Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 36
24. septembari 2020
Atuuttut

Ulluunerani paaqqinnittarfiit pilersinneqartarnerat atoruminarsagaanerallu taamatullu suleqatigiinnik pilersitsisarneq pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqeroorutit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 3. december 2012-imeersumi § 6, imm. 3 aamma § 12, imm. 3 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1

Ulluunerani paaqqinnittarfinnik pilersitsineq atoruminarsaanerlu

 

Ulluunerani paaqqinnittarfinnik pilersitsinermut pisatsernermullu nalinginnaasumik aalajangersakkat

 

  § 1. Ulluunerani paaqqinnittarfiit perorsaanermut, inooqatigiinnermut paarsinermullu tunngatillugu siunertat aallaavigalugit pilersinneqassapput atoruminarsarneqarlutillu aamma timikkut, eqqarsartaatsikkut najoruminassutsikkullu meeqqat avatangiisaasa, meeqqap ingerlalluarneranut, peqqissusianut, ineriartorneranut ilikkariartorneranullu siuarsaataasut,  pilersinneqarnissaat siunertaralugu.
  Imm. 2. Ulluunerani paaqqinnittarfiup atortulersuutitigut meeqqat misigisaqarsinnaanerisa, pinnguarsinnaanerisa, itisilerisinnaanerisa, misigisassarsiorsinnaanerisa suliaqarsinnaanerisalu, meeqqat takorluuisinnaanerannut isumassarsiorsinnaanerannullu kajumilersitseqataasut, qulakkeerneqarnissaat siunertaralugu tulluarsarneqassapput aamma meeqqat inooqataanerminnik nalinginnaasumillu piginnaasaqarnerminnik annertusaasinnaanerannut timikkullu piumassuseqarlutik ineriartorsinnaanerannut tapersersuutaallutik.
  Imm. 3. Ulluunerani paaqqinnittarfiit, taamatuttaaq pinnguartarfittaat, atortussianik peqqissutsimut ajoqusiisinnaasutut ilisimaneqartunik atuilluni pilersinneqassanngillat.
  Imm. 4. Ulluunerani paaqqinnittarfiup atortulersuutai imatut ilusilersorneqarsimassapput meeqqat ukiuinut ineriartornerannullu tunngatillugu ataasiakkaat eqqaamaneqarlutik, takuuk Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqeroorutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 11.
  Imm. 5. Sananeqaatitigut atortulersuutit atorsinnaassusiannik naliliinermi pingaartinneqassaaq init meeqqat isersimaffigisartagaat, eqqiluisaarnikkut pissutsit silamilu pinnguarnermut periarfissat atortulersuutillu isumannaatsuussammata taamatuttaaq peqqissutsimut tunngatillugu siunertamullu naleqquttuunissaannut tunngatillugu.

 

  § 2. Ulloq unnuarlu paaqqinniffik qaqugukkulluunniit sanaartornermut qatserisartoqarfimmit oqartussaasunit Sullivinnillu Nakkutilliisoqarfimmit akuerineqarsinnaasumik ilusilersorneqarsimassaaq.

 

Ulluunerani paaqqinnittarfinnik inissiisarneq

 

  § 3. Ulluunerani paaqqinnittarfiit nunami meeqqat ulorianartorsioratik sammisaqarnissaannut akornuteqaratillu pinnguarnissaannut periarfissalimmi inissinneqartassapput.
  Imm. 2. Ulluunerani paaqqinnittarfiit suliffeqarfiit nipiliortut, pujoralatsitsisut silaannarmilluunniit mingutsitsisut imaluunniit innaallagissap aqqutaanik qulimiulinni inissinneqartassanngillat.
  Imm. 3. Ulluunerani paaqqinnittarfinnik inissiinermi sanilerisaat mianerineqartassapput, taamaalillutik taakku ulluunerani paaqqinnittarfimmi pinnguartarfimmilu pisartunik pisariaqanngitsumik akornusersorneqartassanngimmata.

 

Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit tulluarsagaaneri pillugit aalajangersakkat

 

