Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 8
27. februaari 2020
Atuuttut

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaannut (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit) Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 7. december 2009-imeersoq (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit) Inatsisartut inatsisaata nr. 26, 18. december 2012-imeersup, Inatsisartut inatsisaata nr. 6, 8. juni 2014-imeersup, Inatsisartut inatsisaata nr. 16, 3. juni 2015-imeersup, Inatsisartut inatsisaata nr. 34, 28. november 2016-imeersup, Inatsisartut inatsisaata nr. 16, 27. november 2018-imeersup aamma Inatsisartut inatsisaata nr. 39, 28. november 2019-imeersup malitsigisaanik allannguuteqartoq, matumuuna nalunaarutigineqarpoq.

 

Kapitali 1

Maleruagassat nalinginnaasut

 

  § 1.  Aatsitassatigut pisuussutinik atuineq aamma nunap iluanik toqqorsivittut atuineq pillugu imaluunniit aatsitassanik ingerlatsinermut atatillugu siunertanut siunertaqartumik atorneqarnissaat Inatsisartut inatsisaatigut kiisalu tamatumunnga pissutsit pingaaruteqartut naleqqussarneqarnissaat anguniarneqarpoq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaatigut anguniagaassaaq suliniutit inatsimmut ilagitinneqartut isumannaallisaaneq, peqqissuseq, avatangiisit, pisuussutinik atuinermi inuiaqatigiinnilu piujuartitsineq eqqarsaatigalugit naammassiniarneqartassasut aamma pissutsinut nallersuunneqarsinnaasunut naleqquttumik naapertuuttumillu nunani tamalaani akuerisaasumik pitsaasumik ingerlatseriaatsit malillugit.

 

  § 2.  Kalaallit Nunaanni aatsitassanik atuinissamut aamma nunap iluani pisuussutinik atuinissamut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat piginnittussaatitaapput.
  Imm. 2.  Ingerlatat tulliuttuni taagorneqartut Inatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit Naalakkersuisut akuersissuteqareerneranni taamaallaat ingerlanneqarsinnaapput, takuulli §§ 45-48:
1) Kalaallit Nunaanni aatsitassat pillugit misissueqqaarnerit, misissuinerit piiaanerillu kiisalu aatsitassanik Kalaallit Nunaannit aallarussinerit.
2) Nunap iluata toqqorsivittut atorneqarnera imaluunniit aatsitassanik sammisaqarnermi siunertanut atorneqarnera.
3) Ingerlatanut Inatsisartut inatsisaannut ilaasunut anorimit imaluunniit nunap iluanit nukissiamik atorluaaneq.
4) Inatsisartut inatsisaannut ilaasunik sammisaqarnermi ruujorikkut aqqutinik sanaartorneq ingerlatsinerlu.
  Imm. 3.  Taamaattorli Namminersorlutik Oqartussat aatsitassanut tunngasuni ilisimatuussutsikkut suliassatigullu ataatsimut isigalugu nunallu assingatigut nalunaarsuinermut attuumassuteqartunik, kiisalu pissutsini aatsitassanik ingerlataqarnermut pingaarutilinni, aatsitassarsiornermik ingerlatsinerni, nunap iluani toqqorsimatitsinernut atuinermi imaluunniit aatsitassanut ingerlataqarnernut atatillugu siunertanut atuineq, sulianut atatillugu nukissiornermik ingerlataqarnernut, ingerlatsinermut attuumasunut ruujorikkut aqqutinik ingerlatsineq imaluunniit ingerlatanut allanut tunngassuteqartuni suliarinnissinnaapput. 
  Imm. 4.  Taamaakkaluartoq De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) aamma Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) Kalaallit Nunaanni aatsitassanik misissuinermut tunngassuteqartunik immikkut ittumik ilisimatusarsinnaapput, Kalallit Nunaanni Namminersorneq pillugu inatsimmi § 9, imm. 4 malillugu ilisimatusarnerit taamaattut Naalakkersuisunut atortinneqarnissaannut danskit naalakkersuisuisa taamaaliornissamik pisussaaffii naapertorlugit ingerlanneqarpata.

 

  § 3.  Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik sammisaqarnermi Aatsitassanut Oqartussaqarfik allaffissornikkut oqartussaavoq, tamakkununnga ilaallutik pissutsini aatsitassanik ingerlataqarnernut tunngasut, aatsitassarsiornermi nunap iluanik toqqorsivittut atuinermi imaluunniit aatsitassanik ingerlataqarnerni siunertanut, tamakkununngalu attuumassuteqartuni nukissiornermik ingerlataqarnermut, ingerlatanut atatillugu ruujorikkut aqqutinik ingerlatsinerni aamma ingerlatani tamakkununnga attuumassuteqartuni.
  Imm. 2.  Pissutsit suulluunniit aatsitassarsiornermut tunngassuteqartut, aatsitassanik ingerlatsinerit, aatsitassarsiornermik ingerlatsinermi nunap iluanik toqqorsimatitsinermut atuineq, ingerlatanut atatillugu nukissiornermik ingerlatat, ingerlatanut atatillugu ruujorikkut aqqutinik ingerlatat, ingerlatanullu attuumassuteqartut allat oqartussaasutut akuleriissitsilluni ataatsimoortillugit suliarineqarnissaat Naalakkersuisut isumagissavaat.
  Imm. 3.  Oqartussatut suliarinninneq Inatsisartut inatsisaat manna kiisalu Inatsisartut inatsisaat malillugu malittarisassatut aalajangersakkat malillugit isumagineqartassapput. Taamattaaq oqartussatut suliarinninneq aatsitassanut, aatsitassanik ingerlatsinermut, nunap iluani toqqorsimatitsinermut atuinermut imaluunniit aatsitassanik sammisaqarnermut atatillugu siunertanut allanut, sulianut atatillugu nukissiornermik ingerlatsinernut, sulianut atatillugu ruujorikkut aqqutinik ingerlatsinernut, ingerlatanullu allanut pingaaruteqartut inatsisit malittarisassallu allat tunngavigalugit isumagineqartassaaq, inatsisit imaluunniit malittarisassat allat malillugit oqartussat allat oqartussatut suliarinnittussaasut aalajangersaasimanngippata. Aatsitassanut Oqartussaqarfik inatsisit allat malittarisassallu allat malillugit allaffissornikkut piginnaasatigullu oqartussaavoq, aatsitassat, aatsitassanik ingerlataqarneq, nunap iluanik toqqorsimatitsinermut atuineq imaluunniit aatsitassarsiornermik ingerlatsinernut siunertanut tunngasunut, tamatumunngalu tunngasuni nukissiornermik ingerlatat, tamakkununnga attuumassuteqartuni ruujorikkut aqqutitigut sammisanut kiisalu tamakkununnga attuumassuteqartunik ingerlatsinerit allat attuumassuteqartut eqqarsaatigalugit.

 

§ 3 a.  Aatsitassanut oqartussaasut, tak. § 3, imm. 1, tassaapput Aatsitassanut Aqutsisoqarfik, tak. imm. 2, aamma Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, tak. imm. 3. 
  Imm. 2. Aatsitassanut Aqutsisoqarfik aatsitassanik suliassaqarfinnut nalinginnaasumik allaffissornikkut oqartussaavoq, avatangiisinut pissutsinut tunngasut ilanngunnagit, tak. imm. 3.
  Imm. 3. Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik (Avatangiisinut Aqutsisoqarfik) aatsitassanik suliassaqarfinnut tunngasuni avatangiisinut tunngasuni allaffissornikkut oqartussaavoq, tamakkununnga ilaallutik avatangiisinik allanngutsaaliuineq, pinngortitamik allanngutsaaliuineq, avatangiisinut akisussaasuuneq aamma avatangiisinik nalilersuisarneq.
  Imm. 4. Aatsitassanut oqartussaasup avatangiisinut pissutsinut tunngasuni nalilersuisarnerni aalajangiisarnernilu avatangiisinut sullissivimmit ataatsimit arlalinnilluunniit ilisimatuussutsikkut arlaannullu attuumassuteqanngitsup aalajangiinissamut nalilersuinerit missingiutillu tunngavigisarpai.
  Imm. 5. Aatsitassanut suliassaqarfinnut tunngasuni ingerlatsineq oqartussatullu suliarinninneq pisinnaatitsissummik pigisaqartup allallu oqartussamik ataatsimik attaveqaqatigiittarneq tunngavigalugu aaqqissuunneqarpoq, oqartussamillu taassumannga nalunaarutit, allakkiat aalajangikkallu tamaasa il.il. tigusarlugit. Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup pisinnaatitsissummik pigisaqartup allallu Inatsisartut inatsisaanni matumani attuumassuteqartut allat tungaannut aatsitassanut suliassaqarfiit pillugit allaffissornikkut attaveqaqatigiittarneq isumagisarpai.
  Imm. 6. Aatsitassanut Aqutsisoqarfik ingerlatsinermi oqartussatut ataqatigiissaarisuuvoq, Avatangiisinullu Aqutsisoqarfimmit oqaaseqaatit aalajangikkallu pisariaqartut pissarsiarisarlugit. Suliassat sammineqarneri aalajangikkallu pillugit Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aamma Aatsitassanut Aqutsisoqarfik ingerlaavartumik imminnut ilisimatitseqatigiittuartassapput

 

  § 3 b. Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmi imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmi aalajangiussamik maalaaruteqarneq Naalakkersuisunut maalaarutaasinnaavoq. Maalaarsinnaatitaasut tassaapput:
1) Suliami pineqartumi akuusoq.
2) Kikkut tamarmik, suliap pineqartup kinguneqarnissaanik pingaarutilimmik inuttut namminertut soqutigisaqartutut naatsorsuutigineqarsinnaasut.
3) Peqatigiiffiit aamma kattuffiit, malittarisassiatik naapertorlugit sukisaarsarnikkut, avatangiisitigut aamma pinngortitakkut soqutigisarisanik imaluunniit inuiaqatigiinnut tunngasunik pingaarutilinnik soqutigisarisanik isumaginninnissamik siunertaqartut.
  Imm. 2. Maalaaruteqarnissamut piffissarititaq sapaatip akunneri 6-inik sivisussuseqarpoq. Naammagittaalliornissamut killissaliussaq aalajangiineq illuatungiusumut nalunaarutigineqarsimappat ullormit nalunaaruteqarfiusumit, aamma aalajangiineq tamanut ammasumik nalunaarutigineqarsimappat ullormit tamanut saqqummiunneqarfigisaanit naatsorsorneqassaaq. Naammagittaalliuuteqarnissamut killissaliussaq arfininngornermi imaluunniit nalliuttumi naasimappat, naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussaq ulluinnarmut tulliuttumut sivitsorneqassaaq.
  Imm. 3. Naammagittaalliuutaasoq oqartussaasumut aalajangiisimasumut allaganngorlugu tunniunneqassaaq. Naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussap naanerata kingorna piaarnerpaamik oqartussaasup naammagittaalliuutaasoq aammalu oqartussaasup aalajangiinera naammagittaalliuutaasumullu nassuiaatai Naalakkersuisunut nassiutissavai.
  Imm. 4. Akuersissutip, akuersissuteqarnerup imaluunniit immikkut ittumik akuersissuteqarnerup naammagittaalliuutigineqarneri, Naalakkersuisut allamik aalajangiisimanngippata, kinguartitsinissamik sunniuteqassanngillat.
  Imm. 5. Naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussap iluani, akuersissutit, akuersissuteqarnerit aamma immikkut ittumik akuersinerit aalajangersimasut naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussap naannginnerani atorneqassannginnissaat pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 6. Naalakkersuisut allamik aalajangiisimanngippata, peqqusissuteqarnerup imaluunniit inerteqquteqarnerup naammagittaalliuutigineqarnera kinguartitsinissamik sunniuteqassanngilaq.

 

  § 3 c. Pissutsit §§ 3-3 b-mi taaneqartut pillugit Naalakkersuisut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput, tamakkununnga ilaallutik Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit aalajangerneqarsimasut ilutsit ilaat pillugit maalaarutit aamma maalaarsinnaanermut killilersuutit pillugit, takukkilli imm. 2-5.
  Imm. 2. Aatsitassanik misissuinissamut piiaanissamullu akuersissutit pillugit tunniussinerit, allannguutit pingaaruteqartut, tunisinerit, akuersissummillu utertitsineq aamma utertitsinissamut akuersinerit pillugit Naalakkersuisut aalajangiisartuupput.
  Imm. 3. Pissutsit inuiaqatigiinnut imaluunniit avatangiisinut pingaarutilimmik sunniuteqarsinnaasut pillugit Naalakkersuisunit aalajangerneqartarput, aalajangikkat aalajangersimasut Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit aalajangiiffigineqartussanngorlugit Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangiisimanngippata.
  Imm. 4. Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup aamma Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suliassai pisinnaatitaanerilu pillugit maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput, tamakkununnga ilaallutik taakku aalajangiisinnaanermut pisinnaatitaaffii, takukkilli imm. 2, 3 aamma 5.
  Imm. 5. Misissueqqaarnissamut akuersissutit, tak. kapitali 4, imaluunniit annikitsumik aatsitassarsiornissamut aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissutit pillugit aalajangikkat, tak. kapitali 8, Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit aalajangerneqassapput, aalajangigassat inuiaqatigiinnut imaluunniit avatangiisinut pingaarutilimmik sunniuteqartussaanngippata, tak. imm. 3.

 

  § 3 d.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasut pillugit aalajangiineq, ukiup 1-ip piffissamut killissaliussap iluani taamaallaat eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqarsinnaavoq. Piffissamut killiliussaq, suliami peqataasumut aalajangiineq nalunaarutigineqarpat, suliami peqataasumut aalajangiinerup nalunaarutigineqarneranut ulloq aallarnerfigalugu naatsorsorneqassaaq. Taamaattoq aalajangiineq tamanut ammasumik nalunaarutigineqarsimappat, piffissamut killiliussaq nalunaarutiginninnermit tamatigut naatsorsorneqartassaaq. Piffissamut killiliussaq arfininngornermi, sapaammi imaluunniit ulluni nalliuttuni naasussaappat, piffissamut killiliussaq ulluinnaap tullianut sivitsorneqassaaq.
  Imm. 2.  § 3 b malillugu naammagittaalliornermut suliami, suliami peqataasumut tunngatillugu imm. 1-imi piffissamut killiliussaq aatsaat ulloq naammagittaalliornermut suliami aalajangiinerup suliami peqataasumut nalunaarutigineqarneraniit aatsaat naatsorsorneqassaaq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut allamik aalajangersimanngippata, aalajangiinerup eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqarnera kinguartitsinermik sunniuteqassanngilaq.
  Imm. 4.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasut pillugit aalajangiineq taamaallaat eqqartuussivinnut Kalaallit Nunaanni aalajangiisinnaatitaasunut suliakkiissutigineqarsinnaavoq. Aalajangiineq eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqartoq, Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivinnut siulliullutik suliarinnittussanut, suliakkiissutigineqassaaq.

 

  § 4.  Akuersissutit tunniunneqarsimasut, akuersissutinik qinnuteqaatit, akuersissutinillu neqerooruteqartitsinissat pereersimasut pilersaarutigineqartullu pillugit Naalakkersuisut ukiut tamaasa nassuiaammik Inatsisartunut saqqummiussisassapput. 
  Imm. 2.  Pissutsit imm. 1-imi taaneqartut pillugit ukiut tamaasa nassuiaammik innuttaasunut tamanut Naalakkersuisut saqqummiussisassapput. Nassuiaat Naalakkersuisut Inatsisartunut nassiutissavaat.
  Imm. 3. Sammisanik aalajangiussisoqartinnagu inuiaqatigiinnut imaluunniit avatangiisinut pingaarutilimmik sunniuteqarsinnaasut pissutsit pillugit sammisanik Inatsisartut ataanni ataatsimiititaliamut pingaarutilimmut Naalakkersuisut ilisimatsitsissapput.

 

Kapitali 2

Nassuiaatit

 

Aatsitassatigut pisuussutit

 

  § 5.  Aatsitassatigut pisuussutitut eqqarsaatigineqarput ikummatissat aatsitassallu.
  Imm. 2.  Ikummatissatut eqqarsaatigineqarput uulia aamma gas-i pinngortitameersoq (tulliuttuni taaneqassaaq ”naturgas”), tak. imm. 3 aamma 4.
  Imm. 3.  Uuliatut eqqarsaatigineqarput ikummatissat suulluunniit assigiissaartumik silaannaap naqitsineqarnerani (1,01325 bar) kissassuseqarneranilu (15º celsius) imerpalasuusut.
  Imm. 4.  Naturgas-itut eqqarsaatigineqarput ikummatissat suulluunniit assigiissaartumik silaannarmik naqitsineqartut (1,01325 bar) kissassuseqartullu (15º celsius) silaannartut pissuseqartut. Taamaattorli Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akiliutinik naatsorsuinermi aamma naturgas-itut eqqarsaatigineqarput silaannaat allat, ikummatissanut silaannaasunut taamaattunut atatillugu ilanngullugit tunisassiarineqartartut.
  Imm. 5.  Aatsitassatut eqqarsaatigineqarput aatsitassatigut pisuussutit allat tamaasa ikummatissaanngitsut.
  Imm. 6.  Imm. 1-4-mi nassuiaatigineqartut pissutsillu taaneqartut pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik aalajangersaasinnaapput, soorlu aatsitassatigut pisuussutit, ikummatissat aamma aatsitassat erseqqinnerusumik suussusersillugit.

 

Imartani atortut/sanaartukkat

 

  § 6.  Imartani atortunut Inatsisartut inatsisaannut matumani ilaatinneqartunut makku eqqarsaatigineqarput:
1) Uuliamik qalluiffiit imaluunniit aaqqiissutit allat:
a) tassanngaanniit ingerlanneqartarlutik immap naqqata ataani nunap iluanit ikummatissanik misissueqqaarnerit, misissuinerit imaluunniit qalluinerit (tunisassiorneq).
b) naqinneq a-mi taaneqartuni aaqqiissutit imaluunniit eqqaanni inunnut sulisunut najugaqarfittut atorneqartut.
c) naqinneq a-mi taaneqartuni aaqqiissutini imaluunniit taakku nunamilu atortut akornanni ruujorit immap naqqanut attaveqartut atorlugit ikummatissanik imaluunniit akuutissanik allanik imaluunniit atortunik assartuinernut atorneqartartut.
d) naqinnerit a, b aamma c-mi aaqqiissutinut taaneqartunut nukissiornermik pilersuinermi imaani nukissiuutit taakkununnga tunngasut.
2) aaqqiissutit ikummatissanik nr. 1-imi, naqinneq a-mi taaneqartuni ikummatissanik qallorsimasanik toqqorsimatitsinernut imaluunniit usilersuinernut atorneqartut, taamallu aaqqiissuteqarnermi ataavartumik aaqqiissuteqarnermut attuumassuteqartut.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi nassuiaatini umiarsuit ilanngunneqanngillat, taakkunani umiarsuit qillerutitut atorneqartut, atortut puttasut tunisassiornermut, toqqorsimatitsinermut assartuinermullu atorneqartartut eqqaassanngikkaanni.
  Imm. 3.  Imartani atortutut nuunneqarsinnaasutut eqqarsaatigineqarpoq imartani atortut suulluunniit sumiiffimmit ataatsimit allamut nammineq ingerlallutik imaluunniit kalinneqarlutik nuunneqarsinnaasut, atorsinnaaffiannilu sumiiffinni assigiinngitsuni arlalinni atorneqarsinnaasussatut eqqarsaatigineqartut.
  Imm. 4.  Imartani atortutut aalaakkaasutut eqqarsaatigineqarput imartani atortut imartani atortutut nuunneqarsinnaanngitsutut eqqarsaatigisat.
  Imm. 5.  Imartani atortut aalaakkaasut, tamarmik imminnut atasunik ”ikaartarfilersugaasut”, piginnaatitsissuteqartumit ataatsimit pigineqartut imaluunniit pigisarineqartut, atortutut/sanaartukkatut ataatsimoortutut isigineqarput.

 

Umiarsuit najugaqarfiusut

 

  § 7.  Umiarsuit najugaqarfiusutut eqqarsaatigineqarput umiarsuit aaqqiissutillu imartani sanaartugaanngitsut/atortuunngitsut, tak. § 6, inunnut imartani sanaartukkani/atortuni sulisunut najugaqarfissatut ilusilersugaasut.

 

Imartani umiarsuit

 

  § 8.  Imartani umiarsuartut eqqarsaatigineqarput umiarsuit aaqqiissutillu allat, imartani sanaartugaanngitsut/atortuunngitsut imaluunniit umiarsuit najugaqarfiunngitsut, tak. §§ 6 aamm 7, imartami sanaartukkanut/atortunut atatillugu ingerlatanik isumaginnittut, tak. § 6.

 

Kapitali 3

Sumiiffiit atuiffiusut

 

Sumiiffiit nunalerutinut tunngasunut atuiffiusut

 

  § 9.  Inatsisartut inatsisaata atuuffigaa Kalaallit Nunaata nunataata ilua aamma imartat killeqarfiisa iluat kiisalu immap naqqani nunavissuit naapiffiisa killeqarfiat kiisalu Kalaallit Nunaata eqqaani imartani 200 sømil-inut killeqarfiata ilua immikkuullarissoq.
  Imm. 2. Sullivinni atukkat pillugit Inatsisartut inatsisaanni malittarisassat nunami ingerlataqarfiusuni atortinneqanngillat, tak. § 79.
  Imm. 3.  Avatangiisit pillugit Inatsisartut inatsisaata matuma malittarisassaanni nunavissuit naapiffiinut atuutsinneqanngilaq kiisalu Kalaallit Nunaata eqqaani imartani 200 sømil-inut killeqarfiinut, imartani avatangiisit pillugit inatsimmi allanik aalajangersaasoqarsimatillugu.

 

Ingerlatat

 

  § 10.  Inatsisartut inatsisaat makkunani atuuffeqarpoq:
1) Aatsitassanik misissueqqaarnerit, misissuinerit piiaanerillu, kiisalu ingerlatat taakkununnga attuumassuteqartut allat.
2) Ingerlatanut Inatsisartut inatsisaanni matumani ilaatinneqartunut anorimit nunallu iluanit nukissiamik misissueqqaarneq atorluaanerlu kiisalu ingerlatat allat tamatumunnga attuumassuteqartut.
3) Nunap iluanik toqqorsivittut atuineq, kiisalu aatsitassarsiornermi ingerlatsinernut atatillugu attuumassuteqartunik allatut atuinerit.
4) Ingerlatanut nr. 1-3-mi taaneqartunut pingaaruteqartunik ilisimatuussutsikkut, tigussaasukkut allatigullu misissuinerit.

