Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 38
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Forlængelse af krav om tidsbegrænset opbevaring af dokumenter samt om indberetning af oplysninger ved formidling af udleje af fast ejendom samt salg på lokale brætter)

§ 1


I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest er ændret ved Inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017, foretages følgende ændringer:

 

1.  Efter § 18, stk. 4, indsættes:
”  Stk. 5.  Grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter § 35 a, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig, skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af indberetningsfristen efter regler udstedt i medfør af § 35 a.”

2. Efter § 33 d indsættes:
§ 33 e. Den, der gennem en digital formidlingstjeneste formidler udleje af fast ejendom samt betaling herfor, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om formidlingens indhold, herunder oplysninger om modtageren af lejebetalingen, den udlejede enhed, udlejedøgn, størrelsen af den formidlede betaling, kontonummer, hvortil lejen er indbetalt, samt oplysninger om udlejeren, herunder navn, adresse, cpr nr. eller lignende som er egnet til sikker identifikation af udlejeren. Oplysningspligten gælder ikke for hoteller, pensionater og lignende næringsvirksomhed som udelukkende formidler leje af rum eller lejligheder. 
  Stk. 2.  Oplysningspligten efter stk.1 gælder også formidling af udleje af fast ejendom som ikke sker gennem en digital formidlingstjeneste, når betalingen for tjenesten er formidlet gennem formidlingstjenesten.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1og 2.
 

  § 33 f.  Den, der mod vederlag formidler salg af produkter der stammer fra fiskeri, fangst, jagt, fåreavl, kunst eller husflid, når salget udgør en B-indkomst for erhververen, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om formidlingens indhold, herunder oplysninger om modtageren af betalingen for produkterne, ved oplysning af navn, adresse og cpr nr., samt størrelsen af den formidlede betaling.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen