 2 uger, jf. dog stk. 2, når barnet anbringes hos en familie, der ikke tidligere har haft kontakt med barnet.
  Stk. 2.  Såfremt særlige forhold i barnets konkrete handleplan taler for det, kan kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering skønsmæssigt bevilge orlov ud over 2 uger.

 

  § 6.  Kommunalbestyrelsen kan ud over orlov efter §§ 3 og 4 bevilge orlov i ind til 2 uger inden modtagelsen af barnet, når modtagelsen skal ske uden for plejeforældrenes bosted.

 

Underretning af arbejdsgiver

 

  § 7. Lønmodtagere, der afholder orlov i henhold til § 1, skal underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for modtagelse af barnet og længden af orlovsperioden, senest 8 uger før orlovsperiodens start. I akutte tilfælde kan underretningen ske umiddelbart før orlovsperiodens start.

 

Ikrafttræden

 

  § 8.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 29. januar 2021

 

 

 

Martha Abelsen

/

Julie Præst Wilche