 

Sanaartukkat/atortut aamma aaqqiissutit

 

  § 11.  Inatsisartut inatsisaata atuuffigai sanaartukkat aaqqiissutillu il.il., nunap iluata killeqarfiani, immap killeqarfiata iluani imaluunniit immap naqqani nunavissuit naapiffiisa iluanni, taamaalillunilu ingerlatani Inatsisartut inatsisaanni matumani eqqartorneqartunut atatillugu atorneqarlutik.

 

Imartani sanaartukkat/atortut aamma umiarsuit najugaqarfiusut

 

  § 12.  Inatsisartut inatsisaata atuuffigai immami atortut aalaakkaasut aamma nuunneqarsinnaasut, tak. § 6, immap killeqarfiata iluani imaluunniit immap naqqani nunavissuit naapiffiisa iluanni inissisimasut.
  Imm. 2. Inatsisartut inatsisaata atuuffigaa umiarsuarni najugaqarfiusuni najugaqarfissatut atortut, tak. § 7, inuit imartani sanaartukkani sulisut najugaqarfigisaat, inunnut najugaqartinneqartunut isumannaallisaanikkut peqqissutsikkulluunniit pingaaruteqartillugit.

 

Imartani umiarsuit

 

  § 13.  Imartani umiarsuit eqqarsaatigalugit, tak. § 8, Inatsisartut inatsisaata atuuffigai ingerlatat taakkunanit isumagineqartut, aamma atortut ingerlatanut atortunulluunniit imartani atortunut attuumassuteqartuni isumannaallisaanikkut, peqqissutsikkut imaluunniit avatangiisitigut pingaaruteqartumik atorneqartut.

 

Imartani atortuni aamma umiarsuarni najugaqarfiusuni isumannaallisaanikkut killeqarfigitinneqartut

 

  § 14.  Inatsisartut inatsisaata atuuffigai imartani atortuni aamma umiarsuarni najugaqarfiusuni isumannaallisaanikkut killeqarfigitinneqartut. 
  Imm. 2.  Isumannaallisaanikkut killeqarfigitinneqartut eqqarsaatigalugit Inatsisartut inatsisaata atuuffigai umiarsuit, imarsiutit allat aamma silaannakkut angallassissutit, imartani atortut nuunneqarsinnaasut aamma atortut iluarsiissutillu nuunneqarsinnaasut allat, immakkut ingerlanneqartut, kalinneqartartut imaluunniit tamatumunnga atatillugu kisarsimasut, kiisalu aalisarnermi atortut, kitsat, immami pituttuutit allat, atortorissaarutit allat aamma atortut allat. 
  Imm. 3.  Imartani sanaartukkat umiarsuillu najugaqarfiusut isumannaallisaanikkut killeqarfeqarput, atortut imaluunniit umiarsuit ingerlaanngippata imaluunniit kalinneqanngippata.
  Imm. 4.  Isumannaallisaanermut killeqarfittut taaneqartut atortut imaluunniit umiarsuit eqqaanni 500 meterisut ungasissuseqarput, uuttorneqarlutik killingi avalliit tamaasa imaluunniit nalunaaqutsiinermi atugaasoq alla. Ammukartut eqqarsaatigalugit isumannaallisaanermut killeqarfiit immap naqqanit sanaartukkap imaluunniit umiarsuup portunerpaaffia qaangerlugu 500 meterinut. Narlorissut eqqarsaatigalugit isumannaallisaanermut killeqarfiit sanaartukkap imaluunniit umiarsuup killinganit avalliit aallaavigalugit 500 meterisut ungasissuseqarput, taassuma qaqugukkulluunniit sumi inissisimaffia eqqarsaatigalugu.
  Imm. 5.  Isumannaallisaanermi killeqarfiit imm. 4-imi taaneqartutut aalajangerneqartut pillugit ungasissusiisa allanngortinnissaat pillugu Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput.
  Imm. 6.  Pisuni navianartorsiorfiusuni imaluunniit ajutoorfiusuni, inunnik ajoqusiinissamik kinguneqarsinnaasuni imaluunniit inuup inuuneranik annaasaqarfiusinnaasuni, annertuumik mingutsitsiffiusinnaasuni, atortunik ajoquseerujussuarnernik imaluunniit tunisassiornermik annertuumik unitsitsinermik kinguneqarsinnaasuni, isumannaallisaanermut killeqarfiit pioreersut Naalakkersuisut annertusisinnaavaat imaluunniit killeqarfinnik nutaanik iluarsiisinnaallutik, ajoqusiinikkut kingunissat taaneqartut pitsaaliornissaannut, pinngitsoortinnissaannut imaluunniit killilersimaartinnissaannut pisariaqartutut isigineqarpata.

 

Kapitali 4

Misissueqqaarnerit

 

  § 15.  Aatsitassanik pisuussutit pillugit misissueqqaarnissamut Naalakkersuisut akuersissummik tunniussisinnaapput, aatsitassanik ingerlatsinissanut, nunap iluanik toqqorsisimatitsinermut atuinernut imaluunniit aatsitassarsiornermik ingerlatsinernut imaluunniit ingerlatanut attuumassuteqartut ingerlataqarnernut siunertaasunut. Akuersissutit ukiut tallimakkaartut angullugit tunniunneqartassapput.
  Imm. 2.  Akuersissutitut tunniunneqartoq imm. 1-imi eqqartorneqartoq pinngitsoortitsissanngilaq akuersissutit assingusut sumiiffimmi tassaniittut allanut tunniunneqarsinnaanerinut. 
  Imm. 3.  Naalakkersuisut akuersissutinut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput, tamakkununnga ilaallutik akiliutinik akiliisarnissaq pillugu. 
  Imm. 4.  Imm. 1 malillugu akuersissutinut tunniunneqartunut akiliutinik akiliisarnissaq, tamakkuninnga qinnuteqarluni nassiussanut aamma oqartussatut suliarinninnermut akiliisarnissaq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 5

Misissuineq aamma piiaaneq/qalluineq

 

  § 16.  Sumiiffinnut erseqqinnerusumik killilersimasunut erseqqinnerusumik piumasaqaatinik aalajangiilluni aatsitassatigut pisuussummik arlalinnilluunniit misissuinissamut piiaanissamullu Naalakkersuisut kisermaassilluni akuersissummik tunniussisinnaapput. Akuersissut misissuinissamut aamma piiaanissamut immikkoortillugit tunniunneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Misissuinissamut akuersissummi sumiiffimmi akuersissummut ilaasumi annikillisaajartuaarnissaq pillugu piumasaqaatinik aalajangersaasoqarsinnaavoq, kiisalu suliaqarnissamut pisussaaffiit piginnaatitaassummik pigisaqartup eqquutsittussaasai pillugit.
  Imm. 3. Imm. 1 malillugu piiaanissamut akuersissut taamaallaat aktieselskabimut tunniunneqarsinnaavoq, takuulli § 32, imm. 2. Selskabi Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissummi aalajangerneqarsimasunik taamaallaat ingerlataqarsinnaavoq, selskabinillu allanik akileraaqateqaqqusaanani, pinngitsaaliissummik akileraaqateqarnissaq eqqaassanngikkaanni. Malittarisassatut pingaarnertut selskabi Kalaallit Nunaanni nalunaarsorneqarsimasussaavoq (”angerlarsimaffeqartussaavoq”). Selskabi suliffeqarfissuarmit selskabip pigineqarfianit aningaasarliornerutinneqassanngilaq, taamaattorli selskabip allanit aningaasalersorneqarnera tamatigut nammineq aningaasaataanit uuttuut 2:1 angullugu qaangiisinnaavoq. Selskabi ataatsimut isigalugu akit ”talertut takitigusut” niuertassaaq aamma piumasaqaatit ”talertut takitigisut” atortassallugit. Piginnaatitsissummik pigisaqartoq suliaqarfitsigut pisariaqartunik piginnaasaqartussaavoq kiisalu piianermi ingerlatamut pineqartumut aningaasaqarnikkut pisariaqartumik tunuliaquteqartussaallluni.
  Imm. 4.  Piginnaatitsissummik pigisaqartup piiaanissamut akuersissummik tunineqareernermini imm. 3-mi piumasaqaatit taaneqartut piffissaq akuersissuteqarfiusoq tamaat eqquutsissavai, aningaasatigullu pisuussutiminik nammineq atuisinnaatitaalluni, tamakkununnga ilaallutik akilersuinermik unitsitsisimassanani, akiliisinnaajunnaarsimassanani imaluunniit tamakkununnga assersuussinnaasunik inissisimassanani.
  Imm. 5.  Piiaanissamut akuersissut piffissanut kapitalini 6 aamma 7-imi taaneqartunut atuuppoq. Piffissap ukiut 50-it qaangersinnaanngilai.
  Imm. 6.  Piiaanissamut akuersissut atorunnaassaaq piiaanermi ingerlataqarneq unitsinneqarpat, matusinerlu § 42-mi taaneqartoq malillugu isumagineqareerpat, tak. § 43.
  Imm. 7.  Akuersissutinut imm. 1 malillugu tunniunneqarsimasunut akiliutinik akiliinissaq pillugu, tamakku pillugit qinnuteqaatinik nassiussinissat pillugit kiisalu akuersissutit taamaattut qinnutigineqartut pillugit oqartussat suliarinninnerannut akiliutissat pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 17.  § 16 malillugu akuersissummi aalajangerneqassaaq, piginnaatitsissummik pigisaqartoq akiliutinik pisortanut qanoq amerlatigisumik Namminersorlutik Oqartussanut akiliisassanersoq. Tamatumani aalajangerneqarsinnaavoq ukiumoortumik akiliummik akiliisoqartassasoq, sumiiffiup akuersissummut ilaatinneqartup annertussusia tunngavigalugu naatsorsorneqartumik (nunaminertamut akiliut). Taamattaaq piumasaqaatinik aalajangersaasoqarsinnaavoq, aatsitassat allallu piiarsimasat tunngavigalugit naatsorsuineq aallaavigalugu akiliutinik akiliisoqartassasoq (tunisassiornermut akiliut), imaluunniit akuersissummut ilaasumik ingerlataqarnermi aningaasarsiornikkut iluanaarutit ilaannik Namminersorlutik Oqartussanut akiliisarnissaq pillugu piumasaqaatinik (iluanaarutinit akiliut).
  Imm. 2.  Selskabi Namminersorlutik Oqartussanit aqunneqartoq, piumasaqaatit erseqqinnerusumik nalunaarneqartumik ingerlatamut akuersissummut ilaatinneqartumut peqataasinnaatitaassanersoq § 16 malillugu akuersissummi aalajangerneqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Imm. 1-2 malillugit piginnaatitsissummik pigisaqartup namminersorlutik oqartussanut akiliutigisartagaasa aalajangernerannut uiggiullugu, piginnaatitsissummik pigisaqartoq nalunaarfigineqarsinnaavoq ingerlatanut akuersissummut ilaatinneqartunut akileraarutinik akiliinngitsoorsinnaasoq, ingerlataqarneq taamaalisukkut akiliutinik akiliisarpat akileraarutinik akiliisarnertut minnerpaamik nammakkiutaasartumik, akiliutillu tamakkiisumik Kalaallit Nunaanni Namminersorneq pillugu inatsimmi § 7-imi ilaappata

 

  § 18.  Piginnaatitsissummik pigisaqartup § 16 malillugu misissuinissamut piiaanissamullu akuersissummik tunineqarsimasup sulisartut kalaallit qanoq atortigissanerai aalajangerneqassaaq. Ingerlataqarnermulli pisariaqarpat piginnaatitsissummik pigisaqartoq sulisunik Kalaallit Nunaanninngaanneersuunngitsunik nunanit allaneersunik atuisinnaavoq, sulisartut taama piginnaasaqartut Kalaallit Nunaanni pissarsiarineqarsinnaanngippata imaluunniit sulilersinnaanngippata.
  Imm. 2.  Piginnaatitsissummik pigisaqartup § 16 malillugu misissuinissamut piiaanissamullu akuersissummik tunineqarsimasup suliassanik isumaqatigiissuteqarnerni, pilersuinerni kiisalu kiffartuutinik sullinneqarnerni suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanneersut atussavai. Suliffeqarfiilli allat atorneqarsinnaapput, Kalaallit Nunaanni suliffeqarfiit teknikkikkut niueqatigiinnikkulluunniit unammillersinnaassuseqanngippata.
  Imm. 3.  Piginnaatitsissummik pigisaqartup § 16 malillugu piiaanissamut akuersissuteqartup aatsitassat piiarneqarsimasut Kalaallit Nunaanni qanoq suliaritigisinnaatigigai aalajangerneqarsinnaavoq. Suliareeqqiinerli Kalaallit Nunaata avataani pisinnaavoq, Kalaallit Nunaanni suliareqqiineq annertuumik aningaasartuuteqarnermik imaluunniit annertuumik pisarissersuutinik kinguneqassappat.
  Imm. 4. § 16 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu akuersissummi aalajangersarneqarsinnaavoq, pisinnaatitsissummik pigisaqartup aatsitassat Kalaallit Nunaanni piiarneqartut uninngasuutigisinnaanerai aammalu inunnut Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartuusunut aammalu tamakkiisumik akileraartussaatitaasunut tuniniarsinnaanerai. Inuit taamaattut namminneerlutik Kalaallit Nunaanni aatsitassanik suliareqqiisarniarpata imaluunniit allatut aatsitassanik Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutitut atuiniarlutik, tamanna pillugu piumasaqaatit aalajangersarneqarsinnaapput. Pisinnaatitsissummik pigisaqartup aatsitassanik tuniniaanera niuernermi akiusut aammalu niuernermi atugassarititaasut tunngavigalugit pissaaq.
  Imm. 5.  § 16 malillugu akuersissummi aalajangerneqarsinnaavoq, piginnaatitsissummik pigisaqartoq qanoq annertutigisumik misissuissanersoq kiisalu pilersaarutinik suliaqassasoq pivisunngortitsillunilu, taamaalilluni qulakkeerneqassammat aatsitassanik misissuineq imaluunniit piiaaneq, kiisalu nunap iluanik allatigut atuineq inuiaqatigiinnut akornutaanngitsumik pissammat. Misissuinerit pilersaarutillu taamaattut Naalakkersuisunit akuerineqassapput.
  Imm. 6.  Naalakkersuisut imm. 1-5-imi pissutsit pineqartut pillugit erseqqinnerusunik aalajangersakkanik aalajangiisinnaapput, ilanngullugit Kalaallit Nunaannit sulisartut, Kalaallit Nunaannit suliffeqarfiit aamma inuit imm. 4-p ataani aaliangersakkanik sinaakkusersorneqarnissaat pillugit.

 

  § 19.  Piiaanissaq sioqqullugu, iliuusissallu tamakkununnga siunertaqartut aallartinnginnerini, ingerlatassani piiaanissamut pilersaarut, ilaallutik tunisassiornerup aaqqissuunnissaa kiisalu taakkununnga sanaartukkat/atortut, Naalakkersuisunit akuerineqareersimassapput. Pissutsit allanngorneri pisariaqartitsippata, pilersaarutip allanngortinneqarnera pillugu piginnaatitsissummik pigisaqartup sapinngisamik piaarnerpaamik Naalakkersuisunut akuerineqartussanngorlugu nassiutissavaa. 

 

  § 20.  Piiaanissamut pilersaarutip akuerineqarneranut atatillugu Naalakkersuisut § 19 malillugu atugassarititaasut erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut tunngavigalugit nukissiorfimmik tassunga atasussamik, aatsitassarsiorfimmut imaluunniit avataani uuliasiorfimmut pilersuisinnaasumik aammalu anorimit imaluunniit nukissiuutinit allanit nukissiortunik allanik, pilersitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissummik tunniussisinnaapput. Ingerlatanut atatillugu nukissiorfissamut akuersissut piiaanermi akuersissummut ilaatillugu tunniunneqassaaq. Nukissiorfik § 19 malillugu akuerineqassaaq. Nukissiorfissamut akuersissummut atatillugu taamattaaq isummerfigineqassaaq innaallagissamut aqqutit kabel-it assigisaallu sumut inissinneqassanersut.
  Imm. 2.  Nukissiornissamut imm. 1 malillugu akuersinermut atatillugu nukissiornermi sanaartukkap taassumalu atornissaa il.il. Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersaassapput, ilaalluni akeqanngitsumik namminersorlutik oqartussanut tunniussinissaq, piginnaatitsissutinik pigisaqartut arlallit nukissiorfimmik taassuminnga atuisinnaanissaannut aaqqeeqatigiinnerit, kiisalu nukissiornermik allanik pilersuinissamut pisussaaffeqarneq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu nukissiorfiliornissamut akuersissummi Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput, piginnaatitsissummik pigisaqartoq Namminersorlutik Oqartussanut akiliutinik akiliisassasoq. Tamatumani piumasaqaatit aalajangersarneqarsinnaapput, ukiumoortumik akiliummik akiliisoqartassasoq, sumiiffiup akuersissuteqarfiusup annertussusia tunngavigalugu naatsorsorneqartumik (nunaminertamut akiliut) imaluunniit nukissiornermi pisuussutit piiarneqartut tunngavigalugit (annertussutsimut akiliut) imaluunniit nukissiorneq tunisassiarineqartoq (tunisassiornermut akiliut). Taamattaaq ingerlatat akuersissummut ilaasut aningaasarsiornikkut iluanaarutit ilaannik Namminersorlutik Oqartussanut akiliuteqartarnissaq piumasaqaatitut aalajangersarneqarsinnaalluni (iluanaarutinit akiliut). 

 

  § 21.  § 19 malillugu piiaanissamik pilersaarummut atatillugu Naalakkersuisut piumasaqaatinik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput ingerlatanut atatillugu ruujorikkut aqqutinik pilersitsineqarsinnaasoq ingerlatsisoqarlunilu, aatsitassarsiorfimmit, imartani atortunit imaluunniit tamakkununnga attuumassuteqartunit nukissiorfinnit aamma atortunit allanit attuumassuteqartunit stoffinik imerpalasunik imaluunniit silaannaasunik siumut utimullu nuussuinermut/assartuinermut atorneqarsinnaasunik.
  Imm. 2.  Ruujoritigut aqqutinik akuersissummi imm. 1 malillugu ruujorinik sanaartukkat taakkulu atorneqarnissaat il.il. pillugu Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersaassapput, ilaallutik atorunnaarnerani akeqanngitsumik tunniunneqarnissaa, ruujoritigut aqqutit taakku piginnaatitsissutinik pigisaqartut arlallit atuisinnaanissaannut aaqqeeqatigiinnerit, kiisalu assartuinermi allanik pilersuinissamut pisussaaffeqarneq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu rujoriliornermut akuersissummi Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput, piginnaatitsissummik pigisaqartoq Namminersorlutik Oqartussanut akiliutinik akiliisassasoq. Tamatumani piumasaqaatit aalajangersarneqarsinnaapput, ukiumoortumik akiliummik akiliisoqartassasoq, stoffit ruujoritigut assartorneqartut imaluunniit assartorneqarsinnaasut annertussusai tunngavigalugit naatsorsuinikkut, imaluunniit ingerlatanit akuersissummut ilaasunit aningaasarsiornikkut iluanaarutit ilaannik Namminersorlutik Oqartussanut akiliisoqartarnissaannut piumasaqaatinik aalajangersaasoqarsinnaalluni (iluanaarutinit akiliutit).

 

Kapitali 6

Ikummatissanik misissuineq qalluinerlu pillugit malittarisassat immikkut ittu

 

  § 22.  Ikummatissat eqqarsaatigalugit misissuinissamut qalluinissamullu § 16 malillugu akuersissut ukiut qulit angullugit atuuttussatut tunniunneqassaaq, imaluunniit pissutsit immikkut ittut pisinnaatitsippata, ukiut 16-it angullugit sivisussuseqartumik. Misissuinissaq siunertaralugu akuersissut sivitsorneqarsinnaavoq ukiut pingasukkaartut (3) angullugit.
  Imm. 2.  Akuersissummi imm. 1-imi tamatumunnga piumasaqaatit aalajangersaasut eqquutsinneqareerpata, piginnaatitsissummik pigisaqartoq pisinnaatitaavoq qalluinissaq siunertaralugu akuersissummik sivitsuisinnaalluni. Akuersissut sivitsorneqassaaq sumiiffiup ilaanut, pisuussutit aningaasarsiutigineqarlutik qallorneqarsinnaasut ilaannut, piginnaatitsissummik piginnittup qallorniarlugit siunniussiffigisai. Akuersissut ukiunut 30-nut sivitsorneqassaaq. Sivitsuinermut piumasaqaatitut Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat, piffissaliussap naammaginartumik sivisussuseqartumik aalajangikkap naannginnerani § 19 malillugu akuerineqarnissamik qinnuteqaat nassiunneqassasoq.
  Imm. 3.  Qalluinissamut piffissaliussaq imm. 2 malillugu aalajangerneqarsimasoq pissutsit immikkut ittut periarfissiippata Naalakkersuisunit sivitsorneqarsinnaavoq, takuulli § 16, imm. 5 

 

  § 23.  Ikummatissanik misissuinissamut qalluinissamullu § 16 malillugu akuersissuteqarneq periutsit imm. 2-5-imi taaneqartut arlaat atorlugu Naalakkersuisunit aalajangerneqarsimasut malillugit tunniunneqassaaq.
  Imm. 2.  § 16 malillugu akuersissut tunniunneqarsinnaavoq akuersissummik tunniussinissaq pillugu qinnuteqaqqusilluni nalinginnaasumik tamanik aggersaareernikkut (neqerooruteqartitsineq). Qinnuteqaqqusineq pillugu Naalakkersuisut nittartagaatigut allatigullu Naalakkersuisut tamanut saqqummiutissavaat qinnuteqarnissamut piffissaliussap naanissaanut sivikinnerpaamik ullut 90-it sioqqullugit.
  Imm. 3.  § 16 malillugu akuersissut tunniunneqarsinnaavoq akuersissummik tunineqarnissaq pillugu tamanut immikkut ittumik qinnuteqaqqusinikkut (immikkut neqerooruteqartitsinikkut), sumiiffimmut ataatsimut akuersissummik tunineqarnissamik qinnuteqaat imm. 2 malillugu siumut kalerriilluni aggersaasoqarsimanngippat, Naalakkersuisullu isumaqarfigippassuk qinnuteqaat suliarineqartariaqartoq. Akuersissummik tunniussisimaneq Naalakkersuisut tamanut saqqummiutissavaat, sumiiffimmilu tassani akuersissummik tunineqarnissamut allanik qinnuteqaqqusillutik. Qinnuteqaqqusineq pillugu Naalakkersuisut tamanut saqqummiutissavaat Naalakkersuisut nittartagaatigut allatigullu qinnuteqaatip tiguneraniit ullut 90-it qaangiutsinnagit. Qinnuteqaatinut allanut piffissaliussaq tassaavoq nalunaarutiginninnerup tamanut saqqummiunneqarneranit ullut 90-it.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput sumiiffik erseqqinnerusumik nalunaagaq piffissami aalajangersimasumi § 16 malillugu qinnuteqareernikkut ingerlaavartumik akuersissutinik tunniussiffiunissanut ammassasoq (suleriaaseq matu ammasoq), Naalakkersuisut naliliippata periutsit imm. 2 aamma 3-mi taaneqartut siunertaqartumik atorneqarsinnaanngitsut. Periuseq matu ammasoq atorlugu qinnuteqaqqusineq pillugu Naalakkersuisut tamanut nalunaarutigissavaat Naalakkersuisut nittartagaatigut allatigullu. Periutsip matu ammasup allanngortinneqarnera pillugu taama iliuuseqarluni aamma tamanut nalunaarutigineqartassaaq. Periuseq matu ammasoq atorlugu akuerineqarnissamik qinnuteqaqqusineq siusinnerpaamik pisinnaavoq nalunaarutip tamanut saqqummiunneqarneranit ullut 90-it qaangiunnerini.
  Imm. 5.  § 16 malillugu sumiiffimmut aalajangersimasumut akuersissut qinnuteqareernikkut sumiiffimmut qinnuteqarfiusumut uiggiuttumut piginnaatitsissummik pigisaqartumut tunniunneqarsinnaavoq, periuseq imm. 2-4-imi taaneqartoq atunngikkaluarlugu, Naalakkersuisut naliliinerat malillugu nunap sannaatigut imaluunniit piiaanikkut eqqarsaatigisassat akuerinartippassuk. Periuseq sanileq pillugu Naalakkersuisut nalunaarutiginnissapput, sumiiffinni sanilerisani piginnaatitsissutinik pigisaqartunut akuersissutinik pigisaqartunut tamanut. Sanileq pillugu periuseq pillugu tamanut nalunaarutiginninnerup imarissavai qinnuteqarnermi periusissaq, qinnuteqarnissamut piffissaliussaq kiisalu akuersissummi piumasaqaatit pillugit paasissutissat.
  Imm. 6.  Naalakkersuisut akuersissummik tunniussinngitsoorsinnaapput, qinnuteqaatit imm. 2-5-imi taaneqartuni periutsit arlaata atorneratigut tunniunneqartut tunngavigalugit.