  § 4. Ulluunerani paaqqinnittarfinnik tulluarsaanermut atatillugu piumasaqaatit uku naammassineqarsimassapput:
1) Ulluunerani paaqqinnittarfiup tamakkerluni angissusia minnerpaamik ulluunerani paaqqinnittarfimmi inissamut ataatsimut 6 kvadratmeteriussaaq.
2) Susassaqartitsiviit tassaasut ulluunerani paaqqinnittarfiup ataatsimoortukkaanut initaasa, ataatsimoortarfiata aamma suliaqartitsinermut sammisassaqartitsinermullu initaasa angissusiat minnerpaamik ulluunerani paaqqinnittarfimmi inissamut ataatsimut 4 kvadratmeteriussaaq.
3) Angissusiata ilaa tassaasoq ataatsimoortarfimmi naqqup atorneqarsinnaasup angissusia meeqqanut pingasunik ukioqalereersimasunut minnerpaamik ulluunerani paaqqinnittarfimmi inissamut ataatsimut 2 kvadratmeteriussaaq meeqqanullu pingasunik ukioqalersimanngitsunut 3 kvadratmeteriussalluni.
4) Ulluunerani paaqqinnittarfiup igaffia minnerpaamik 12 kvadratmeteriussaaq igaffimmilu nerriviit akileriit imminnut ungasissusiat minnerpaamik 1,8 meteriussalluni.
5) Pingaarnertut isertarfia paarleqassaaq angajoqqaat kamippaasa meeqqanik tunniussinermut aallernermullu atatillugu inissinneqarfigisinnaasaannik.
6) Torsuusat minnerpaamik 1,6 meterinik silissuseqassapput.
7) Matut minnerpaamik 0,9 meterinik atitutigissapput ajornanngitsumik appakaaffigineqarsinnaanerat 0,77 meterinik silissuseqarluni.
8) Inini igalaaqanngitsuni matut matuersaatinik atuinngikkaluarluni ammarneqarsinnaassapput.
9) Tummeqqat portoqatigiinngiiaartunik tummerartaqassanngillat.
10) Tummeqqat sinaakkutaasa tigummiviat nalinginnaasumik aalajangersimaneranut ilanngullugu meeqqat 0,6 meterinik angissusianni tigummivittaqassaaq.
11) Tummeqqat majuartarfinni atertarfinnilu tummeqqanut ungaluusanik isumannaallisaatitaqassapput.
12) Aneerasaartarfiit ungalui 1,2 meterinik minnerpaamik portussuseqassapput, taamaalilluni meeqqat qallorsinnaassanngimmata imaluunniit tummeqqat napasuisa akornisigut anillassinnaassanngimmata. Tummeqqap napasuisa imminnut ungasissusiat 89 mm. qaangissanngilaa. 
13) Igalaaqarfiit igalaallu natermiit 0,6 meterinik qaffasissusilerlugit inissinneqassapput.
14) Nangilersuisarfiit tamarmik igalaaqassapput.
15) Anartarfiit initaat ataatsimoortarfinniit sammisassaqartitsivinniillu toqqaannartumik iserfigineqarsinnaassanngillat.
16) Ulluunerani paaqqinnittarfik naleqqussarneqassaaq inunnut innarluutilinnut immikkut iliuuseqaqqaanngikkaluarluni tigusisinnaanngorlugu.
17) Illup silataani iseriartortarfiup portoqataani matunut isertarfinnut illullu initaani allerni immikkoortortaqarfinnut peqarsimappallu elevatorinut isersinnaasoqassaaq.
18) Ulluunerani paaqqinnittarfik imatut naleqqussarneqarsimassaaq meeqqap timaanik passussinissamut periaatsit meeqqap namminiussutsiminik pisariaqartitsineranut, aamma sapinngisaq tamakkerlugu isumannaatsuunissamut toqqissisimanissamullu naapertuuttunngorlugu, taamatuttaaq ulluunerani paaqqinnittarfimmi kinguaassiuutitigut innarliisinnaanernut pinngitsaaliisinnaanernulluunniit tunngatillugu.

 

  § 5. Piumasaqaatit § 4-mi taaneqartut saniatigut ulluunerani paaqqinnittarfimmi pigineqassapput:
1) Meeqqat atisaajartarfiat meeqqanut ataasiakkaanut tamanut immikkut atisanut inissiivissartalik.
2) Atisaajartarfiup qanittuani atisanik panersiisinnaanermut periarfissaq.
3)
Ulluunerani paaqqinnittarfimmi inissanut 40-nut minnerpaamik innarluutilinnut anartarfik ataaseq.
4) Ulluunerani paaqqinnittarfimmi inissanut qulinut minnerpaamik meeqqat anartarfiat ataaseq iluaniit mapperuminartunik matulik, tak. § 6, imm. 1.
5) Init qasuersertarfiit kiassakkat imaluunniit oqorsaasersukkat minnerpaamik 12 kvadratmeterinik angissusillit qasuersaarfissallit ulluunerani paaqqinnittarfinni meeqqanik arfinilinnik ukioqalersimanngitsunik tigusisartuni paaqqinnittarfiup akuerisaasumik inissaqartitaasa pingajorarterutaannik amerlassusillit.
6) Minnerpaamik ini errorsisarfik ataaseq errorsissutilik panersiivilillu parnaarneqarsinnaasoq.
7) Kuutsitsiffiusinnaasoq bruserimik anartarfimmi qanittuaniluunniit.
8) Toqqorsivik meeqqanut ineqatigiiaanut tamanut 3 kvadratmeterit missaannik angissusilik.
9) Nangilersuisarfik ineqatigiinnut asattarfilik, ulluunerani paaqqinnittarfinni meeqqanik pingasunik ukioqalersimanngitsunik tigusisartunik, tak. § 6, imm. 24.
10) Anartarfiit ineerartaat immikkoortut matullit ulluunerani paaqqinnittarfinni meeqqanik arfinilinnik ukioqalereersimasunik tigusisartuni.
11) Nerisassaasivik minnerpaamik ineqatigiinnut 2 kvadratmeterinik angissusilik.
12) Eqqiaanermut atortunut eqqiaanermullu atortulersuutinut toqqorsivik parnaarneqarsinnaasoq.
13) Nillataartitsivinnut qerititsivinnullu inissiivik.
14) Aneerussivinnut, cyklinut qamutinullu inissiivik.
15) Allaffinnut sulisunullu atortulersuutit.
16) Pinnguartarfeqartitsineq, tak. § 7, imm. 3, minnerpaamik ulluunerani paaqqinnittarfimmi inissamut 10 kvadratmeteri.
17) Pinngussat ukioqatigiiaanut pineqartunut akuerisaasut.