 

  § 24.  § 16 malillugu ikummatissanik misissuinissamut qalluinissamullu akuersissutit tunniunneqassapput toqqaasarnermut piumasaqaatit/najoqqutat imm. 2-6-imi taaneqartut tunngavigalugit. 
  Imm. 2.  Toqqaasarnermi piumasaqaatini eqqarsaatigineqarput qinnuteqartup suliaqarfitsigut ilisimasai, soorlu ilaatigut:
1) Qinnuteqartup ikummatissanik misissuinermi piiaanermilu siusinnerusukkut misilittagai.
2) Qinnuteqartup ikummatissanik misissuinermi qalluinermilu sumiiffinni pissutsini assingusuni siusinnerusukkut misilittagai.
  Imm. 3.  Toqqaanermi najoqqutaq/piumasaqaat alla tassaavoq qinnuteqartup aningaasarsiornikkut tunuliaqutai.
  Imm. 4.  Toqqaanermi najoqqutat pingajuat tassaavoq, qinnuteqartup sumiiffimmi qinnuteqarfiusumi pineqartumi misissuineq ingerlanniarlugu piiaanerlu aallartinniarlugu qanoq siunertaqarnersoq, soorlu ilaatigut:
1) Isumannaallisaanermut, peqqissutsimut avatangiisinullu atatillugu qinnuteqartup suleriaasai periusiilu.
2) Qinnuteqartup sumiiffimmut qinnuteqarnermut ilaasumut ikummatissanik sukumiisumik sunniuteqartumillu misissuinissaminut piumassusia piginnaasaalu, qinnuteqartup misissuinermi ingerlatassatut neqerooruteqarluni uppernarsarnerisigut (suliaqarnissamut pilersaarutai) aamma saniatigut allatut uppernarsarlugit.
  Imm. 5.  Qinnuteqartup nalilersornerani Naalakkersuisut aamma pingaartissavaat imm. 2-4-mi piumasaqaatit taaneqartut saniatigut qinnuteqartup Kalaallit Nunaanni siusinnerusukkut akuersissuteqarnerminut atatillugu kinguneqartitsinissaminik amigaateqarsimasinnaanera imaluunniit pisussaaffimminik eqquutsitsinngitsoorsimasinnaanera.
  Imm. 6.  Taamattaaq Naalakkersuisut toqqaanermi piumasaqaatit allat attuumassuteqartut, arlaannut attuumanngitsut aamma immikkoortitsisuunngitsut aalajangersarsinnaavaat, qinnuteqartut, toqqaanermi najoqqutat imm. 2-5-imi taaneqartut malillugit naliliinermi naligiissutut nalilerneqartut, akornanni aalajangiisumik toqqaanissaq siunertaralugu.
  Imm. 7.  Akuersissummik tunniussinissamut periutsimik aalajangiussinermi Naalakkersuisut aalajangersinnaapput, Naalakkersuisut suliffeqarfinnik ataatsimoortukkaanik kattussititsisinnaasut, ataatsimoortillugit akuersissummik tunineqartussanik. Taama ataatsimoortitsineq najoqqutat imm. 2-6-imi taaneqartut arlaat tunngavigalugu pissaaq.
  Imm. 8.  Akuersissummik tunniussinissamut periutsimik aalajangiussinermi Naalakkersuisut aalajangersinnaapput, suliffeqarfinnut ataatsimoortunut ataatsimoortillugit akuersissummik tunineqartussanut suliffeqarfimmik ingerlatamik suliarinnittussamik Naalakkersuisut toqqaasinnaallutik.Taama toqqaaneq pissaaq suliaqarfitsigut piginnaasat tunngavigalugit aammalu imm. 2-6-imi taaneqartuni najoqqutat allat arlaat tunngavigineqarsinnaallutik.
  Imm. 9.  Najoqqutat imm. 2-6-mi taaneqartut kiisalu taakkua immikkut pingaartinneqarnerat pillugu aalajangersakkat qinnuteqaqqusinermut ilanngullugit tamanut saqqummiunneqassapput, soorlu § 23, imm. 2-4-imi taaneqartut, kiisalu sanileq pillugu periuseq § 23, imm. 5-imi taaneqartoq pillugu nalunaarutigalugit.

 

  § 25.  Pisuussutitigut, aningaasarsiornikkut imaluunniit inuiaqatigiinnikkut eqqarsaatigisassat pisariaqartitsippata, Naalakkersuisut aalajangersinnaapput, piffissaliussatut erseqqinnerusumik aalajangerneqartut iluanni § 19 malillugu pisuussummut aningaasarsiornikkut atorluarsinnaasutut isumaqarfigisamut, piiaanissamut assigisaannullu iliuusissatut pilersaarusianik sukumiisunik piginnaatitsissummik pigisaqartoq nassiussissasoq. Pilersaarusiaq Naalakkersuisunit akuerineqassaaq. Pilersaarusiap akuerineqareernerani Naalakkersuisut piginnaatitsissummik pigisaqartoq piiaanissaanik aallartitseqqullugu peqqusinnaavaat. Tamatumunnga ilutigitillugu akuersissut ukiunut 30-nut sivitsorneqassaaq, sumiiffiup pisuussuteqarfiusup atorluarneqarnissaa siunertaralugu.
  Imm. 2. Piiaanissap aallartinnissaa pillugu piginnaatitsissummik pigisaqartup peqquneqarnermi kingorna, tak. imm. 1, peqquneqarnerminik nalunaarfigineqareernermi kingorna kingusinnerpaamik ukiut pingasut qaangiutinnginnerini piviusunngortissavaa, taanna sioqqullugu piginnaatitsissummik pigisaqartup sumiiffiup akuersissuteqarfiusup peqquneqarnermut ilaasup ilaa utertissimanngippagu, imaluunniit akuersissut tamaat utertissimappagu.

 

  § 26.  Piiaanissamut pilersaarusiap Naalakkersuisut akuerinerani, tak. § 19, piiaanissamut pilersaarummi paasissutissat piiaanerullu aallartinnissaata piffissaa tunngavigalugit, qanoq annertutigisoq piiarneqarsinnaanersoq pillugu Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersaassapput.
  Imm. 2.  Isumannaatsumik siunertaqartumillu piiaanissamut eqqarsaatigisassat pisariaqartitsippata imaluunniit inuiaqatigiinni eqqarsaatigisassat pingaaruteqarluinnartut pisariaqartitsippata, piiaanissamut pilersaarutini akuerineqarsimasuni Naalakkersuisut allanngortitsisinnaapput, taamallu piiarneqartussat nutaamik annertussusilerlugit aalajangiillutik.

 

  § 27.  Ikummatissatigut pisuussut piginnaatitsissutinik pigisaqartut arlallit ingerlataqarfiinut siammarsimappat, piginnaatitsissummik pigisaqartut misissuinissaq qalluisoqassappallu qalluinissaq ataqatigiissassavaat. Tamanna pillugu isumaqatigiissutit Naalakkersuisunit akuerineqassapput. Ataqatigiissaarinissamik isumaqatigiissut piffissap naammaginartup iluani anguneqanngippat, taama isumaqatigiittoqarnissaanik Naalakkersuisut naalakkiisinnaapput kiisalu tamatumunnga piumasaqaatit aalajangersaaffigalugit.
  Imm. 2.  Pisuussut nunap allap naalagaaffittut oqartussaaffia akimorlugu siammarsimappat, nunamik pineqartumik misissuinissap piiaanissallu ataqatigiissaarnissaanut isumaqatigiissuteqartoqarpat, Naalakkersuisut piginnaatitsissummik pigisaqartoq pisuussummik Kalaallit Nunaata iluani ingerlataqartuusoq isumaqatigiissummik taamaattumik peqataanissaanut naalakkersinnaavaat, tamatumunngalu piumasaqaatit aalajangersaaffigalugit.

 

  § 28.  Ikummatissatigut pisuussutit marluiit arlallilluunniit pisuussutitigut, aningaasarsiornikkut imaluunniit inuiaqatigiinni eqqarsaatigisassat aallaavigalugit ataatsimoortillugit atorluarneqartariaqarpata, piginnaatitsissutinik pigisaqartut isumaqatigiinniarfigereernerini taamaalioqqusilluni Naalakkersuisut naalakkiuteqarsinnaapput. Tamatumunnga ilanngullugu piginnaatitsissummik pigisaqartoq ataaseq naalakkerneqarsinnaavoq, taama ataqatigiissitsinermi atugassamik suliarinnittarfimmik aamma assartuutinik akilerneqarluni attartortitseqqullugu. Akiliutissaq pillugu piginnaatitsissutinik pigisaqartut akornanni isumaqatigiinneqanngippat tamanna Naalakkersuisunit aalajangerneqassaaq.

 

Kapitali 7

Aatsitassanik misissuinermi piiaanermilu malittarisassat immikkut ittut

 

  § 29.  Aatsitassat eqqarsaatigalugit misissuinissamut § 16 malillugu akuersissut tunniunneqassaaq ukiut 10-t angullugit atuuttussanngorlugu, imaluunniit pissutsit immikkut ittut atuutissappata, ukiut 16-it angullugit atuuttussanngorlugu. Misissuinissaq siunertaralugu akuersissut sivitsorneqartarsinnaavoq ukiut pingasukkaartut (3) angullugit. Ukiut 10-t sinnerlugit sivitsuineqassappat, piumasaqaatit allanngortillugit akuersissut tunniunneqassaaq.
  Imm. 2.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq imm. 1 malillugu akuersissutip ataani peqarfimmik piiaaffiginiagassaminik paasinarsisitsisimappat sumiiffissiisimallunilu, aammalu allatigut atugassarititaasut akuersissummi aalajangersarneqartut naammassisimallugit, piiaanissamut akuersissummik tunineqarnissaminut pisinnaatitaavoq. Akuersissut ingerlatseqatigiiffimmut pisinnaatitsissummik pigisaqartup toqqagaanut tunniunneqarsinnaavoq, tamanna pillugu takuuk § 16, imm. 3. Akuersissut, sumiiffiup ilaani peqarfiit pisinnaatitsissummik pigisaqartup piiaaffigilersagaasa sumiiffianniittunut, tunniunneqassaaq. Akuersissummut atugassarititaasutut piffissaq sivikinnerusussanngorlugu aalajangersarneqarsimanngippat, akuersissut ukiuni 30-ni atuuttussanngorlugu tunniunneqassaaq.
  Imm. 3.  Piffissaq piiaaffissatut imm. 2-mi taaneqarsimasoq Naalakkersuisut sivitsorsinnaavaat, takuulli § 16, imm. 5.
  Imm. 4.  Sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassanik piiaanissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi, akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup saniatigut allat aatsitassanik misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut akuersissut malillugu, ingerlataqarlutik suliaqaqqusaanngillat.

 

  § 30.  § 16 malillugu aatsitassanik piiaanissamut akuersissummi taamaallaat § 17, imm. 1-2 malillugu piumasaqaatinik aalajangersaasoqarsinnaavoq, misissuinissamut akuersissummi tamanna ilanngunneqarsimappat, imaluunniit § 17, imm. 3-mi, imaluunniit Kalaallit Nunaanni akileraartarnermut inatsimmi malittarisassaq assingusoq atorneqarsimappat.
  Imm. 2.  Pissutsinut piiaanermik suliaqarnerup ingerlanneqarnissaanut aammalu akuersissut malillugu ingerlatassanut allanut annertuumik pingaaruteqartunut piffissamut killiliussat pillugit atugassarititaasunik § 16 malillugu aatsitassanik piiaanissamut akuersissummi Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Piffissamut killiliussaq imaluunniit piffissamut killiliussamut sivitsuineq naammassineqanngippat akuersissut atorunnaassasoq imaluunniit utertinneqassasoq, Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput.

 

  § 31.  Aatsitassat pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput, ilaallutik misissuineq, piiaaneq, suliareqqiineq, uninngasuutiginninneq, toqqorsimatitsineq, assartuineq, niuerneq, avammut aallarussineq, avataanit eqqussineq kiisalu akuersissusiisarneq pillugit.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, aatsitassanik aalajangersimasunik suliareqqiisoqarsinnaasoq niuerniutiginnittoqarsinnaasorlu taamaallaat akuersissut malillugu imaluunniit Naalakkersuisunit akuerineqaqqaarnikkut. Taama akuersissuteqarnernut imaluunniit akuerineqarnermut Naalakkersuisut maleruagassanik piumasaqaatinillu aalajangersaasinnaapput. Ingerlatat imm. 1-imi taaneqartut § 16 malillugu akuersissuteqarfimmik kinguneqartussat isumaginiarlugit taamaallaat akuerineqarnissaq pisariaqarpoq.

 

Kapitali 8

Aatsitassanik annikitsumik misissuinissamut piiaanissamullu malittarisassat immikkut ittut

 

  § 32.  Aatsitassanik misissuinissamut piiaanissamullu Inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassat, aamma aatsitassanik annikitsumik misissuinissamut piiaanissamullu atuupput, kapitali 8-mi allanik allassimasoqanngippat. Tamanna malittarisassanut atuuppoq, aatsitassanik misissuinissaq piiaanissarlu pillugit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu Naalakkersuisunit aalajangerneqarsimasut.
  Imm. 2. Annikitsunik ujaasinissamut atuinissamullu akuersissut (annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut) § 16, imm. 3-mi allassimasoqaraluartoq taamaallaat imm. 3-mi piumasaqaatinik naapertuutsitsisunut timitaliisutut inunnut, aammalu imm. 6-mi piumasaqaatinik naapertuutsitsisunut katersugaasivinnut taamaallaat akuersissutigalugit nalunaarutigineqarsinnaapput. 
  Imm. 3. Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut taamaallaat piumasaqaatinut timitaliisutut inummut makkuninnga piumasaqaatinik naammassinnissimasunut nalunaarutigineqarsinnaavoq: 
1) Inuk Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik piffissami, ukiunik siuliinik tallimanik minnerpaamik ataannartumik inunnik nalunaarsuiffimmi najugaqarsimassaaq. 
2) Inuk Kalaallit Nunaanni inunnik nalunaarsuiffimmi najugaqartuuvoq. 
3) Inuk Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik piffissami, ukiunik siuliinik tallimanik minnerpaamik ataannartumik tamakkiisumik akileraartussatut pisussaatitaasimassaaq. 
4) Inuk Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartussatut pisussaatitaavoq. 
5) Inuk inersimalersimassaaq, aningaasaatiminillu tamakkiisumik atuisinnaaffeqarluni, aammalu tassuunakkut akilersuiunnaarsimassanani imaluunniit akiliisinnaajunnaarluni nalunaarutigineqarsimassanani, imaluunniit tamatumunnga sanilliunneqarsinnaasutut atugaqarani. 
  Imm. 4. Naalakkersuisut imm. 3, nr. 1-imi aamma 3-mi Kalaallit Nunaannut inuup attuumassuteqarnera aallaavigalugu naammaginartutut nalilerneqarpat, aammalu ilinniagaqarnermut tunngasunik patsiseqartumik imaluunniit assingusumik Kalaallit Nunaata avataani najugaqarsimappat ukiut minnerpaamik 5-inik piffissarititat pillugit piffissatigut piumasaqaataasunit tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik sanioqqutsisinnaapput. 
  Imm. 5. Inuk annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut naapertorlugu pisinnaatitaaffeqartoq akuersissuteqarfittut piffissami tamarmi imm. 3-mi piumasaqaataasunik naammassinnissimassaaq. 
  Imm. 6. Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut katersugaasivimmut tassaasumut Kalaallit Nunaata Katersugaasivia, imaluunniit katersugaasiveqarneq pillugu inatsisit naapertorlugit katersugaasivimmut akuerisaasumut nalunaarutigineqarsinnaavoq. Katersugaasivik kisermaassisinnaatitaaffeqanngitsumik annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik taamaallaat nalunaarfigineqarsinnaavoq. 
  Imm. 7. Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut naapertorlugu katersugaasivik pisinnaatitaaffeqartoq akuersissuteqarfiup nalaani tamarmi imm. 6, 1. pkt.-imi piumasaqaammik naammassinnissimassaaq.

 

  § 33.  Naalakkersuisut atugassarititaasut erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut tunngavigalugit kisermaassisussaatitaalluni imaluunniit kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik tunniussisinnaapput. Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut, aatsitassanik qinngornernik ulorianartunik akulinnik aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut tunngassuteqarsinnaanngilaq.
  Imm. 2.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutit, peqatigisaanik aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu imaluunniit immikkut aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu akuersissutitut tunniunneqarsinnaapput. Aatsitassarsiorluni misissuinissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pisinnaatitsissummik pigisaqartoq piiaanissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik tunineqarnissamut salliusussaatinneqarsinnaavoq. Aatsitassarsiorluni misissuinissamut, piiaanissamut imaluunniit peqatigisaanik aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pisinnaatitsissummik pigisaqartoq § 16 malillugu kisermaassisussaatitaalluni aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissummik nalinginnaasumik tunineqarnissamut salliusussaatinneqarsinnaavoq aammalu tamatumunnga atugassarititaasut aalajangersarneqassallutik.
  Imm. 3. Annikitsumik aatsitassarsiornissamik akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq, akuersissut malillugu ingerlatanut sulianut pisariaqartumik piginnaaneqassaaq aningaasaqarnikkullu tunuliaqutaqassalluni. Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq nalinginnaasumik niuernermi akiusut aamma niuernermi atugassarititaasut tunngavigalugit nalinginnaasumik iliuuseqartassaaq.
  Imm. 4. Annikitsumik aatsitassarsiornissamik akuersissut inummut ataatsimut imaluunniit inunnut ataatsimoorussisunut arlalinnut, tamarmik ataasiakkaarlutik § 32, imm. 3-5 naapertorlugit pisinnaatitsissummik pigisaqartuunissamut piumasaqaatinik naammassinnissimasussanut tunniunneqarsinnaavoq. Taamaattorli annikitsumik aatsitassarsiornissamik akuersissut inunnut tallimanit (5) amerlanerusunut tunniunneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 5.  Inuk ataaseq annikitsumik akuersissutit tungaasigut katillugit tallimat sinnerlugit piginnaatitsissutinik ullorsiutit malillugit ukiumi ataatsimi pigisaqarsinnaanngilaq.
  Imm. 6.  Inuk imm. 1 malillugu akuersissummik tunineqartoq, Naalakkersuisut akuersissuteqarnerat malillugu Kalaallit Nunaanni nunap sannaata takutinnissaa siunertaralugu nunaqavissunut aamma nunaqavissuunngitsunut ilitsersuisoqarluni angalaartitsinernik aaqqissuussisinnaavoq.

 

  § 34.  Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutit, piffissami sukkulluunniit atuuttuusinnaasut, amerlanerpaaffissai pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  § 33 malillugu annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut ukiut 3-it tikillugit piffissamut tunniunneqarsinnaavoq. 
  Imm. 3.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu aatsitassanik peqarfinnik niuernermik tunngaveqartumik piiaarneqarsinnaasumik paasinarsisitsisimasoq aammalu peqarfinnik piiaanermik aallartitsisimasoq, aammalu allatigut akuersissummi atugassarititaasut allassimasut naammassisimagunigit, piffissap akuersissuteqarfiusup ukiut 10-ikkaat tikillugit sivitsorneqarnissaanik pisinnaatitaaffeqarpoq. Piffissaq akuersissuteqarfiusoq ataatsimut katillugu tamarmiusoq ukiunik 30-init sivisunerusinnaanngilaq.
  Imm. 4.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut sumiiffik akuersissuteqarfiusoq akuersissummi aalajangersarneqassaaq, taamaattoq takukkit imm. 5-7.
  Imm. 5.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut sumiiffik akuersissuteqarfiusoq nunaminertaq 1 km²-imit anginerusunngorlugu aalajangersarneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 6.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut sumiiffinnut, annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip tunniunneqarnerani, § 16 malillugu aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummut nalinginnaasumut imaluunniit § 33 malillugu kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut allamut ilaatinneqartunut, tunniunneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 7.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut sumiiffimmi akuersissuteqarfigineqartumi, sumiiffiit annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip tunniunneqarnerani imaluunniit kingusinnerusukkut § 16 malillugu aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummut nalinginnaasumut imaluunniit § 33 malillugu kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut allamut ilaatinneqartut, pineqartunut ilaatinneqanngillat, taamaattoq takuuk § 34 a.”.

 

  § 34 a.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut, tamatumunnga allaganngorlugu akuersineq kisermaassisussaatitaalluni akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumit nalunaarutigineqarsimappat, sumiiffinnut § 16 malillugu aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummut nalinginnaasumut imaluunniit § 33 malillugu kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummut allamut ilaatinneqartunut tunniunneqarsinnaavoq. Allaganngorlugu akuersineq, Naalakkersuisut tamanna piumasarippassuk, uppernarsaatip akuersinermik imaqartup Naalakkersuisunut tunniunneratigut Naalakkersuisunut uppernarsarneqassaaq.
  Imm. 2.  § 16 imaluunniit § 33 malillugit kisermaassisussaatitaalluni akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup, kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumut tamanna pillugu nalunaaruteqarnikkut, imm. 1 malillugu akuersineq utertissinnaavaa. Utertitsinerup kingorna, sumiiffik kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi pineqartunut ilaasoq, kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaajunnaassaaq.
  Imm. 3.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq, imm. 1 malillugu akuersinerup utertinneqarnera tunngavigalugu imaluunniit tamatuma malitsigisaanik annaasaqarnermi, kisermaassisussaatitaalluni akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumut imaluunniit Naalakkersuisunut taarsiinissamik piumasaqaateqarsinnaanngilaq imaluunniit allanik piumasaqaateqarsinnaanani.

 

  § 35.  Pisinnaatitaaffeqartoq tassaappat inuk ataaseq, annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut taamaallaat taassuminnga inummit imaluunniit taassuma inuup inoqutaanit ujarassiorneq atuinerlu ingerlanneqarsinnaapput, taamaattorli imm. 4 aamma 5 takukkit. 
  Imm. 2. Pisinnaatitaaffeqartoq tassaappat inunnik arlalinnik inuttaqartoq, annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut taamaallaat taakkuninnga inunnit imaluunniit taakkua inuit inoqutaani ujarassiorneq atuinerlu ingerlanneqarsinnaapput, taamaattorli imm. 4 aamma 5 takukkit. 
  Imm. 3. Pisinnaatitaaffeqartoq tassaappat katersugaasivik, annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut taamaallaat katersugaasiviup pisortaqarfiani ilaasortaasunit imaluunniit katersugaasivimmi aalajangersimasutut atorfeqartunit ujaasisoqarneq atuinerlu ingerlanneqarsinnaapput, taamaattorli imm. 5 takuuk. 
  Imm. 4.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq sumiiffimmi akuersissuteqarfiusumi ataatsikkut inuit 9-it tikillugit sulisitsisinnaasoq Naalakkersuisut akuersissummik tunniussisinnaapput, taamaattoq takuuk imm. 5. Inuit pisinnaatitsissummik pigisaqartumit sulisinneqarnersut imaluunniit pisinnaatitsissummik pigisaqartumi sulisinneqaratik pisinnaatitsissummik pigisaqartoq sinnerlugu ingerlatanik suliaqartinneqarnersut apeqqutaatinnagu tamanna atuuppoq.
  Imm. 5. Ingerlatanik inuit 10-t sinnerlugit akuersissuteqarfiusumi piffissami ataatsikkut suliaqarsinnaatitaassanngillat. Inuit tassaappata pisinnaatitaaffeqartoq, pisinnaatitaaffeqartup pisortaqarfiani ilaasortaasut, pisinnaatitaaffeqartup atorfinitsitai, pisinnaatitaaffeqartup imaluunniit pisortap inoqutai ilaasortat, imaluunniit inuit allat pisinnaatitaaffeqartumit suliaqartitaasut pineqaraluarpataluunniit tamanna atuutissaaq.

 

  § 36.  Akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni suliaqarnerup ingerlanneqarnera pillugu atugassarititaasunik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi aalajangersaasinnaassapput. Atugassarititaasut pisinnaatitsissummik pigisaqartup aatsitassarsiorluni ingerlatassatut pilersaarutigisai eqqarsaatigalugit aalajangersarneqassapput, ilanngullugit ingerlatassat suussusai annertussusaalu. Ingerlatassat imaluunniit pissutsit allannguuteqartut tamanna pisariaqartilerpassuk, atugassarititaasut allannguuteqartillugit Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Ingerlatat suut immikkut akuersissuteqarfigineqarani ingerlanneqaqqusaanersut, immikkut akuersissuteqarfigineqarluni aatsaat ingerlanneqaqqusaanersut aammalu ingerlanneqaqqusaannginnersut pillugit atugassarititaasut erseqqinnerusut Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi aalajangersarsinnaavaat.
  Imm. 3.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat taamaallaat sakkunik tigummiaannartakkanik, motooreqanngitsunik atuilluni suliareqqusaapput, soorlu assersuutigalugu kaataq, qussaataq, kaanngartiterut aamma sillaq, taamaattoq takuuk imm. 4.
  Imm. 4.  Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamanna pillugu qinnuteqaateqarpat, akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma sumiiffimmi aalajangersimasumi ataatsimi arlalinniluunniit sakkut tigummiaannartakkat motoorillit, soorlu assersuutigalugu qillerut innaallagiartortoq, pilattuut innaallagiartortoq aamma sequtserut innaallagiartortoq, atorlugit aammalu annikitsunik qaartiterinernik atuilluni, ingerlanneqarsinnaasut, Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput. Taamatut akuersissuteqarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aammalu taakkununnga atugassarititaasunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 5.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat sakkut tigummiaannartakkat motooreqanngitsut aamma motoorillit suliarineqarsinnaapput.  
  Imm. 6.  Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamatumunnga qinnuteqaateqarpat, akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma qaartiterinerit annikitsut atorlugit ingerlanneqarsinnaasut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput. Taamatut akuersissuteqarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aammalu taakkununnga atugassarititaasunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 7.  Aatsitassarsiorluni ingerlatanik aammalu ingerlatanik tassunga atasunik suliaqarneq, sakkunik, qamutinik motoorilinnik, sanaartukkanik ilaalu ilanngullugit, atuineq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aamma atugassarititaasunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 36 a.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu ingerlatat pilersaarutigineqartut suliarineqartullu annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlataanersut imaluunniit aatsitassarsiorluni nalinginnaasumik ingerlataanersut §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 malillugit aatsitassanik misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissut malillugu taamaallaat suliareqqusaasuunersut, Naalakkersuisut nakkutilliivigissavaat aalajangiivigissallugillu.
  Imm. 2.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut qinnuteqaatigineqartoq malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat pilersaarutigineqartut tassaanngippata annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlatat, Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik tunniussinissamik qinnuteqaat itigartissavaat aammalu qinnuteqartoq §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 malillugit akuersissummik nalinginnaasumik tunineqarnissamik qinnuteqarnissamik innersuutissallugu.
  Imm. 3.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut tunniunneqartoq malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatassatut pilersaarutigineqartut imaluunniit suliarineqartut tassaanngippata annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlatat, Naalakkersuisut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut utertissinnaavaat aammalu qinnuteqartoq §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 malillugit akuersissummik nalinginnaasumik tunineqarnissamik qinnuteqarnissamik innersuutissallugu. Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq, annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip utertinneqarnera imaluunniit taassuma malitsigisaanik annaasaqarneq tunngavigalugu taarsiinissamik piumasaqaateqarsinnaanngilaq imaluunniit allanik Naalakkersuisunut piumasaqaateqarsinnaanani.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut imm. 1-3-mi taaneqartut pillugit immikkut aalajangersaasinnaapput, pineqarpullu aalajangersakkat ersarinnerusut, nalinginnaasumik atugassarititaasut, pineqarputtaaq aalajangiinermi pissutsit tunngaviusimasut imm. 1 naapertorlugu annikitsunik aatsitassarsiornermi pisinnaatitaaffimmik arsaarinnittoqartillugu imm. 3 aammalu pisinnaatitsissummik pigisaqartup §§ 15 imaluunniit 16 aamma 29 aalajangersakkat naapertorlugit piginnaatitsissummik nalinginnaasumik akuersissummik nalunaarfigineqarsinnaaneranut attuumassuteqartut, pisinnaatitaaffeqartup piumasaqaatinik atugassarititaasunillu tamanik naammassinnissimatillugu.

 

  § 37.  Malittarisassat § 18, imm. 5-miittut, misissuinissat pilersaarutillu pillugit inuiaqatigiinnik akornusersuinnginnissamik attuumassuteqartut, annikitsumik akuersissuteqarnernut atuutinngillat.
  Imm. 2.  Avatangiisinik nalilersuinissaq pillugu kapitali 15-imi malittarisassat annikitsumik akuersissutinut atuutinngillat, taamaattorli ingerlatat avatangiisinut annertuumik sunniuteqarsinnaasutut isumaqarfigisat tassani eqqaassanngikkaanni.

 

  § 38.  Piginnaatitsissummik pigisaqartoq piiaanissaminik kissaateqartoq, piiaanissamut tassungalu attuumassuteqartunik ingerlataqarnissaminut iliuusissaminullu il.il. pilersaarusiussaaq (piiaanissamut pilersaarut) kiisalu piiaanerup unitsinnissaanut atortorissaaruteqarlunilu il.il. matunissaminut suliassani iliuusissanilu pillugit pilersaarusiussaaq (matusinissamut pilersaarut). Piginnaatitsissummik pigisaqartup piiaanerminik imaluunniit tamatumunnga attuumassuteqartunik ingerlataqarnissani iliuuseqarnissanilu aallartinnginnerini pilersaarutai Naalakkersuisunit akuerineqaqqaassapput. §§ 19, 42 aamma 43-mi malittarisassat taamattaaq aamma atuutissapput. 
  Imm. 2.  Kisermaassisussaatitaanani akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq sakkunik tigummiaannartakkanik motooreqanngitsunik, soorlu assersuutigalugu kaataq, qussaataq, kaanngartiterut aamma sillaq, atuilluni taamaallaat piiaanermik suliaqarniarpat, imm. 1-imi maleruagassat atuutissanngillat. Taamaattoqarpat pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamanna pillugu uppernarsaalluni nalunaarummik Naalakkersuisunut nassiussissaaq. Uppernarsaalluni nalunaarut, pisinnaatitsissummik pigisaqartup piiaanermik imaluunniit ingerlatanik iliuutsinillu tassunga atasunik aallartitsinissaa sioqqullugu, Naalakkersuisunit akuerineqareersimassaaq.

 

  § 38 a.  Annikitsumik aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutit pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik atugassarititaasussanillu Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, ilanngullugit pissutsit §§ 32-38-imi taaneqartut, § 33, imm. 1 malillugu annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutinik tunniussinermut akiliummik akiliuteqartarneq, aammalu tamanna pillugu qinnuteqaammik nassiussisarneq pillugu kiisalu annikitsumik aatsitassarsiorluni suliaqarnermut aamma annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutinut tunngatillugu suliassanik suliarinninnermut aamma allatigut oqartussaasut suliarinninnerannut aningaasartuutinik akiliisarneq pillugu.
  Imm. 2.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup taassumalu sulisuisa, siunnersortaasa, nioqqutissanik kiffartuussissutinillu pilersuisuisa, taarsigassarsititsisuisa aamma aatsitassanik pisisartuisa ilaalu ilanngullugit akornanni isumaqatigiissutit Naalakkersuisunit akuersissuteqarfigineqassasut, aammalu Naalakkersuisut akuersissuteqarnermut atugassarititaasunik aalajangersaasinnaasut, pillugit aalajangersakkanik atugassarititaasunillu erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 9

Nunap iluani ingerlataqarnissamut akuersissutit.

 

  § 39.  Sumiiffimmi erseqqinnerusumik nalunaarsimasumi nunap iluani toqqorsimatitsinermut imaluunniit tamatumunnga atatillugu aatsitassanik misissueqqaarnermut, misissuinermut piiaanermullu akuersissutinik tunniussinissamut piumasaqaatit erseqqinnerusut aallaavigalugit akuersissummik Naalakkersuisut tunniussisinnaapput. Nunap iluani ingerlataqarnissamut akuersissut ukiunut 50-inut tunniunneqarsinnaavoq. Nunap iluanik atuinissamut akuersissutip malitsigisaanik pisariaqartitsineqarpat imaluunniit pissutsit immikkorluinnaq ittut pisariaqartitsippata, soorlu silaannarnik gas-inillu toqqorsimatitsineq, nunap iluani ingerlataqarnissamut akuersissut piffissamut sivisunerusumut imaluunniit piffissamut erseqqinnerusumut aalajangerlugu tunniussineqarsinnaalluni.

 

  § 40.  Naalakkersuisut § 39 malillugu nunap iluani ingerlatsinissamut akuersissummi aalajangersinnaavaat, piginnaatitsissummik pigisaqartoq Namminersorlutik Oqartussanut akitsuutinik qanoq akiliisassanersoq. Tamatumani piumasaqaatitut aalajangerneqarsinnaavoq, akitsuummik ukiumoortumik akiliisoqartassasoq sumiiffiup akuersissummut ilaasup annertussusia tunngavigalugu naatsorsuinikkut (nunaminertamut akiliut) imaluunniit silaannaat imerpalasut, stoffit imaluunniit atortut nunap iluani toqqorsimatinneqartut allatigulluunniit inissinneqartut annertussusai tunngavigalugit (annertussutsimut akiliut). Taamattaaq akiliuteqarnissaq pillugu piumasaqaatit aalajangersarneqarsinnaapput, nunap iluanik atuineq assigisaallu tunngavigalugit naatsorsorneqartunik (atuinermut akiliut), imaluunniit sammisat akuersissummut ilaatinneqartut aningaasarsiornikkut iluanaarutit ilaannik Namminersorlutik Oqartussanut akiliuteqartarnissamut piumasaqaatit (iluanaarutinit akiliutit).

 

  § 41.  Nunap iluanik ingerlataqarnissamut § 39 malillugu akuersissutini erseqqinnerusumik Naalakkersuisut malittarisassiuussisinnaapput, soorlu aatsitassanik atorluaanermut aamma piiaanissamut akuersissutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni malittarisassat nunap iluani ingerlataqarnissamut akuersissutini atorneqarnissaat pillugu aalajangersakkat.

 

Kapitali 10

Akuersissutit malillugit ingerlatanik taamaatitsineq

 

  § 42.  Akuersissutini Inatsisartut inatsisaat manna malillugu aalajangerneqarsimasuni erseqqinnerusumik malittarisassiuussinikkut piginnaatitsissummik pigisaqartup ingerlatami taamaatinnerini sanaartukkat assigisaallu piginnaatitsissummik pigisaqartup pilersissimasani piiarnissaannut pisussaaffigaa, taamallu saliisussaalluni, kingornalu sumiiffinni ingerlataqarfigisimasamini uuttortaallunilu nalunaarsuissalluni assigisaannillu iliuuseqarluni, aamma tak. § 43 piiaaneq pillugu tunngasut.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut §§ 43 aamma 86 naapertorlugit akuersissuteqarnerminni imm. 1 malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup pisussaaffiinik naammassinninnissamut qularnaarisussanik atugassarititaasussanik aalajangersaasinnaapput, ilanngullugu qularnaveeqqusiineq. Pissutsit allanngorsimasut pisariaqartitsippata, soorlu sanaartukkanik annertusaallutik, Naalakkersuisut piumasaqaatinik allannguinernik aalajangersaasinnaapput, soorlu qularnaveeqqusiinerit allanngortillugit.
  Imm. 3.  Iliuusissat imm. 1-imi taaneqartut naammasseqqullugit peqquneqarneq piginnaatitsissummik pigisaqartup eqquutsissimanngippagit, piginnaatitsissummik pigisaqartup akiligassaanik ajutoortoqarpallu akisussaaffigisassaanik taamaaliornissaq Naalakkersuisut isumagitissinnaavaat.

 

  § 43.  § 19 malillugu piiaanissami iliuusissatut il.il. akuerineqarnissamut qinnuteqaammut atatillugu, piginnaatitsissummik pigisaqartup ingerlataqarnerup taamaatinnerani sanaartukkat assigisaallu piginnaatitsissummik pigisaqartup pilersissimasai qanoq iliorfigineqassanersut pillugu pilersaarummik nassiussissaaq, kiisalu sumiiffiit ingerlataqarfigineqarsimasut kalluarneqarsimasullu qanoq ilillugit qimanneqassanersut (matusinissamut pilersaarut). Sumiiffimmi sanaartukkanik assigisaannillu qimatsinissaq pilersaarutigineqarpat, avatangiisitigut, peqqissutsikkut imaluunniit isumannaallisaanikkut tunngaveqartunik matusereernermi aserfallatsaaliinissanik pisariaqartitsineqarpat, matusinissamut pilersaarut taama aserfallatsaaliinissamut pilersaarutinik tamakkuninngalu uuttortaanermik nalunaarsuinermillu imaqassaaq.
  Imm. 2.  Matusinissamut pilersaarummi eqqaaneqassaaq, pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut qanoq ilisukkut aningaasaqarnikkut qulakkeerneqassanersoq. 
  Imm. 3.  Matusinissamut pilersaarut, piiaanerup tassungalu atasunik iliuusissat tassunga siunertarineqartut aallartinnginnerini Naalakkersuisunit akuerineqarsimassapput, tak. § 19. Akuerinninnermi Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput, ingerlataqarnerup taamaatinnerata kingorna avatangiisitigut eqqarsaatigisassat isumagineqarnissaat pillugit, ilaallutik matusereernerup kingorna piffissap ingerlanerani uuttortaanerit nalunaarsuinerillu. 
  Imm. 4.  Matusinissamut pilersaarut akuttunngitsumik nutarterneqartassaaq. Taamattaaq piiaanermik ingerlataqarnermi annertuunik allanguisoqarnerani pilersaarut nutarterneqartassalluni. Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat, pilersaarutip taassumalu piviusunngortinneqarnissaa pillugu qularnaveeqqusiineq allanngortinneqassasoq, pissutsit allanngortinneqartut pisariaqartitsippata. Matusinissamut pilersaarummi nutarterinerit allannguinerillu kiisalu taakku piviusunngortinnissaannut qularnaveeqqusiinikkut allannguinerit Naalakkersuisunit akuerineqartussaapput.

 

  § 44.  Piffissap ilaani piiaanermik ingerlataqarnermi, kingusinnerusukkut ingerlataqarnerup nangeqqinnissaa siunertaralugu unitsitsigallarneq, Naalakkersuisunit akuerineqarnissaa pisariaqarpoq. Akuerineqarnerup qulakkiissavaa piiaanermik ingerlataqarnerup uninngatikkallarnerani sanaartukkat assigisaallu aserfallatsaalineqarnissaat nalunaarsorneqartarnissaallu, kiisalu ingerlataqarneq nangeqqinneqanngippat matusinissamik pilersaarut § 43-imi taaneqartup kingorna piviusunngortinneqarsinnaanera. Akuerineqarnerup aamma qulakkiissavaa isumannaallisaanermut, peqqissutsimut, avatangiisinut assigisaannullu pilersaarut piiaanermik ingerlataqarnerup unitsikkallarneranut naleqqussarneqarnissaa kiisalu kingorna piiaanermik ingerlataqarnerup matuneqavinnissaanut. Akuerineqarneq ukiut marlukkaartut angullugit tunniunneqarsinnaavoq. Nutaamik akuerineqarnermi aamma piumasaqaatit allanngortinneqassanersut isummerfigineqassaaq.
  Imm. 2.  Taama unitsitsigallarneq ukiuni 6-ini sivisutigisimappat, imaluunniit tassunga piumasaqaatit eqquutsinneqanngippata, matusinissamik pilersaarut § 43-imi taaneqartoq aallarteqqullugu piginnaatitsissummik pigisaqartoq Naalakkersuisut naalakkersinnaavaat.