 

  § 6. Meeraaqqeriviit tulluarsarneqassapput mikisunik anartarfilerlugit asattarfiit asannermulluunniit kuugaartitsiviit pukkitsumut inissillugit. Meeqqeriviit aamma assigiinngitsunik ukiulinnut ulluunerani paaqqinnittarfiit meeraqatigiinnut inersimasunut angissusilimmik minnerpaamik ataatsimik anartarfilerlugit tulluarsarneqassapput.
Imm. 2. Meeraaqqanik passussisarfiit meeqqat pinnguartarfiinit nerisarfiinillu immikkoortinneqarsimassapput naammattumillu periarfissalerlugit tulluarsarneqassallutik tassa suulluunniit pisariaqartinneqartut tigoriaannanngorlugit. Meeraaqqanik passussisarfiit portussusiat naleqqussarneqarsinnaassaaq meeqqat qullartittaataanut appartittaataanulluunniit anngussinnaatinnagit, tak. § 12, imm. 2.

 

Illup silataaniittut pillugit immikkut

 

  § 7. Ulluunerani paaqqinnittarfiup silataa illuaqqamik silami pinnguarnermut atortut inissisimavissaannik atortulerneqarsimassaaq.
  Imm. 2. Illup silataa naatsiiviliinissamut imaluunniit aalisakkanik nivinngaatiterinissamut periarfissalerlugu tulluarsarsimassaaq.
  Imm. 3. Illup silataa pinnguarfissalerlugu iluarsineqarsimassaaq, 
1) pinngortitap eqqaaniittup ilaatut iluarsartuullugu,
2) imatut angitigisunngorlugu meeraqatigiiaat tamarmik ataatsikkut tassaniissinnaanngorlugit
3) isumannaatsumik ungaluugalersimassalluni,
4) atortulersugaassalluni meeqqat amerlasuut ataatsikkut pinnguaqatigiissinnaanngorlugit aamma 
5) atortulersugaassalluni meeqqat nukersorsinnaassusiannut unammillernartunik.
Imm. 4. Ungalup napasuisa pinnguarfissamiittullu imminnut ungasissusiat 89 mm. qaangissanngilaa.

 

Illup iluani avatangiisit pillugit immikkut

 

  § 8. Sammisassaqartitsiviit, tak. § 4, imm. 1, nr. 2, portoqatigiittumiissapput quasattoornanngitsunillu natilerlugit tulluarsarneqarsimassallutik.

 

  § 9. Meeraqatigiiaanut tamanut inimik qasuersertarfeqassaaq, meeqqat qasuerserfigisinnaasaat. Ini qasuerserfittut atorneqanngikkaangat meeraqatigiit sammisassaqartinnerinut annikinnerusunut atorneqarsinnaassaaq, .inissisimavittulli soorlu aneerussivinnut atorneqassanngilaq.  
  Imm. 2. Meeraqatigiit inaat tamarmik asattarfilerlugit atisaajartarfilerlugillu tulluarsarneqarsimassapput minnerpaamik meeqqamut ataatsimut ilisivittalerlugit.

 

  § 10. Ini sammisassaqartitsivik meeraqatigiinnut tamanut ataatsimoorussaassaaq tulluarsarneqarsimassallunilu timigissarnermut nukersornermullu atorneqartarnissaa siunertaralugu.
  Imm. 2. Inimut sammisassaqartitsivimmut atasumik atortunik inissiisarnermut inimik toorsiveqartitsisoqassaaq.
  Imm. 3. Ini sammisassaqartitsivik illup qeqqanut inissinneqassanngilaq pisariaqanngitsumik aqqutigineqartarnissaata pinngitsoortinneqarnissaa siunertaralugu.