 

Kapitali 11

Akuersissuteqarnani aatsitassanik katersineq piiaanerlu

 

  § 45.  Inuk Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartoq aammalu tamakkiisumik akileraartussaatitaasoq, tamatumunnga akuersissummik piumasaqaateqarfiunngitsumik inuussutissarsiutiginagu aatsitassanik kaanngaqqallutik nunamiittunik katersisinnaavoq, taamaattoq takukkit §§ 45 b-45 d.
  Imm. 2.  Nunaqavissoq imm. 1 malillugu aatsitassanik katersorneqartunik tuniniaappat, aatsitassanik taamaattunik suliareqqiippat taakkualu tunillugit, imaluunniit aatsitassanik taamaattunik tuniniaanissaq imaluunniit suliareqqiinissaq tuniniaanissarlu siunertaralugit Kalaallit Nunaanniit annissippat, aatsitassanik katersineq inuussutissarsiutigineqarsimassaaq aammalu § 45 a-imi pineqartunut ilaassalluni. Assinganik atuuppoq, ukiumut aatsitassat ataatsimut katillugit nalingat 100.000 koruuninit annertuneruppat.
  Imm. 3.  Nunaqavissoq tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik peqarani aatsitassanik nammineq inuttut atugassaminik inuussutissarsiutiginagu Kalaallit Nunaanniit annissisinnaavoq, taamaattoq takukkit §§ 45 c aamma 45 d. Nunaqavissoq tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik peqarani, aatsitassat ukiumut ataatsimut katillugu nalingat 25.000 koruuninit annertunerusimanngippat, aamma inuit allat nammineq inuttut atugassaannik aammalu inuussutissarsiutiginagu atugassanik aatsitassanik Kalaallit Nunaanniit annissisinnaavoq, taamaattoq takukkit §§ 45 c aamma 45 d.
  Imm. 4.  Nunaqavissoq tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik tunineqarsimaguni aatsaat nunaqavissoq aatsitassanik inuussutissarsiutigalugu Kalaallit Nunaanniit annisseqqusaavoq. Aatsitassat imm. 3-imi pineqartunut ilaanngitsut inuussutissarsiutiginagu Kalaallit Nunaannit anninneqartarnerannut tamanna aamma atuuppoq.
  Imm. 5.  Pissutsit imm. 1-4-imi taaneqartut pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 45 a.  § 45, imm. 1 naapertorlugu najugaqavissoq tassunga akuersissummik piumasaqaateqanngitsumik ukiumut 100.000 kr.-t sinnernagit aatsitassat tamakkiisumik nalingat annertunerunngippat aatsitassanik kaanngarnikunik aamma aatsitassanik piiaanermik inuussutissarsiutigalugu katersuisinnaavoq, taamaattorli §§ 45 b - 45 d takukkit. Piiaaneq taamaallaat assassorluni sakkut atortut atorlugit, mekaniskiunngitsunik, assersuutigalugit kaattatut, qussaatatut, kuupiitut ikuttaatitullu ittunik sakkoqarluni pisinnaavoq.
  Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu aatsitassat katersorneqartut imaluunniit piiarneqartut nalingat nioqquteqarfimmi akinut tunisinerni aammalu nioqquteqarfimmi piumasaqaataasuni tunisaqarnermut akitut assingusumut akimut aalajangerneqassapput.
  Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu aatsitassat katersorneqartut imaluunniit piiarneqartut nalingat tamarmiusoq ukiumut 100.000 kr.-t sinnersimappagit aatsitassat nalimikkut 100.000 kr.-t sinnerlugit annertunerusumik naleqartillugit Naalakkersuisunit nakkutigisaanikkut toqqortarineqassapput.
  Imm. 4. Inuk imm. 3 naapertorlugu aatsitassanik toqqortaqarsimasoq immikkoortortamut aatsitassanik katersuiffigisamut imaluunniit piiaaffigisamut kapitali 8-mi maleruagassat naapertorlugit aatsitassat atugarinissaanut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik qinnuteqarsinnaavoq.
  Imm. 5. Imm. 4-mi pineqartutut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut nalunaarutigineqassappat Naalakkersuisut aatsitassat toqqortarineqartut pisinnaatitaaffeqartumut tunniutissavaat. Taamatut annikitsumik akuersissut nalunaarutigineqanngippat, imaluunniit toqqorsinerup ulluanit qaammatit 12-it qaangiutsinnagit annikitsumik akuersissummik taama ittumik nalunaaruteqarnissamut qinnuteqartoqarsimanngippat Naalakkersuisut aatsitassat toqqortarineqartut tunissavaat. Aatsitassanik tunisinermit isertitat Nunatta Karsianut tussapput.
  Imm. 6.  Nunaqavissoq, ukiumut 100.000 koruuninit annertunerusumik ataatsimut katillugu naleqartunik aatsitassanik katersinissamik imaluunniit piiaanissamik kissaateqartoq, takuuk imm. 2, sumiiffimmut nunaqavissup aatsitassanik katersivissatut imaluunniit piiaavissatut kissaatigisaanut kapitali 8-imi maleruagassat malillugit aatsitassanik piiaanissamut annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik qinnuteqarsinnaavoq. Nunaqavissoq annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik taamaattumik qinnuteqanngippat imaluunniit tunineqanngippat, imm. 1-5 atuutissapput.
  Imm. 7.  Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerata kingorna 1. januar aallarnerfigalugu atuutilersumik imm. 1-imi, 2-imi aamma 6-imi aningaasartat 100.000 koruuniusut, Kalaallit Nunaanni atuinermut akigititanut naleqqersuutini allannguutinut naapertuuttumik iluarsineqassapput.

 

  § 45 b.  § 45 malillugu katersineq sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi imaluunniit § 33 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  § 45 malillugu katersineq sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi imaluunniit § 33 malillugu aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi, ingerlateqqusaanngilaq, taamaattoq takuuk imm. 4.
  Imm. 3.  § 45 a malillugu katersineq piiaanerlu sumiiffimmi § 16 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi imaluunniit § 33 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut imaluunniit aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummi pineqartunut ilaasumi, ingerlateqqusaanngilaq, taamaattoq takuuk imm. 5.
  Imm. 4.  Kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamatumunnga allaganngorlugu akuersisimappat, § 45 malillugu katersineq imm. 2-imi oqaatigineqartutut kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu sumiiffimmi akuersissuteqarfiusumi ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 5.  Kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq tamatumunnga allaganngorlugu akuersisimappat, § 45 a malillugu katersineq imm. 3-imi oqaatigineqartutut kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu sumiiffimmi akuersissuteqarfiusumi ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 6. Imm. 4 aamma 5 malillugit allaganngorlugu akuersineq, tamanna pillugu Naalakkersuisut piumasarippassuk, akuersinermut uppernarsaatip Naalakkersuisunut tunniunneratigut, Naalakkersuisunut uppernarsarneqassaaq.
  Imm. 7.  Kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup, tamanna pillugu akuersinermik tigusisumut nalunaaruteqarnermigut, imm. 4 aamma 5 malillugit akuersineq utertissinnaavaa. Utertitsinerup kingorna §§ 45 aamma 45 a malillugit katersineq aamma piiaaneq sumiiffimmi kisermaassisussaatitaanermut akuersissummi pineqartunut ilaasumi ingerlanneqaqqusaanngilaq.
  Imm. 8.  Imm. 4 aamma 5 malillugit akuersinermik tigusisoq, akuersinerup utertinneqarnera imaluunniit tamatuma malitsigisaanik annaasaqarneq tunngavigalugu, kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartumut imaluunniit Naalakkersuisunut taarsiinissamik piumasaqaateqarsinnaanngilaq imaluunniit allanik piumasaqaateqarsinnaanani.

 

  § 45 c.  §§ 45 aamma 45 a malillugit aatsitassanik katersinissamut piiaanissamullu aamma aatsitassanik Kalaallit Nunaannit annissinissamut periarfissaqarnermi, aatsitassat qinngornernik ulorianartunik akullit pineqartunut ilaanngillat.
  Imm. 2.  §§ 45 aamma 45 a malillugit aatsitassanik katersinissamut, piiaanissamut aamma aatsitassanik Kalaallit Nunaannit annissinissamut periarfissaqarnermi aatsitassat aalajangersimasut ilaatinneqanngitsut, pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut §§ 45 imaluunniit 45 a naapertorlugit aatsitassat katersorneqarsimasut piiarneqarsimasulluunniit Kalaallit Nunaanniit avammut nioqqutigineqarsinnaaneri pillugit aalajangersaasinnaapput, nunanut allanut nioqquteqarsinnaanermik Naalakkersuisut akuersissuteqarsimappata.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut aatsitassat aalajangersimasut nioqqutigineqannginnissaannik peqqussutiliorsinnaapput, aatsitassat pineqartut naleqassusiat naatsorsorneqarsimanngippat.

 

  § 45 d.  §§ 45-45 a naapertorlugit aatsitassanik kaanngarsimasunik aamma aatsitassanik piiaanernut tunngasunik, ilanngullugit suliarinninnermut, inissiisarnernut, toqqortaqartarnernut, assartuussisarnernut, nioqquteqarnermut, nunap avataanut tunisinernut, nunamut eqqussuinermut aamma uppernarsaasersuinermut tunngasunik Naalakkersuisut erseqqinnerusunik aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 45 e.  Inuk nunaqavissuunngitsoq, takuuk § 45, imm. 1, aatsitassanik katerseqqusaanngilaq imaluunniit piiaaqqusaanngilaq, taamaattoq takuuk § 33, imm. 6.
  Imm. 2.  Inuk nunaqavissuunngitsoq, aatsaat inuk tamatumunnga avammut annissinissamut akuersissummik tunineqarsimappat, aatsitassanik avammut annisseqqusaavoq, taamaattoq takukkit imm. 3.
  Imm. 3.  Inuk nunaqavissuunngitsoq, aatsitassat nunaqavissumit pisiarineqarsimappata, aammalu pisineq uppernarsarneqarsinnaappat, tamatumunnga avammut niuerutiginninnissamut akuersissummik peqarani aatsitassanik inuussutissarsiutiginagu Kalaallit Nunaannit annissisinnaavoq.
  Imm. 4.  Imm. 2 aamma 3 malillugit Kalaallit Nunaanniit annissinissamut periarfissaqarnermi aatsitassat qinngornernik ulorianartunik akullit ilaatinneqanngillat.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput avammut nioqquteqarsinnaanermi imm. 2 aamma 3 naapertorlugit aatsitassanut aalajangersimasunut atuutinngitsunut.

 

  § 45 f.  (atorunnaarsinneqarpoq)

 

  § 46.  Naalakkersuisut akuerisinnaavaat, kommunit pisuni aalajangersimasuni ujaraaqqanik, ujaqqanik assigisaannillu sumiiffimmi aqqusinniornermut, sanaartornermut assigisaannullu atugassanik katersisinnaasut piiaasinnaallutillu aqqusinernik, inoqannginnersanik, talittarfinnik, illuinnarnik, illorsuarnik assigisaannillu ataatsimoorussassaasunik pilersitsinerni aserfallatsaaliinernilu atugassanik, takuulli imm. 2. Naalakkersuisut akuerinninnerminni pissutsit tamaasa atorluaanissamut tunngasut pillugit piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput. Atorluaanissaq akuerineqarpat, piiaanissamut akuersissuteqarnani ingerlatsineqarsinnaavoq, akuersinermilu piumasaqaatit allassimasut malillugit. Isumannaallisaaneq, peqqissuseq avatangiisillu eqqarsaatigalugit piiaaneq isumannaatsumik ingerlanneqassaaq.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu sumiiffinni §§ 16 imaluunniit 33 malillugit akuersissuteqarfiusuni piiaaneq ingerlanneqassanngilaq, kiisalu § 39 malillugu nunap iluani ingerlatsinissamut akuersissutit ataqqillugit taamaallaat ingerlanneqarsinnaallutik.

 

  § 47.  Naalakkersuisut akuerisinnaavaat suliffeqarfiit beton-imik, beton-imit sulianik kiisalu ujaraaqqanik, ujaqqanik assigisaannillu Kalaallit Nunaanni aqqusinniornernut sanaartornernullu atugassanik assigisaannillu tunisassiortartut pilersuisartullu taama atugassanik aatsitassanik katersisinnaasut piiaasinnaallutillu, takukkilli imm. 2 aamma 4. Taama piiaanissaq pillugu pissutsit tamaasa pillugit Naalakkersuisut akuersissuteqarnerminni piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput. Piiaanissaq akuerineqarpat, piiaanissamut akuersissuteqarnani ingerlatsineqarsinnaavoq, akuersinermi piumasaqaatit allassimasut malillugit. Piiaaneq isumannaallisaaneq, peqqissuseq avatangiisillu eqqarsaatigalugit isumannaatsumik ingerlanneqassaaq.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu sumiiffinni §§ 16 imaluunniit 33 malillugit akuersissuteqarfiusuni piiaaneq ingerlanneqassanngilaq, kiisalu § 39 malillugu nunap iluani ingerlatsinissamut akuersissutit ataqqillugit taamaallaat ingerlanneqarsinnaallutik.
  Imm. 3.  Suliffeqarfiit Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernera sivikinnerpaamik ukiut marluk sioqqullugit imm. 1-imi piumasaqaatinik eqquutsitsisimasut ingerlatanillu taaneqartunik ingerlatsisimasut, imm. 1 malillugu akuersissummik tunineqarsinnaapput.
  Imm. 4. Imm. 1-imi sammisassani taaneqartuni illoqarfinni nunaqarfinnilu nunaminertanik tunniussineq nunaminertanik atuisarneq pillugu inatsimmi malittarisassat malillugit kommunalbestyrelsimit nalunaarutigineqassaaq.

 

  § 48.  §§ 45 - 47 malillugit aatsitassanik katersinissamut piiaanissamullu malittarisassat erseqqinnerusut Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat, tamakkununnga ilaallutik sumiiffiit aalajangersimasut §§ 45-47 malillugit katersinissamut piiaanissamullu periarfissiinermut ilaatinneqanngitsut pillugit aalajangersakkat.

 

Kapitali 12

Ilisimatuussutsikkut misissuinerit

 

  § 49.  Nunap sannaanik, nunap iluanik qaleruaanillu kiisalu imarmik silaannarmillu, sermersuarmik, imarmik misissuinerillu allat ilisimatuussutsimut tunngasut § 2, imm. 2, nr. 1-4-mi taaneqartutut ingerlatat pingaarutilittut isigineqartut taamaallaat Inatsisartut inatsisaat manna malillugu Naalakkersuisunit akuerineqaqqaarluni suliarineqarsinnaapput, takuulli § 2, imm. 3 aamma 4.
  Imm. 2.  Ilisimatuussutsikkut misissuinernut piumasaqaatit pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput, tamakkununnga ilaallutik annaassiniarnernut atatillugu aningaasartuutinik akiliisarnissaq kiisalu sillimmasiinissamut matussutissanik imaluunniit taamakkununnga akiliisinnaanissamut qularnaveeqqusiinernut akiliutissat pillugit.

 

Kapitali 13

Avatangiisinik illersuinissaq pillugu malittarisassat nalinginnaasut

 

Avatangiisinik illersuineq, silaannarmik illersuineq, pinngortitamik illersuineq tamakkununngalu akisussaaffiit

 

  § 50.  Avatangiisinik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassanut aamma ilaapput silaannarmik pissutsinik illersuineq aamma pinngortitami pissutsinik illersuineq Inatsisartut inatsisaanni allanik allassimasoqanngippat. Taamattaaq atuupput taarsiisussaanermut akisussaaffiit pillugit Inatsisartut inatsisaanni malittarisassat kiisalu mingutsitsinermut akisussaaffiit allat, aammattaaq avatangiisinik sunniinermi akisussaaffiit allat kiisalu avatangiisinik ajoqusiinerni taarsiisussaatitaaneq.

 

Avatangiisinik illersuineq

 

  § 51.  Avatangiisinik illersuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassat pinngortitamik avatangiisinillu eriaginninnissamut iluaqutaassapput, taamaalilluni inuiaqatigiit ineriartornerat akornusersorneqarnani iluaqutaasumilli pisinnaammat, inuit inuunerminni atugaannik ataqqinninnermik tunngaveqartut kiisalu uumasut naasullu piujuaannartinnissaannut.
  Imm. 2.  Avatangiisit illersornissaat pillugu Inatsisartut inatsisaanni malittarisassani siunertaavoq pinngortitamik avatangiisinillu mingutsitsinissaq allatullu sunnerneqarnissaat killilersorniarlugu akiorniarlugulu, ingerlatanit ima kinguneqarsinnaasunit:
1) Inuit peqqissusaannik navianartorsiortitsineq. 
2) Nunap qaavani, nunap iluani imaluunniit imarmi imaluunniit nunap iluani uumasunik naasunilluunniit imaluunniit pinngortitami imaluunniit kulturikkut eriagisassanik ajoqusiinerit.
3) Inatsisit malillugit nunamik, imarmik, nunap iluanik imaluunniit pinngortitami pisuussutinik atorluaanissamut akornusersuisut. 
4) Sunngiffimmi pinngortitami ornittakkat naleqassusiinik imaluunniit sammisassaqarfiginissaanik ajornerulersitsisinnaasut.
  Imm. 3.  Imm. 2-mi taaneqartunut atatillugu makku immikkut ittumik siunniunneqarput:
1) Nunamik, imarmik, immap naqqanik, nunap iluanik, imermik, silaannarmik, silaannaap pissusaanik akornutaasumik sunniutit kiisalu sajuppilutsitsinermit nipiliornermillu akornutit pitsaaliornissaat, killilersimaartinnissaat kiisalu akiornissaat.
2) Aatsitassanik pisuussutinillu allanik atuineq maangaannartitsinerullu killilersimaarnissaat.
3) Teknologiimik saligaatsuunerusumik atuinerup siuarsarnissaa.
4) Eqqagassanik igitsinermut atatillugu atueqqinnissaq siuarsarniarlugu ajornartorsiutinillu killilersimaartitsiniarneq.

 

  § 52.  Avatangiisinik illersuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaata matuma malittarisassaanik atuinermi aqutsinermilu pingaartinneqassaaq, teknikkit atorneqarsinnaasut pitsaanerpaat atornerini suut anguneqarsinnaanersut, tamakkununnga ilaallutik sanaartukkat, maskiinat, atortut, suleriaatsit, teknologi, nioqqutissat, akuutissat atortullu mingutsitsinnginnerusut, kiisalu iliuutsit mingutsitsinermut pitsaanerpaamik akiuissutaasinnaasut. Taama nalilersuinermi immikkut pingaartinneqassaaq teknologiip saligaannerusup atorneratigut pitsaaliuissutinik suliniuteqarnissaq.
  Imm. 2.  Mingutsitsinermik pitsaaliuiniarluni akiuiniarlunilu iliuutsit annertussusai suussusaalu nalilersornerini avatangiisit eqqaannittut qanoq issusai mingutsitsinerullu tamakkununnga sunniutigisinnaasai, aamma pisuussutit maangaannartinnissaat sapinngisamik killilersimaarnissaat siunertaralugu kaaviiaarfiit, stoffit aamma atortut ingerlaarfii tamaasa pingaartinneqassapput.

 

  § 53.  Ingerlatamik Inatsisartut inatsisaannut matumunnga ilaasumik, mingutsitsinermillu peqquteqarsinnaasumik aallartitsiniartoq, taama ingerlataqarnissamini sumiiffimmik toqqaassaaq mingutsitsisinnaanermut navianartorsiortitsineq sapinngisamik annertunerpaamik killilersimaartissallugu. Sumiiffimmik taamaattumik toqqaanermi sumiiffiup qanoq issusaa ilusialu eqqarsaatigineqassaaq, tamakkununnga ilaallutik maanna piiaanermut siunissamilu piiaanissamut pilersaarutaasut, kiisalu erngup igitassap, eqqagassat aammalu stoffit atortullu mingutsitsisut allat sapinngisamik siunertaqartumik igittarnissaannut periarfissat.
  Imm. 2.  Kinaluunniit ingerlatamik mingutsitsilersinnaasumik aallartitsiniartoq, aallartitsisoq imaluunniit ingerlatsisoq iliuusissaminik aalajangiussaqassaaq mingutsitsinermik pitsaaliuutaasinnaasunik pinngitsoortitsisinnaasunillu, taamallu ingerlatap pilersinnissaanut, ilusilersornissaanut ingerlannissaanullu ima pilersaarusiussaaq, sapinngisamik annikinnerpaamik mingutsitsinermik kinguneqartitsisumik, tak. § 52. Ingerlatami atortussanik toqqaanermi, pilersitsinermi ilusilersuinermilu, ilaallutik maskiinat, atortut aamma najugaqarfiusinnaasut, kiisalu ingerlatsinermik pilersaarusiornermi, ilaallutik misissuinermi, piiaanermi, atuinermi imaluunniit suleriaatsimik, nioqqutissanik, stoffinik atortunillu ingerlatsinermut atatillugu atugassanik toqqaanermi kiisalu upalungaarsimanissamut mingutsitsinermillu akiuiniarluni suleriaatsinik toqqaanermi, qulakkeerneqassaaq mingutsitsinerit, qinngornerit, igitassaqalernerni kiisalu pisuussutinik atuinerit sapinngisamik pitsaanerpaamik killilersimaarneqarnissaat.
  Imm. 3.  Suliffeqarfik imaluunniit inuk Inatsisartut inatsisaat manna malillugu avatangiisinik illersuiniarluni imaluunniit pitsaaliuiniarluni pisussaaffeqalersimasoq, mingutsitsinermik killilersimaariniartorlu imaluunniit akiuiniarluni pisussaaffeqalersimasoq, pineqartup pisussaaffimminik eqquutsitsinermini teknikkip atorneqarsinnaanerpaap atornissaa qulakkiissavaa siuarsarlugulu, tamakkununnga ilaallutik sanaartukkat, maskiinat, atortorissaarutit, suleriaatsit, teknologiit, nioqqutissat, stoffit aamma atortut mingutsitsinnginnerpaat, kiisalu iliuusissat mingutsitsinermik akiuisinnaanerpaat, sapinngisamik pineqartumut teknikkikkut, suliaqarnikkut aningaasarsiornikkullu periarfissaqarsinnaatillugu, tak. imm. 1-2 aamma § 52.
  Imm. 4.  Suliffeqarfik imaluunniit inuk Inatsisartut inatsisaat manna malillugu avatangiisitigut aarlerinaatinik suussusersinermini, naliliinermini kiisalu sulinikkut sapinngisamik ima appartitsinissamik isumaginnissaguni, pineqartup taamattaaq qulakkiissavaa avatangiisinik illersuinissaq eqqarsaatigissallugu, teknikki mingutsitsinermik akiuiniarnermi atorneqarsinnaanerpaaq qulakkiissavaa siuarsarlugulu, tamakkununnga ilaallutik sanaartukkat/atortut, maskiinat, atortorissaarutit, suleriaatsit, teknologii, nioqqutissat, stoffit aamma atortut, kiisalu iliuusissat mingutsitsinermik akiuiniarnermi pitsaanerpaat, pineqartumut teknikkikkut, suliaqarnikkut aningaasarsiornikkullu periarfissaqarsinnaatillugu, tak. imm. 1-3 aamma § 52.
  Imm. 5.  Imm. 4-mi pisussaaffiit assingi makku eqqarsaatigalugit ima pisoqartillugu atuupput:
1) Suliffeqarfiup imaluunniit inuup peqatigisap allap sulianik imaluunniit ingerlatanik allanik pilersaarusiornissaa suliarinninnissaalu ima isumagitissaguniuk, avatangiisitigut aarlerinaatit suussusersillugit, nalilersorlugit sapinngisamik periarfissaqartillugu annertunerpaamik annikillisillugit.
2) Suliffeqarfiup imaluunniit inuup peqatigisap allap sulianik imaluunniit ingerlatanik allanik pilersaarusiornissaa suliarinninnissaalu ima nakkutiginnitsissaguniuk, avatangiisitigut aarlerinaatit suussusersillugit, nalilersorlugit sapinngisamik periarfissaqartillugu annertunerpaamik annikillisillugit.
3) Suliffeqarfiup imaluunniit inuup peqataaffigissaguniuk avatangiisitigut aarlerinaatit suussusersillugit, nalilersorlugit sapinngisamik periarfissaqartillugu annertunerpaamik annikillisillugit.
4) Sulisitsisup imaluunniit suliffeqarfiup allap imaluunniit inuup inuk alla suliamik ingerlatsinissamut ilinniartissagaangamiuk ilitsersussagaangamiullu, avatangiisitigut aarlerinaatit suussusersillugit, nalilersorlugit sapinngisamik periarfissaqartillugu annertunerpaamik peertussaavai imaluunniit annikillisillugit.
5) Suliffeqarfiup imaluunniit inuup isumagissaguniuk avatangiisitigut aarlerinaatit piissagunigit imaluunniit annikillisissagunigit.
6) Suliffeqarfiup imaluunniit inuup sanaartugaq, iluarsiissut, umiarsuaq imarsiuulluunniit alla taassumalu aaqqissuunnera, ilusilersornera, atortui assigisaallu avatangiisitigut isumannaalluinnartuunera qulakkiissagaangagu.

 

  § 54.  Avatangiisinik illersuinissaq pissutsillu §§ 51-53-imi taaneqartut pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput, tamakkununnga ilaallutik avatangiisinik illersuinissaq pillugu nunami immini nunallu tamat akornanni malittarisassaasa, isumaqatigiissutaasa imaluunniit maleruaqqusaasa atortinneqarneri.

 

Silaannaap pissusiinik illersuineq

 

  § 55.  Avatangiisinik illersuinissaq aamma silaannaap pissusaanik illersuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassat silaannarmi pissutsinik eriaginninnissamut iluaqutaassapput, taamaalilluni inuiaqatigiit ineriartornerannut akornutaanngitsumik tunngaveqarluni pisinnaammat, silaannarmi pissutsit ataqqillugit taakkulu inuit inuunerminni atugaannut pingaaruteqarnerat ataqqillugu kiisalu uumasoqarnerata naasoqarneratalu atatiinnarnissaannut.
  Imm. 2.  Avatangiisinik illersuinissaq aamma silaannarmik illersuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaanni malittarisassani siunertaavoq, silaannarmik mingutsitsinermit allatigullu silaannarmik pissutsinik sunniutinik allanik ingerlataqarnermit pisunik pitsaaliuinissaq, killilersuinissaq aamma akiuinissaq, toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit ima pisoqarsinnaaneranut:
1) Inuit peqqissusaanik navianartorsiortitsineq.
2) Nunap qaavani, nunap iluani imaluunniit imarmi imaluunniit nunap iluani uumasunik naasunilluunniit imaluunniit pinngortitami imaluunniit kulturikkut eriagisassanik ajoqusiinerit.
3) Nunamik, imarmik, nunap iluanik imaluunniit pinngortitami pisuussutinik atorluaanissamut akornusersuisut.
4) Inuit inuuneranni atugassarititaasunik ajornerulersitsineq.
5) Sunngiffimmi pinngortitami ornittakkat naleqassusaanik imaluunniit sammisaqarfissanik ajornerulersitsinerit.

 

  § 56.  Naalakkersuisut ingerlatassanut Inatsisartut inatsisaannut matumunnga ilaasunut imaluunniit atortunik pilersitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissummik tunniussinissamut imaluunniit akuersiniarluni aalajangertarnerminni, Naalakkersuisut ilaatigut silaannarmi pissutsinik ajornerulersitsinissamik pinngitsoortitsinnissap imaluunniit allatut pitsaanngitsunik sunniuteqartitsinissap eqqarsaatiginissaa pingaartittarpaat.

 

  § 57.  Ingerlataq imaluunniit sanaartugaq/atortoq silaannaap pissusaanik annertuumik pitsaanngitsunik sunniuteqartussatut isumaqarfigineqarpat, akuersissut imaluunniit akuerinninneq tunniunneqarsinnaavoq ingerlatap imaluunniit sanaartukkap/atortup silaannaap pissusaanik sunniuteqarnissaata nalilerneqarnera tunngavigalugu, kiisalu pisortat aamma oqartussat kattuffiillu kalluarneqartussat tamanna pillugu oqaaseqaateqarnissaminnut periarfissinneqareernerisigut. Naliliineq pissaaq avatangiisinut sunniutinik naliliisarnermut malittarisassat malillugit, tak. kapitali 15.

 

  § 58.  Silaannarmik illersuinissaq aamma §§ 55-57-imi pissutsit taaneqartut eqqarsaatigalugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik aalajangersaasinnaapput, tamakkununnga ilaallutik silaannaq pillugu illersuinissamut tunngasuni nunami immini imaluunniit nunat tamat akornanni malittarisassat, isumaqatigiissutit imaluunniit maleruagassat malillugit atuinissaq.

 

Pinngortitamik illersuineq

 

  § 59.  Avatangiisinik illersuinissaq aamma pinngortitamik illersuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassat pinngortitamik avatangiisinillu eriaginninnissamut pitsanngorsaanissamullu iluaqutaassapput, taamaalilluni inuiaqatigiinni ineriartorneq akornutaanngitsumik tunngaveqarluni pisinnaammat, inuit inuunerminni atugaannik pingaaruteqarnerat ataqqillugu kiisalu uumasoqarnerata naasoqarneratalu atatiinnarnissaat ataqqillugu.

 

  § 60.  Naalakkersuisut ingerlatassanut Inatsisartut inatsisaannut matumunnga ilaasunut imaluunniit atortunik pilersitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissummik tunniussinissamut imaluunniit akuersiniarluni aalajangertarnerminni, Naalakkersuisut ilaatigut pinngortitami pissutsinik ajornerulersitsinissamik pinngitsoortitsinnissap kiisalu pinngortitap ilaanik tamaanilu uumassuseqarfiusut nunami immini nunallu tamat akornanni pinngortitamik illersuinissaq pillugu immikkut toqqarsimasaanni uumassusillit naasullu sumiiffinni toqqarneqarsimasuni akornusersuinnginnissaat Naalakkersuisut eqqarsaatiginissaa pingaartittarpaat.

 

  § 61.  Ingerlataq imaluunniit sanaartugaq/atortoq, Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartoq, pinngortitap pissusianik annertuumik pitsaanngitsunik sunniuteqartussatut isumaqarfigineqarpat, akuersissut imaluunniit akuerinninneq taamaallaat tunniunneqarsinnaavoq ingerlatap imaluunniit atortup pinngortitap pissusaanik sunniuteqarnissaata nalilerneqarnera tunngavigalugu, kiisalu pisortat aamma oqartussat kattuffiillu kalluarneqartussat tamanna pillugu oqaaseqaateqarnissaminnik periarfissinneqareernerisigut. Naliliineq pissaaq avatangiisinut sunniutinik naliliisarnermut malittarisassat malillugit, tak. kapitali 15.
  Imm. 2.  Ingerlataq imaluunniit sanaartugaq/atortoq, Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartoq, pinngortitami sumiiffimmi nunami immini imaluunniit nunat tamat akornanni toqqarneqarsimasoq annertuumik sunnerneqarsinnaasutut isumaqarfigineqarpat, akuersissut imaluunniit akuerinninneq taamaallaat tunniunneqarsinnaavoq ingerlatap imaluunniit atortup sumiiffimmi tamatumunnga eriagisassatut siunniussanut sunniuteqarsinnaanera naliliinerit tunngavigalugit taamaallaat tunniunneqarsinnaavoq. Nunap immini inatsisai aamma nunat tamat inatsisaat, Kalaallit Nunaanni atuuttut, malillugit aalajangerneqartarpoq sumiiffiit arlaat nunami immini aamma nunani tamani pingortitaqarnikkut illersugaanersut, sumiiffinnullu taamaattunut nunami immini aamma nunat tamat akornanni atuuttuunersut. Naalakkersuisut iluaqutaasussatut isigippassuk, akuersissutip imaluunniit akuerinninnerup tunniutinnginnerani sumiiffimmi sunniuteqaataasinnaasut pillugit naliliisimaneq pillugu innuttaasut oqaaseqaateqarnissaannut periarfissinneqassapput.
  Imm. 3.  Pissutsit imm. 1 aamma 2-mi taaneqartutut pisuni akuersissut imaluunniit akuerineqarneq taamaallaat tunniunneqarsinnaavoq, ingerlataq imaluunniit sanaartugaq/atortoq nunap immini imaluunniit nunani tamani pinngortitaanik sumiiffiup inniminassusianik akornusiinngippat imaluunniit inuiaqatigiinni soqutigisat pingaaruteqartut, tamakkununnga ilaallutik inooqatigiinnikkut imaluunniit aningaasarsiornikkut soqutigisat, ingerlatap ingerlanneqarnissaa imaluunniit atortumik pilersitsinerup ingerlatsinerulluunniit pisariaqartivissappassuk, allanik aaqqiissuteqarnissaq allatut periarfissaqanngippat, takuulli imm. 4.
  Imm. 4.  Ingerlataq imaluunniit sanaartugaq/atortoq nunami immini imaluunniit nunat tamat akornanni pinngortitamik illersuiffiinik, pinngortitap suuneranik pingaartitsiviusumi imaluunniit pingaartinneqartutut isigineqartup annertuumik sunnerneqarsinnaaneranut isumaqarfigineqarpat, imm. 3-mi pisuni taaneqartuni taamaallaat ingerlatamut imaluunniit sanaartukkamut/atortumut akuersissummik imaluunniit akuerinninnermik Naalakkersuisut tunniussisinnaapput, ima pisoqassappat; inuit peqqissusaanik, tamat isumannaassusiinik imaluunniit avatangiisinik pingaaruteqartunik sunniutinik iluaqutissanik angusaqarnissamut eqqarsaatigisassat pisariaqartippassuk imaluunniit inuiaqatigiit soqutigisaat pingaaruteqartut allat pisariaqartilluinnarpassuk ingerlatap ingerlanneqarnissaa imaluunniit sanaartukkap/atortup pilersinneqarnissaa ingerlanneqarnissaalu.
  Imm. 5.  Imm. 3, imaluunniit imm. 4 malillugu akuersissut imaluunniit akuerinninneq tunniunneqarpat, taarsiinissamut iliuusissat naammaginartut Naalakkersuisut aalajangissavaat, tamakkununnga ilaallutik akuersissummut imaluunniit akuerinninnermut piumasaqaateqarnikkut. Taarsiinermi iliuuseqartoqassappat aningaasartuutit akuersissummik imaluunniit akuerineqarnissamik qinnuteqartumit matussuserneqassapput.

 

  § 62.  Pinngortitamik illersuinissaq pissutsillu §§ 59-61-imi taaneqartut pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik aalajangersaassapput, tamakkununnga ilaallutik nunami immini imaluunniit nunat tamat pinngortitamik illersuinissaq pillugu malittarisassaannik, isumaqatigiissutaannik imaluunniit maleruaqqusaannik atuineq.

 

Kapitali 14

Avatangiisinut akisussaaffiit

 

  § 63.  Avatangiisinut akisussaaffiit pillugit malittarisassani §§ 63-66-imi pineqartut malillugit avatangiisinik ajoqusiineq ima paasisaqariaqarpoq:
1) Nunamik, imermik, immap naqqani, nunap iluanik, imermik silaannarmilluunniit mingutsitsinerit.
2) Silaannaap pissusaanik mingutsitsineq imaluunniit allatut pitsaanngitsumik sunniineq.
3) Pinngortitamik, tamakkununnga ilaallutik inuit, uumasunik naasunilluunniit mingutsitsineq imaluunniit allatut pitsaanngitsumik sunniineq.
4) Nipiliortitsinerit, sajuppilutsitsinerit, kissarnerup, qaamanerup assigisaasaluunniit pilersitaanik pissutsinik nr. 3-mi taaneqartunik annertuumik akornusersuineq.
  Imm. 2. Akisussaasutut eqqarsaatigineqarput ingerlatanik Inatsisartut inatsisaanni matumani eqqartorneqartunik ingerlatsisoq imaluunniit nakkutilliisoq imaluunniit aqutsisoq. Ingerlatat pillugit piginnaatitsissummik pigisaqartuunngitsoq pineqartoq allaappat, piginnaatitsissummik pigisaqartoq ingerlatamut aamma akisussaavoq. Taamaammat suleqatigiit taakku marluk ataatsimoorlutik (nammaqatigiillutik) pisussaaffeqarput akisussaaffeqarlutillu kiisalu malittarisassat §§ 64-67-imiittut malillugit aamma akisussaasuusoq.
  Imm. 3. Avatangiisinik ajoqusiinermi imaluunniit avatangiisinik ajoqusiinissamut navianartorsiortitsinermi akisussaasutut eqqarsaatigineqarpoq imm. 2 malillugu ingerlatamut akisussaasuusoq, taama ajoqusiinermik imaluunniit navianartorsiortitsinermik pisuusoq imaluunniit peqataasoq. Tamanna atuuppoq, ajoqusiineq imaluunniit navianartorsiortitsineq ajoqusiinermi qanoq pisimanersoq apeqqutaatinnagu, kiisalu ajoqusiineq imaluunniit ajoqusiinissamut navianartorsiortitsineq pissutsit nalaatsornermik malitseqartumik pisimagaluarpataluunniit.

 

  § 64.  Avatangiisinik ajoqusiinissamut navianartorsiortitsinermut akisussaasuusoq ingerlaannartumik pitsaaliuutinik pisariaqartunik aallartitsissaaq, taama avatangiisinik ajoqusiinissamut navianartorsiortitsinermi pinngitsoortitsisinnaasunik, kiisalu navianartorsiortitsineq pillugu iliuusissallu aallartissimaneri pillugit Naalakkersuisut kalerrillugit. Avatangiisinik ajoqusiinermut akisussaasuusoq suliniutinik, ajoqusiinerup annertussusianik killiliissutaasinnaasunik kiisalu ajoqusiinerunissamik pinngitsoortitsisinnaasunik, tigussaasumik isumagineqarsinnaasut tamaasa ingerlaannartumik aallartissavai, ajoqusiinerlu suliniutillu pillugit Naalakkersuisut kalerrillugit.
  Imm. 2.  Pisussaaffiit eqquutsinneqarnissaannut Naalakkersuisut nakkutiginnittuupput, eqquutsitsinissallu pillugit kiisalu tamatumunnga atatillugu iliuusissanik isumaginninnissanik naalakkiuteqarsinnaallutik.

 

  § 65.  Akisussaasuusoq avatangiisinik ajoqusiisinnaanermut imaluunniit avatangiisinik ajoqusiinissamut navianartorsiortitsinermik pingaaruteqartunik nalilersuinissamut paasissutissanik tunniusseqqullugu Naalakkersuisut peqqusinnaavaat. Ilaatigut naalakkiissutaasinnaavoq, akisussaasuusup nammineq akilikkaminik mingutsitsinissamut peqqutaasinnaasut aamma mingutsitsineqarsimappat sunniutaaqataasut pillugit misissuissasoq, misissueqqissaassasoq, stoffinik atortunilluunniit assigisaannilluunniit uuttortaassasoq, mingutsitsinermut peqqutaasut sunniutillu paasiniarnissaat siunertaralugu.
  Imm. 2.  Peqqusineq nalunaarutigineqarsinnaavoq, akisussaasuusoq pigisamut imaluunniit sumiiffimmut mingutsitsivigineqarsimasumut atuisuunngikkaluarpalluunniit. Peqqusinermi pigisami mingutsitsiffiusimasumi imaluunniit sumiiffimmi il.il. mingutsitsiffigineqarsimasumi pilersitseqqinnissamut pisussaaffinnik aalajangersaasoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Akisussaasuusoq pigisamik imaluunniit sumiiffimmik atuisuunngippat, pigisamik imaluunniit sumiiffimmik atuisoq Naalakkersuisut peqqusinnaavaat akuerseqqullugu akisussaasuusoq imaluunniit allat misissuinermik imaluunniit pilersitseqqinnermik il.il. isumaginnissasoq.
  Imm. 4.  Imm. 3 malillugu peqqusineq pigisamik imaluunniit sumiiffimmik mingutsitsiffiusimasumik qaqugukkulluunniit atuisumut avaqqunneqarsinnaanngila.

 

  § 66.  §§ 63-65-imi malittarisassanut ilaasuni avatangiisinik ajoqusiineqarsimappat imaluunniit avatangiisinik ajoqusiinissamut navianartorsiortitsineqarsimappat, tamanna pillugu Naalakkersuisut aalajangiissuteqassapput kiisalu §§ 63-65-imi malittarisassat malillugit iliuuseqarnissamut il.il. aalajangiissuteqassallutik.
  Imm. 2. Aalajangiineq Naalakkersuisut tamanut saqqummiutissavaat. Avatangiisinik ajoqusiisimaneq imaluunniit avatangiisinik ajoqusiinissamut navianartorsiortitsineq pillugu aalajangiinerup tamanut saqqummiunneqarnera akisussaasuusup akiligaanik pissaaq. Tamanut saqqummiussisarneq pillugu Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput.
  Imm. 3. Avatangiisinut akisussaaneq pillugu Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput, tamakkununnga ilaallutik pissutsit imm. 1-2 aamma §§ 63-65-imi taaneqartut pillugit.

 

Avatangiisinik ajoqusiinernut taarsiisussaaneq

 

  § 67.  Avatangiisinik ajoqusiinermut taarsiisussaaneq pillugu §§ 68-72-imi malittarisassani atuupput ajoqusiinerit nunamik, imarmik, immap naqqanik, nunap iluanik, imermik imaluunniit silaannarmik Inatsisartut inatsisaat malillugu ingerlatanut ilaasuni pisuni mingutsitsinermit ajoqusiinerit.
  Imm. 2. §§ 68-72-imi malittarisassat taamattaaq atuupput silaannarmi pissutsinik imaluunniit pinngortitamik mingutsitsineq allatullu pitsaanngitsumik sunniuteqartitsineq kiisalu nipiliornermik, sajuppilutsitsinermik, kissarnermik, qaamanermik assigisaannilluunniit akornusersuinerit. Taama mingutsitsineq, sunniuteqartitsineq imaluunniit akornusersuineq §§ 68-72-imi mingutsitsineq pillugu malittarisassanut aamma ilaavoq.

 

  § 68.  § 67 aamma §§ 69-72-imi malittarisassat malillugit ajoqusernernut taarsiiffigineqartussanut makku ilaapput:
1) Inunnik ajoqusiineq aamma pilersuisumik annaasaqarneq.
2) Pigisanik/atortunik ajoqusiineq.
3) Aningaasatigut pigisanik annaasaqaatit allat.
4) Makkununnga naammaginartumik aningaasartuutit:
a) ajoqusiinissamik pitsaaliuinermi aamma pinngitsoortitsinissamut iliuutsinut iliuuseqarneq,
b) avatangiisinik pinngortitamillu iluarsaasseqqinneq aamma
c) mingutsitsinermik pinngitsoortitsineq piuneerutsitsinerlu kiisalu avatangiisinik, silaannaap pissusaanik pinngortitamillu pitsaanngitsumik allatigut sunniineq.

 

  § 69.  Inatsisartut inatsisaat malillugu ingerlataqarnermut atatillugu § 63 malillugu avatangiisinik ajoqusiinermut akisussaasoq, mingutsitsinermi ajoqusiinernut taarsiisussaatitaavoq, ajoqusiineq nalaatsortumilluunniit pigaluarpat. Ingerlataqarnissamut atatillugu akisussaasuusoq piginnaatitsissummik pigisaqartuunani allaappat, suleqatigiit tamarmiullutik nammaqatigiillutik taarsiisussaatitaanermut akisussaapput. Illuatungeriit marluullutik ataatsimoorlutik (akisussaaqatigiillutik) pisussaaffeqarput akisussaasuullutillu kiisalu imm. 2-4 aamma §§ 70-72-imi malittarisassat malillugit akisussaallutik.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu akisussaasuuneq atussanngilaq, ajoqusiinermi peqqutaappat malittarisassat pisortatut oqartussaasunit aalajangerneqarsimasut avaqqunneqarsinnaanngitsut malillugit ingerlataq suliarineqarsimappat, malittarisassat peqqussuteqarnerup imaluunniit ilitsersuinerup malitsigisaannik pisimanngippata, akisussaasuusup nammineq ingerlataanik imaluunniit pissusiinik peqquteqartunik.
  Imm. 3.  Inunnik ajoqusiinernut taarsiinissaq imaluunniit pilersuisumik ajoqusiinermut taarsiinissaq ikilisinneqarsinnaavoq imaluunniit peerneqarsinnaalluni, ajoquserneqarsimasoq imaluunniit toqusoq ajoquserneqarnermut piaaraluni peqataasimappat. Taamattaaq taarsiinissaq apparneqarsinnaavoq, pisunilu immikkut ittuni peerneqarsinnaalluni, ajoquserneqartoq imaluunniit toqusoq ajoquserneqarnermut mianersuaalliorujussuarnikkut peqataasimappat.
  Imm. 4.  Pisuni allani taarsiinissaq appartinneqarsinnaavoq imaluunniit peerneqarsinnaavoq, ajoquserneqartoq ajoquserneqarnermi piaarisimappat imaluunniit mianersuaalliorujussuarsimappat.

 

  § 70.  Avatangiisinik ajoqusiineq pillugu taarsiisussaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni malittarisassanik avaqqussinissaq pillugu isumaqatigiissut atorsinnaanngilaq, ajoqusiineq pisimappat isumaqatigiissutip isumaqatigiissutigineqarnerata siorna kiisalu avaqqussineq ajoquserneqarfiusumut kingunerlutsinneqarpat.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi malittarisassaq atuutissanngilaq akisussaasup aamma inuussutissarsiummik ingerlatsisup inuussutissarsiornerminut atatillugu iliuuseqartup akornanni isumaqatigiissummut, isumaqatigiissutip isumaqatigiissuteqartut attuumassuteqarnerisa akornanni isumaqatigiissutigineqarsimappat. Isumaqatigiissummi taamaattumi isumaqatigiissuteqartut allanut attuumassuteqarneranni toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit pisimappat, imm. 1-imi malittarisassaq atuutissaaq.

 

  § 71.  Avatangiisinik ajoqusiinermi taarsiisussaanermik §§ 67-70 aamma 72-imi malittarisassat taarsiisussaatitaanermut killilersuinngillat, isumaqatigiissutip iluani avataanilu malittarisassat nalinginnaasut malillugit imaluunniit Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat allat imaluunniit inatsisit allat malittarisassaat malillugit aalajangerneqarsimasut imaluunniit malinneqartussaasut.

 

  § 72.  Avatangiisinik ajoqusiinermut pissutsinullu §§ 67-71-imi taaneqartunut taarsiisussaaneq pillugu Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput, tamakkununnga ilaallutik nunami immini nunallu tamat akornanni avatangiisinik ajoqusiinermi taarsiisussaaneq pillugu malittarisassat, isumaqatigiissutit imaluunniit aalajangersakkat.