 

  § 11. Ulluunerani paaqqinnittarfiup initai nipikillisaatitalerlugit tulluarsarneqarsimassapput ukuninnga atortoqarluni 
1) qilaat nipikillisaatillit,
2)  naqqit tummaarpalutsitsinngitsut,
3) iikkat nipikillisaatillit, aamma
4)  issiaviit nipikillisaatillit, tiitorfiit aamma puuguttat.
  Imm. 2. Illu iluani qaammaqqutit inimi qasuersertarfimmi sakkukillisinneqarsinnaassapput inillu seqinermut alanngiffiligaassapput sakkortunngitsunillu qalipaatilinnik qalipanneqarsimallutik.

 

  § 12. Ulluunerani paaqqinnittarfik pequtilersorlugu tulluarsarneqarsimassaaq taamatullu nerriveqarluni, issiaveqarluni meeraaqqanillu passussisarfeqarluni atuisunut naleqqussarnissaat siunertaralugu naleqqussarneqarsinnaasunik.
  Imm. 2. Nerriviit portulineqarsinnaasut pukkilineqarsinnaasullu atortorissaarutinik isumannaallisaatitaqassapput meeqqat attorsinnaanngisaannik.
  Imm. 3. Pequtit eqqiaruminartunik ilusilersorlugit sananeqarsimassapput atortorineqartullu asanneqarsinnaassallutik imaluunniit ulluinnarni qaavi pujoralaajarneqarsinnaassallutik.

 

Kapitali 2

Suleqatigiinnik pilersitsisarneq

 

  § 13. Kommunalbestyrelsi suleqatigiit meeqqanut ataasiakkaanut sammitinneqartut akornanni ataqatigiissaakkamik suleqatigiinnissaat qulakkeerniarlugu pisariaqartitsisoqartillugu suleqatigiinnik pilersitsisassapput.
  Imm. 2. Suleqatigiit inuttarissavaat pisortat ingerlatsivii assigiinngitsut ataasiakkaat akimorlugit meeqqanik ataasiakkaanik sulinermut toqqaannartumik peqataasut. Taakkuusinnaapput sulianik suliarinnittartut, inuit tapersersortaajunnartut, meeqqerisut, peqqissaasut, nakorsat, kigutit nakorsaat, kigutigissaasut, tarnip pissusaanik ilinniarsimasut, pillorissaasut aamma timimik sungiusaasut, inuussutissalerinermi ilinniarsimasut, meeqqamut ilinniartitsisunngortussat, perorsaasut,inunnik isumaginninnermi siunnersortit aamma inuit sulianik aalajangersimasunik suliallit, suliamut tunngatillugu ilisimasaqarnerat pisariaqartinneqassappat meeqqap pisariaqartinneqartutut tapersersorneqarnissaa eqqarsaatigalugu.

 

  § 14. Kommunalbestyrelsip suleqatigiinnik pilersitsisoqartariaqarneranik nalilersuinermini pingaartissavaa meeraq 
1) angerlarsimaffimmini toqqissisimannginnersoq,
2) angerlarsimaffimmini inuuniarnikkut ajornartorsiuteqarnersoq imaluunniit 
3) immikkut ilisimasalinnik ikiorneqarnissaminik immikkut pisariaqartitsinersoq assersuutigalugu atuarniarnermini allanniarnerminilu ajornartorsiuteqarnermi, ADHD-p, timikkut innarluuteqarnermi imaluunniit sumiginnagaanermi kingunerisaannik.

 

  § 15. Suleqatigiit meeqqap pisariaqartitaasa sulissutigineqartarnissaat malillugu naapeqatigiittassapput.
  Imm. 2. Suleqatigiit meeqqap tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsinerata paasineqarneraniit meeqqap immikkut tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsinerata pisariaarunnissaata tungaanut ingerlasassapput.
  Imm. 3. Suleqatigiit susassaqarfiit akimorlugit suleqatigiinnerminnut atatillugu attaveqatigiittut naapeqatigiittassapput, tamatumanilu meeqqap angajoqqaatut oqartussaasui imaluunniit pilersuisuusut peqataatillugit, meeqqanut ataasiakkaanut siusissukkut iliuuseqarnissaq siunertaralugu.

 

Kapitali 3

Atuutilerfia

 

  § 16. Nalunaarut manna atuutilerpoq ulloq 1. oktober 2020.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 24. september 2020

 

 

 

Karl Frederik Danielsen

/

Karsten Peter Jensen