 

Kapitali 15

Avatangiisinik nalilersuineq (ANN)

 

  § 73.  Ingerlatanut tulliuttunut arlaannut akuersissut aamma akuerinninneq taamaallaat tunniunneqarsinnaavoq, ingerlatamik isumaginninnermi avatangiisinut sunniuteqarnissaasa nalilersorneqarnerat tunngavigalugu, tamannalu pillugu avatangiisinik nalilersuilluni nassuiaammik aatsaat suliarinnittoqareerpat akuersissut tunniunneqarsinnaavoq:
1) Ikummatissanik piiaaneq.
2) Aatsitassanik piiaaneq, kapitali 8 malillugu aatsitassanik annikitsumik piianeq aamma kapitali 11 malillugu akuersissuteqarnani aatsitassanik katersineq piiaanerlu ilanngunnagit.
3) Nunap iluanik toqqorsivittut atuineq imaluunniit aatsitassanik ingerlatsinermut atatillugu siunertat.
4) Ingerlatanut Inatsisartut inatsisaannut ilaasunut anorimit imaluunniit nunap iluanit nukissiamik atorluaaneq.
5) Sanaatukkanik/atortunik annertuunik Inatsisartut inatsisaannut ilaasunik atorneqartunik pilersitsineq imaluunniit inissiineq atuinerlu, tamakkununnga ilaallutik avataani piiaaffiit, avataani piiaaffiit nuunneqarsinnaasut, umiarsuit najugaqarfiusut, qaarusuit aatsitassarsiorfiit, nunap iluani atortut, sulianut atatillugu nukissiorfiit aamma ruujorikkut aqqusersuineq.
6) Ingerlatamik unitsitsineq imaluunniit sanaartukkanik/atortunik assigisaannillu nr. 1-5-imi taaneqartunik ingerlatsineq imaluunniit sanaartukkanik/atortunik nr. 5-imi taaneqartunik isaterineq imaluunniit matusineq.
  Imm. 2.  Ingerlataq, Inatsisartut inatsisaannut matumunnga ilaasoq, imm. 1-imut ilaanngitsoq, avatangiisinut annertuumik sunniuteqarsinnaasutut isumaqarfigineqarsinnaasoq, ingerlatassamut taamaallaat akuersissuteqartoqarsinnaavoq, avatangiisinut sunniutissat nalilersorneqareerpata kiisalu avatangiisinut sunniutissanut nalilersuineq Naalakkersuisunit akuerineqareerpat.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut aalajangissavaat imm. 2-mi taaneqartutut pisuni avatangiisinut sunniutissat pillugit naliliinermik aamma avatangiisinut sunniutissat pillugit nassuiaammik suliarinnittoqassanersoq. Aalajangiinissamut atugassanik piumasaqaatinik aalajangersimanerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.

 

  § 74.  § 73-imi malittarisassat malillugit avatangiisinik naliliilluni nassuiaammik suliarinnittoqarnissaa piumasaqaatigineqarpat qinnuteqartoq nassuiaammik suliarinnissaaq Naalakkersuisunullu nassiullugu. Taamattaaq qinnuteqartoq avatangiisinik naliliilluni nassuiaatip teknikkimut tunnganngitsumik imaqarniliorneranik suliarinnissaaq.
  Imm. 2.  Avatangiisinik naliliilluni nassuiaammik suliarinninnissaq pillugu kiisalu avatangiisinik nalilersuilluni suliarinninnissaq aamma taassuminnga akuersinissamut Naalakkersuisut erseqqinnerusunik maleruagassiussapput, avatangiisinik sunniuteqartussanik nalilersuinermi atugassanik saqqummiisunik.
  Imm. 3.  Avatangiisinut sunniutissat pillugit nalilersuinissamik suliarinninnissaq pillugu Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussissapput kiisalu avatangiisinut sunniutissat pillugit nassuiaammik suliarinninnissat akuersissuteqarnissallu pillugit, tamakkununnga ilaallutik atortut avatangiisinik nalilersuinissamut atugassat.

 

  § 75.  Avatangiisinik naliliilluni nassuiaammik tunniussineq pillugu paasissutissat Naalakkersuisut nittartagaatigut imaluunniit allatigut tulluartukkut tamanut saqqummiutissavaat.
  Imm. 2.  Suliaq pillugu aalajangiinermi paasissutissiinermut piumasaqaatit, tunngavilersuutit pingaarnerit eqqarsaatersuutillu aalajangernermut tunngaviliisut pillugit paasissutissiineq, pisariaqarpallu iliuusissat pingaarnerit pillugit nassuiaatit pisariaqartitat, pitsaanngitsumik sunniutaasinnaasut pingaarnerit pinngitsoortinniarlugit, killilersimaarniarlugit periarfissaqarpallu sunniutissallu pitsaanngitsut annikillisinniarlugit.

 

Kapitali 16

Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuineq (VSB) aamma inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniuteqartitsinissaq pillugu isumaqatigiissutit

 

  § 76.  Ingerlataq Inatsisartut inatsisaannut matumunnga ilaasoq inuiaqatigiinni pissutsinut annertuumik sunniuteqartussatut isumaqarfigineqartoq, taamaallaat akuerineqarsinnaavoq, ingerlatamik suliarinninnermi inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik pillugit nalilersuinermik suliarinnittoqareerpat akuersissut tunniunneqarsinnaavoq kiisalu nassuiaat Naalakkersuisunit akuerineqareerpat.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut aalajangissavaat imm. 1-imi pisuni taaneqartuni inuiaqatigiinnut aamma avatangiisinut sunniutissat pillugit nassuiaammik suliarinnittoqassanersoq. Aalajangiinissamut atugassanik piumasaqaatinik aalajangersimanerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.

 

  § 77.  § 76-imi malittarisassat malillugit inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik pillugit nalilersuinermik nassuiaateqarnissaq piumasaqaatigineqarpat, qinnuteqartoq inuiaqatigiinnut sunniutissat pillugit naliliinermik nassuiaammik suliarinnissaaq Naalakkersuisunullu nassiullugu. Taamattaaq qinnuteqartoq inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik pillugit nalilersuinermik teknikkimut tunnganngitsumik imaqarniliamik suliarinnissaaq.
Imm. 2.  Inuiaqatigiinnut sunniutissanik naliliilluni nassuiaatip ingerlatap toqqaannartumik toqqaannanngitsumillu inuiaqatigiinni pissutsinik sunniutissai tulluartumik uppernarsassavai, nassuiarlugit nalilersorlugillu, kiisalu pissutsit akornanni ataqatigiissutit, pissutsit tamakku akornanni sunniutit kiisalu pissutsit sunniuteqarnerisa sunniutit katersuuttut.
Imm. 3.  Inuiaqatigiinnut sunniutissanik naliliinissamik suliarinninnissaq pillugu kiisalu imarisassai pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussissapput, tassani eqqaaneqassallutik najoqqutat inuiaqatigiinnut sunniutissanik naliliinermi atugassatut saqqummiunneqartussat.
Imm. 4.  Inuiaqatigiinnut sunniutissanik nassuiaammik tunniussinissaq pillugu ilisimatitsineq Naalakkersuisut nittartagaatigut allatulluunniit tulluartukkut tamanut saqqummiutissavaat.

 

  § 78.  Pissutsit inuiaqatigiinnut sunniutaasinnaasut nalilernissaannut atugassatut najoqqutassat amerlanerusut saqqummiunneqarnissaat Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat, imaluunniit inuiaqatigiinnut sunniutissanik naliliisussatut pisussaaffilik pissutsinik aalajangersimasunik inuiaqatigiinni pissutsinik erseqqinnerusumik aalajangersimasunik sunniuteqarnissaannut naliliinermi pingaaruteqartunik misissueqqissasoq nalilersueqqissasorluunniit.

 

  § 78 a.  § 16 malillugu akuersissummi Naalakkersuisut piumasaqaatitut aalajangissavaat, pisinnaatitsissummik pigisaqartoq inuiaqatigiinni akornutaanngitsumik piujuartussamik aamma pissutsit inuiaqatigiinni aningaasarsiornermut tunngasut pillugit qanoq annertutigisumik isumaqatigiissutinik akuersissasoq eqquutsitsillunilu.
  Imm. 2. Isumaqatigiissut imm. 1-imi taaneqartoq pisinnaatitsissummik pigisaqartup § 18, imm. 1-4 malillugu pisinnaatitaaffinnik eqquutsitsinissaa pillugu isumaqatigiissutinut tunngasuusinnaavoq, ilaatigullu sulisartunik kalaallinik ilinniartitsinissaq imaluunniit ilinniartitseqqinnissaq pillugu maleruagassanik imaqarsinnaalluni.

 

Kapitali 17

Avataani qalluiffinni isumannaallisaaneq aamma peqqissuseq

 

  § 79.  Imartani ikummatissanik misissuinermut, qalluinermut assartuinermulluunniit atortunut atatillugu piginnaatitsissummik pigisaqartup isumannaallisaanikkut peqqissutsikkullu aarlerinaatit sapinngisamik tigussaasumik naammaginartumillu suussusersissavai, nalilersussavai kiisalu annikillisassallugit. 
  Imm. 2.  Piginnaatitsissummik pigisaqartup isumagissavaa imaani atortut ingerlanneqarnerat Inatsisartut inatsisaat manna, inatsisit allat kiisalu Inatsisartut inatsisaanni matumani inatsisinilu allani malittarisassat allassimasut malillugit nakkutigissallugit.
  Imm. 3.  Piginnaatitsissummik pigisaqartup isumagissavaa suliffeqarfiup piginnaatitsissummik pigisaqartoq sinnerlugu akuersissut malillugu ingerlatanik suliarinnittoq imaluunniit nakkutiginnittoq aqutsillunilu periarfissaqarnersoq isumannaallisaanikkut, peqqissutsikkut avatangiisitigullu pisussaaffiit eqquutsissinnaanerai, tamakkununnga ilaallutik inatsit malillugu piumasaqaatit eqquutsillugit nakkutiginninnersoq, kiisalu isumannaallisaanermi peqqissutsimilu aarlerinaatit sapinngisamik tigussaasukkut naammaginartumik suussusersissagai, nalilersussagai kiisalu annikillisassallugit.
  Imm. 4.  Imaani atortut Kalaallit Nunaata imartaata iluaniittut imaluunniit immap naqqani nunavissuit killeqarfiisa iluaniittut pillugit isumannaallisaaneq peqqissuserlu pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput. Ilaatigut ilaallutik piginnaatitsissummik pigisaqartup akisussaaffiit pisussaaffiilluunniit pillugit erseqqinnerusumik malittarisassiuussineq kiisalu ingerlatat inuillu ataasiakkaat imartani ikummatissanik ingerlataqarnermi sulisut akornanni akisussaaffimmik agguaaneq, kiisalu imm. 1-3-mi piumasaqaatit malillugit pisussaaffittut malittarisassat pillugit isumannaallisaanikkut peqqissutsikkullu piumasaqaatinik eqquutsitsinermut uppernarsaasiilluni nassuiaammik suliarinnissalluni. Taamattaaq aalajangersakkanik aalajangersaasoqarsinnaavoq isumannaallisaanermik peqqissutsimillu aqutsineq, isumannaallisaanermi illersuinissamilu killeqarfiit, imaani atortut ilusilersorneri, piiarneri, atortui, akuerinninnerit, nakkutilliinerit, upalungaarsimaneq kiisalu annaassiniarnerni iliuusissat, ilinniartitaanissamik piumasaqaatit, piffissat suliffiusussat il.il. pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput.

 

Upalungaarsimanermut komite aamma ajunaartoqarneranut kommissioni

 

  § 80.  Naalakkersuisut upalungaarsimanermut komité-mik pilersitsissapput, ajutoornerni ajunaarnersuarnilu pisuni oqartussat suliassaannik ataqatigiissaarinermik suliaqartussaq, tamakkununnga ilaallutik sorsunnermi inissisimanerit, imartanilu atortunik. Upalungaarsimanermut komité-mi ilaasortat iliuusissatut malittarisassat imartani atortunut akisussaasut aalajangersimasaat nakkutigissavaat, kiisalu oqartussat pinngitsoortitsinissamik, annaassiniarnissamik akiuinissamillu iliuusissaannik ataqatigiissaarineq.
Imm. 2.  Upalungaarsimanermut komité-p suleriaasissaa Naalakkersuisut aalajangersassavaat.

 

  § 81.  Ajutoortoqartillugu Naalakkersuisut kommissionimik pilersitsisinnaapput, imartani atortuni eqqaannilu pisunik atortunik ajoqusiinernut peqqutaasimasunik imaluunniit inunnik, pigisanik, pisuussutinik uumassusilinnik imaluunniit uumaatsunik imaluunniit avatangiisinik annertuumik ajoqusiinernik peqqutaasunik misissuinissamik siunertaqartumik.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut Ajutoortoqartillugu Kommissioni peqqusinnaavaat imartani atortunik atuinermut atatillugu pisunik isumannaallisaanermi, peqqissutsimi imaluunniit avatangiisini soqutiginaateqartutut isumaqarfigineqarsinnaasunik misissuissasoq, kiisalu Ajutoortoqartillugu Kommissionip suliassai erseqqinnerusumik malittarisassiuullugit, tamakkununnga ilaallutik pissutsinik imm. 1-imi taaneqartuni misissuinernut atatillugu Ajutoortoqartillugu Kommissionip pisinnaatitaaffii pisussaaffiilu suussanersut aalajangersarlugit.

 

  § 82.  Kinaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu pisussaaffilerneqarsimasoq, qinnuigineqarnermigut oqartussani nakkutilliisoq, Upalungaarsimanermut komité aamma Ajutoortoqartillugu Kommissioni paasissutissanik suliaminnik isumaginninnerannut pisariaqartitaannik Naalakkersuisut tunissavai. Tamannattaaq atuuppoq inunnut, Inatsisartut inatsisaat manna malillugu pisussaaffilerneqarsimasut sinnerlugit iliuuseqartunut.
  Imm. 2.  Kinaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu pisussaaffilerneqarsimasoq oqartussani nakkutilliisussat, Upalungaarsimanermut komitép aamma Ajutoortoqartillugu Kommissionip misissuinerini pisariaqartitanik kapitali manna malillugu ikiussallugit pisussaavoq.

 

Kapitali 18

Oqartussatut suliarinninneq assigisaallu

 

  § 83.  Ingerlatat Inatsisartut inatsisaat malillugu akuersissutinut ilaatinneqartut, ingerlatami nunat tamat ileqqorisartagaat pitsaasut akuerineqartullu tungaasigut ajunngitsumik eqquutsillugit suliarineqartassapput. Ingerlatat iluaqutaasumik isumagineqartassapput kiisalu isumannaallisaaneq, peqqissuseq, avatangiisit, pisuussutinik atuineq kiisalu inuiaqatigiinnut akornutaanngitsut eqqarsaatigalugit isumannaatsumik suliarineqartassallutik.

 

  § 84.  Naalakkersuisut inatsisinik ataqqinnillutik, akisussaaffiit oqartussanut allanut tunniunneqarsimasut, akuersissutini Inatsisartut inatsisaannut ilaasuni sammisat sumiiffimmut akuersissutip iluani avataanilu akuersissutinut ilaasunut sulianik suliarinninnissat pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput. Ilaatigut Naalakkersuisut pissutsit teknikkimut tunngasut pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput aamma pissutsit imartani ingerlatsinermut atatillugu, tamakkununngalu tunngasuni isumannaallisaanermut, peqqissutsimut, avatangiisinut, pisuussutinik atorluaanernut kiisalu inuiaqatigiinnik akornusersuutaanngitsunut tunngasunik malittarisassiuussisinnaallutik.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut akuersissummi ataatsimi § 83 malillugu pissutsit akuersissutinut tunngasut kiisalu § 1-imi siunertat taaneqarsimasut tamaasa pillugit piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput kiisalu taama annertoqataanik akuersissutit pillugit piumasaqaatit pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaallutik, tamakkununnga ilaallutik assigiissaartumik piumasaqaatit kiisalu akuersissutitut najoqqutat.

 

  § 85.  Aatsitassanik avammut aallarussisarneq avataaniillu eqqussuisarneq pillugu Naalakkersuisut malittarisassiuussisinnaapput.
  Imm. 2. Nunat tamat isumaqatigiissutaat imaluunniit malittarisassaat pissutsit Inatsisartut inatsisaanni matumunnga ilaatinneqartut Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarnissaat imaluunniit atorneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput imaluunniit aalajangiussassanik aalajangiisinnaallutik. 
  Imm. 3.  Diamantinik suliarineqarsimanngitsunik eqqussinissaq aallarussinissarlu pillugit, diamantinillu suliarineqarsimanngitsunik ingerlataqarnernut tunngasunik Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersimasunik aalajangersaasinnaapput, kiisalu malittarisassanik nunat tamat akornanni pisussaaffiit eqquutsinnissaannut siunertaqartunut, tamakkununnga ilaallutik aaqqiissut Kimberley malillugu piumasaqaatit eqquutsinniarlugit siunertaqartunut.

 

  § 86.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu ingerlatanut ilaasut, ilanngullugit illorsuarnik, atortunik atortorissaarutinillu il.il. sanaartorneq, sumiiffiup akuersissuteqarfiusup iluani avataanilu pilersinneqartut kiisalu piiaanermik ingerlataqarnermik unitsitsigallarnermut atatillugu iliuusissat, akuersissummi piumasaqaatit aalajangersarsimasut malillugit aallartinnginnerini Naalakkersuisunit akuerineqartussaapput. Taamattaaq Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissummi ingerlataqarnerup taamaatinnerani pisussaaffiit eqquutsinniarlugit iliuusissat atuupput. Suliat Inatsisartut inatsisaat manna malillugu suliarineqartunut atatillugu isumagineqartut, soorlu qillerinerit, sullunik ammukartunik suliarinninnerit aamma qaarusummik sulluliornerit, pisuni ataasiakkaanik tamani aallartinneqannginnerini Naalakkersuisunit akuerineqaqqaartussaapput.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu piginnaatitsissummik pigisaqartut allallu ingerlataat suliaallu pillugit Naalakkersuisut nakkutilliisuupput, ilaallutik Inatsisartut inatsisaannik malittarisassaannillu piumasaqaataannillu Inatsisartut inatsisaat manna malillugu eqquutsitsinissaat. Inatsisartut inatsisaannik, Inatsisartut inatsisaat malillugu malittarisassanik aalajangersarsimasunik aamma akuersissuteqarnermi piumasaqaatinik eqquutsitsinissaq pillugu naalakkersuisut peqqussuteqarsinnaapput. Nakkutilliinermi oqartussaasut sulisui qaqugukkulluunniit eqqartuussivimmit akuerineqaqqaarnatik kinaassutsiminnik upernarsaateqarlutik Inatsisartut inatsisaat manna malillugu ingerlatanut sulianullu tamanut isersinnaatitaapput, sulisut nakkutilliinermik suliassaminnik isumaginninnissaminnut pisariaqartitsigunik.
  Imm. 3.  Piginnaatitsissummik pigisaqartut allallu Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartut, paasissutissanik tamanik nalunaarutiginnittassapput, oqartussatut suliarinninnermi Inatsisartut inatsisaanni ilaasuni ingerlataminnik imaluunniit suliaminnik isumaginninnissaannut pisariaqartinneqartunik. Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartuni oqartussatut suliarinninnermik isumaginninniarlutik piginnaatitsissutinik pigisaqartut allallu peqqusinnaavaat paasissutissanik Naalakkersuisut pisariaqartinneqartutut isumaqarfigisaannik ilusilersorlugit nassiusseqqullugi.  
  Imm. 4.  Piginnaatitsissummik pigisaqartut ingerlatatigut isumagisimasatik taakkuninngalu angusarisimasatik pillugit akuttunngitsumik nalunaarusiorlugit nassiussisassapput. Nalunaarusiortarnermik piumasaqaatit kiisalu tamatumunnga atatillugu isertuussisarnissaq akuersissutini aalajangersarneqartarput. 
  Imm. 5.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu sammisanik suliarinninnermut aamma oqartussatut suliarinninnernut allanut atatillugu aningaasartuutit piginnaatitsissummik pigisaqartup akilissavai. Akiliineq pisinnaavoq akitsuutitigut imaluunniit aningaasartuutit utertinnerisigut akileeqqusinermik pisinnaavoq. Tamanna pillugu Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussisinnaapput.

 

  § 86 a.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartup taassumalu entreprenøriisa, pilersuisuisa aamma kiffartuussisuisa ilaalu ilanngullugit akileraartarnermut tunngasut pillugit paasissutissanik uppernarsaatinillu tunniussisarnissaasa aammalu Kalaallit Nunaanni maleruagassanut sukkulluunniit atuuttunut naapertuuttumik akileraarutinik akiliisarnissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu, Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartup, taassuma entreprenøriisa, pilersuisuisa aamma kiffartuussisuisa ilaalu ilanngullugit akileraartarnermut tunngasut pillugit paasissutissanik uppernarsaatinillu tunniussisarnissaat aammalu Kalaallit Nunaanni maleruagassanut sukkulluunniit atuuttunut naapertuuttumik akileraarutinik akiliisarnissaat, qulakkiissagaa, pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut imm. 1 malillugu aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 3.  Pisinnaatitsissummik pigisaqartup taassumalu entreprenøriisa, pilersuisuisa aamma kiffartuussisuisa ilaalu ilanngullugit akileraartarnermut tunngasut pillugit paasissutissanik uppernarsaatinillu tunniussinissaasa aammalu Kalaallit Nunaanni maleruagassanut sukkulluunniit atuuttunut naapertuuttumik akileraarutinik akiliinissaasa tungaanut, pisinnaatitsissummik pigisaqartoq akuersissut malillugu ingerlatanik suliaqarunnaassasoq, pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut imm. 1 malillugu aamma aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 4.  Aalajangersakkat imm. 1-3-imi taaneqartut nalunaarutini, akuersissutini, akuersissuteqarnerni aalajangiinernilu ilaalu ilanngullugit, aalajangersarneqarsinnaapput.

 

  § 87.  Oqartussatut suliarinninnerit, ilaallutik akuersinerit, Inatsisartut inatsisaat manna malillugu piginnaatitsissummik pigisaqartoq inatsisit allat malillugit pisariaqartinneqartunik akuersinernik akuersissuteqarnissanilluunniit pissarsiniarnissaminut pinngitsoorsinnaanngilaq.
  Imm. 2.  Taamaattorli sumiiffiup akuersissuteqarfiusup iluani avataanilu illorsuarnik atortussanillu sanaartornissamut nunaminertamik tunineqarnissamut Inatsisartut inatsisaat malillugu qinnuteqanngitsoorsinnaavoq, takuulli § 47, imm. 4. Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissut taamattaaq pisinnaatitsivoq taama ingerlatanik suliarinninnissamut ingerlataqarnissanut, kiisalu ingerlatat allat tamatumunnga toqqaannartumik attuumassuteqartut.

 

Kapitali 18 a

Piareersaataasumik tusarniutiginera tusarniutigineralu

 

  § 87 a.  Ingerlataq avatangiisinut taamatullu inuiaqatigiinni pissutsinut malunnaatilimmik  kinguneqarsinnaasutut ilimagineqarpat, tak. § 73 aamma § 76, qinnuteqartoq imalluunniit akuersissummik pigisaqartoq ingerlatap ingerlannissaa allaaserissavaa, taannalu Naalakkersuisunut nassiunneqarneranut atatillugu nalunaarutigineqassaaq.
  Imm. 2. Ingerlatap ingerlannissaata allaaserinerata imarisaata Avatangiisinik nalilersuineq (ANN) aamma Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik nalilersuineq sioqqullugu ulluni 35-ini tamanut ammasumik piareersaataasumik tusarniutigineqassaaq.
  Imm. 3. Naalakkersuisut ingerlatap ingerlanissaata allaaserinissaani imarisaanut tunngatillugu kiisalu Naalakkersuisunut tunniussinissamut piffissarititat pillugit aalajangersakkanik ersarinnerusumik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 87 b.  Naalakkersuisut Avatangiisinik nalilersuineq (ANN) kiisalu Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik nalilersuineq tamanut ammasumik tusarniaanissamut ingerlateqqissavaat.
  Imm. 2. Tusarniaanermut piffissaliussaq sapaatit akunnerinik 8-inik sivisussuseqarpoq. Tusarniaanermut piffissaq ulloq Naalakkersuisut tusarniaanermut najoqqutassanik tamanut ammasumik pissarsiarineqarsinnaalersitsiviannit aallartissaaq. Tusarniaanermut piffissaq arfininngornermi, sapaammi imaluunniit nalliuttumi naappat, tusarniaanermut piffissaq ulluinnarmut tulliuttumut sivitsorneqassaaq.
  Imm. 3. Tusarniaanermut piffissarititaasoq sivitsorneqassaaq, tassa tamanut ammasumik tusarniaanermi piffissarititaasup iluani tusarniaanermut atatillugu tamanut ammasumik naammaginartumik ataatsimiisitsinissamut periarfissaqarsimanngippat, imaluunniit Naalakkersuisut ataatsimiinnernut pineqartunut peqataasinnaasimanngippata.

 

  § 87 c.  Naalakkersuisut tusarniaanerup ingerlanneqarnerata nalaani tusarniaanermut atatillugu illoqarfinni nunaqarfinnilu tamanut ammasumik ataatsimiisitsisassapput, pingaartumik suliassanut tunngassuteqartunut tunngasunik sammisaqarfiusuni. Suliariniakkallu illoqarfinnut nunaqarfinnullu ungasissuni imaluunniit kommunit killeqarfiisa avataanni ingerlanniarneqarpata Naalakkersuisut aalajangissavaat illoqarfinni nunaqarfinnilu sorlerni tamanut ammasumik tusarniaanerni ataatsimiisitsinerit ingerlanneqassanersut.

 

  § 87 d.  Naalakkersuisut tamanut ammasumik tusarniaanermi ataatsimiisitsinissap pinissaa sivikinnerpaamik ullunik 14-inik sioqqullugu aggersaassapput.
 
Imm. 2. Tamanut ammasumik tusarniaalluni ataatsimiisitsinerit sumiiffinni aviisit tusaatillu assingusut allat aqqutigalugit nalunaarutigineqartassapput.
  Imm. 3. Tusarniaalluni ataatsimiinnerit imaqarniliorneqartassapput, ataatsimiinnerullu kingornatigut Naalakkersuisut ataatsimiinnermi imaqarniliat tamanut ammasumik saqqummiuttassallugit.
  Imm. 4. Soqutigisaqartut attuumassuteqartut namminneerlutik ingerlatanut tunngatillugu nalunaarutissamik pilersitsinissaat nalinginnaasumik oqaloqatigiinnerit saniatigut periarfissinniarlugu tusarniaalluni ataatsimiinnerit piffissalerneqartassapput. 
  Imm. 5. Naalakkersuisut tusarniaalluni ataatsimiinnissamik aqutsisussamik toqqaasassapput.

 

Kapitali 19

Malittarisassat allat

 

  § 88.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissut toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit tunniunneqarsinnaanngilaq, tunniussinissaq Naalakkersuisut akuerisimanngippassuk.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissut eqqartuussivitsigut malersorneqarsinnaanngilaq.

 

  § 89.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissutini aalajangerneqassaaq, pisut suut malillugit akuersissut annaaneqarsinnaanersoq imaluunniit Naalakkersuisunit utertinneqarsinnaanersoq.

 

  § 90.  Akuersissummi aalajangerneqarsinnaavoq, Naalakkersuisut aamma piginnaatitsissummik pigisaqartup akornanni akuersissummi piumasaqaatit eqquutsinneqarnersut pillugit isumaqatigiinnginnerit, isumaqatigiissitsiniartartunut tunniunneqarsinnaanersut, taakkulu aalajangernerat allanngortinneqarsinnaanani.

 

  § 91.  Akuersissummi aalajangerneqassaaq piginnaatitsissummik pigisaqartup pisussaaffii akuersissuteqarnerup taamaatinnerata kingorna suli qanoq atuussinnaatigissanersut.

 

  § 92.  Piginnaatitsissummik pigisaqartup ajoqusiinernut ingerlataqarnermi pisuni imaluunniit ingerlatani akuersissummut ilaatinneqartuni ajoqusiinernut taarsiisussaavoq, ajoqusiinerit nalaatsortumik pisimagaluarpataluunniit. 
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu taarsiisussaatitaaneq annikillisinneqarsinnaavoq imaluunniit atorunnaarsinneqarsinnaavoq, ajoquserneqartoq piaarinikkut imaluunniit annertuumik mianersuaalliornikkut ajoqusiinermut peqataasimappat.
  Imm. 3.  Akuersissummi aalajangersarneqarsinnaavoq piginnaatitsissummik pigisaqartup taarsiisussaanermi akisussaaffii sillimmasiinermut ilanngunneqassasut imaluunniit allatut qularnaveeqqusiinikkut ilanngunneqassasut.
  Imm. 4.  Imm. 1-3-mi malittarisassat taamattaaq sammisani atuupput, Inatsisartut inatsisaat manna malillugu allanit suliarineqartunut, tamakkununnga ilaallutik Inatsisartut inatsisaat malillugu piginnaatitsissummik pigisaqartut akuersissummik tunniuneqareersimasut, ingerlatat Inatsisartut inatsisaannut ilaappata.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut entreprenørinut, pilersuisunut kiisalu kiffartuussisunut taarsiinissamut akisusaaffiiliinerit pillugit aalajangersaasinnaapput, ingerlatsinermi kiffartuussutit atorneqarpata, imaluunniit ingerlatat akuersissutinut ilaappata, Naalakkersuisullu aalajangersaasinnaallutik, taarsiinissamut akisussaaffik sillimmasiinermut ilaatinneqassasoq imaluunniit allatut qularnaveeqqusiinikkut.

 

  § 93.  Naalakkersuisut pisariaqartuni akuerisinnaavaat, inatsit manna malillugu ingerlataqarnissaq siunertaralugu illuutitut pigisanik taarsiiffigineqarnikkut pisortanut tunniusisitsinermik aallartitsisoqarsinnaasoq. 
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu taarsiiffigineqarluni illuutinik pisortanut tunniussineq pissaaq taarsiiffigitilluni pisortanut tunniussisarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaanni malittarisassat malillugit.

 

  § 94.  Akiliutit amerlassusii, aatsitassanut oqartussaasut oqartussaaffianni aningaasartuutinut matussutissatut akilerneqartartussat, aningaasartuutinik ilaannakortumik matussusiinissatut aalajangerneqarsinnaapput.

 

  § 95.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu oqartussatut suliassat pisortani oqartussanit allanit imaluunniit suleqatigisanit namminersortunit erseqqinnerusumik nalunaareernerisigut isumagitinnissaannut Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput, takuulli § 3, imm. 1 aamma 2. Oqartussat allanik aalajangiisimanngippata, pisortani oqartussat imaluunniit suleqatigisat namminersortut taakkulu sulisui pisinnaatinneqartut, suliassamik pineqartumik isumaginninnerminni Naalakkersuisut taakkulu sulisuisut taamaalillutik assinginik pisinnaatitaaffeqassapput.

 

  § 95 a.  Naalakkersuisut aningaasaateqarfimmik pilersitsissapput, tassani innuttaasut, najukkani innuttaasut aamma Kalaallit Nunaanni kattuffiit attuumassuteqartut kalluarneqartut, Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik suliassanut aalajangersimasunut atatillugu apeqqutinik immikkut ittunik paasiniaanissamut misissuinernik aallartitsinissamut siunnersorneqarnissamullu kiisalu suliassap inuiaqatigiinnut avatangiisinullu sunniinissaa pillugu ataatsimiititsinissanut aningaasassanik qinnuteqarsinnaassallutik.
  Imm. 2. Aningaasartuutissanut matussutissanik qinnuteqaatit ingerlatassatut pilersaarutit allaaserineqarnerisa piareersaataasumik tusarniutiginissaata nalunaarutigineqarnerata kingornatigut.
  Imm. 3. Naalakkersuisut aningaasaateqarfimmut atatillugu ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 20

Pineqaatissiinerit aamma atuutilerfissaa assigisaallu

 

  § 96.  Kinaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissummik pigisaqarnani § 2, imm. 2-mi taaneqartunik ingerlatanik suliarinnittoq akiliisinneqassaaq. 
  Imm. 2.  Kinaluunniit piaaraluni imaluunniit annertuumik mianersuaalliornikkut ima iliortoq akiliisinneqassaaq:
1) Inatsisartut inatsisaat manna malillugu imaluunniit tamakku malitsigisaannik aalajangersakkat piumasaqaatillu malillugit oqartussat pissarsiarisassaat pillugit paasissutissanik eqqunngitsunik imaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu maleruagassanik piumasaqaatinillu aalajangersarsimasut malillugit tammarsaasunik tunniussisoq imaluunniit paasissutissanik nipangiussisoq.
2) § 45, § 45a, imm. 1, 2. pkt., §§ 45b-45c kiisalu §§ 46-47 unioqqutillugit aatsitassanik katersisoq imaluunniit piiaasoq.
3) § 45 a, imm. 3 malillugu aatsitassanik sinneruttunik toqqorsimatitsinngitsoq.
4) Akuersissutinut piumasaqaatinik unioqqutsitsisoq imaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissutinik tunniunneqartunik imaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu maleruaqqusanik aalajangerneqarsimasunik unioqqutitsisoq.
5) Inatsisartut inatsisaat manna malillugu peqqussutinik tunniunneqarsimasunik isumaginninngitsoortoq Inatsisartut inatsisaat manna malillugu maleruaqqusanik tunniunneqarsimasunik peqquneqarnerminik eqquutsitsinngitsoq.
  Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu maleruaqqusani aalajangerneqarsinnaavoq, aalajangersakkanik unioqqutsitsinermi Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit malillugu akiliisitaanermik allatulluunniit iliuuseqarnikkut pineqaatissiissutinik eqqartuussineqarsinnaasoq. 
  Imm. 4.  Unioqqutitsineq suliffeqarfimmit tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartumit, naalagaaffimmit, kommunimit imaluunniit kommunit ataatsimooqatigiiffiannit kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasumit, aktiaatileqatigiiffimmit, piginneqatigiilluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqatigiiffimmit assigisaannilluunniit piliarineqarpat, suliffeqarfik ilaalu ilanngullugit taamatut pinerluttulerinermut inatsisitigut akisussaatinneqarsinnaapput. Taamaaqataanik unioqqutitsisoq tassaappat Namminersorlutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit ataatsimooqatigiiffiat kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasoq, tamanna atuutissaaq.
  Imm. 5.  Akiliisitsissutit Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit Inatsisartut inatsisaat malillugit malittarisassat malillugit akiliutigineqartut landskarsimut nakkartinneqassapput.

 

  § 97.  Akuersissummik pigisaqarnani imaluunniit §§ 45-47 imaluunniit § 45 e, § 45 f, imm. 2, imaluunniit § 48 malillugu aalajangersakkat unioqqutsillugit aatsitassat katersorneqarsimasut Naalakkersuisut arsaarinnissutigisinnaavaat.
  Imm. 2.  Aatsitassat arsaarinnissutigineqarsimasut Naalakkersuisunit tuniniarneqassapput. Tunisinermi iluanaarutit landskarsimut nakkartinneqassapput.

 

  § 98.  Inatsisartut Inatsisaat manna atuutilerpoq 1. januar 2010.
  Imm. 2.  Tamatumunnga ilutigitillugu Kalaallit Nunaanni aatsitassanut inatsit il.il. inatsit nr. 335 ulloq 6. juni 1991-imeersoq atorunnaarpoq.
  Imm. 3.  Kalaallit Nunaat eqqarsaatigalugu nunavissuit naapinnerat pillugu inatsimmi malittarisassat makku allanngortinneqassapput, takuuk inatsisitigut nalunaarut nr. 1101, 28. november 2005-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguutit ilanngullugit:
1)  § 1, § 2, § 3, imm. 2, § 4, imm. 5, aamma § 5, imm. 1, atorunnaarput.
2)  § 3-imi, imm. 1 peerneqarpoq ", takuulli imm. 2".
3)  § 6 ima oqaasertalerneqarpoq:
“  § 6.  Sanaartukkat/atortut aamma isumannaallisaanermut killeqarfiit, tak. § 3, Kalaallit Nunaanni nunavissuit naapiffiisa iluanni inissisimasut imaluunniit pilersinneqarsimasut, pisinnaatitaaffik inatsit Kalaallit Nunaannut atuutsinneqartoq atuuppoq. Pisinnaatitaaffiit § 4-mi aalajangerneqartut Naalakkersuisut isumagisarivaat, aatsitassat pillugit ingerlatallu tamakkununnga pingaaruteqartut pillugit Inatsisartut inatsisaanni malittarisassat isumagineqarlutik (aatsitassanut inatsit).”
  Imm. 4.  Kalaallit Nunaanni aatsitassanik misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissutit, Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerani tunniunneqareersut atorsinnaassusii atatiinnarneqassapput, inatsisartullu inatsisaat malillugu naleqqussarneqassallutik.
  Imm. 5.  Aatsitassanik ingerlataqarnernut maleruaqqusat ulloq 1. januar 2010 atuuttut kiisalu akuersissuteqarnissanut qinnuteqariaatsit assigiissaartumillu piumasaqaatit, inatsisartullu inatsisaat manna malillugu ingerlatsinermut oqartussat pillugit allannguutaasut ilanngullugit atuutiinnassapput, Inatsisartut inatsisaata matuma maleruaqqusai malillugit atorunnaarsinneqarnissaasa tungaannut imaluunniit maleruagassanik nutaanik taarserneqarnissaasa tungaannut.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 26, 18. december 2012-imeersoq (Annikitsumik aatsitassarsiorluni misissuineq piiaanerlu, akuersissummik peqarani aatsitassanik katersisarneq piiaasarnerlu aammalu inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniuteqartitsisarneq pillugit il.il. aatsitassanut oqartussaaneq pillugu maleruagassanik allannguuteqartitsineq)[1] atuutilernissaanut aalajangersakkamik matuminnga imaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2013-imi atuutilerpoq.
  Imm. 2. Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani nalunaarutigeriikkatut aatsitassanik misissueqqaarnernut, ujaasinernut imaluunniit atuinernut akuersissutit atuutiinnassapput. Aammattaaq Inatsisartut inatsisaata atuutsinneqalernerani Inatsisartut inatsisaat akuersissutinut taama ittunut, akuersissutit taama ittut naapertorlugit pisinnaatitaaffeqartunut, kiisalu aatsitassanut inatsimmut ilaasunik ingerlatanut, taamaattorli imm. 3 takuuk.
  Imm. 3. Inatsisartut inatsisaata matuma atuutsinneqalernerani aatsitassanut inatsimmi § 16 naapertorlugu nalunaarutigineqartutut aatsitassanik ujaasinissamut imaluunniit atuinissamut akuersissutinut Inatsisartut inatsisaanni § 18, imm. 4, Inatsisartut inatsisaani matumani § 1, nr. 2 atuutinngilaq. Taamaattorli aatsitassanut inatsimmi § 16 naapertorlugu akuersissutaasoq naapertorlugu Naalakkersuisut aamma pisinnaatitaaffeqartup ataatsip akornanni allamik annertussusilikkatut isumaqatigiissutaasumut, aammalu akuersissummut tapiliutip nalunaarutigineqarneratigut Naalakkersuisunit aalajangerneqartumut atuuttuunngilaq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 8. juni 2014-imeersoq (Innuttaasunik siusissukkut peqataatitsisarneq aamma tamanut ammasumik tusarniaaneq)[2] atuutilernissaanut aalajangersakkamik matuminnga imaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat atuutilissaaq ulloq 1. juli 2014.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 3. juni 2015-imeersoq (Teknikkikkut allannguuteqartitsineq aamma maleruagassani Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangersarneqartuni arsaarinnittarnermut inatsisitigut tunngavissaq)[3] atuutilernissaanut aalajangersakkamik matuminnga imaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. maj 2015 atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Aatsitassanik misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissutit, Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani tunniunneqareersimasut, atuunnerat attatiinnarneqassaaq. Inatsisartut inatsisaat aamma Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani akuersissutinut taamaattunut, akuersissutit taamaattut malillugit pisinnaatitsissummik pigisaqartunut kiisalu ingerlatanut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasunut atuutissaaq. Inatsisartut inatsisaat aamma ingerlatanut, ilanngullugit aatsitassanik katersineq, piiaaneq atuinerlu, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasunut aamma Inatsisartut inatsisaata atuutilernissaa sioqqullugu ingerlanneqartunut, atuutissaaq.

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 28. november 2016-imeersoq (Aalajangiinerup eqqartuussivinnut suliakkiunnissaanut piffissamut killiliussaq, annikitsumik aatsitassarsiorluni aatsitassanik suliaqartarneq, akuersissummik peqarani aatsitassanik katersisarneq piiaasarnerlu aamma akileraartarnermut nalunaarusiortarneq aamma akiliisarneq il.il. pillugit maleruagassat allanngortinneqarnerat)[4] atuutilernissaanut aalajangersakkamik matuminnga imaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2017 atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Aatsitassarsiorluni misissueqqaarnissamut, misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissutit, Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani tunniunneqareersimasut, atuutiinnassapput. Inatsisartut inatsisaat aamma akuersissutinut taamaattunut, akuersissutit taamaattut malillugit pisinnaatitsissummik pigisaqartunut kiisalu ingerlatanut Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasunut, atuuppoq. Tamatuma saniatigut Inatsisartut inatsisaat ingerlatanut, ilanngullugit aatsitassanik katersineq, piiaaneq aamma atuineq, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasunut aammalu Inatsisartut inatsisaata atuutilernissaa sioqqullugu ingerlanneqartunut, aammalu aatsitassanut ingerlatani taamaattumi katersorneqartunut, piiarneqartunut imaluunniit atorneqartunut, atuuppoq. Inatsisartut inatsisaat aamma pissutsit aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasut pillugit aalajangiinernut, Inatsisartut inatsisaata atuutilernissaa sioqqullugu aalajangiiffigineqartunut, atuuppoq, taamaattorli piffissamut killissaliussaq § 3 d imm. 1-imi taaneqartoq, Inatsisartut inatsisaata atuutilerneraniit naatsorsorneqassalluni.

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 27. november 2018-imeersoq (Erngup nukinga pillugu Inatsisartut inatsisaata nutaap aamma kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaata nutaap malitsigisaannik sunniutaasunik allanngortitsinerit)[5] atuutilernissaanut aalajangersakkamik matuminnga imaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna ulloq 1. januar 2019 atuutilerpoq

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 28. november 2019-imeersoq (Piiaanissamut akuersissummik pissarsinissamut tunngavissarititaasunut piumasaqaatit allanngortinneqarnerat aamma sumiiffiit piiaanissamut akuersissummi pineqartunut ilaasut illersorneqarnissaat)[6] atuutilernissaanut aalajangersakkamik matuminnga imaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2020 atuutilerpoq.

 

 

Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik, ulloq 26. februar 2020

 

 

 

Jørgen T. Hammeken-Holm

/

Pætur Jørðdal Niclasen

 [1] Inatsisip allannguutaani uku pineqarput § 1, imm. 2, §§ 3 a-3 c, § 4, imm. 3, § 18, imm. 1, uniffiit siullersaat, § 18, imm. 2, uniffiit siullersaat, § 18, imm. 4, § 18, imm. 6, § 32, imm. 2-7, § 33, imm. 3-4, § 34, imm. 2-7, § 35, §36. imm. 3-5, § 45 § 45a-f, Kapitali 16-imut qulequtaq, § 78 a, § 86, imm. 3, uniffiit pingajuat § 96, imm. 2, nr. 2, § 96, imm. 2, nr. 3, aamma § 97, imm. 1.

[2] Inatsisip allannguutaani uku pineqarput § 49, imm. 2, §§ 87 a-87d, aamma § 95 a.

[3] Inatsisip allannguutaani uku pineqarput § 2, imm. 4, og § 97, imm. 1.

[4] Inatsisip allannguutaani uku pineqarput § 3 d, § 32, imm. 2, § 33, imm. 1 og 2, § 33, imm. 6, § 34, § 34 a, § 35, imm. 4, § 36, § 36 a, § 37, imm. 1, § 38, imm. 2, § 38 a, § 45, § 45 a, imm. 1, uniffiit siullersaat, § 45 a, imm. 1, uniffiit aappaat, § 45 a, imm. 6, § 45 b, § 45 c, § 45 e, § 45 f, § 86, imm. 3, uniffiit pingajuat, aamma § 86 a.

[5] Inatsisip allannguutaani uku pineqarput  § 2, imm. 2, nr. 3, § 10, nr. 2, § 20, imm. 1, uniffiit siullersaat, § 73, imm. 1, nr. 4, aamma § 96, imm. 4.

[6] Inatsisip allannguutaani uku pineqarput § 29, imm. 2, § 29, imm. 4, aamma § 30, imm. 2.

Atassuteqarnerit
Ataatsimoortunngorlugu allanneqarnera

Uunga inatsit tunngaviusussaq

Uani allanngortinneqarpoq